Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ŚLIWA MICHAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 173

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/173

Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Konserwatywny demokratyzm Macieja Starzewskiego / Michał Śliwa
Źródło: W: Myśl polityczna - demokracja - wolność : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin / redakcja naukowa Eleonora Kriwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 387-404
p-ISBN: 978-83-227-9235-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,92/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ignacy Daszyński - współtwórca Niepodległej / Michał Śliwa
Źródło: Niepodległość i Pamięć. - 2018, R. 25, nr 1, s. 231-244
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1427-1443
Adres url:3/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Alfred Nossig - prekursor idei syjonizmu politycznego / Michał Śliwa
Źródło: W: Od historii myśli do praktyki politycznej : księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Juchnowskiemu z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa Jan Ryszard Sielezin, Robert Wisznowski, Małgorzata Alberska
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fizyczny: S. 143-157
p-ISBN: 978-83-8019-798-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,84/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idee samorządowe w polskiej myśli politycznej w XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Samorząd w myśli politycznej i prawnej / pod redakcją Pawła Fiktusa i Macieja Marszała
Adres wydawniczy: Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 15-33
p-ISBN: 978-83-65431-76-9
e-ISBN: 978-8365431-77-6
Seria: (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Seria: (E-Monografie ; nr 103)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1
Adres url:5/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ignacy Daszyński - współtwórca Niepodległej / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2017
Opis fizyczny: 124 s.
p-ISBN: 978-83-65439-21-5
Seria: (Twórcy Państwowości Polskiej)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 7,56/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Lewica polska i europejska po Wielkiej Wojnie : współczesne spory wokół jej konsekwencji społeczno-politycznych / Michał Śliwa
Źródło: W: Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 32-44
p-ISBN: 978-83-8084-076-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 803)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
DOI:7/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: O nową kulturę : wyobrażenia i projekcje polskich socjalistów / Michał Śliwa
Źródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna Wądolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 685-697
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,88/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Od Kalopei do Rzeczpospolitej Samorządnej : próba charakterystyki polskich utopii socjalnych / Michał Śliwa
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2017, Z. 18, s. 145-159
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2081-3333
DOI:9/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: The social Zionist movement in Poland : from the late 19th century to the beginning of the communist era / Michał Śliwa
Źródło: W: Polish-Israeli cooperation experience : from Zionism to Israel / collection of studies edited by Łukasz Tomasz Sroka, Batya Brutin
Adres wydawniczy: Krakow ; Kefar Sava : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 52-63
p-ISBN: 978-83-8084-043-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 787)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,710/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Democraţia poloneză : idei - oameni - evenimente / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Chíinău : US Tiraspol, 2016
Opis fizyczny: 214 s.
p-ISBN: 978-9975-76-179-6
Typ publikacji: ZK
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 1511/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idee polityczne w procesie przemian społeczno-ustrojowych w III RP / Michał Śliwa
Źródło: W: III Rzeczpospolita Polska 1990-2016 : opinie, dylematy, kontrowersje / pod redakcją Ewy Bujwid-Kurek i Wojciecha Kasprowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016
Opis fizyczny: S. 23-41
p-ISBN: 978-83-65705-24-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,912/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Laudacja z okazji wręczenia doktoratu honoris causa prof. Markowi Waldenbergowi / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2016, nr 1 (56), s. 126-130
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672613/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Nasi Honorowi Doktorzy / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2016, nr 1 (56), s. 4-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672614/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Poľská demokracia : idey - ľudia - dejiny / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Ružomberok : VERBUM - vydavatel'stvo KU, 2016
Opis fizyczny: 227, [1] s.
p-ISBN: 978-80-561-0341-8
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: SLO
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 1315/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Poznawanie dziejów myśli politycznej w procesie edukacji obywatelskiej i prawnej / Michał Śliwa
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica. - 2016, T. 15, z. 2, s. 17-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1732-9132
DOI:16/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Przegląd stanu badań nad kulturą polityczną w Polsce w XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Kultura polityczna jako przedmiot badań / redakcja Andrzej Sarnacki SJ
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: S. 77-95
p-ISBN: 978-83-7614-304-0
p-ISBN: 978-83-277-1344-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]17/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Rozwój idei demokracji w Polsce w XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy / redakcja naukowa Jerzy Kornaś, Łukasz Danel
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fizyczny: S. 129-144
p-ISBN: 978-83-8019-658-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,118/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Socjalizm - patriotyzm - demokracja w życiu i działalności Ignacego Daszyńskiego / Michał Śliwa
Źródło: W: Życie i działalność Ignacego Daszyńskiego : wartości, o które walczył : konferencja w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Ignacego Daszyńskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie im. Ignacego Daszyńskiego. Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2016
Opis fizyczny: S. 5-22
p-ISBN: Brak
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1,119/173
Autorzy: Michał Śliwa, Marcin Kania.
Tytuł: Szkoła życia : rozmowa z prof. Michałem Śliwą , Rektorem Seniorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozm. Marcin Kania
Źródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 44-47
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672620/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Wokół Jubileuszu / Michał Śliwa
Źródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcją naukową Katarzyny Dormus, Ryszarda Ślęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 7-9
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,18
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]21/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Wyobrażenia parlamentaryzmu: między dekoracją a realną władzą / Michał Śliwa
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2016, Z. 16, s. 21-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:22/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Czy politolog i polityk są sobie potrzebni? : o ważności edukacji obywatelskiej / Michał Śliwa
Źródło: W: Kryzys liberalnej demokracji w Europie i próby jego zażegnania / redakcja naukowa Szymon Ossowski
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Opis fizyczny: S. 13-24
p-ISBN: 978-83-8019-381-9
Seria: (Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,79
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]23/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Inspiracje badawcze Profesora Marka Sobolewskiego nad zjawiskiem kryzysu parlamentaryzmu w Polsce / Michał Śliwa
Źródło: W: Prawo konstytucyjne, doktryny ustrojowe, partie polityczne : śladami idei Marka Sobolewskiego / red. nauk. Jacek M. Majchrowski, Andrzej Zięba
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Opis fizyczny: S. 43-57
p-ISBN: 978-83-233-3976-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8624/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Lipiński Edward / Michał Śliwa
Źródło: W: Słownik historii doktryn politycznych. T. 6 : z Suplementem / red. nauk. Krystyna Chojnacja, Michał Jaskólski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015
Opis fizyczny: S. 790-798
p-ISBN: 978-83-7666-393-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]25/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: O potrzebie syntezy współczesnej polskiej myśli politycznej / Michał Śliwa
Źródło: W: Myślenie o polityce i prawie : przedmiot, metoda, praktyka / red. nauk. Iwona Barwicka-Tylek [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015
Opis fizyczny: S. 313-331
p-ISBN: 978-83-264-3459-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00026/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Pro potrebu valorizaciï ideï demokratiï v pol's'kij političnij kul'turi / Mihal Sliva
Źródło: Èvropejs'ki Pedagogični Studiï. - 2015, Vip. 5-6, 112-124
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: UKR27/173
Autorzy: Michał Śliwa, Marcin Kania.
Tytuł: Refleksje przed Jubileuszem : rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Michałem Śliwą / rozm. Marcin Kania
Źródło: Konspekt. - 2015, nr 2 (55), s. 5-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672628/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Socjaliści na drodze do niepodległości Polski / Michał Śliwa
Źródło: W: Z dziejów walk o niepodległość. T. 3 / red. Iwona Gałęzowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Opis fizyczny: S. 62-74
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]29/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Towarzystwo Demokratyczne Polskie ; Waryński Ludwik Tadeusz ; Worcel Stanisław Gabriel ; Wysłouch Bolesław ; Kolonializm ; Kuroń Jacek ; Lipski Jan Józef / Michał Śliwa
Źródło: W: Słownik historii doktryn politycznych. T. 6 : z Suplementem / red. nauk. Krystyna Chojnacja, Michał Jaskólski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015
Opis fizyczny: S. 156-160 ; 339-341 ; 512-515 ; 532-536 ; 762-765 ; 781-786 ; 798-801
p-ISBN: 978-83-7666-393-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]30/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: W poszukiwaniu nowej utopii: idea rewolucji edukacyjnej Jacka Kuronia / Michał Śliwa
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2015, Z. 14, s. 38-47
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:31/173
Autorzy: Tomasz Sikorski, Michał Śliwa, Adam Wątor.
Tytuł: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. [T. 1] / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 570 s.
p-ISBN: 978-83-7271-856-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]32/173
Autorzy: Tomasz Sikorski, Michał Śliwa, Adam Wątor.
Tytuł: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. [T. 2] / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 434 s.
p-ISBN: 978-83-7271-857-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]33/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: "Socjalizm, w który wierzę": wyobrażenia społeczne Edwarda Lipińskiego / Michał Śliwa
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2014, z. 13, s. 62-74
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:34/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Andrzej Strug wśród polskich socjalistów / Michał Śliwa
Źródło: W: Andrzej Strug : dzieło i czasy : materiały z konferencji naukowej w Warszawie 6-7 grudnia 2012 roku / pod red. nauk. Anny Kargol
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014
Opis fizyczny: S. 27-41
p-ISBN: 978-83-89378-77-4
p-ISBN: 978-83-7571-310-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]35/173
Autorzy: Michał Śliwa, Andrzej Żebrowski, Robert Kłaczyński.
Tytuł: Bezpieczeństwo RP : wczoraj i dziś : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa / red. nauk. Michał Śliwa, Andrzej Żebrowski, Robert Kłaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 327, [3] s.
p-ISBN: 978-83-7271-860-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 687)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]36/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Demokracja i parlamentaryzm w polskiej refleksji politycznej w XX wieku : studia i szkice / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 219, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-872-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]37/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idea państwa praworządnego Antoniego Peretiakowicza / Michał Śliwa
Źródło: W: Wielowymiarowość politologii / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Andrzej Chodubski
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Opis fizyczny: S. 202-214
p-ISBN: 978-83-7780-800-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]38/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Koncepcje polskich socjalistów z perspektywy losów powstania styczniowego / Michał Śliwa
Źródło: W: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. [T. 1] / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 119-132
p-ISBN: 978-83-7271-856-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]39/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Krzysztof Dunin-Wąsowicz (1923-2013) / Michał Śliwa
Źródło: Zdanie. - 2014, nr 1/2, s. 117-118
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-324240/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Morze i problematyka morska w myśli politycznej polskich socjalistów / Michał Śliwa
Źródło: W: Morze i problematyka morska w polskiej myśli politycznej (XIX-XXI wiek) : studia i rozprawy / pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Minewra", 2014
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-64277-19-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00041/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: O potrzebie waloryzacji idei demokracji w polskiej kulturze politycznej / Michał Śliwa
Źródło: W: Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej / pod red. Marka Maciejewskiego, Macieja Marszała, Mirosława Sadowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014
Opis fizyczny: S. 365-377
p-ISBN: 978-83-61370-54-3
Seria: (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
Seria: (E-Monografie ; nr 43)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:42/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Pol'skaâ demokratiâ : idei, lúdi, sobytiâ / Michal Sliwa
Adres wydawniczy: Moskwa : Rosspèn, 2014
Opis fizyczny: 277, [2]
p-ISBN: 978-5-8243-1932-3
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 25.00043/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Projekty autonomii terytorialnej w Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Śliwa
Źródło: W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. T. 1, Teoria - Historia / red. Małgorzata Domagała, Jan Iwanek
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Opis fizyczny: S. 137-148
p-ISBN: 978-83-8019-083-2
Seria: (Samorząd terytorialny w XXI wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]44/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Demokracja ludowa/demokracja socjalistyczna z perspektywy współczesności / Michał Śliwa
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2013, Z. 9, s. 3-13
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:45/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Dokonania Komisji Edukacji Narodowej z perspektywy współczesności / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2013, nr 4 (49), s. 7-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:46/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Jakiej demokracji Polacy potrzebują / Michał Śliwa
Źródło: W: Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych / pod red. Michała Śliwy i Magdaleny Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 55-70
p-ISBN: 978-83-7271-841-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 677)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]47/173
Praca recenzowana: Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego / wstęp i oprac. Irena Paczyńska ; [przekł. tekstów z j. niem. na pol. oraz z j. pol. na niem. Jochen August]. - Kraków, 2013
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Państwo i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2013, nr 4, s. 113-118
Typ publikacji: PRC
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1643-829948/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Pol's'ka demokratiâ : monografiâ / Mihal Sliva
Adres wydawniczy: Kiïv : Vidavnictvo NPU im. M. P. Dragomanova, 2013
Opis fizyczny: 304, [1] s.
p-ISBN: 978-966-660-873-7
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: UKR
Punktacja MNiSW: 25.00049/173
Autorzy: Michał Śliwa, Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych / pod red. Michała Śliwy i Magdaleny Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 192, [3] s.
p-ISBN: 978-83-7271-841-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 677)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]50/173
Autorzy: Michał Śliwa, Marcin Warszawski.
Tytuł: Tablica i kreda muszą już odejść do lamusa : rozmowa : Profesor Michał Śliwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN / rozmawiał Marcin Warszawski
Źródło: Dziennik Polski. - 2013, nr 239, dod. Kronika Krakowska, s. 02B
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-908951/173
Autorzy: Michał Śliwa, Teresa Dubiel.
Tytuł: "Niezbędna jest otwarość na sprawy drugiego człowieka" / [z prof. Michałem Śliwą rozmawiała Teresa Dubiel]
Źródło: Studens Scribit. - 2012, nr 2, s. 2-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL52/173
Autorzy: Michał Śliwa, Marcin Kania.
Tytuł: Czas pracy : rozmowa z Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. Michałem Śliwą / rozmawiał Marcin Kania
Źródło: Konspekt. - 2012, nr 2 (43), s. 5-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL53/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Der Militarismus und der Ausbruch des Ersten Weltkrieges aus der Sicht der polnischen Sozialisten / Michał Śliwa
Źródło: W: Der Erste Weltkrieg und der Vielvölkerstaat : Symposium 4. November 2011 / Heeresgeschichtliches Museum Wien (Hg.)
Adres wydawniczy: Wien : Heeresgeschichtliches Museum Wien, 2012
Opis fizyczny: S. 151-163
Seria: (Acta Austro-Polonica ; Bd. 4)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 5.00054/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Horyzonty polskiego myślenia o polityce / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2012, nr 1 (42), s. 5-12
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL55/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: I'm searching for anti-Semitism : the attitude of Polish Socialists to the Jewish issue in the Second Polish Republic / Michał Śliwa
Źródło: W: The Jews of Częstochowa : the fate of Częstochowa Jews 1945-2009 / ed. Jerzy Mizgalski, Jerzy Sielski
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Opis fizyczny: S. 85-97
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.00056/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Koncepcja ustroju politycznego Polski Józefa Siemieńskiego / Michał Śliwa
Źródło: W: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce : księga dedykowana profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu / pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej, Wojciecha Sokoła i Tomasza Bichty
Adres wydawniczy: Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2012
Opis fizyczny: S. 1001-1014
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]57/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: O potrzebie edukacji obywatelskiej w Polsce / Michał Śliwa
Źródło: Wczesna Edukacja Dziecka. - 2012, Nr 1, s. 5-11
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL58/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: O próbach restytucji idei parlamentaryzmu w Polsce w drugim okresie powojennym / Michał Śliwa
Źródło: W: W kręgu historii, politologii i edukacji : studia i szkice dedykowane Profesorowi Witoldowi Wojdyle / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fizyczny: S. 789-803
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00059/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Realny socjalizm ; Ricardo David ; Równość ; Samorząd; Skarbek Fryderyk Florian ; Socjalizm polski ; Spółdzielczość ; Staszic Stanisław Wawrzyniec ; Stojałowski Stanisław ; Syjonizm ; Ściegienny Piotr / Michał Śliwa
Źródło: W: Słownik historii doktryn politycznych. T. 5, R-Ś / red. nauk. Krystyna Chojnicka, Michał Jaskólski ; aut. t.: Iwona Barwicka-Tylek [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2012
Opis fizyczny: S. 60-62 ; 158-162 ; 217-220 ; 297-300 ; 422-424 ; 493-496 ; 567-571 ; 623-627 ; 643-647 ; 707-710 ; 759-762
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]60/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Stanisław Kutrzeba o wartości demokracji i parlamentaryzmu w ustroju politycznym Polski / Michał Śliwa
Źródło: W: Polska-Europa-Świat : prace politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Stefana Stępnia
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
Opis fizyczny: S. 521-536
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00061/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: The horizons of Polish political thought / Michał Śliwa
Źródło: Polish Political Science Yearbook. - 2012, Vol. 41, s. 9-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.00062/173
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Michał Śliwa, Agata Tasak.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. Z. 5 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Magdaleny Mikołajczyk, Michała Śliwy, Agaty Tasak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 216 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 87.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL63/173
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Michał Śliwa, Agata Tasak.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. Z. 6 / pod red. Magdaleny Mikołajczyk, Michała Śliwy, Agaty Tasak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 275 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 91.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL64/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Bolesław Limanowski i Bolesław Wysłouch : dwie wizje ładu społecznego / Michał Śliwa
Źródło: W: Państwo - wieś - kultura : studia politologiczne, historyczne i kulturoznawcze : tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Józefowi Pastuszce / pod red. Joanny Sztejnbis-Zdyb, Romualda Turkowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kielce : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2011
Opis fizyczny: S. 291-304
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]65/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Dwa polskie dwudziestolecia : koncepcje i projekty naprawy Rzeczypospolitej / Michał Śliwa
Źródło: W: Druga i trzecia niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009 / red. nauk. Radosław Domke [et al.]
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011
Opis fizyczny: S. 11-23
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00066/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idea państwowa Stanisława Kutrzeby / Michał Śliwa
Źródło: W: Polska leży na Zachodzie : studia z dziejów Polski i Europy dedykowane pani profesor Teresie Kulak / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Marka Masnyka, Krzysztofa Kawalca
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Opis fizyczny: S. 819-831
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00067/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Kpt Ignacy Boerner : komendant Główny Milicji Ludowej i współtwórca Policji Państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej
Źródło: Policjanci. - 2011, s. 121-124
Uwagi: Numer specjalny.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL68/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Litwa i Litwini w programie narodowościowym polskich socjalistów / Michał Śliwa
Źródło: W: Inveniens quaero : les'koti, rasti, nenurimti : academico illustrissimo et potentissimo, viro nobilissimo, homini serenissimo Algirdo Gaezhuti septuagennaliis hic liber dedicatus est / sudarytojai: Grasilda Blažien, Sandra Grigaravičiutė, Aivas Ragauskas
Adres wydawniczy: Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011
Opis fizyczny: S. 612-623
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]69/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Wolna myśl w zniewolonym kraju / Michał Śliwa
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2011, Z. 6, s. 5-15
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.00070/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Demokracja polska : idee, ludzie, dzieje / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010
Opis fizyczny: 282 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]71/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Dziedzictwo i kontynuacja : Bolesław Limanowski - twórca nowego ruchu społecznego / Michał Śliwa
Źródło: W: Emigracja postyczniowa 1863 roku / red. Eugeniusz Niebelski
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 249-262
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]72/173
Autorzy: Ewa Maj, Magdalena Mikołajczyk, Michał Śliwa.
Tytuł: Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej : nacjonalizm : materiały pokongresowe / pod red. Ewy Maj, Magdaleny Mikołajczyk, Michała Śliwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 207, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]73/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ignacy Daszyński i Mieczysław Niedziałkowski wobec rewolucji bolszewickiej / Michał Śliwa
Źródło: W: Totalitaryzmy XX wieku : idee, instytucje, interpretacje / pod red. Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010
Opis fizyczny: S. 353-360
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]74/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Księdza Stanisława Załęskiego SJ krytyka socjalizmu / Michał Śliwa
Źródło: W: Pamięć wieków kształtuje potomność : księga jubileuszowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin / [red. Andrzej Paweł Bieś, Beata Topij-Stempińska]
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2010
Opis fizyczny: S. 369-379
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]75/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Na Jubileusz / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2010, nr 2 (35), s. 5-7
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:76/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polskich socjalistów wyobraźnia racji stanu Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Śliwa
Źródło: W: Druga Rzeczpospolita z morzem w tle : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Romanowi Wapińskiemu / pod red. nauk. Andrzeja Drzewieckiego, Eugeniusza Koko
Adres wydawniczy: Gdańsk ; Gdynia : Uniwersytet Gdański, 2010
Opis fizyczny: S. 340-351
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00077/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polskie wyobrażenia wojny obronnej 1939 roku / Michał Śliwa
Źródło: W: Wrzesień 1939 roku : geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie. T. 2, Wojsko, wojna, jeniectwo / pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Przemysława Słowińskiego
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 43-52
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL78/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Przemówienie z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2010, nr 4 (37), s. 80-82
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:79/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Przeobrażenia ideowe myśli politycznej w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej / Michał Śliwa
Źródło: W: Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej : polityka - prawo i administracja - gospodarka : próba bilansu / red. Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek
Adres wydawniczy: Katowice : 4DPlus, 2010
Opis fizyczny: S. 37-46
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00080/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Samorządna Rzeczpospolita : ostatnia utopia dwudziestego wieku? / Michał Śliwa
Źródło: Zdanie. - 2010, nr 3/4, s. 18-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL81/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Spojrzenie w przeszłość polskiej myśli politycznej / Michał Śliwa
Źródło: W: Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej : nacjonalizm : materiały pokongresowe / pod red. Ewy Maj, Magdaleny Mikołajczyk, Michała Śliwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: S. 7-20
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]82/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ciągłość i regres polskiej myśli politycznej w punktach zwrotnych XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Polskie niepodległości : wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 / pod red. nauk. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 9-22
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]83/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Dwudziestowieczny kryzys demokracji i jego konsekwencje społeczno-polityczne / Michał Śliwa
Źródło: W: Demokracja w Polsce i w świecie / pod red. Stanisława Zyborowicza
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
Opis fizyczny: S. 288-300
Seria: (Biała Seria PTNP)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]84/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Głos w dyskusji redakcyjnej nt. "Co z uniwersytetem?" / Michał Śliwa
Źródło: W: Uniwersytet
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2009
Opis fizyczny: S. 15-40
Seria: (Kultura i Polityka ; nr 5)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL85/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idee federacyjne polskich socjalistów w okresie międzywojennym / Michał Śliwa
Źródło: W: Płaszczyzny integracji europejskiej / red. nauk. Anna Doliwa-Klepacka
Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009
Opis fizyczny: S. 443-455
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]86/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ignacy Daszyński i Wincenty Witos : współtwórcy niepodległości Polski / Michał Śliwa
Źródło: W: Twórcy niepodległości 1918-1922 / [oprac. Małgorzata Lipińska ]
Adres wydawniczy: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2009
Opis fizyczny: S. 92-105
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL87/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ignacy Daszyński / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, cop. 2009
Opis fizyczny: [44] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]88/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Jak powstawała politologia na Uczelni / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2009, nr 3-4 (33), s. 9-12
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL89/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Kazimierz Kelles-Krauz i Zygmunt Balicki : dwie wizje demokracji i parlamentaryzmu / Michał Śliwa
Źródło: W: Post hominum memoriam : profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele / pod red. nauk. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Przemysława Słowińskiego
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 45-62
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00090/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Kazimierza Kelles-Krauza wizja demokracji i parlamentaryzmu / Michał Śliwa
Źródło: W: Idee, państwo, ludowcy : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka / red. nauk. Ewa Maj, Stanisław Michałowski, Alicja Wójcik
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Opis fizyczny: S. 301-311
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]91/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Niedziałkowski Mieczysław ; Opaliński Krzysztof ; Opaliński Łukasz ; Polskie szkoły historyczne ; Próchnik Adam / Michał Śliwa
Źródło: W: Słownik historii doktryn politycznych. T. 4, M - Q / red. nauk. Krystyna Chojnicka, Michał Jaskólski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2009
Opis fizyczny: S. 354-357 ; 434-435 ; 436-437 ; 645-650 ; 773-774
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]92/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Niepodległość - demokracja - socjalizm : nowe wyzwania i problemy ideowe polskich socjalistów w Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Śliwa
Źródło: W: Na szlakach niepodległej : polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. Macieja Marszała i Mirosława Sadowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009
Opis fizyczny: S. 45-56
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3150)
Uwagi: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 5-7 listopada 2008 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]93/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polscy socjaliści wobec antysemityzmu w Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Śliwa
Źródło: W: Doktryny, historia, władza : księga dedykowana profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej / pod red. Anny Citkowskiej-Kimli, Małgorzaty Kiwior-Filo, Bogdana Szlachty
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
Opis fizyczny: S. 349-357
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]94/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Poznawanie dziejów idei politycznych może być pożyteczne i przyjemne / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2009, nr 3-4 (33), s. 19-24
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL95/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Słowo wstępne / Michał Śliwa
Źródło: W: Trzydzieści lat nauczania sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie / [red. Stanisław Sobolewski, Rafał Solewski]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]96/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Socjaliści w Tymczasowym Rządzie Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego / Michał Śliwa
Źródło: W: Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie / red. nauk. Ewa Maj
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Opis fizyczny: S. 89-102
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]97/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Współczesna polska myśl polityczna : ramowy program studiów dla kierunku politologia / oprac. Michał Śliwa
Źródło: W: Plany i programy studiów dla trzeciego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [Tadeusz Ślęzak, Joanna Bar, Dorota Murzyn]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii UP, 2009
Opis fizyczny: S. 55
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL98/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Zaczątki państwowości polskiej na południowych ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej : (Cieszyn, Kraków, Przemyśl, Lwów) / Michał Śliwa
Źródło: W: Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie / red. nauk. Ewa Maj
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Opis fizyczny: S. 27-38
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]99/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: "Błąd majowy" polskich socjalistów / Michał Śliwa
Źródło: W: Zamach stanu Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red. Zbigniewa Karpusa, Grzegorza Radomskiego i Witolda Wojdyły
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fizyczny: S. 131-142
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]100/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Erazma Majewskiego krytyka cywilizacji europejskiej / Michał Śliwa
Źródło: W: Dylematy historii i polityki : księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej / red. nauk. Rafał Chwedoruk, Daniel Przastek
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008
Opis fizyczny: S. 261-269
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]101/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idea sprawiedliwości społecznej w polskiej myśli demokratycznej XIX i XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Czy sprawiedliwość jest możliwa? / pod red. Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2008
Opis fizyczny: S. 187-196
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]102/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idee zbędne czy niechciane? : o potrzebie rewaloryzacji polskiej myśli socjalistycznej / Michał Śliwa
Źródło: W: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei / pod red. Magdaleny Mikołajczyk i Michała Śliwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: S. 230-237
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]103/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ignacy Daszyński - współtwórca niepodległości Polski / Michał Śliwa
Źródło: W: Twórcy Polski niepodległej / [oprac. red. t. Jan Engelgard, Andrzej Stawarz, Wiesław L. Ząbek]
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2008
Opis fizyczny: S. 109-126
Seria: (Biblioteka "Niepodległości i Pamięci" ; 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]104/173
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Michał Śliwa.
Tytuł: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei / pod red. Magdaleny Mikołajczyk i Michała Śliwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 484, [1] s.
Uwagi: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Politologii AP w Krakowie w dniach 24-25 kwietnia 2007 roku.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]105/173
Praca recenzowana: Między utopią a rzeczywistością : myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918-1938) / Krystyna Trembicka. - Lublin, 2007
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2008, z. 1, s. 244-246
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000106/173
Autorzy: Michał Śliwa, Stanisław Skórka.
Tytuł: Trzeba maksymalnie wykorzystać swoje "pięć minut" : wywiad z prof. Michałem Śliwą, Rektorem Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie / rozm. Stanisław Skórka
Źródło: Konspekt. - 2008, nr 1-2 (31), s. 5-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL107/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: W "krzywym zwierciadle" Drugiej Rzeczypospolitej : publicystyka polska / Michał Śliwa
Źródło: W: Salon niepodległości : [11 XI 1918] / red. Anna Gabryś, Monika Szewczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Opis fizyczny: S. 149-174
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]108/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Zygmunta Balickiego krytyka liberalnej demokracji i parlamentaryzmu / Michał Śliwa
Źródło: W: Narodowa Demokracja XIX-XX wiek : (koncepcje-ludzie-działalność) / pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora
Adres wydawniczy: Szczecin : ZAPOL, 2008
Opis fizyczny: S. 64-73
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000109/173
Autorzy: Barbara Kędzierska, Michał Śliwa.
Tytuł: Edukacja obywatelska w kształtowaniu kultury politycznej społeczeństwa polskiego / Barbara Kędzierska, Michał Śliwa
Źródło: W: Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w polskich uczelniach : stan obecny i perspektywy / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 29-38
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]110/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Komisja Akredytacyjna Uczelni Pedagogicznych / Michał Śliwa
Źródło: W: Jakość kształcenia w szkołach wyższych / pod red. Tadeusza Szulca
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007
Opis fizyczny: S. 189-192
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL111/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Leon Wasilewski - redaktor naczelny "Niepodległości" / Michał Śliwa
Źródło: W: "Niepodległość" (1929-1939) : pismo, twórcy, środowisko / pod red. Pawła Samusia
Adres wydawniczy: Płock : "Novum", 2007
Opis fizyczny: S. 103-118
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]112/173
Praca recenzowana: Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej / Marzena Iwańska. - Łódź, 2006
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2007, nr 3, s. 365-367
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL113/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polscy socjaliści i katolicyzm - zbliżenia i oddalenia / Michał Śliwa
Źródło: W: Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX-XXI wieku / pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora
Adres wydawniczy: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński ; Wydawca Zapol, 2007
Opis fizyczny: S. 119-138
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]114/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Wilhelma Feldmana obraz dziejów polskiej myśli politycznej / Michał Śliwa
Źródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2007, Z. 3, s. 3-11
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:115/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Wpływ rewolucji 1905 roku na Galicję / Michał Śliwa
Źródło: Przegląd Nauk Historycznych. - 2007, nr 2, s. 163-172
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL116/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idee samorządowe polskich socjalistów / Michał Śliwa
Źródło: W: Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red. Grzegorza Radomskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fizyczny: S. 31-47
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]117/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Koncepcja państwa narodowego Bolesława Limanowskiego / Michał Śliwa
Źródło: W: Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy : księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Rafała Dmowskiego [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa ; Siedlce : [s.n.], 2006 (Siedlce : Sprint)
Opis fizyczny: S. 159-166
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]118/173
Autorzy: Franciszek Ziejka, Michał Śliwa, Edward Chudziński.
Tytuł: Nastawiamy się na kształcenie ustawiczne ... : [rozmowa] / Franciszek Ziejka, Michał Śliwa ; rozm. Edward Chudziński
Źródło: Kraków. - 2005, nr 6-7, s. 37-39
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL119/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polskie wyobrażenia o rewolucji w XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Pokojowa rewolucja jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Jarosław Macała, Robert Potocki, Anna Janiak
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 68-83
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]120/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Próby integracji wartości socjalizmu i liberalizmu w polskiej kulturze politycznej / Michał Śliwa
Źródło: W: Polskie zbliżenia z liberalizmem / red. nauk. Tadeusz Godlewski, Danuta Karnowska
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 29-45
Seria: (Idee i Polityka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]121/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Stosunki między ruchem socjalistycznym a chłopskim w okresie międzywojennym w Europie / Michał Śliwa
Źródło: Przegląd Socjalistyczny. - 2006, nr 3, s. 91-99
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL122/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Uniwersalizm i swoistość polskiej demokracji : tradycje i wyzwania współczesności / Michał Śliwa
Źródło: W: Demokracja w dobie globalizacji. T. 1, W praktyce politycznej / pod red. Jana Iwanka i Marka Mazura
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006
Opis fizyczny: S. 209-223
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2400)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]123/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Abramowski Edward Józef ; Antczak Antoni ; Arciszewski Tomasz ; Barlicki Norbert ; Baron Henryk ; Bień Aleksy ; Biniszkiewicz Józef ; Bitner Henryk ; Bitner Wacław ; Bobrowski Emil ; Bohuszewiczówna Maria Stefania ; Bożek Arkadiusz ; Brun Julian ; Buczek Marian ; Budzińska-Tylicka Justyna ; Chądzyński Adam ; Chudoba Stanisław Wojciech ; Ciołkosz Adam ; Cohn Ludwik Roman ; Czapiński Kazimierz ; Daniluk Józef ; Daszyński Feliks ; Daszyński Ignacy Ewaryst ; Dębski Aleksander ; Diamand Herman ; Dickstein (Diksztajn) Szymon ; Dłuski Kazimierz ; Drobner Bolesław ; Dubois Stanisław Józef ; Duracz Teodor Franciszek ; Dzierżyński Feliks / [sygn.] M.Ś.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 3-4 ; 22 ; 24-25 ; 51 ; 51-52 ; 90 ; 97-98 ; 100 ; 100-101 ; 107 ; 120 ; 141-142 ; 162-163 ; 171-172 ; 174-175 ; 197 ; 225-226 ; 236-237 ; 239 ; 252-253 ; 288-289 ; 293 ; 293-294 ; 317 ; 317-318 ; 318 ; 322 ; 344-345 ; 348-349 ; 354 ; 368-369
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]124/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Edward Raczyński - dyplomata i polityk / Michał Śliwa
Źródło: W: Podhalanie w świecie : historia i współczesność / pod red. Agaty Judyckiej, Zbigniewa Judyckiego i Henryka W. Żalińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 153-157
Uwagi: Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej : Zakopane, 9-11 września 2005.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]125/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Filipowicz Tytus ; Finder Paweł ; Fornalska Małgorzata ; Golde-Strożecka Estera ; Grzesik Karol ; Gumplowicz Władysław ; Hempel Jan Hieronim ; Heryng Jerzy ; Hochfeld Julian ; Hołówko Tadeusz Ludwik ; Horwitz Maksymilian Henryk ; Jaworowski Rajmund ; Jodko-Narkiewicz Witold ; Jogiches Leon ; Kasprzak Marcin ; Kelles-Krauz Kazimierz ; Klemensiewicz Zygmunt Gabriel ; Kon Feliks ; Koszutska Marianna Karolina Sabina ; Krusiński Stanisław ; Krzeczkowski Konstanty Bronisław ; Kunicki Stanisław ; Kuryłowicz Adam ; Kwapiński Jan / [sygn.] M.Ś.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 401-402 ; 410 ; 457-458 ; 499-500 ; 504-505 ; 528 ; 539 ; 545 ; 552-553 ; 557 ; 621 ; 630-631 ; 631-632 ; 666 ; 679-680 ; 696 ; 720-721 ; 748 ; 781 ; 784 ; 803 ; 810 ; 814
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]126/173
Autorzy: Michał Śliwa, Stanisław Sierpowski.
Tytuł: Jankowska-Mendelsonowa Maria z Lubicz Zaleskich / [sygn.] M.Ś. - St.S.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 603
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]127/173
Autorzy: Michał Śliwa, Mirosława Komolka.
Tytuł: Lange Oskar ; Luksemburg Rozalia ; Łańcucki Stanisław / [sygn.] M.Ś. - M.K-a
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 822-823 ; 880 ; 882-883
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]128/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Leszczyński Julian ; Lieberman Herman ; Limanowski Bolesław ; Lipiński Wacław ; Machajski Jan Wacław ; Malinowski Marian ; Marchlewski Julian Baltazar Józef ; Marek Zygmunt ; Mendelson Salomon Naftali Stanisław ; Michejda Franciszek ; Michejda Jan ; Michejda Tadeusz ; Mirecki Józef Anastazy ; Moraczewski Jędrzej ; Mościcki Ignacy ; Narutowicz Gabriel ; Niedziałkowski Mieczysław ; Okrzeja Stefan Aleksander ; Ossowski Michał Wacław ; Padlewski Zygmunt ; Pajdak Antoni ; Paszkowska Maria Gertruda ; Perl Feliks ; Piekarski Witold ; Pietrusiński Jan Alojzy ; Piłsudski Jan ; Piłsudski Józef Klemens ; Piwowarczyk Jan ; Płaskowicka-Daniłowiczowa Filipina ; Pragier Adam Szymon ; Prauss Franciszek Ksawery ; Próchniak Edward ; Próchnik Adam Feliks ; Pużak Kazimierz / [sygn.] M.Ś.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 844-845 ; 852-853 ; 855-856 ; 859 ; 900 ; 918 ; 924-925 ; 931 ; 945-946 ; 956 ; 985 ; 997-998 ; 1010-1012 ; 1026 ; 1033 ; 1065 ; 1092 ; 1107-1108 ; 1109-1110 ; 1124 ; 1141-1142 ; 1152 ; 1157 ; 1164-1166 ; 1178 ; 1183 ; 1220 ; 1221 ; 1225-1226 ; 1250-1251
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]129/173
Praca recenzowana: Socjaliści z Solidarności w latach 1989-1993 / Rafał Chwedoruk. - Warszawa, 2004
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Zdanie
Opis fizyczny: 2005, nr 1-2, s. 102-103
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL130/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polscy socjaliści wobec historii i tradycji powstania styczniowego / Michał Śliwa
Źródło: W: Powstanie Styczniowe 1863-1864 : walka i uczestnicy, represje i wygnanie, historiografia i tradycja / pod red. Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej
Adres wydawniczy: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005
Opis fizyczny: S. 297-303
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]131/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Raczkiewicz Władysław ; Radek Karol ; Reger Tadeusz ; Retinger Józef Hieronim ; Stańczyk Jan ; Strożecki (Stróżecki) Jan ; Strzelecki Jan ; Szczypiorski Adam ; Toeplitz Teodor ; Warszawski Adolf Jerzy ; Waryński Ludwik Tadeusz ; Wojciechowski Stanisław ; Wojnarowska Cezaryna Wanda ; Zaremba Zygmunt Witalis ; Zieliński Józef ; Żuławski Zygmunt / [sygn.] M.Ś.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1254-1255 ; 1258 ; 1278-1279 ; 1286 ; 1448-1449 ; 1469 ; 1475 ; 1501 ; 1548 ; 1602 ; 1603-1604 ; 1660 ; 1661-1662 ; 1708-1709 ; 1728 ; 1763-1764
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]132/173
Autorzy: Michał Śliwa, Stanisław Sierpowski.
Tytuł: Rapacki Marian ; Rusinek Kazimierz / [sygn.] M.Ś. - St.S.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1274-1275 ; 1318
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]133/173
Autorzy: Michał Śliwa, Stanisław Skórka.
Tytuł: To były szczęśliwe lata... : wywiad z prof. dr hab. Michałem Śliwą, byłym Rektorem AP / rozm. Stanisław Skórka
Źródło: Konspekt. - 2005, nr 3 (23), s. 26-30
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:134/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Wystąpienie JM Rektora Akademii Pedagogicznej Michała Śliwy / Michał Śliwa
Źródło: W: Pamiętnik 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie : tradycja a nowoczesność - tożsamość : Kraków, 15-18 września 2004 / [red. Anna Gabryś, Adriana Herman]
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2005
Opis fizyczny: S. 95-96
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]135/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: "Wszystko dla wszystkich" : polscy socjaliści wobec kwestii własności / Michał Śliwa
Źródło: Czasopismo Prawno-Historyczne. - 2004, T. 56, z. 1, s. 253-261
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL136/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Bolesław Limanowski - twórca i badacz idei społecznych / Michał Śliwa
Źródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2004, Z. 2, s. 3-13
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:137/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Idee polityczne w Polsce / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004
Opis fizyczny: 75 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]138/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Józefa Joteyko - polska uczona w Paryżu i Brukseli / Michał Śliwa
Źródło: W: Polacy we Francji : historia i współczesność : materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej : Stella-Plage, Vaudricourt, 2-3 października 2004 : publikacja dedykowana prof. Mieczysławowi Paszkiewiczowi z Londynu / pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich
Adres wydawniczy: Warszawa : CAN, 2004
Opis fizyczny: S. 149-154
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL, FRE
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]139/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Marian Tyrowicz - badacz dziejów ruchów i idei demokratycznych / Michał Śliwa
Źródło: W: W setną rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza / pod red. Józefa Hampla i Henryka Żalińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 34-38
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]140/173
Autorzy: Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa.
Tytuł: Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / pod red. Tadeusza Ślęzaka i Michała Śliwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: 454, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]141/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Projekty autonomii terytorialnej w Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Śliwa
Źródło: W: "Lex tua in corde meo" : studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej / [red. tomu Piotr Majer, Andrzej Wójcik]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2004
Opis fizyczny: S. 503-513
Seria: (Studia / Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Theologica ; 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL142/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Socjalizm - własność - wolność : zmiana paradygmatów lewicowości w Polsce w ostatnim stuleciu / Michał Śliwa
Źródło: W: Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / pod red. Tadeusza Ślęzaka i Michała Śliwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 12-21
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]143/173
Autorzy: Michał Śliwa, Henryk Czubała.
Tytuł: Sprostać wyzwaniom przyszłości / rozmowa z profesorem Michałem Śliwą, rektorem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; rozm. Henryk Czubała
Źródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 10-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:144/173
Praca recenzowana: Ruch ludowy a Kościół katolicki w latach II Rzeczypospolitej / Arkadiusz Kołodziejczyk. - Warszawa, 2002
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie
Opis fizyczny: 2003, Nr 5, s. 217-219
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL145/173
Praca recenzowana: Myśl polityczna Leona Bluma / Monika Ślufińska. - Rzeszów, 2002
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Przegląd Humanistyczny
Opis fizyczny: 2003, nr 1, s. 105-108
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL146/173
Autorzy: Michał Śliwa, Barbara Kędzierska.
Tytuł: Rola nauczycieli w kształtowaniu pokoleń społeczeństwa informacyjnego : kształcenie w wyższych uczelniach pedagogicznych / Michał Śliwa, Barbara Kędzierska
Źródło: W: Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 15 października 2002 r. / [oprac. Renata Hnatuszko]
Adres wydawniczy: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2003
Opis fizyczny: S. 45-53
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL147/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Adama Krzyżanowskiego krytyka socjalizmu / Michał Śliwa
Źródło: W: Śląsk, Polska, emigracja : studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Pilchowi / pod red. Ireny Paczyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002
Opis fizyczny: S. 453-460
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]148/173
Autorzy: Michał Śliwa, Bogusław Gryszkiewicz.
Tytuł: Akademickość i zawodowość : rozmowa z profesorem Michałem Śliwą, rektorem Akademii Pedagogicznej w Krakowie / rozm. Bogusław Gryszkiewicz
Źródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 5-19
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:149/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Koncepcje agrarne Adama Krzyżanowskiego / Michał Śliwa
Źródło: W: W kręgu historii i politologii : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu / [red. tomu Kazimierz Dziubka et al.]
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002
Opis fizyczny: S. 137-145
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2366)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]150/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Krakowski ośrodek ideotwórczy w ruchu ludowym w XIX i XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 2, Polska Ludowa (1944/45-1989) / red. nauk. Waldemar Paruch, Stefan Józef Pastuszka, Romuald Turkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2002
Opis fizyczny: S. 15-26
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]151/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Kwestia zachowania i utrwalenia suwerenności narodowej w polskiej myśli socjalistycznej / Michał Śliwa
Źródło: W: Wizje programowe Polski Niepodległej w przeszłości i teraźniejszości / pod red. Andrzeja Stawarza
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2002
Opis fizyczny: S. 61-76
Uwagi: Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL152/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Michał Boym - misjonarz i podróżnik (1612-1659) / Michał Śliwa
Źródło: W: Duchowieństwo polskie w świecie : materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet Urbaniański, Rzym, 17-18 października 2002 r. / pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich
Adres wydawniczy: Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2002
Opis fizyczny: S. 331-335
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL153/173
Praca recenzowana: Powszechna historia ustrojów państwowych / Jan Baszkiewicz. - Gdańsk, 2001
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Świat i Polityka
Opis fizyczny: 2002, nr 1-2, s. 187-190
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL154/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polscy socjaliści wobec procesu modernizacji społeczeństwa / Michał Śliwa
Źródło: W: Społeczeństwo, państwo, modernizacja : studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Włodzimierza Mędrzeckiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii PAN, 2002
Opis fizyczny: S. 301-310
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]155/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Polska Partia Socjalistyczna 1892-1939 / Michał Śliwa
Źródło: W: 110 rocznica powstania Polskiej Partii Socjalistycznej : materiały na sesję naukową
Adres wydawniczy: Warszawa : [s.n.], 2002
Opis fizyczny: S. 3-14
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL156/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Roman Stefanowski (1929-2001) / Michał Śliwa
Źródło: Zdanie. - 2002, nr 1/2, s. 47
Uwagi: Nekrolog
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL157/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Słowiańszczyzna w publicystyce Leona Wasilewskiego / Michał Śliwa
Źródło: W: Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausnera : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002
Opis fizyczny: S. 135-142
Seria: (Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 198)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]158/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Socjalny wymiar idei demokracji w tradycji polskiej / Michał Śliwa
Źródło: Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 5, s. 9-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL159/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Spory polityczne wokół istoty demokracji w Polsce w latach 1945-1947 / Michał Śliwa
Źródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2002, Z. 1, s. 83-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:160/173
Autorzy: Michał Śliwa, Romana Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.
Tytuł: Wywiad z prof. dr hab. Michałem Śliwą, Rektorem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / rozm. przepr. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański
Źródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje. - 2002, nr 3, s. 72-75
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL161/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Czy Polacy współcześnie mają myśl polityczną? / Michał Śliwa
Źródło: W: Europa Środkowa w ostatniej dekadzie XX wieku / pod red. Andrzeja Essena, Andrzeja Kastorego i Magdaleny Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 152-161
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]162/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Galizien 1846 und die spätere Revolution / Michał Śliwa
Źródło: W: Die europäische Revolution 1848/49 in Polen und Österreich und ihre Folgen / hrsg. von Helmut Reinalter
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main ; Oxford : P. Lang, 2001
Opis fizyczny: S. 27-41
Seria: (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle "Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850" ; Bd. 31)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: GER163/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Inspiracje filozoficzne w polskiej myśli politycznej XX wieku : przegląd problematyki / Michał Śliwa
Źródło: W: Filozofia i polityka w XX wieku / pod red. Marka Szulakiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Aureus, 2001
Opis fizyczny: S. 99-108
Seria: (Biblioteka Transit)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]164/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Jan Józef Lipski - socjalista szlachetny / Michał Śliwa
Źródło: W: Dyplomacja. Polityka. Prawo : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiatą rocznicę urodzin / pod red. Idziego Panica
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 467-472
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1965)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]165/173
Praca recenzowana: Powrót do korzeni / Bolesław Faron. - Kraków, 2000
Autorzy: Michał Śliwa.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2001, T. 29, s. 285-286
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL166/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: O godność ludzką i nowoczesne społeczeństwo : lewica polska w XX wieku / Michał Śliwa
Źródło: W: Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z konferencji naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków 27-28 luty 2001 r. / pod red. Jerzego Kornasia
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Polskiej Myśli Państwowej, 2001
Opis fizyczny: S. 67-75
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]167/173
Autorzy: Zygmunt Żuławski, Michał Śliwa.
Tytuł: O ustroju społecznym i demokracji / Zygmunt Żuławski ; wstęp, wybór i oprac. Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001
Opis fizyczny: 267, [5] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL168/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Potrzebne jest wyraźne sformułowanie celów i zadań : (o potrzebie wyraźnego sformułowania celów, zadań uczelni uniwersyteckiej) / Michał Śliwa
Źródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 42-45
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL169/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Próba socjalliberalizmu w Polsce w latach 1945-1947 / Michał Śliwa
Źródło: W: Polska w Europie i świecie w XX stuleciu : prace ofiarowane Panu Profesorowi Marianowi Leczykowi w 75-lecie urodzin / pod red. Haliny Parafianowicz
Adres wydawniczy: Białystok : Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2001
Opis fizyczny: S. 398-406
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]170/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Stanisław Kot - historyk idei społecznych / Michał Śliwa
Źródło: W: Stanisław Kot - uczony i polityk : pokłosie sesji naukowej / [red. naukowy Alina Fitowa]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 89-98
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]171/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Walery Wróblewski - Generał Komuny Paryskiej / Michał Śliwa
Źródło: W: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych : historia i współczesność : materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Mons (SHAPE) 28-29 IX 2001 r. / pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich
Adres wydawniczy: Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2001
Opis fizyczny: S. 478-483
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]172/173
Autorzy: Michał Śliwa, Monika Ślufińska, Feliks Kiryk.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 14, 1945-1956 / [aut. tomu: Michał Śliwa, Monika Ślufińska, Feliks Kiryk]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 272 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]173/173
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Zofia Daszyńska-Golińska - próba polskiego socjalliberalizmu / Michał Śliwa
Źródło: W: Polska i Polacy : studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi Wapińskiemu / pod red. Mariana Mroczki
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 421-434
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]

     stosując format:
Nowe wyszukiwanie