Informacje o Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dodatkowe informacje o Bibliografii Publikacji Pracowników można znaleźć w naszej broszurce informacyjnej (144 kB). Szczegółowa instrukcja korzystania z bazy jest tutaj.

Biblioteka Główna informuje, że od roku 2001 dorobek naukowy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego rejestrowany jest w formie elektronicznej i obejmuje publikacje naukowe:

Elektroniczna wersja jest kontynuacją 7-tomowej bibliografii drukowanej rejestrującej publikacje do 2000 roku włącznie.

Bibliografia dokumentuje:

Elektroniczna bibliografia pozwoli na bieżącą aktualizację dorobku naukowego pracowników i doktorantów Uczelni i ułatwi współpracę między pracownikami naukowymi a zespołem redagującym.

Zgłoszenia nowych publikacji oraz uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (pok. 71), telefon: 12-662-6372, 12-662-6375, adres e-mail: oininfo@up.krakow.pl

UWAGA! Dla prawidłowego działania aplikacji należy zezwolić tej stronie sieci WEB na uruchamianie skryptów języka JavaScript.

Powrót