Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŁAWROWSKA ROMUALDA
Liczba odnalezionych rekordów: 38

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/38

Autorzy: Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka.
Tytuł: Edukacja muzyczna : studium teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2022
Opis fizyczny: 342 s.
p-ISBN: 978-83-7720-660-7
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:2/38
Autorzy: Romualda Ławrowska, Monika Waligóra.
Tytuł: Warszawska wiosna nauczycieli muzyki 2015 / Romualda Ławrowska, Monika Waligóra
¬ródło: Wychowanie muzyczne. - 2015, nr 3, s. 70-73
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2084-89353/38
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko, Romualda Ławrowska.
Tytuł: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: 431 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]4/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Co możemy zrobić dla kultury muzycznej młodego pokolenia : powszechna edukacja muzyczna i rozwój kompetencji kluczowych przez muzykę / Romualda Ławrowska
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2011, nr 12, s. 1-4
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL5/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Uwarunkowania systemowe i podmiotowe percepcji i recepcji dzieł Fryderyka Chopina / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 307-323
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.0006/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Rok Chopinowski na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie / Romualda Ławrowska
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 2 (35), s. 67-69
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:7/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Wychowanie muzyczne dzieci w wieku 3-10 lat w pracach magisterskich studentów specjalno¶ci pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej / pod red. Wiesławy A. Sacher
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2010
Opis fizyczny: S. 69-78
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0008/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Zwi±zek podmiotowo¶ci ucznia i nauczyciela w edukacji muzycznej / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 361-370
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0009/38
Autorzy: Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka.
Tytuł: Edukacja artystyczna a rzeczywisto¶ć medialna / pod red. Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: 236, [2] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL10/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunków pedagogicznych przez aktywno¶ć muzyczn± / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Warto¶ci w muzyce : warto¶ci kształc±ce i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej. T. 2 / pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2009
Opis fizyczny: S. 197-211
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2695)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00011/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Muzyka i dzieci / Romualda Ławrowska
¬ródło: Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 63-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL12/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Muzyka w przedszkolu i nie tylko / Romualda Ławrowska
¬ródło: Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 2, s. 56-58
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL13/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Wychowanie muzyczno-ruchowe a życie w kolejnej mediomorfozie / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Edukacja artystyczna a rzeczywisto¶ć medialna / pod red. Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 113-124
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00014/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Edukacja artystyczna a rzeczywisto¶ć medialna / Romualda Ławrowska
¬ródło: Konspekt. - 2008, nr 1-2 (31), s. 100-101
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL15/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Edukacja artystyczna a rzeczywisto¶ć medialna / Romualda Ławrowska
¬ródło: Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 26-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL16/38
Autorzy: Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska.
Tytuł: Kultura : aktywno¶ć artystyczna dziecka / pod red. Bożeny Muchackiej i Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : "ZamKor", 2008
Opis fizyczny: 237 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL17/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Rola kształcenia muzyczno-metodycznego przyszłych nauczycieli w o¶wiacie i kulturze / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci : materiały z Drugiego Plenarnego Spotkania Pracowników Szkół Ćwiczeń z Nauczycielami Akademickimi Akademii Pedagogicznej / pod red. Krzysztofa Kraszewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008
Opis fizyczny: S. 116-123
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL18/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Samo¶wiadomo¶ć, tożsamo¶ć kulturowa i komunikatywno¶ć jako funkcje edukacji muzycznej dziecka / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Kultura : aktywno¶ć artystyczna dziecka / pod red. Bożeny Muchackiej i Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : "ZamKor", 2008
Opis fizyczny: S. 45-51
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00019/38
Autorzy: Romualda Ławrowska, Wiesława A. Sacher.
Tytuł: Wychowanie muzyczne / Romualda Ławrowska, Wiesława A. Sacher
¬ródło: W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2008
Opis fizyczny: S. 405-412
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL20/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Wychowanie muzyczno-ruchowe a życie w kolejnej mediamorfozie / Romualda Ławrowska
¬ródło: Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 26-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL21/38
Autorzy: Stanisław Skórka, Adam Korzeniowski, Tadeusz Budrewicz, Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska.
Tytuł: Edukacja muzyczna - stan obecny i perspektywy / Stanisław Skórka [et al., w tym Adam Korzeniowski, Tadeusz Budrewicz, Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska]
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 1 (28), s. 5-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:22/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: O potrzebie kształcenia muzycznego studentów specjalno¶ci pedagogicznych / Romualda Ławrowska
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 1 (28), s. 20-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:23/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Rytm, muzyka, taniec w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Edukacyjny aspekt uczestnictwa w kulturze muzycznej / red. Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007
Opis fizyczny: S. 32-41
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL24/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Wieloelementowa procedura badań skuteczno¶ci kształcenia studentów specjalno¶ci pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej / red. nauk. Wiesława A. Sacher
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007
Opis fizyczny: S. 63-71
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL25/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Kompetencja twórcza nauczyciela muzyki w przedszkolu i w szkole / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Wspieranie dziecięcej kreatywno¶ci / pod red. Bożeny Muchackiej i Jerzego Kurcza
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : "Nova Sandec", 2006
Opis fizyczny: S. 85-94
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL26/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Miejsce współczesnej scholi cantorum w powszechnej edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Sacrum - sztuka - wychowywanie / pod red. Wiesławy A. Sacher
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
Opis fizyczny: S. 153-164
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL27/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Subjective and objective aspect of didactics / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Didaktika v dimenziách vedy a praxe : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účast'ou konanej 6.-7. októbra 2005 v Prešove / Jarmila Dargová, Milan Darák
Adres wydawniczy: Prešov : Euroeducation, 2006
Opis fizyczny: S. 382-390
p-ISBN: 978-3-631-62927-7
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG28/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Układanka rytmiczna Romy Ławrowskiej : karty rytmiczne Ti, ti, ta / Roma Ławrowska
Adres wydawniczy: Kraków : ZamKor, 2006
Opis fizyczny: [115] k.
Uwagi: ¦rodek dydaktyczny dla edukacji muzycznej dzieci w wieku 5-10 lat.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL29/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Musikalisch-motorisches Spiel in der Ausbildung der schopferischen Fahigkeit kunftiger Lehrer / Roma Ławrowska
¬ródło: W: Play and Education : 23rd World Play Conference : Cracow 2004 / ed. by Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005
Uwagi: Publikacja dostępna na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: GER30/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Muzyka w przedszkolnej edukacji zintegrowanej / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Edukacja dzieci sze¶cioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005
Opis fizyczny: S. 77-89
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL31/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Podmiotowo¶ć ucznia w muzycznej edukacji wczesnoszkolnej / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej / red. nauk. Ewa Kozak-Czyżewska, Dorota Zdybel, Barbara Kępa
Adres wydawniczy: Kielce : MAC Edukacja, 2005
Opis fizyczny: S. 332-340
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL32/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Rytm, muzyka, taniec w edukacji : podręcznik dla studentów i nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Romualda Ławrowska
Adres wydawniczy: Kraków : ZamKor, 2005
Opis fizyczny: 294 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL33/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Wprowadzenie dziecka w kulturę przez aktywno¶ć muzyczn± / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Dziecko w kulturze europejskiej / red. Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher
Adres wydawniczy: Katowice : Biblioteka ¦l±ska, 2005
Opis fizyczny: S. 159-175
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL34/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Zajęcia muzyczno-ruchowe w kształtowaniu osobowo¶ci nauczyciela / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa KuĽmy i Janusza Morbitzera
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 261-267
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL35/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Musikalisch-motorisches Spiel in der Ausbildung der schöpferischen Fahigkeit künftiger Lehrer / Roma Ławrowska
¬ródło: W: Play and Education : 23rd ICCP World Play Conference : abstracts book / ed. by Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Rimmert van der Kooij
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: S. 68
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: GER36/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Uwarunkowania kształcenia i model kompetencji przyszłych nauczycieli muzyki / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas pocz±tkowych w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Bożeny Muchackiej, Krzysztofa Kraszewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 154-163
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL37/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Wychowanie muzyczne dzieci w wieku szkolnym / Romualda Ławrowska
¬ródło: W: Szkoła Promuj±ca Rozwój Dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne / pod red. Józefa KuĽmy i Iwony Czai-Chudyby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: S. 43-45
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL38/38
Autorzy: Romualda Ławrowska.
Tytuł: Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej / Romualda Ławrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003
Opis fizyczny: 238 s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 354)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie