Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BIAŁOTA MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 19

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/19

Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: O najwcze¶niejszych inscenizacjach Sułkowskiego Stefana Żeromskiego w Łodzi / Marek Białota
¬ródło: W: Miscellanea literackie i teatralne : (od Kochanowskiego do Mrożka) : profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Cz.2, Tradycje literackie i teatralne / pod red. Krystyny Płachcińskiej i Michała Kurana
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
Opis fizyczny: S. 450-459
Seria: (Analecta Literackie i Językowe ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0002/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: W kręgu psychoestetyki nowej sztuki : Ignacego Matuszewskiego interpretacja problemów wojny w Popiołach Żeromskiego / Marek Białota
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2010, Z. 10, s. 139-150
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:3/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: W kręgu psychoestetyki nowej sztuki : Ignacego Matuszewskiego interpretacja problemów wojny w Popiołach Żeromskiego / Marek Białota
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2010, Z. 10, s. 139-150
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:4/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Obrońca ziemi zranionej : przyczynek do biografii Jana Nowakowskiego / Marek Białota
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 99-107
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]5/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Gall Iwo Wiktor ; Horzyca Wilam ; Kisielewski Jan August ; Kisielewski Zygmunt ; Klonowic Sebastian ; Korzeniewski Bohdan ; Kotarbiński Józef Karol ; KoĽmian Stanisław ; Krumłowski Konstanty / [sygn.] M.B.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 424 ; 557-558 ; 690-691 ; 698-699 ; 738-739 ; 751 ; 762-763 ; 780
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL6/19
Autorzy: Marek Białota, Mirosława Komolka.
Tytuł: Jaracz Stefan Kazimierz / [sygn.] M.B. - M.K-a
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 609-610
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL7/19
Autorzy: Marek Białota, Mirosława Komolka.
Tytuł: Limanowski Mieczysław Bolesław / [sygn.] M.B. - M.K-a
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 856
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL8/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Niemojewski Andrzej ; Noskowski Witold Jan Tadeusz ; Nowaczyński Adolf ; Noyszewski Stanisław ; Ordyński Ryszard Stanisław ; Osterwa Juliusz ; Pawlikowski Jan Gwalbert Aleksander ; Pawlikowski Jan Gwalbert Henryk ; Pawlikowski Józef Benedykt ; Pawlikowski Józef Gwalbert ; Pawlikowski Konstanty Gabriel ; Pawlikowski Michał Gwalbert ; Pawlikowski Mieczysław Gwalbert ; Pawlikowski Tadeusz Henryk ; Piasecki Stanisław ; Pietrzak Włodzimierz ; Popiel Romana ; Przybyłko-Potocka Maria Henryka ; Rapacki Wincenty ; Raszewski Zbigniew ; Rittner Tadeusz ; Rostworowski Karol Hubert ; Rulikowski Mieczysław Jakub ; Rytard Jerzy Mieczysław ; Sarnecki Zygmunt ; Schiller Leon ; Siemaszkowa Wanda Felicja ; Solska Irena ; Solski Ludwik ; Stępowski-Junosza Kazimierz ; Swinarski Konrad Ksawery / [sygn.] M.B.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1036-1037 ; 1047 ; 1048-1049 ; 1056 ; 1079 ; 1093 ; 1131-1133 ; 1134-1136 ; 1148-1149 ; 1158 ; 1203 ; 1237-1238 ; 1275 ; 1276 ; 1290 ; 1302-1303 ; 1316-1317 ; 1330 ; 1351-1352 ; 1354-1355 ; 1371 ; 1421-1422 ; 1461-1462 ; 1487
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL9/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Redutowy Ksi±żę Niezłomny pod kresowym niebem / Marek Białota
¬ródło: W: Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 / pod red. Haliny Bursztyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 141-147
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 406)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:10/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Szyfman Arnold ; ¦liwicki Józef ; Trzciński Teofil ; Węgierko Aleksander ; Węgrzyn Józef ; Wierciński Edmund ; Wysocka Stanisława Maria ; Zelwerowicz Aleksander Gustaw ; Żeromski Stefan / [sygn.] M.B.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1516 ; 1527-1528 ; 1564-1565 ; 1617 ; 1618 ; 1624 ; 1684-1685 ; 1725 ; 1754-1756
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL11/19
Autorzy: Kazimierz Gajda, Bolesław Faron, Marek Białota, Zofia Budrewicz, Mirosław Michalik, Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska, Anna Spólnik, Renata Stachura, Joanna Wysiecka.
Tytuł: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Martek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: 180 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL12/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Mickiewicz Reduty Limanowskiego i Osterwy / Marek Białota
¬ródło: W: Mickiewicz a literatury słowiańskie : z dziejów recepcji od modernizmu do współczesno¶ci / pod red. Eugenii Łoch
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004
Opis fizyczny: S. 117-131
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL13/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Stefan Żeromski a teatr / Marek Białota
¬ródło: W: Stefan Żeromski : 1864-1925 : szkice i materiały / pod red. Andrzeja Stawarza
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci, 2003
Opis fizyczny: S. 43-54
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL14/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Dramaty Słowackiego w Reducie / Marek Białota
¬ródło: W: Juliusz Słowacki w literaturze XIX i XX wieku / pod red. Eugenii Łoch
Adres wydawniczy: Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2002
Opis fizyczny: S. 227-244
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL15/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Konopnicka w przestrzeni teatru : o powojennych adaptacjach scenicznych nowelistyki / Marek Białota
¬ródło: W: Miejsca Konopnickiej : przeżycia, pejzaż, pamięć / pod red. Tadeusza Budrewicza i Michała Zięby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 248-255
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 324)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Adres url:16/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Mickiewicz Redutowców / Marek Białota
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 2, s. 189-203
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:17/19
Praca recenzowana: Żeromski / Jerzy Paszek. - Wrocław, 2001
Autorzy: Marek Białota.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2001, nr 3, s. 65-67
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL18/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: O inscenizacji "Kordiana" w Reducie / Marek Białota
¬ródło: W: Do poezji mam, jak s±dzę, prawo : materiały z sesji w 150 rocznicę ¶mierci Juliusza Słowackiego / red. Elżbieta Brodowska-Skonieczna
Adres wydawniczy: Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2001
Opis fizyczny: S. 33-43
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL19/19
Autorzy: Marek Białota.
Tytuł: Wileńskie losy "Przepióreczki" Stefana Żeromskiego w latach 1925-1945 / Marek Białota
¬ródło: W: Wilno teatralne / pod red. Mirosławy Kozłowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Ogólnopolski Klub Miło¶ników Litwy : Interlibro, 1998
Opis fizyczny: S. 213-237
Seria: (Biblioteka Lithuanii ; [T.] 3)
Uwagi: Materiały z konferencji, Szczecin, 18-20 paĽdziernika 1995 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie