Informacje o Bazie danych EDUKATOR

Dodatkowe informacje o Bazie danych EDUKATOR można znaleźć w naszej broszurce informacyjnej (144 kB). Szczegółowa instrukcja korzystania z bazy jest tutaj.

Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w Oddziale Informacji Naukowej w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dostępne w Magazynie Głównym lub w Czytelni Czasopism.
Baza obejmuje opisy bibliograficzne:

UWAGA! Dla prawidłowego działania aplikacji należy zezwolić tej stronie sieci WEB na uruchamianie skryptów języka JavaScript.

Powrót