Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BEDNARCZUK LESZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 64

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/64

Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: KRAKÓW w derywacji onomastycznej / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 32-38
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:2/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Droga życiowa i naukowa Profesor Józefy Kobylińskiej / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 3-7
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:3/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Koldras Lacki na Turbaczu / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 20-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:4/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Prasa wileńska dawniej i dzi¶ / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Dyskursologiczne tezy i syntezy : język - kultura - media : prace ofiarowane prof. dr. hab. Maciejowi Kawce / pod redakcj± Pawła Płanety i Ryszarda Filasa
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 351-362
p-ISBN: 978-83-953785-6-0
e-ISBN: 978-83-953785-7-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,575/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: PAN - losy wyrazu / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2016, Z. 5, s. 21-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-72836/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Halina Chodurska, Anna Mażulis-Frydel.
Tytuł: Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-¦wierzowska / red.: Leszek Bednarczuk, Halina Chodurska, Anna Mażulis-Frydel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Opis fizyczny: 360 s.
p-ISBN: 978-83-7850-684-3
Seria: (Krakowskie Studia Slawistyczne ; 2)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 15,26
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]7/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Życie i dzieło Eugeniusza Pawłowskiego / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 15-29
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]8/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Na jubileusz Profesora Edwarda Stachurskiego / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 3-4
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:9/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Pagonâ i Vici / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: W ¶wiecie Słowian : szkice z dziejów leksykologii i leksykografii : księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / pod red. nauk. Haliny Chodurskiej, Anny Mażulis-Frydel, Anny Radzik
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013
Opis fizyczny: S. 17-20
p-ISBN: 978-83-7850-171-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: UKR
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]10/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: S±decczyzna w życiu i twórczo¶ci literackiej i naukowej profesora Eugeniusza Pawłowskiego / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: S±decczyzna w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013
Opis fizyczny: S. 105-119
p-ISBN: 978-83-63590-19-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]11/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Stanisław Koziara, Halina Pawłowska-Jaroń, Edward Stachurski.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 4 / pod red. Leszka Bednarczuka, Stanisława Koziary, Haliny Pawłowskiej-Jaroń, Edwarda Stachurskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 551, [8] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 96.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL12/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Językoznawstwo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Universitati Leopoliensi : trecentesimun quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti : in memoriam / [red. tomu Wanda Lohman]
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2011
Opis fizyczny: S. 209-223
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00013/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Historia pewnego przysłowia / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Silva rerum philologicarum : studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu / pod red. Janusza S. Gruchały i Haliny Kurek
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010
Opis fizyczny: S. 45-54
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 10)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]14/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Językoznawstwo polskie i językoznawstwo ogólne / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Człowiek, słowo, ¶wiat / red. nauk. Jolanta Chojak, Tomasz Korpysz, Krystyna Waszakowa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010
Opis fizyczny: S. 18-24
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]15/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Nazwy Wilna i jego mieszkańców w dokumentach Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL) / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 3-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:16/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Paralléles phonétiques romano-slaves / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Neophilologica. - 2010, T. 22, s.11-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 9.00017/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński, Maria Wojtyła-¦wierzowska.
Tytuł: Językoznawstwo historyczne i typologiczne : w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego / [kom. red. Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński, Maria Wojtyła-¦wierzowska]
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętno¶ci, 2008
Opis fizyczny: 708 s.
Seria: (Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętno¶ci ; t. 76)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL18/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Mistrz i Uczeń / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 3-8
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:19/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Siłaczka naszych czasów / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 3-7
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:20/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Życie i twórczo¶ć naukowa profesora Tadeusza Milewskiego / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Językoznawstwo historyczne i typologiczne : w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego / [kom. red. Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński, Maria Wojtyła-¦wierzowska]
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętno¶ci, 2008
Opis fizyczny: S. 9-14
Seria: (Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętno¶ci ; t. 76)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00021/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Zwi±zki i paralele fonetyczne języków słowiańskich / Leszek Bednarczuk
Adres wydawniczy: Warszawa : Slawistyczny O¶rodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki PAN, 2007
Opis fizyczny: 216 s.
Seria: (Prace Slawistyczne ; 122)
Uwagi: Na okł. odmienna nazwa serii: Slavica.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL22/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Derywaty ekspresywne z przyrostkiem -ol we współczesnej polszczyĽnie / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Od fonemu do tekstu : prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu / pod red. Ireneusza Bobrowskiego i Krystyny Kowalik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2006
Opis fizyczny: S. 81-87
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL23/64
Praca recenzowana: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska. T. 1-7. - Sofia ; Warszawa, 1988-2006
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Slavia Meridionalis
Opis fizyczny: 2006, [T.] 6, s. 211-220
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL24/64
Praca recenzowana: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. T. 1-7. - Wrocław, 1986-2004
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Slavia Meridionalis
Opis fizyczny: 2006, [T.] 6, s. 211-220
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL25/64
Praca recenzowana: Przewodnik po akademickiej gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej / red. nauk. Violetta Koseska-Toszewa, Julija Baltowa. - Warszawa, 2003. - (Studia gramatyczne bułgarsko-polskie ; T. 7)
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe
Opis fizyczny: 2006, Z. 3, s. 239-242
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL26/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Prozviščy žyharou Vâlikaga knâstva Litouskaga, utvoranyâ ad etnonimau / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego : tom prac ofiarowany Prof. Michałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej / [red. nauk. Lilia Citko, Bazyli Siegień]
Adres wydawniczy: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2006
Opis fizyczny: S. 61-72
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: BEL27/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Tendencje rozwojowe fonetyki słowiańskiej w perspektywie indoeuropejskiej / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Munuscula linguistuca : in honorem Alexandrae Cieslikowa oblata / [kom. red. Kazimierz Rymut et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2006
Opis fizyczny: S. 35-52
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL28/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Fonetyczne areały Słowiańszczyzny / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej : studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej / pod red. Haliny Mieczkowskiej i Barbary Suchoń-Chmiel
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005
Opis fizyczny: S. 13-32
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL29/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Losy wyrazu pan na Litwie i Rusi / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego / pod red. Marii Teresy Lizisowej
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: S. 133-147
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 30)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL30/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Sporne problemy fonetyki indoeuropejskiej / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Ogród nauk filologicznych : Księga Jubileuszowa po¶więcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi / red. nauk. Mieczysław Balowski i Wojciech Chlebda
Adres wydawniczy: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005
Opis fizyczny: S. 39-47
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL31/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Edward Stachurski, Tadeusz Szymański.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 2 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Leszka Bednarczuka, Edwarda Stachurskiego, Tadeusza Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: 555 s., [1] k. tabl.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 19
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL32/64
Praca recenzowana: Josephus' Jewish war and its Slavonic version / Flavius Iosephus. - Leiden ; Boston, 2003
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Rocznik Slawistyczny
Opis fizyczny: 2004, T. 54, s. 177-183
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL33/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Oddział Partyzantów Polskich "Kmicica" nad Narocz± w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej / oprac. Leszek Bednarczuk
¬ródło: Zeszyty Historyczne WiN-u. - 2004, nr 22, 43-101
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL34/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Pasje i obowi±zki naukowe Profesor Danuty Wesołowskiej / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata / pod red. Haliny Kurek, Janiny Labochy
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2004
Opis fizyczny: S. 7-12
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL35/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Tadeusz Milewski. - (Sylwetki uczonych) / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 107-108
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
Adres url:36/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Za Niemen, zaniemeński / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 13-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:37/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Zwi±zki fonetyczne białorusko-ukraińskie na tle słowiańskim / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - 2004, T. 49, s. 31-49
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL38/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Belaruskae pachodžanne imja Telimena u Adama Mickeviča / Lešek Bednarčuk
¬ródło: W: Slavjanskija movy, litaratury i kul'tury : etnas u svjatle gistor'ii i sučasnasci = Słowiańskie języki, literatury i kultury : etos w ¶wietle historii i współczesno¶ci / pad red. Svjatlany Musienki
Adres wydawniczy: Grodna, 2003
Opis fizyczny: S. 221-225
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: BEL39/64
Autorzy: Wiesław Bany¶, Leszek Bednarczuk, Kazimierz Polański.
Tytuł: Etudes linguistiques romano-slaves offertes a Stanisław Karolak / [le comite de red. Wiesław Bany¶, Leszek Bednarczuk, Kazimierz Polański]
Adres wydawniczy: Kraków : Edukacja, 2003
Opis fizyczny: 534, [3] s., [2] k. tabl.
Uwagi: Teksty w jęz. czes., fr., niem., pol., serb. i wł.
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: MUL40/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Językowa przeszło¶ć S±decczyzny / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Polonia minor medii aevi : studia ofiarowane panu profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesi±t± rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Zenona WoĽniaka i Jana Gancarskiego
Adres wydawniczy: Rzeszów : "Mitel", 2003
Opis fizyczny: S. 611-625
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL41/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Językowe tajemnice Telimeny / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Pogranicza języków : pogranicza kultur : studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej / pod red. Anny Engelking i Romualda Huszczy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
Opis fizyczny: S. 185-188
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL42/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Structure et origine du verbe balkanique / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Etudes linguistiques romano - slaves offertes a Stanisław Karolak / [le comite de red. Wiesław Bany¶, Leszek Bednarczuk, Kazimierz Polański]
Adres wydawniczy: Kraków : Edukacja, 2003
Opis fizyczny: S. [63]-69
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: FRE43/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Wyraz pan w derywatach i nazwiskach polskich na tle zachodniosłowiańskim / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Słowa jak mosty nad wiekami / [red. Urszula Sokólska, Piotr Wróblewski]
Adres wydawniczy: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 55-70
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL44/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Maciej M±czyński, Tadeusz Szymański.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 1 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Leszka Bednarczuka, Macieja M±czyńskiego, Tadeusza Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: 519, [3] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 6
Typ publikacji: PRS
Język publikacji: POL45/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Droga życiowa i naukowa Prof. Józefy Kobylińskiej / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 5-8
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:46/64
Autorzy: Jerzy Rusek, Wiesław Bory¶, Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Dzieje Słowian w ¶wietle leksyki : pamięci Profesora Franciszka Sławskiego / pod red. Jerzego Ruska, Wiesława Borysia, Leszka Bednarczuka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2002
Opis fizyczny: 546, [8] s.
Seria: (Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 20)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL47/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Elipsa a spójno¶ć tekstu / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Składnia, stylistyka, struktura tekstu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Ampel / pod red. Marii Krauz, Kazimierza Ożoga
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002
Opis fizyczny: S. 42-45
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL48/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Etymologia Profesora Sławskiego / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Dzieje Słowian w ¶wietle leksyki : pamięci profesora Franciszka Sławskiego / pod red. Jerzego Ruska, Wiesława Borysia, Leszka Bednarczuka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2002
Opis fizyczny: S. 29-25
Seria: (Prace Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL49/64
Praca recenzowana: Język polskiej prasy wileńskiej : (1945-1979). T. 1-3 / Jolanta Mędelska. - Bydgoszcz, 2000-2001
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2002, z. 2, 365-373
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL50/64
Praca recenzowana: Język "Prawdy Wileńskiej" : północnokresowa polszczyzna kulturalna w pocz±tkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny / Jolanta Mędelska. - Bydgoszcz, 1999
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2002, z. 2, 365-373
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL51/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Najstarsze zwi±zki frazeologiczne wyrazu pan / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Rozmaito¶ci językowe : ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Moniki Szpiczakowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002
Opis fizyczny: S. 25-29
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL52/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Professeur Franciszek Sławski : [nekrolog] / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Lingua Posnaniensis. - 2002, T. 44, s. 199-202
Typ publikacji: PV
Język publikacji: FRE53/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Tadeusz Milewski : (1906-1966) / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Etnografowie i ludoznawcy polscy : sylwetki, szkice biograficzne. T. 1 / pod red. Ewy Fry¶-Pietraszkowej, Anny Kowalskiej-Lewickiej, Anny Spiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe DWN. Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 2002
Opis fizyczny: S. 222-223
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL54/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Uwagi o pochodzeniu gwary muszyńskiej / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 513-519
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:55/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Fonetyczna postać imienia ¶więtego ¦wierada / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego. Prace Językoznawcze. - 2001, Nr 26, s. 13-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL56/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Franciszek Sławski (1916-2001) : [nekrolog] / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. - 2001, Z. 57, s. 7-10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL57/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Językowe dziedzictwo ¶więtego ¦wierada / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: ¦więty ¦wierad i jego czasy / pod red. Stanisława Pietrzaka
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Civitas Christiana, 2001
Opis fizyczny: S. 190-217
Uwagi: Materiały z sympozjum naukowego w Tropiu 10-11 lipca 1998.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL58/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Paralele indoeuropejskie polskich gwarowych procesów fonetycznych / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Roczniki Humanistyczne. - 2001/2002, z. 6, s. 55-64
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL59/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Parataxe et hypotaxe / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: ¦lady obecno¶ci : księga pami±tkowa ofiarowana Urszuli D±mbskiej-Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół = Traces d'une présence : mélanges offerts a Urszula D±mbska-Prokop par ses collegues, éleves et amis / Iwona Piechnik et Marcela ¦wi±tkowska (eds)
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 29-36
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: FRE60/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Irena Sawicka, Wacław Cimochowski.
Tytuł: Studia Albanica / Wacław Cimochowski ; pod red. Leszka Bednarczuka i Ireny Sawickiej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Opis fizyczny: 141, [3] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL61/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Wokół etymologii wyrazu pan / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Wokół archeologii słów i ich funkcjonowania : Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Bańkowskiemu / pod red. Stanisława Podobińskiego i Marii Lesz-Duk
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 29-33
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL62/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Wyrazy funkcyjne a morfemy gramatyczne / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Prace Filologiczne. - 2001, T. 46, s. 59-67
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL63/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Franciszek Sławski : (13 V 1916 - 19 I 2001) / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. - 2000/2001, s. 203-207
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL64/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Litewsko-słowiańskie pogranicze językowe w pierwszej połowie XX wieku w ¶wietle badań Olgierda Chomińskiego : [1884-1943] / Leszek Bednarczuk
¬ródło: Acta Baltico-Slavica. - 1999, [T.] 24, s. 95-105
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie