Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BOREK PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 171

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/171

Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Na tropach idei wolno¶ci w literaturze staropolskiej / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2021, T. 25, z. 2, s. 171-175
Uwagi: Artykuł recenzyjny: K. Koehler, Punkty krystalizacji. Szkice o literaturze staropolskiej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2449-7363
Adres url:
DOI:2/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Stanisława Pigonia wspomnienia młodo¶ci i obozowe wspominki / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 396-399
Uwagi: Artykuł recenzyjny: S. Pigoń, "Z Komborni w ¶wiat. Wspomnienia młodo¶ci" oraz "Wspominki z obozu w Sach-senhausen (1939-1940)", wprowadzenie i komentarze oprac. C. Kłak, Krosno 2019.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:3/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ziemie ruskie jako miejsce szczę¶liwe w wybranych przekazach kronikarskich XVI stulecia / Piotr Borek
¬ródło: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - 2021, T. 34, cz. 1, s. 43-53
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2300-5459
e-ISSN: 2450-0380
Adres url:4/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Adama Ziemianina Okrawki jako struktura sylwiczna / Piotr Borek
¬ródło: W: W obliczu cudów wszech¶wiata... : studia o twórczo¶ci Adama Ziemianina / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 61-74
p-ISBN: 978-83-8138-237-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Historia sarmatica w poezji Jerzego Harasymowicza (prolegomena) / Piot Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2020, Z. 20, s. 320-330
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:6/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Małgorzata Ciszewska, Tuliusz domowy. ¦wieckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII-XVIII wiek), Warszawa 2016, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, ss. 579, [3] / Piotr Borek
¬ródło: Odrodzenie i Reformacja w Polsce. - 2020, Vol. 64, s. 287-289
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0029-8514
e-ISSN: 2450-8349
Adres url:7/171
Autorzy: Piotr Borek, Dorota Rojek-Koryzna.
Tytuł: Nauczyciele, ci z pasj± i z powołania, powinni być drogowskazami / [z Rektorem UP prof. dr. hab. Piotrem Borkiem rozmawiała Dorota Rojek-Koryzna]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2020, nr 15, s. 31-33
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:8/171
Autorzy: Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: W obliczu cudów wszech¶wiata... : studia o twórczo¶ci Adama Ziemianina / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: 199 s.
p-ISBN: 978-83-8138-237-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:9/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 405 s.
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,510/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jan III Sobieski pod Wiedniem w literackim ¶wiadectwie epoki (rekonesans) / Piotr Borek
¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - 2019, nr 146, z. 2, s. 449-459
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0083-4351
Adres url:
DOI:11/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Nad rękopi¶miennymi wariantami "Płaczu grobowego na sławnej pamięci... Stanisława Żółkiewskiego" (1621) / Piotr Borek
¬ródło: W: Marginalia w ksi±żce dawnej i współczesnej / pod redakcj± Bożeny Mazurkowej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 187-219
p-ISBN: 978-83-226-3538-4
e-ISBN: 978-83-226-3539-1
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,712/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Józef Baran jako diarysta / Piotr Borek
¬ródło: W: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: S. 219-228
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,513/171
Autorzy: Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: 301 s.
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 16,714/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Powstanie Bohdana Chmielnickiego w wierszowanej epice historycznej połowy XVII wieku : próba podsumowania / Piotr Borek
¬ródło: W: Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej : polsko-ukraińskie sympozja epoki nowożytnej / red. Witalij Michałowski, Jarosław Stolicki
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2018
Opis fizyczny: S. 3-4
p-ISBN: 978-83-65080-68-4
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,1515/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Sarmatyzm w badaniach profesora Tadeusza Ulewicza (rekonesans) / Piotr Borek
¬ródło: W: Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury : w stulecie urodzin / pod redakcj± Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2018
Opis fizyczny: S. 71-82
p-ISBN: 978-83-7676-300-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6516/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: ¦mierć Jeremiego Wi¶niowieckiego w barokowej epice / Piotr Borek
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 7, Dawna i współczesna kultura funeralna / pod red. nauk. Iwony Steczko i Renaty DĽwigoł
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 267-281
p-ISBN: 978-83-7624-110-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,917/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ukraina Michała Czajkowskiego (prolegomena) / Piotr Borek
¬ródło: W: "Sława z dowcipu sama wiecznie stoi..." : prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej / redakcja Mirosława Hanuszkiewicz-Lavallee, Wiesław Pawlak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018
Opis fizyczny: S. 405-416
p-ISBN: 978-83-8061-606-6
Seria: (Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej ; 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
Adres url:18/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Edycja i erudycja / Piotr Borek
¬ródło: W: Studia z Międzyepoki : literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863 / redakcja tomu Edyta Gracz-Chmura, Andrzej Wa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: S. 207-209
p-ISBN: 978-83-7638-871-7
Seria: (Biblioteka Sarmacka ; 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,219/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: 395 s.
p-ISBN: 978-83-7624-193-7
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 154)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,320/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jan Aleksander Koreywa - zapomniany panegirysta z Litwy / Piotr Borek
¬ródło: W: Nihil sine litteris scripta in honorem Professoris Venceslai Walecki / pod redakcj± Tomasza Nastulczyka i Stanisława Siess-Krzyszkowskiego przy współpracy Michała Gołębiowskiego i Justyny Kruk-Siwiec oraz Eweliny Chaci (język serbski) i Iryny Kaczur (język rosyjski i ukraiński)
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 109-124
p-ISBN: 978-83-233-4446-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,121/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Kazacite v tvorčestvoto na Ûliuš Slovacki (ot "ukarinskatata dumka" do "zmiâta") / P'otr Borek
¬ródło: Proglas. Filologičêsko Spisaniê. - 2017, God. 26, kn. 1, s. 44-50
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: BUL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 0861-7902
Liczba arkuszy: 0,5
Adres url:22/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Listy w strukturze Wernyhory Michała Czajkowskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 141-151
p-ISBN: 978-83-7624-193-7
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 154)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6423/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O Ukrainie, Zaporożu i Kozakach w wybranych pamiętnikach pierwszej połowy XIX wieku / Piotr Borek
¬ródło: W: Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi po¶więcona / pod redakcj± naukow± Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 75-87
p-ISBN: 978-83-8095-162-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,89
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]24/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ukraina Michała Czajkowskiego (prolegomena) / Piotr Borek
¬ródło: W: Studia z Międzyepoki : literatura wobec przemian cywilizacyjnych i społecznych lat 1764-1863 / redakcja tomu Edyta Gracz-Chmura, Andrzej Wa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: S. 105-114
p-ISBN: 978-83-7638-871-7
Seria: (Biblioteka Sarmacka ; 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,525/171
Autorzy: Jan Aleksander Koreywa, Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Utwory okoliczno¶ciowe / Jan Aleksander Koreywa ; oprac. Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz ; wstęp Piotr Borek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017
Opis fizyczny: 196 s.
p-ISBN: 978-83-948011-5-1
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okoliczno¶ciowej ; t. 33)
Uwagi: Edycja tekstów Ľródłowych powstała w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8,5
Adres url:26/171
Autorzy: Michał Czajkowski, Piotr Borek.
Tytuł: Wernyhora, wieszcz ukraiński : powie¶ć historyczna z roku 1768 / Michał Czajkowski ; wstęp i opracowanie Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: 278 s.
p-ISBN: 978-83-7638-854-0
Seria: (Biblioteka Sarmacka ; t. 13)
Uwagi: Edycja tekstów Ľródłowych powstała w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]27/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Wołodyjowski na murach Kamieńca, czyli o stolniku przemyskim w Relacyi Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672 Stanisława Makowieckiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 641-651
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7228/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Âkub Sobeskij : relâciâ o Moskovskom pohode koroleviča Vladislava / Piotr Borek
¬ródło: W: Smuta v Rossii i Potop v Reči Pospolitoj : opyt preodoleniâ gosudarstvennogo krizisa v XVII stoletii : materialy Rossijsko-pol'skoj naučnoj konferencii, Moskva, 24-26 oktâbrâ 2012 g. / [otvetctvennyj redaktor A. V. Ûrasov]
Adres wydawniczy: Moskva : Drevlehraniliŝe, 2016
Opis fizyczny: S. 270-292
p-ISBN: 978-5-93646-227-6
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: RUS
Liczba arkuszy: 1,229/171
Autorzy: Samuel Leszczyński, Piotr Borek, Roman Krzywy.
Tytuł: Classicum nie¶miertelnej sławy / Samuel Leszczyński ; opracowali Piotr Borek, Roman Krzywy ; wstęp Piotr Borek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016
Opis fizyczny: 204, [2] s.
p-ISBN: 978-83-64003-59-2
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okoliczno¶ciowej ; t. 24)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 8,030/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jerzego Ficowskiego badania nad tożsamo¶ci± etniczn± Romów w Polsce / Piotr Borek
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 3, Zbiór studiów / pod red. Ireny Masojć i Henryki Sokołowskiej
Adres wydawniczy: Wilno : Wydawnictwo Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, 2016
Opis fizyczny: S. 65-75
p-ISBN: 978-609-471-058-2
e-ISBN: 978-609-471-059-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,69
Adres url:31/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Klęska pod Piławcami w wybranych utworach okoliczno¶ciowych połowy XVII wieku / Piotr Borek
¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - 2016, nr 143, z. 2, s. 311-318
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0083-4351
e-ISSN: 2084-4069
DOI:32/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Literackie wizerunki Cyganów w literaturze polskiej i rosyjskiej (recenzja) / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, z. 8 (2), s. 158-161
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-443233/171
Autorzy: Piotr Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska.
Tytuł: Memuarystyka w dawnej Polsce / redakcja Piotr Borek, Dariusz Chemperek i Anna Nowicka-Struska
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: 363 s.
p-ISBN: 978-83-7624-129-6
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 149)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 19,1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Pamięć przestrzeni - Lwów oblężony w wybranych mieszczańskich diariuszach połowy XVII wieku / Piotr Borek
¬ródło: W: Memuarystyka w dawnej Polsce / redakcja Piotr Borek, Dariusz Chemperek i Anna Nowicka-Struska
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: S. 99-107
p-ISBN: 978-83-7624-129-6
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 149)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,66
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]35/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ruski epigramatyk Daniel Bratkowski w ¶wietle nowszych badań archiwalnych / Piotr Borek
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : język i literatura Słowian Wschodnich / pod redakcj± naukow± Haliny Chodurskiej, Aurelii Kotkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 8-29
p-ISBN: 978-83-8084-020-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,836/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Staropolskie teksty literackie jako Ľródła do dziejów epidemii : (rekonesans) / Piotr Borek
¬ródło: W: Epidemie w dziejach Europy : konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe / redakcja naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 201-219
p-ISBN: 978-83-7271-983-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 756)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00037/171
Autorzy: Piotr Borek, Marcin Kania.
Tytuł: W ¶wiecie tekstów : rozmowa z prof. Piotrem Borkiem, Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UP / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 15-24
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672638/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Arkadia sprofanowana w KozaczyĽnie i Burdzie ruskiej Józefa Bartłomieja Zimorowica / Piotr Borek
¬ródło: W: Dwory i dworki w kulturze regionu / pod redakcj± Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 187-201
p-ISBN: 978-83-7271-957-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 5, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 421 s.
p-ISBN: 978-83-7624-192-0
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 148)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 28,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 423, [30] s.
p-ISBN: 978-83-7624-192-0
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 148)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 30,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jan Sobieski w zwierciadle poetyckim Samuela Leszczyńskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Sobieski wokół spisków i konfederacji / pod red. Mirosława Nagielskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2015
Opis fizyczny: S. 167-185
Seria: (Biblioteka Epoki Nowożytnej ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,242/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jerzego Ficowskiego badania nad tożsamo¶ci± etniczn± Romów w Polsce / Piotr Borek
¬ródło: W: Romowie w Polsce i w Europie : od dyskryminacji do tolerancji / red. nauk. Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Opis fizyczny: S. 21-30
p-ISBN: 978-83-63590-52-9
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]43/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jeszcze o wojnie w korespondencji Bohdana Chmielnickiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 95-105
p-ISBN: 978-83-7624-192-0
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 148)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,68
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]44/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Nowe zwierciadło, modzie dzisiejszego stroju akomodowane, damom polskim, które się modno nosz± (1678), czyli Jakuba Ł±cznowolskiego krytyka modyniewie¶ciej / Piotr Borek
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 4, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 231-243
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]45/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ojcostwo Jana III Sobieskiego w ¶wietle korespondencji z Marysieńk± / Piotr Borek
¬ródło: W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literatur± dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Goł±b, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 106-114
p-ISBN: 978-83-7271-921-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 723)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]46/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Pamięć miejsca : Zbaraż w relacjach wierszowanych XVII w. / Piotr Borek
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci : studia historyczno-antropologiczne / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2015
Opis fizyczny: S. 311-328
p-ISBN: 978-83-65148-36-0
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]47/171
Praca recenzowana: Rz±dzicha oleszycka : dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich / Agnieszka Słaby. - Kraków, 2014
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2015, nr 1 (54), s. 87-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672648/171
Praca recenzowana: Bibliografia polska Karola i Stanisława Estreicherów, ogólnego zbioru tom 36/1 (Zim-Zyz) / oprac. zespół redakcyjny pod kier. Wacława Waleckiego. - Kraków, 2013
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2015, z. 3, s. 337-343
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0035-960249/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Powstanie Chmielnickiego w Wojnie domowej Samuela Twardowskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Rann'omoderna lûdina : prostir - vlada - pravo XVI-XVIII ctolit' s / za red. Vitaliâ Mihajlovs'kogo i Âroslava Stolic'kogo
Adres wydawniczy: Kiïv : Laurus ; Krakiv : Historia Iagiellonica, 2015
Opis fizyczny: S. 271-283
p-ISBN: 978-9662449457
Seria: (Patrimonium : tudiï z rann'omodernoï istoriï Central'no-Shidnoï Êvropi ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,150/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce : studia o literaturze i pi¶miennictwie wieków dawnych / Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 322 s.
p-ISBN: 978-83-7624-160-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 16
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]51/171
Autorzy: Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz.
Tytuł: Romowie w Polsce i w Europie : od dyskryminacji do tolerancji / red. nauk. Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Opis fizyczny: 262, [1] s.
p-ISBN: 978-83-63590-52-9
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 16,052/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Sarmacki Achilles - postać Jeremiego Wi¶niowieckiego w siedemnastowiecznym pamiętnikarstwie / Piotr Borek
¬ródło: W: Z szabl± i kielichem, czyli życie po sarmacku : praca zbiorowa / pod red. Janusza Tazbira i Stanisława Zagórskiego
Adres wydawniczy: Łomża : Oficyna Wydawnicza STOPKA, 2015
Opis fizyczny: S. 67-84
p-ISBN: 978-83-63586-15-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,153/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Z perspektywy dydaktyk : staropolszczyzna dzisiaj, lektury szkolne, glottodydaktyka, literatura dla dzieci i młodzieży : [głos w panelu] / Piotr Borek
¬ródło: W: Przepisywanie kanonu [Dokument elektroniczny] : zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej / pod red. Pawła Próchniaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2015
Uwagi: Materiał wideo.
Typ publikacji: MLM
Język publikacji: POL
Adres url:54/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Hotinskata bitka prez 1621 godina i nejnite otraženiâ v dnevnici i zapiski / Piotr Borek
¬ródło: Proglas. Filologičêsko Spisaniê. - 2014, God. 23, kn. 1, s. 46-73
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: BUL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0861-7902
Liczba arkuszy: 1,855/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Pięćdziesi±ty tom Rocznika Przemyskiego / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2014, T. 50, z. 2, s. 3-4
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 0137-416856/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Staropolska literatura religijna w badaniach Jerzego Starnawskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Jerzy Starnawski (1922-2012) : in memoriam. T. 1, Uczony, mistrz, przyjaciel / pod red. Marii Wichowej
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Opis fizyczny: S. 173-186
p-ISBN: 978-83-7969-340-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,057/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: "O słodkiej pamięci dziedzino!" : aksjologia historii w "Wojnie domowej" Samuela Twardowskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013
Opis fizyczny: S. 63-80
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]58/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3, Stulecia XV-XIX : perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: 382 s.
p-ISBN: 978-83-7624-083-1
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 22,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]59/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 4, Stulecia XVI-XIX : perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: 351, XXXI s.
p-ISBN: 978-83-7624-083-1
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 21,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]60/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jakuba Sobieskiego opisanie wyprawy na Moskwę (na podstawie "Diariusza ekspedycji moskiewskiej dwuletniej królewica Władysława Anno Domini 1617") / Piotr Borek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - 2013, nr 12, s. 235-250
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1233-868061/171
Autorzy: Jakub Ł±cznowolski, Piotr Borek, Ewa Wrona.
Tytuł: Nowe zwierciadło, modzie dzisiejszego stroju akomodowane / Jakub Ł±cznowolski ; oprac. Piotr Borek, Ewa Wrona
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013
Opis fizyczny: 97, [2] s.
p-ISBN: 978-83-7543-275-6
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okoliczno¶ciowej ; t. 12)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 6,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]62/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Oblężenia drugiego miasta Lwowa od wojsk kozackich i moskiewskich w roku 1655 fragmentum - uwagi o diariuszu w listach Samuela Kazimierza Kuszewicza / Piotr Borek
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3, Stulecia XV-XIX : perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 221-230
p-ISBN: 978-83-7624-083-1 (t. 3-4)
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/171
Praca recenzowana: Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Marcin Szewczyk - Tarnów, 2013
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Studia o Romach w Polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013. - S. 244-247
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]64/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Retoryczna organizacja Wilna w wiekach dawnych / Piotr Borek
¬ródło: Ruch Literacki. - 2013, z. 4-5, s. 543-545
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0035-9602
Adres url:
DOI:65/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Studia o Romach w Polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 287, [2] s.
p-ISBN: 978-83-7271-849-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 19,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]66/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Wojna domowa Samuela Twardowskiego w ¶wietle nowszych badań na Ukrainie / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2013, z. 2, s. 183-188
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 0137-416867/171
Autorzy: Marek Bu¶, Piotr Borek, Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. Z.12, Literatura, kultura, edukacja / [red. Piotr Borek, Marek Bu¶, Małgorzata Chrobak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 381 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru 114.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:68/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Antropologiczne czytanie baroku / Piotr Borek
¬ródło: Ruch Literacki. - 2012, z. 6, s. 765-768
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.00069/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Mariana Zdziechowskiego uwagi o religii, sztuce i narodowej niepodległo¶ci / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2012, Z.12, s. 63-69
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:70/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Nowe materiały do biografii Daniela Bratkowskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Od Kijowa do Rzymu : z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolic± Apostolsk± i Ukrain± / pod red. Mariusza R. Drozdowskiego, Wojciecha Walczaka i Katarzyny Wiszowatej-Walczak
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2012
Opis fizyczny: S. 1103-1118
Seria: (Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00071/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O polskim pamiętnikarstwie doby baroku : rekonesans / Piotr Borek
¬ródło: W: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa : przekroje i zbliżenia / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
Opis fizyczny: S. 31-52
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 114)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]72/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Oblężenie Lwowa 1648 i 1655 roku w twórczo¶ci Józefa Bartłomieja Zimorowica / Piotr Borek
¬ródło: W: L'viv : misto, suspil'stvo, kul'tura. T. 8. Č. 1, Vlada i suspil'stvo / za red. Oleni Arkuši i Mar'âna Mudrogo
Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij nacíonalnij uníversitet ímení Ívana Franka, 2012
Opis fizyczny: S. 51-75
Seria: (Visnik L'vivs'kogo universitetu. Seriâ Istorična ; Special'nij Vipusk (2012))
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]73/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa : przekroje i zbliżenia / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
Opis fizyczny: 373 s.
p-ISBN: 978-83-7624-074-9
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; 114)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]74/171
Autorzy: Piotr Borek, Marek Bu¶, Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. Z. 11 / Uniwersytet Pedagogiczny ; [red. Piotr Borek, Marek Bu¶, Małgorzata Chrobak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 233, [4] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 101.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:75/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Bojarzy / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 67-68
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]76/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Dzikie Pola / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 116-117
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]77/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 1, (Stulecia XV-XVII) / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: 393, [1], [XXV] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 97)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]78/171
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2, (Stulecia XVIII-XIX) / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: 309, [XXV] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 97)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]79/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Funkcje listów w barokowych diariuszach i pamiętnikach / Piotr Borek
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 1, (Stulecia XV-XVII) / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S.279-294
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 97)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]80/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Kozacy / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 208-209
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]81/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Kreacja Jeremiego Wi¶niowieckiego w barokowym pamiętnikarstwie / Piotr Borek
¬ródło: W: Proza staropolska / pod red. Krystyny Płachcińskiej i Marcina Bauera
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Opis fizyczny: S. 227-239
Seria: (Analecta Literackie i Językowe ; t. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]82/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Mazepa / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 264-265
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]83/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Mohyła Piotr / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 280-281
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]84/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Oblężenie Lwowa 1648 w sielankach Józefa Bartłomieja Zimorowica / Piotr Borek
¬ródło: W: Przez Kresy i historię po obrzeża polityki : profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. 2 / red. Iwona Hofman, Wojciech Magu¶
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Opis fizyczny: S. 39-57
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00085/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Opisanie Ukrainy / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 294-295
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]86/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Roksolanki, to jest ruskie panny / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 360
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]87/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ukraina / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 433-440
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]88/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: W służbie Klio : studia o barokowych pisarzach minorum gentium / Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2011
Opis fizyczny: 333 s.
Seria: (Biblioteka Tradycji ; Nr 106)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]89/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Wilno / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 460-472
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]90/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Z pogranicza historii i literatury : uwagi o polskim pamiętnikarstwie XVIII wieku / Piotr Borek
¬ródło: W: Pamiętniki, dzienniki i relacje jako Ľródła do badań historycznych : (XVIII-XX wiek) / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 7-29
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]91/171
Autorzy: Elżbieta Kaczor, Piotr Borek.
Tytuł: Z pogranicza kultury romskiej i polskiej, czyli o ba¶ni cygańskiej / Elżbieta Kaczor, Piotr Borek
¬ródło: W: Zapomniani s±siedzi : studia o Romach w Polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 207-241
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]92/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Zapomniani s±siedzi : studia o Romach w Polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 299, [2] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]93/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jana Białobockiego Odmiana postanowienia sfery niestatecznej kozackiej : przyczynek do dziejów wierszowanej epiki historycznej / Piotr Borek
¬ródło: W: Między Odr± a Uralem : księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi / pod red. Wacława Wierzbieńca
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 217-230
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]94/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Juliusza Słowackiego dialog z histori± : uwagi o ¦nie srebrnym Salomei / Piotr Borek
¬ródło: Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. - 2010, z. 20/21, s. 9-25
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL95/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Klęska pod Batohem 1652 roku w relacjach diariuszowo-pamiętnikarskich / Piotr Borek
¬ródło: W: Człowiek w teatrze ¶wiata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesi±tych urodzin / pod red. Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 327-336
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 578)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]96/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O Marsie sauromatskim Samuela Hutora Szymanowskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: W kręgu Kaliope : epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty : prace ofiarowane Profesor Ludwice ¦lękowej / pod red. Aleksandry Oszczędy i Jacka Sokolskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2010
Opis fizyczny: S. 89-101
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]97/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Jana Chryzostoma Paska uwagi o jadle / Piotr Borek
¬ródło: W: Kultura stołu w wiekach dawnych. T. 1 / pod red. nauk. Dariusza Rotta i Krzysztofa Gajdki
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet ¦l±ski : ¦l±ska Organizacja Turystyczna, 2009
Opis fizyczny: S. 9-22
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00098/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Kozacy w twórczo¶ci Juliusza Słowackiego : (od "Dumki ukraińskiej" do "Żmii") / Piotr Borek
¬ródło: W: Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami : w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego / pod red. Mariusza Chrostka, Tomasza Pudłockiego i Jerzego Starnawskiego
Adres wydawniczy: Przemy¶l ; Rzeszów : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemy¶lu, 2009
Opis fizyczny: S. 23-35
Uwagi: Publikacja zawiera materiały z konferencji.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL99/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Nowe spojrzenie na romsk± historię w Rosji / Piotr Borek
¬ródło: W: O Romach w Polsce i w Europie : tożsamo¶ć, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2009
Opis fizyczny: S. 406-412
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000100/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O Romach w Polsce i w Europie : tożsamo¶ć, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2009
Opis fizyczny: 499 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]101/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Stolnik przemyski Jerzy Wołodyjowski w Relacyi Kamieńca wziętego... Stanisława Makowieckiego i ostatniej czę¶ci Trylogii Henryka Sienkiewicza / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2009, z. 3, s. 77-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL102/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Korespondencja Samuela Kazimierza Kuszewicza jako Ľródło informacji o wojnie polsko-kozackiej 1648-1649 / Piotr Borek
¬ródło: W: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce / pod red. Krzysztofa Stępnika, Macieja Rajewskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Opis fizyczny: S. 283-294
Seria: (Komunikowanie i Komunikacja)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000103/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Kozaczyzna w historycznej epice wierszowanej połowy XVII wieku / Piotr Borek
¬ródło: W: Rzeczpospolita państwem wielu narodowo¶ci i wyznań : XVI-XVIII wiek / pod red. Tomasza Ciesielskiego i Anny Filipczak-Kocur
Adres wydawniczy: Warszawa ; Opole : Wydawnictwo DiG, 2008
Opis fizyczny: S. 235-250
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000104/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O kompozycji XVII-wiecznych testamentów mieszczan przemyskich / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2008, z. 3, s. 53-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL105/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Pakta hadyjackie autentyczne 6/16 Septembris 1658 postanowione / transkrypcja i opracowanie Piotr Borek,
¬ródło: W: W kręgu Hadziacza A. D. 1658 : od historii do literatury / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2008
Opis fizyczny: S. 33-40
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 74)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL106/171
Autorzy: Stanisław Makowiecki, Piotr Borek.
Tytuł: Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672 / Stanisław Makowiecki ; oprac. Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2008
Opis fizyczny: 291 s.
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 66)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000107/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: W kręgu Hadziacza A.D. 1658 : od historii do literatury / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2008
Opis fizyczny: 400, [1] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 74)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL108/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Głos "Staropolanina" / Piotr Borek
¬ródło: W: Po co Sienkiewicz? : Sienkiewicz a tożsamo¶ć narodowa : z kim i przeciw komu? : Warszawa-Kiejdany-Łuck-Zbaraż-Beresteczko / koncepcja i red, nauk. Tadeusz Bujnicki i Jerzy Axer
Adres wydawniczy: Warszawa : O¶rodek Badań nad Tradycj± Antyczn± w Polsce i w Europie ¦rodkowowschodniej : Wydawnictwo DiG, 2007
Opis fizyczny: S. 308-310
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL109/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Lew Sapieha w ¶wietle oracji pogrzebowej Sebastiana Łajszczewskiego / Piotr Borek
¬ródło: W: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna / red. Krzysztof Stępnik
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007
Opis fizyczny: S. 77-89
Typ publikacji: PRR110/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Niedoceniony literat z przemyskiego, czyli o Janie Białobłockim : [ok. 1600-po 1661] / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2007, z. 3, s. 23-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL111/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O Pochodni wojennej sławy i Klarze męstwa Jana Białobockiego / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2007, z. 3, s. 33-52
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL112/171
Praca recenzowana: Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. / Lech Mróz - Warszawa, 2001
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 286-291
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL113/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Przemiany znaczeniowe pojęcia Ukraina w dawnym i nowszym pi¶miennictwie polskim / Piotr Borek
¬ródło: W: Polâki na pivdni Ukraini ta v Krimu / pid red.Tomaša Cisel'skogo, Edvarda Čapevs'kogo, V'âčeslava Kušnira
Adres wydawniczy: Odesa [etc.] : Germes, 2007
Opis fizyczny: S. 330-336
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL114/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Relacyja Kamieńca wziętego... Stanisława Makowieckiego jako Ľródło do upadku twierdzy w roku 1672 / Piotr Borek
¬ródło: W: Polacy na południowej Ukrainie XVII-XX wiek / pod red. Tomasza Ciesielskiego [et al.]
Adres wydawniczy: Olsztyn : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2007
Opis fizyczny: S. 23-30
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL115/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: 300, [2] s., [6] s. tabl.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL116/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Skutki zdobycia Lwowa przez Szwedów w 1704 roku / Piotr Borek
¬ródło: W: L'viv : misto, suspil'stvo, kul'tura. T. 6, L'viv - Krakiv: dialog mist v istoričnij retrospektivi / za red. Oleni Arkuši i Mar'âna Mudrogo
Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij nacíonalnij uníversitet ímení Ívana Franka, 2007
Opis fizyczny: S. 146-163
Seria: (Special'nij Vipusk Visnika L'vivs'kogo Universitetu. Seriâ Istorična)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL117/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Hetman Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszowej z lat 1606-1608 / Piotr Borek
¬ródło: Napis. - 2006, Ser. 12, s. 49-62
Uwagi: Materiały z konferencji "Krwawy ¶wit, mroczny dzień... Problemy Rzeczypospolitej pocz±tku XVII wieku w ¶wietle literatury okoliczno¶ciowej", Sandomierz.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL118/171
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Piotr Borek.
Tytuł: Literatura staropolska : wybór tekstów. T. 1, Poezja / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz i Piotr Borek
Wydanie: Wyd. 3 uzup.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Opis fizyczny: 713, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL119/171
Praca recenzowana: Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano / Wojciech Dembołęcki. - Toruń, 2005
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Barok
Opis fizyczny: 2006, nr 2, s. 233-236
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL120/171
Autorzy: Samuel Leszczyński, Piotr Borek.
Tytuł: Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami w roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana / Samuel Leszczyński ; oprac. Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2006
Opis fizyczny: 247, [1] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 61)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL121/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Sylwiczno¶ć jako kategoria strukturalna barokowych pamiętników / Piotr Borek
¬ródło: Barok. - 2006, nr 2, s. 31-56
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL122/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Warszawskie echo piławieckiej fugi w 1648 roku / Piotr Borek. Z Warszawy : relacyja pogromu wojska polskiego pod Piławcami anno Domini 1648
¬ródło: Barok. - 2006, nr 2, s. 197-204
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL123/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Wizja Sarmacji Europejskiej i Polski w dziełach Macieja Miechowity / Piotr Borek
¬ródło: W: Ziemia miechowska w dziejach Polski : dziedzictwo i perspektywy : sympozjum historyczno-kulturalne, 26 X 2006 / red. Andrzej Wa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006
Opis fizyczny: S. 23-39
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL124/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Arma cosacica : poezja okoliczno¶ciowa o wojnie polsko-kozackiej : 1648-1649 / oprac. Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: 335, [1] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 40)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL125/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Brożek Mieczysław / [sygn.] P.B.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 159-160
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL126/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Literatura barokowa / Piotr Borek
¬ródło: W: Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. [2], Barok / [red. Marian Szulc]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, 2005
Opis fizyczny: S. 33-146
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL127/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Oblężenie Kamieńca Podolskiego w roku 1651 / Piotr Borek
¬ródło: W: Kamieniec Podolski : studia z dziejów miasta i regionu. T. 2 / pod red. Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 125-138
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL128/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Od Piławiec do Humania : [studia staropolskie] / Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 373, [2] s., [32] s. tabl.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 427)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:129/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Samuel Kazimierz Kuszewicz - lwowianin z wyboru / Piotr Borek
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 5, Ludzie Lwowa / pod red. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 11-36
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 430)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:130/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Żywioł historyczny w twórczo¶ci Jana Tomasza Józefowicza / Piotr Borek
¬ródło: W: Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 / pod red. Haliny Bursztyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 6-18
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 406)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:131/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Funkcje mów w barokowym pamiętnikarstwie : rekonesans / Piotr Borek
¬ródło: W: Teatr wymowy : formy i przemiany retoryki użytkowej / pod red. Jolanty Sztachelskiej oraz Janusza Maciejewskiego i Elżbiety D±browicz
Adres wydawniczy: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2004
Opis fizyczny: S. 147-162
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL132/171
Autorzy: Wacław Potocki, Piotr Borek.
Tytuł: Moralia / Wacław Potocki ; [oprac. tekstu i słowniczka wyrazów staropolskich Piotr Borek]
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2004
Opis fizyczny: 159, [1] s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL133/171
Praca recenzowana: Słowo i obraz : na pograniczu literatury i sztuk plastycznych / Janusz Pelc. - Kraków, 2002
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 1, s. 55-57
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL134/171
Praca recenzowana: Jan Kochanowski w edukacji uczniów w latach 1564-1984 / Mieczysław Łojek. - Bydgoszcz, 2003
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 2, s. 56-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL135/171
Praca recenzowana: Paralel'nij svit : doslidžennâ z istorii uâvlen' ta idej v Ukraini XVI-XVII st. / Nataliâ M. Âkovenko. - Kiiv, 2002
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Terminus
Opis fizyczny: 2004, z. 2, s. 71-79
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL136/171
Autorzy: Jan Białobocki, Piotr Borek.
Tytuł: Poematy rycerskie / Jan Białobocki ; wstęp i oprac. Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: 194 s., [8] s. tabl.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL137/171
Autorzy: Jan Kochanowski, Piotr Borek.
Tytuł: Proza polska / Jan Kochanowski ; [oprac. tekstu i słowniczka Piotr Borek]
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2004
Opis fizyczny: 49, [2] s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL138/171
Autorzy: Wacław Potocki, Piotr Borek.
Tytuł: Transakcyja wojny chocimskiej : fragmenty / Wacław Potocki ; [oprac. tekstu i słowniczka wyrazów staropolskich Piotr Borek]
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2004
Opis fizyczny: 116, [1] s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Uwagi: Ed. na podst. wyd.: Wojna chocimska, z autografu wydał i oprac. Aleksander Brückner, Kraków 1924.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL139/171
Autorzy: Jan Andrzej Morsztyn, Piotr Borek.
Tytuł: Kanikuła / Jan Andrzej Morsztyn ; oprac. tekstu i słowniczka Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2003
Opis fizyczny: 55 s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL140/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Literatura barokowa w Europie / Piotr Borek
¬ródło: W: Historia literatury ¶wiatowej. [2], ¦redniowiecze - renesans - barok / [red. Marian Szulc]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, 2003
Opis fizyczny: S. 187-252
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL141/171
Autorzy: Jan Tomasz Józefowicz, Piotr Borek.
Tytuł: Lwów utrapiony in anno 1704 albo Dyaryjusz wziętego Lwowa przez króla szwedzkiego Karola XII die 6 mensis Septembris anno 1704 / Jan Tomasz Józefowicz ; oprac. Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2003
Opis fizyczny: 218 s.
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich ; Nr 20)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL142/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Misce istorii v tvorčosti Âna Tomaša Uzefoviča / Piotr Borek
¬ródło: Visnik L'vivs'kogo universitetu. Seriâ istorična. - 2003, Vyp. 38, s. 409-426
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: UKR143/171
Autorzy: Samuel Twardowski, Piotr Borek.
Tytuł: Nadobna Paskwalina / Samuel ze Skrzypny Twardowski ; [oprac. tekstu i słowniczka wyrazów staropolskich Piotr Borek]
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2003
Opis fizyczny: 121 s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL144/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O listach Bohdana Chmielnickiego / Piotr Borek
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2003, Z. 2, s. 81-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:145/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O satyrze Łukasza Opalińskiego uwag kilka / Piotr Borek
¬ródło: W: Retoryka a tekst literacki. 2 / pod red. Michała Hanczakowskiego i Jakuba NiedĽwiedzia
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 23-42
Seria: (Lektury Polonistyczne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL146/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O tym jak ksi±żę Udalryk Radziwiłł hajdamaków gromił / Piotr Borek
¬ródło: W: Radziwiłłowie : obrazy literackie, biografie, ¶wiadectwa historyczne / red. Krzysztof Stępnik
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. UMCS, 2003
Opis fizyczny: S. 239-249
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL147/171
Autorzy: Łukasz Opaliński, Piotr Borek.
Tytuł: Poeta nowy ; Co¶ nowego / Łukasz Opaliński ; oprac. tekstu i słowniczka Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2003
Opis fizyczny: 68 s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL148/171
Autorzy: Wespazjan Kochowski, Piotr Borek.
Tytuł: Poezje wybrane / Wespazjan Kochowski ; oprac. tekstu i słownika wyrazów staropolskich Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2003
Opis fizyczny: 161 s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL149/171
Autorzy: Wespazjan Kochowski, Piotr Borek.
Tytuł: Psalmodia polska / Wespazjan Kochowski ; oprac. tekstu i słowniczka Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2003
Opis fizyczny: 103, [1] s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL150/171
Autorzy: Anna Stanisławska, Piotr Borek.
Tytuł: Transakcyja albo Opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny od tejże samej pisane roku 1685 : fragmenty / Anna Stanisławska ; [oprac. tekstu i słowniczka Piotr Borek]
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2003
Opis fizyczny: 116, [1] s.
Seria: (Klasyka Mniej Znana)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL151/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: W wieku pamiętników / Piotr Borek
¬ródło: W: Barok / [red. Anna Skoczek ; aut. Ludwik Grzebień et al.]
Adres wydawniczy: Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza ; Kraków : Wydaw. SMS, [2003]
Opis fizyczny: S. 195-218
Seria: (Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach ; T. 3)
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL152/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Do genezy wyrazów "hajdamaka", "hajdamacki", "hajdamactwo" / Piotr Borek
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 17-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:153/171
Autorzy: Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Literatura staropolska : wybór tekstów. T. 1, Poezja / wybór i oprac. Piotr Borek i Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 717, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL154/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Lwów w diariuszach i pamiętnikach XVII wieku / Piotr Borek
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta Lwowa. T. 4 / pod red. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 326)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:155/171
Praca recenzowana: Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego : (sympozjum naukowe w Instytucie Teologicznym, Tarnów 25-26 IV 1998) / Stanisław Koziara. - Tarnów, 1999
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Przegl±d Powszechny
Opis fizyczny: 2002, nr 2, s. 260-262
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL156/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Staropolskie kreacje ruskiej arkadii w ujęciu historiografów / Piotr Borek
¬ródło: W: Dworki, pejzaże, konie / red. Krzysztof Stępnik
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
Opis fizyczny: S. 155-174
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL157/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Szlakami dawnej Ukrainy : studia staropolskie / Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. "Collegium Columbinum", 2002
Opis fizyczny: 299 s., 16 tabl. fot.
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 15)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL158/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Uwagi o stylu staropolskich relacji pamiętnikarskich / Piotr Borek
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 2, s. 5-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:159/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Znak ; Teksty Drugie ; Pamiętnik Literacki. - (Z Prasy) / Piotr Borek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 58 ; nr 2, s. 60 ; nr 4, s. 62
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL160/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Znak ; Teksty Drugie. - (Z Prasy) / Piotr Borek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 3, s. 61
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL161/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: [Hasła z zakresu literatury] / Piotr Borek
¬ródło: W: Encyklopedia powszechna. T. 1-8 / [zespół red. Monika Karolczuk-Kędzierska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, cop. 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL162/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Literatura staropolska w Internecie / Piotr Borek
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 73-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:163/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie / Piotr Borek
¬ródło: Napis. - 2001, Ser. 7, s. 201-218
Uwagi: Materiały z konferencji, Warszawa, 18-21 VI 2001 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL164/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ocena kozaków w staropolskich diariuszach i pamiętnikach / Piotr Borek
¬ródło: W: Sarmackie theatrum. T. 1, Warto¶ci i słowa : materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 roku / pod red. Renaty Ocieszek, przy współudziale Bożeny Mazurkowej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. U¦, 2001
Opis fizyczny: S. 101-114
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 1933)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL165/171
Praca recenzowana: Teksty o Matce Bożej : polskie ¶redniowiecze / oprac. Roman Mazurkiewicz. - Niepokalanów, 2000
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Salvatoris Mater
Opis fizyczny: 2001, nr 1, s. 362-366
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL166/171
Praca recenzowana: Ksi±żę Wi¶niowiecki Janusza Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku / Renata Ryba. - Katowice, 2000
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Napis
Opis fizyczny: 2001, Ser. 7, s. 531-535
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL167/171
Praca recenzowana: Język Kodeksu Olszewskiego (1550) : z recepcji staropolskiego języka prawno-s±dowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku / Maria Teresa Lizisowa. - Kraków, 2000. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 300)
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2001, nr 7, s. 148-150
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:168/171
Praca recenzowana: "A z Warszawy nowiny te ..." : listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710-1720 / Jadwiga Rafałowiczówna ; oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Popiołek. - Kraków, 2000
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2001, nr 6, s. 125-128
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:169/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach : bohaterowie, fortece, tradycja / Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. "Collegium Columbinum", 2001
Opis fizyczny: 418 s., [8] k. tabl. luzem : il., mapa
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 7)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL170/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Znak ; Teksty Drugie ; Pamiętnik Literacki. - (Z Prasy) / Piotr Borek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 55-56 ; nr 3, s. 60 ; nr 4, s. 57 ; nr 5, s. 61-62
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL171/171
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Znak ; Teksty Drugie. - (Z Prasy) / Piotr Borek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 1, s. 59
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie