Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ¦NIATKOWSKI SŁAWOMIR
Liczba odnalezionych rekordów: 19

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/19

Autorzy: Sławomir ¦niatkowski, Danuta Emiluta-Rozya, Katarzyna Ita Bieńkowska.
Tytuł: Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontek¶cie edukacyjnym / pod redakcj± Sławomira ¦niatkowskiego, Danuty Emiluty-Rozya, Katarzyny Ity Bieńkowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018
Opis fizyczny: 229 s.
p-ISBN: 978-83-66010-15-4
Uwagi: Publikacja Ľródłowa nieafiliowana do Uniwersytetu Pedagogicznego,
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 14,52/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Maria Rachwał (1 I 1950 - 12 VII 2014) / Sławomir ¦niatkowski, Tomasz Rachwał
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2016, Z. 5, s. 6-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-72833/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Pojęcie interakcji w różnych aspektach komunikacji językowej / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 33-42
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,56
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]4/19
Autorzy: Jan Ożdżyński, Sławomir ¦niatkowski, Mirosław Michalik.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 3, Argumentacja w dyskursie edukacyjnym / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Jana Ożdżyńskiego, Sławomira ¦niatkowskiego, Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 432, [6] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 92.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL5/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Argumentacja i błędne rozumowanie w perspektywie pragmatycznej : (w opracowaniu Louise Cummings) / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 37-43
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL6/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Nabywanie wiedzy o języku w ¶wietle współczesnych teorii funkcjonowania umysłu / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 47-55
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.0007/19
Praca recenzowana: An introduction to mind, consciousness and language / Ray Cattell - Lodon ; New York, 2006
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
¬ródło: Studia z neurologopedii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Danuta Pluta-Wojciechowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2010. - (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka. - S. 239-246
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL8/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Relewancja i redundancja w nabywaniu kategorii semantycznych z zakresu nauki o języku / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2008, Z. 2, s. 173-190
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL9/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Metafory w dyskursie edukacyjnym : (na marginesie ksi±żki Lynne Cameron) / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 234-239
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:10/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Odbiorczo-nadawczy model przyswajania języka warto¶ci w dyskursie szkolnym / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 106-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:11/19
Praca recenzowana: Concise encyclopedia of educational linguistics / ed. by Bernard Spolsky. - Cambridge, 1999
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica
Opis fizyczny: 2006, Z. 1, s. 581-584
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:12/19
Praca recenzowana: Understanding utterances : (an introduction to pragmatics) / Diane Blakemore. - [s. l.], 1992
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica
Opis fizyczny: 2006, Z. 1, s. 589-592
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:13/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Wprowadzenie do lingwistyki edukacyjnej / Bernard Spolsky ; tł. z ang. Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 11-12
Typ publikacji: TLU
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:14/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Fonetyka i fonologia języka polskiego : ćwiczenia - zaliczenie / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 30-32
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL15/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Definicje językowo-kulturowe w ujęciu lingwoedukacyjnym / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: W: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
Opis fizyczny: S. 377-396
Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
Uwagi: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AP (Kraków, 13-14 listopada 2002 roku)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]16/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy : ujęcie lingwoedukacyjne / Sławomir ¦niatkowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 127, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 323)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]17/19
Autorzy: Elżbieta Tabakowska, Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Nowe my¶lenie paradygmatyczne w językoznawstwie : znaczenie jest kontekstem / Elżbieta Tabakowska ; tł. z ang. Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: W: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
Opis fizyczny: S. 37-47
Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
Uwagi: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AP (Kraków, 13-14 listopada 2002 roku)
Typ publikacji: TLU
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]18/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Niewerbalna ekspresja w religijnych aktach mowy : (na przykładzie opowiadania Elizy Orzeszkowej Ascetka) / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 173-183
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]19/19
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
Tytuł: Milczenie i pauza w ¶wiadomo¶ci komunikacyjnej dzieci i młodzieży / Sławomir ¦niatkowski
¬ródło: W: Tekst - wypowiedĽ - dyskurs w dydaktyce szkolnej : materiały z III konferencji "Z Badań nad Kompetencj± i ¦wiadomo¶ci± Językow± Dzieci i Młodzieży", Warszawa 12-13 czerwca 1997 roku / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Jerzego Podrackiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 1998
Opis fizyczny: S. 93-106
Seria: (Studia Pragmalingwistyczne ; 2)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie