Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BIELENDA-MAZUR EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 24

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/24

Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Kompetencja narracyjna : jej rozwój i rola w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Alina Maciejewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021
Opis fizyczny: S. 175-186
p-ISBN: 978-83-66541-69-6
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Language programming strategies in various communication disorders / Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 123-136
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.0003/24
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Polish language programming in speech therapy provided to children affected by disorders of linguistic communication / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 111-122
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.0004/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Techniki terapeutyczne w pracy z dzieckiem z alali± / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 261-272
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/24
Autorzy: Anna Siudak, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem - rozwój i stymulacja / Anna Siudak, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2020, nr 4, s. 171-186
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
e-ISSN: 2657-4381
DOI:6/24
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: O co chodzi? - zwi±zki frazeologiczne w programowaniu języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć w logopedii : konieczno¶ć czy nadmiar? / pod redakcj± Izabeli Więcek-Poborczyk, Justyny Żulewskiej-Wrzosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 119-128
p-ISBN: 978-83-66010-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0007/24
Autorzy: Marta Korendo, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Terapia dzieci z zespołem Aspergera / Marta Korendo, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcj± naukow± Joanny Skibskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 203-216
p-ISBN: 978-83-8095-314-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]8/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: W kręgu poetyckiej grupy Tylicz : tematy i konteksty / Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 301 s.
p-ISBN: 978-83-8084-488-9
e-ISBN: 978-83-8084-489-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 977)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]9/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Wyrażenia frazeologiczne w rozwoju języka - przegl±d najistotniejszych doniesień / Ewa Bielenda-Mazur Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć w logopedii : konieczno¶ć czy nadmiar? / pod redakcj± Izabeli Więcek-Poborczyk, Justyny Żulewskiej-Wrzosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 61-70
p-ISBN: 978-83-66010-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:10/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Deficyty poznawcze w alalii / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/2, s. 205-222
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:11/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak.
Tytuł: Gest wskazywania palcem w ¶wietle doniesień neurobiologicznych / Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2019, nr 3, s. 21-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
Adres url:
DOI:12/24
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Programowanie języka - niezbędna technika w terapii logopedycznej / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 33-42
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00013/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Strategie nauki czytania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej / Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2019, Vol. 26, nr 2, s. 27-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:14/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Strategie programowania języka w przypadku różnych zaburzeń komunikacji / Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 43-52
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,615/24
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania na wczesnym etapie edukacyjnym w kontek¶cie roli umiejętno¶ci czytania w rozwoju człowieka / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2019, Vol. 26, nr 2, s. 163-173
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:16/24
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak.
Tytuł: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 382 s.
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,517/24
Autorzy: Marta Korendo, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Neurobiologiczne reguły diagnozy terapii logopedycznej / Marta Korendo, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju
Adres wydawniczy: Tarnów : Tarnowska Szkoła Wyższa, 2018
Opis fizyczny: S. 26-35
p-ISBN: 978-83-940098-6-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00018/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: O potrzebie wczesnej interwencji w przypadku dziecka z alali± / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 85-93
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,519/24
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: 293 s.
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 17,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: O potrzebie wczesnej interwencji w przypadku dziecka z alali± / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 146-153
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,521/24
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Wybrane funkcje poznawcze warunkuj±ce rozwój mowy w diagnozie logopedycznej / Marzena Błasiak-Tytuła, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych / redakcja Franciszek Antoni Marek, Urszula Strzelczyk-Raduli, Katarzyna Błońska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Instytut ¦l±ski, 2016
Opis fizyczny: S. 120-133
p-ISBN: 978-83-62683-88-8
p-ISBN: 978-83-7511-238-2
Seria: (Monografie i Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,57
Adres url:22/24
Autorzy: Marta Korendo, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Znaczenie kategoryzacji dla rozwoju mowy dziecka / Marta Korendo, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2016, Z. 5, s. 176-185
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-728323/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Nauczyciel wobec deficytów językowych dziecka z alali± - od wychowania przedszkolnego po szkołę podstawow± / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Nauczyciel - między etosem a presj± rzeczywisto¶ci. T. 1, Wielowymiarowo¶ć kompetencji współczesnego nauczyciela / redakcja Anna Kwatera, Stanisław Kowal, Ewa Zawisza
Adres wydawniczy: [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2015
Opis fizyczny: S. 149-156
p-ISBN: 978-83-7859-611-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]24/24
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Od rozumienia do zachowania : konsekwencje poznawcze i społeczne deficytów językowych / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Rozumienie - diagnoza i terapia / red. merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 147-154
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie