Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BŁASIAK-TYTUŁA MARZENA
Liczba odnalezionych rekordów: 41

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/41

Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Olha Shevchuk-Kliuzheva.
Tytuł: Family language policy and forced migration : the case of Ukrainian refugees in Poland / Marzena Błasiak-Tytuła, Olha Shevchuk-Kliuzheva
¬ródło: Zakarpats'ki filologični studiï. - 2023, Vip. 27, T. 1, s. 30-35
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2663-4880
e-ISSN: 2663-4899
Adres url:
DOI:2/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Specyficzne trudno¶ci w nabywaniu dwóch języków : na przykładzie dwujęzyczno¶ci angielsko-polskiej / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Wielojęzyczno¶ć jako wyzwanie społeczne, kulturowe i edukacyjne / pod redakcj± Anny Żurek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2023
Opis fizyczny: S. 111-128
p-ISBN: 978-83-242-3953-5
e-ISBN: 978-83-242-6712-5
Seria: (Glotto-Logo ; nr 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Małgorzata Ku¶nierz.
Tytuł: Early therapy of visual functions / Marzena Błasiak-Tytuła, Małgorzata Ku¶nierz
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 137-15
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.0004/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Terapia dziecka z zaburzonym rozwojem wychowanego w dwu- lub wielojęzyczno¶ci / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 245-260
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Mowa dzieci dwujęzycznych : norma i zaburzenia / Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 292 s.
p-ISBN: 978-83-8084-289-2
e-ISBN: 978-83-8084-290-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 929)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:6/41
Autorzy: Marta Korendo, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Ocena rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych - znaczenie wczesnej diagnozy dla rozpoznania i terapii zaburzeń / Marta Korendo, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2019, Vol. 26, nr 2, s. 103-114
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:7/41
Autorzy: Marta Korendo, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Potrzeba programowania języka polskiego dzieci dwujęzycznych w ¶wietle badań włoskich / Marta Korendo, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/2, s. 335-346
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:8/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Małgorzata Ku¶nierz.
Tytuł: Wczesna terapia funkcji wzrokowych / Marzena Błasiak-Tytuła, Małgorzata Ku¶nierz
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 53-66
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,769/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Ćwiczenia słuchowe w terapii osób starszych / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S.223-236
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,810/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Agnieszka ¦lęzak.
Tytuł: Dwujęzyczne dzieci dyslektyczne w polskiej szkole za granic± na przykładzie Polskiej Szkoły Sobotniej w Playmouth / Marzena Błasiak-Tytuła, Agnieszka ¦lęzak
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 85-100
p-ISBN: 877-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,911/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Agnieszka ¦lęzak.
Tytuł: Nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego dzieci zagrożonych dysleksj± / Marzena Błasiak-Tytuła, Agnieszka ¦lęzak
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 101- 117
p-ISBN: 877-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 112/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak.
Tytuł: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: 189 s.
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 1113/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak.
Tytuł: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: 255 s.
p-ISBN: 978-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 1514/41
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Norma czy zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1815/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Technika programowania języka w terapii dziecka ze spektrum autyzmu / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Forum Logopedy. - 2018, nr 23, s. 42-46
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2353-826016/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Terapia logopedyczna dwujęzycznego dziecka z autyzmem / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Studia Pragmalingwistyczne. - 2018, R. 10, s. 197-208
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2080-5853
Adres url:17/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego : profilaktyka logopedyczna w sytuacji dwujęzyczno¶ci klasycznej / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 95-111
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 118/41
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Dziennik wydarzeń jako technika kształtowania kompetencji komunikacyjnej w sytuacji dwujęzyczno¶ci / Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytula
¬ródło: Conversatoria Linguistica. - 2017, R. 11, s. 157-170
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1897-141519/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka dwujęzycznego / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcj± naukow± Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 247-256
p-ISBN: 978-83-8095-296-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Technika programowania języka (pierwszego i drugiego) w pracy z dzieckiem bilingwalnym / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orlowska-Popek
¬ródło: W: Mózg - język - komunikacja / redakcja naukowa Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2017
Opis fizyczny: S. 41-54
p-ISBN: 978-83-65483-42-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,721/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Wczesna interwencja terapeutyczna w sytuacji dwujęzyczno¶ci / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Forum Logopedy. - 2017, nr 22, s. 42-45
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2353-8260
Adres url:22/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak.
Tytuł: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: 182 s.
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1023/41
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Norma czy zaburzenia dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 3-21
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1824/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego. Profilaktyka logopedyczna w sytuacji dwujęzyczno¶ci klasycznej / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja: Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 155-170
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,025/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Wybrane funkcje poznawcze warunkuj±ce rozwój mowy w diagnozie logopedycznej / Marzena Błasiak-Tytuła, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych / redakcja Franciszek Antoni Marek, Urszula Strzelczyk-Raduli, Katarzyna Błońska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Instytut ¦l±ski, 2016
Opis fizyczny: S. 120-133
p-ISBN: 978-83-62683-88-8
p-ISBN: 978-83-7511-238-2
Seria: (Monografie i Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,57
Adres url:26/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Emigrant mothers in the British culture : on the communication of Polish mothers and their children in a new linguistic reality / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Universalism of work in the context of the Polish and European civilizational challenges / edited by: Marek Banach, Magdalena Lubińska-Bogacka, Adam Szwedzik
Adres wydawniczy: Cracow : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2015
Opis fizyczny: S. 213-223
p-ISBN: 978-83-64028-76-2
Seria: (Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej ; 5)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba znaków: 21,34 tys.
Liczba arkuszy: 0,53
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]27/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Narracja a rozumienie u dzieci dwujęzycznych / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Rozumienie - diagnoza i terapia / red. merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 135-145
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba znaków: 22,46 tys.
Liczba arkuszy: 0,5628/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak.
Tytuł: Rozumienie - diagnoza i terapia / redakcja merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 265 s.
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1029/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak.
Tytuł: Wstęp / Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
¬ródło: W: Rozumienie - diagnoza i terapia / redakcja merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 5-9
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 6)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,330/41
Autorzy: Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, kultura / red. Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: 295, [32] s.
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/41
Autorzy: Ewa Horyń, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Leksyka prawna dotycz±ca przestępczo¶ci wiejskiej w XVII-XVIII w. / Ewa Horyń, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, kultura / red. Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 151-165
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Bibliografia prac Profesora Edwarda Stachurskiego / oprac. Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 5-8
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:33/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Kompetencje językowe bilingwalnych bliĽniaczek / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 317-330
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2013, z. 5, s. 106-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-727535/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Procesy adaptacyjne w języku polskich migrantów w Wielkiej Brytanii / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 31-38
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:36/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Kilka uwag na temat bilingwizmu / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 57-70
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Ewa Horyń.
Tytuł: O komunikacji językowej użytkowników portalu społeczno¶ciowego Facebook / Ewa Horyń, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Komunikacja międzyludzka. 2, Leksyka, semantyka, pragmatyka / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Katarzyny Kondzioły-Pich
Adres wydawniczy: Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2011
Opis fizyczny: S. 105-115
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00038/41
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: O komunikacji językowej użytkowników portalu społeczno¶ciowego Facebook / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Komunikacja międzyludzka : leksyka, semantyka, pragmatyka. 2 / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Katarzyny Kondzioły-Pich
Adres wydawniczy: Szczecin : ZAPOL, 2011
Opis fizyczny: S. 105-115
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00039/41
Autorzy: Marzena Błasiak.
Tytuł: "Pracuję w siti" : o specyfice języka Polaków w Londynie / Marzena Błasiak
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 40-49
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:40/41
Autorzy: Marzena Błasiak.
Tytuł: Słownictwo zwi±zane z prac± Polaków w Wielkiej Brytanii / Marzena Błasiak
¬ródło: W: Polonistyka bez granic. T. 2, Glottodydaktyka polonistyczna - współczesny język polski - językowy obraz ¶wiata / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2010
Opis fizyczny: S. 437-445
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/41
Autorzy: Jan Nowakowski, Jerzy Waligóra, Marzena Błasiak, Janusz Sędzik.
Tytuł: "A to wszystko jest frazes" : wstęp / Jan Nowakowski ; [oprac. Jerzy Waligóra, przy współpracy Marzeny Błasiak, Janusza Sędzika]
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 7-60
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie