Wydziały Uniwersytetu Pedagogicznego

Poniżej zamieszczamy wykaz kodów numerycznych i odpowiadających im wydziałów Uniwersytetu Pedagogicznego. W celu wyszukiwania prac według wydziałów należy wybrać jedno z pól: Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.

Kod Nazwa wydziału
1000 Wydział Humanistyczny
1100 Wydział Politologii
2000 Wydział Pedagogiczny
3000 Wydział Geograficzno-Biologiczny
4000 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
5000 Jednostki Międzywydziałowe
6000 Jednostki Ogólnouczelniane
7000 Wydział Sztuki
8000 Wydział Filologiczny
9000 Jednostki Międzyuczelniane

Powrót