Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŁUBIENIEWSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 33

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/33

Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Słowacki - teatr i sen : romantyczne postscriptum / Ewa Łubieniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8084-787-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:2/33
Autorzy: Krystyna Latawiec, Magdalena Sadlik, Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow / Krystyna Latawiec, Ewa Łubniewska, Magdalena Sadlik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 214 s.
p-ISBN: 978-83-8084-342-4
e-ISBN: 978-83-8084-343-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 918)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:3/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Praca z aktorem w reżyserskiej sztuce Lidii Zamkow / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2019, Z. 19, s. 257-274
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:4/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: "Teatralno¶ć" - zakazany język w teatrze doby performatywnej / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2019, Z. 7, s. 222-233
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2353-4583
DOI:5/33
Autorzy: Alicja Kabała, Karolina Kwak, Anna Litak, Ewa Łubieniewska, Agnieszka Ogonowska, Marek Pieni±żek, Roman Solecki, Monika Tryboń.
Tytuł: Debata edukacyjna dnia 26 paĽdziernika 2017 roku : w debacie bior± udział (w porz±dku alfabetycznym) / Alicja Kabała, Karolina Kwak, Anna Litak, Ewa Łubieniewska, Agnieszka Ogonowska, Marek Pieni±żek, Roman Solecki, Monika Tryboń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (2), s. 185-200
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:6/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Portret "Teatrała" : Tadeusz Kudliński - krytyk... / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2018, Z. 18, s. 104-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:7/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Baczyński - Słowacki: dialog z Norwidem w tle... / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi po¶więcona / pod redakcj± naukow± Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 17-36
p-ISBN: 978-83-8095-162-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]8/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Gra z dystansem - poetycki autoportret Leszka Herdegena / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T. 1 / pod redakcj± Renaty Stachury-Lupy i Marka Karwali
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 57-72
p-ISBN: 978-83-7624-197-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,839/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Telewizyjne gry z Pirandellem / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2017, Z. 17, s. 135-149
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:10/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: "Teatralno¶ć" - zakazany język w teatrze doby performatywnej / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: Teatr, teatralizacja, performatywno¶ć / pod redakcj± Teresy Pękali
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
Opis fizyczny: S. 35-51
p-ISBN: 978-83-7784-817-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 111/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Echa marcowe w teatrze Lidii Zamkow / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: 1968/PRL/Teatr / pod redakcj± Agaty Adamieckiej-Sitek, Marcina Ko¶cielniaka
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2016
Opis fizyczny: S. 391-410
p-ISBN: 978-83-63276-57-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 112/33
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,813/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Lidii Zamkow: Pamięć - niepamięć - re/mistyfikacja / Ewa Łubniewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2015, Z. 7, s. 19-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
Repozytorium UP:14/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: O kłopotach edukacji teatralnej w dobie wszechobecnej (po)nowoczesno¶ci i nieobecnej tradycji / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2014, z. 6, s. 120-126
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1644-1885
Repozytorium UP:15/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Blask i nędza dekonstrukcji w teatrze współczesnym / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 3 (48), s. 58-62
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:16/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Piekielne pomysły i dusza anielska teatru Witkacego w Zakopanem / Ewa Łubieniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2013
Opis fizyczny: 390, [1] s.
p-ISBN: 97-883-242-2222-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00017/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Zakopiańska metamorfoza Balu w operze / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2013, Z. 5, s. 7-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-727518/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska, Krystyna Latawiec, Jerzy Waligóra.
Tytuł: Szekspir w¶ród znaków kultury polskiej / pod red. Ewy Łubieniewskiej, Krystyny Latawiec, Jerzego Waligóry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 591, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 636)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]19/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: "Uk±szenie" McLuhana : od "history" do "story" / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 537-545
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/33
Autorzy: Krystyna Latawiec, Renata Stachura-Lupa, Jerzy Waligóra, Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: 571, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]21/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Historia literatury polskiej - romantyzm / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 21-24
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL22/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Czysta forma i bebechy / Ewa Łubieniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2007
Opis fizyczny: 279, [3] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL23/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Fenomen teatru ; Język teatralnego widowiska ; Przestrzeń teatralna ; Komunikat sceniczny ; Konwencja teatralnego widowiska ; Scenograf - mistrz oprawy plastycznej ; Przekroczyć rygory klasyczne ; Aktor - sprawca scenicznej iluzji ; Reżyser - artysta teatru ; Autonomiczna rzeczywisto¶ć teatru ; "Chodzi o możliwo¶ć swobodnego deformowania życia" ; Postać literacka a rola teatralna ; Muzyka w teatrze ; Widowisko - gra wszystkich znaków ; Literatura a teatr - przekład czy kreacja? ; Słowo w teatrze ; Teatr i widz - kilka przykazań miło¶ci / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: W ¶wiecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2006
Opis fizyczny: S. 9-13 ; 39-41 ; 57-60 ; 83-84 ; 99-102 ; 149-152 ; 193-217 ; 255-258 ; 309-312 ; 347-359 ; 361-363 ; 401-403 ; 441-443 ; 487-490 ; 535-537 ; 579-582
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL24/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: W ¶wiecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2006
Opis fizyczny: 582, [3] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL25/33
Praca recenzowana: Słowacki i jego dusza : studium psychoanalityczne / Gustaw Bychowski. - Kraków, 2002
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
¬ródło: Teksty Drugie
Opis fizyczny: 2005, nr 1/2, s. 108-118
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL26/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Herdegen Leszek / [sygn.] E.Ł.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 536
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL27/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Słowacka Salomea z Januszewskich ; Słowacki Euzebiusz Tomasz ; Słowacki Juliusz ; Zamkow Lidia / [sygn.] E.Ł.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1407 ; 1407-1409 ; 1703-1704
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL28/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Słowacki i jego dusza / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Teksty Drugie. - 2005, nr 1/2, s. 108-118
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL29/33
Praca recenzowana: Austeria "Pod Królem-Duchem" : raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego / Marek Troszyński. - Warszawa, 2001
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
¬ródło: Pamiętnik Literacki
Opis fizyczny: 2003, z. 3, s. 199-211
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL30/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Na wielkim targu ¶wiata... : "Wizyta starszej pani" Dürrenmatta w drugiej licealnej / Ewa Łubieniewska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 4, s. 11-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL31/33
Praca recenzowana: Romantyzm : leksykon literatury polskiej / Marian Ursel. - Wrocław, 2000
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2001, nr 1, s. 68-69
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL32/33
Praca recenzowana: Rozhukany koń : esej o my¶leniu Juliusza Słowackiego / Ryszard Przybylski. - Warszawa, 1999
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
¬ródło: Pamiętnik Literacki
Opis fizyczny: 2001, z. 3, s. 246-255
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL33/33
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Ostatni list Słowackiego... / Ewa Łubieniewska
¬ródło: W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 7-16
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie