Typy publikacji

Poniżej zamieszczamy wykaz kodów literowych i odpowiadających im typów publikacji. W celu wyszukiwania prac według typu publikacji (np. artykuły polskie, zagraniczne streszczenia zjazdowe, polskie referaty zjazdowe) należy wybrać jedno z pól: Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.

Kod Typ publikacji Kod Typ publikacji
BIB bibliografia PV varia: sprawozdania, wspomnienia pośmiertne, list do redakcji w czasopiśmie
DE dokument elektroniczny TLU tłumaczenia
MLM multimedia ZAA artykuł w czasopiśmie zagranicznym
PAA artykuł w czasopiśmie polskim ZAS streszczenie w czasopiśmie zagranicznym
PAS streszczenie w czasopiśmie polskim ZB hasło, biogram w encyklopedii, słowniku w j.obcym.
PB hasło, biogram w encyklopedii, słowniku w j.pol. ZK książka w języku obcym
PK komentarz, polemika, głos w dyskusji w czasopiśmie polskim ZR referat w materiałach zjazdowych zagranicznych
PM książka w języku polskim ZRA streszczenie w materiałach zjazdowych zagranicznych
PRA streszczenie w materiałach zjazdowych polskich ZRC recenzja w języku obcym
PRC recenzja w języku polskim ZRK redakcja książki w języku obcym
PRK redakcja książki w języku polskim ZRO rozdział książki w języku obcym
PRO rozdział w książce w języku polskim ZRS redakcja czasopisma w języku obcym
PRP redakcja czasopisma polskiego ZRZ redakcja czasopisma zagranicznego
PRR referat w materiałach zjazdowych polskich ZV varia: sprawozdania, wspomnienia pośmiertne, list do redakcji w czasopiśmie
PRS redakcja czasopisma w języku polskim    

Powrót