Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BUDREWICZ ZOFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 123

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/123

Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Etyczny wymiar ekologii lasu w literaturze dla młodzieży z lat międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Prawa moralne w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022
Opis fizyczny: S. 67-86
p-ISBN: 978-83-242-3907-8
e-ISBN: 978-83-242-6690-6
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Patriotyzm w polonistycznej edukacji międzykulturowej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 285-306
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Polska i polskość na lekcjach polskiego : o potrzebie wychowania obywatelskiego / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamościowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 91-106
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Człowiek nienasycony : projekcje zmysłowego doświadczania świata gór w prozie dla młodzieży (Jerzy i Helena Rytardowie, Józef Bieniasz) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcją Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 89-108
p-ISBN: 978-83-226-3759-3
Seria: (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach ; 3900)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,05/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Gdy różnice istnieją jedna obok drugiej : wychowywanie do różnorodności jako wyzwanie szkolnej polonistyki / Zofia Budrewicz
Źródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - 2020, nr 1, s. 205-229
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1505-9057
e-ISSN: 2353-1908
Adres url:
DOI:6/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Przymierze ze światem : o twórczości Zofii Żurakowskiej / Zofia Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 324 s.
p-ISBN: 978-83-8084-460-5
e-ISBN: 978-83-8084-461-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 964)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 18,07/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: "Zamyślmy się, jaka ma być edukacja w Rzeczach Pospolitych, aby człowiek był użytecznym i szczęśliwym" / Zofia Budrewicz
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2019, Z. 10, s. 3-7
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2082-0909
DOI:8/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Jak w polonistyczną edukację ku wrażliwości etycznej, solidarności i empatii wpisywać najnowszą historię? / Zofia Budrewicz
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2019, Z. 10, s. 289-293
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Kania. - Kraków 2018, ss.382.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2082-0909
DOI:9/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: O co toczy się gra? : w poszukiwaniu sposobów porządkowania świata wartości współczesnej młodzieży (na przykładzie wybranych powieści O. S. Carda) / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Polonistyka i świat wartości : edukacja polonistyczna jako wartość / redakcja Magdalena Marzec-Jóźwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 401-416
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8510/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 290 s.
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 18,1
DOI:11/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Opowieść wigilijna - baśń na dzisiejsze czasy? / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna / redakcja Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal
Adres wydawniczy: Kraków : TAiWPN Universitas, 2019
Opis fizyczny: S. 95-112
p-ISBN: 978-83-242-3610-7
e-ISBN: 978-83-242-6426-1
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9512/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: W przestrzeniach kresowej natury : doświadczenia religijne w międzywojennych utworach dla młodzieży (Korsak, Hertz, Ossendowski, Mortkowicz) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - teksty religijne / pod redakcją Bożeny Olszewskiej i Olafa Pajączkowskiego
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 175-191
p-ISBN: 978-83-7395-842-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,913/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Tadeusz Budrewicz, Joanna Chłosta-Zielonka.
Tytuł: Wspomnienia absolwentów / Zofia i Tadeusz Budrewiczowie, oprac. Joanna Chłosta-Zielonka
Źródło: Prace Literaturoznawcze. - 2019, nr 1, numer specjalny, s. 217-227
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-5164
Adres url:14/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Dyskurs o potrzebach czytelniczych dziecka w świetle międzywojennej krytyki literackiej (na przykładzie twórczości Zofii Żurakowskiej) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Karolina Jędrych, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 241-256
p-ISBN: 978-83-226-3308-3
e-ISBN: 978-83-226-3309-0
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3681)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,815/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Konwencja pamięci doskonałej w autobiograficznych utworach dla młodzieży Zofii Żurakowskiej i Zofii Kossak / Zofia Budrewicz
Źródło: W: (Od)pamiętywanie - gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 37-54
p-ISBN: 978-83-226-3306-9
e-ISBN: 978-83-226-3307-6
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3691)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9616/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Jan Ceklarz.
Tytuł: Rabka w literaturze, literaci w Rabce / pod redakcją Zofii Budrewicz i Jana Ceklarza
Adres wydawniczy: Rabka-Zdrój : Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, 2018
Opis fizyczny: 276 s.
p-ISBN: 978-83-64712-00-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 15,4
Adres url:17/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Stereotypy obcości etnicznej (na przykładzie międzywojennej literatury dla dzieci i młodzieży) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 67-82
p-ISBN: 978-83-226-3354-0
e-ISBN: 978-83-226-3355-7
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3668)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8518/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: W cieniu Thanatosa : Zofii Żurakowskiej i Haliny Poświatowskiej pobyty w Rabce / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Rabka w literaturze, literaci w Rabce / pod redakcją Zofii Budrewicz i Jana Ceklarza
Adres wydawniczy: Rabka-Zdrój : Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, 2018
Opis fizyczny: S. 129-151
p-ISBN: 978-83-64712-00-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,319/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wiersze Leszka Aleksandra Moczulskiego czytane w szkole / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Odwitania z poetą : Leszek Aleksander Moczulski / zebrał i opracował Zbigniew Fałtynowicz
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2018
Opis fizyczny: S. 391-409
p-ISBN: 978-83-61494-61-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,020/123
Praca recenzowana: Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. - Poznań, 2016
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia
Opis fizyczny: 2018, Z. 9, s. 292-297
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:21/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Ekodyskurs wychowawczy w międzywojennej literaturze dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Źródło: W: O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej / pod redakcją Teresy Wilkoń
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 661-678
p-ISBN: 978-83-226-3178-2
e-ISBN: 978-83-226-3179-9
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3621)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,922/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Inny w edukacji i kulturze regionu / pod redakcją naukową Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 310 s.
p-ISBN: 978-83-8084-101-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 8)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 19,5
DOI:23/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Między istotnością dzieła a konkretyzacją czytelniczą ucznia : miejsce teorii literatury w szkolnym kształceniu literackim (zarys problemu) / Zofia Burewicz, Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2017, Z. 5, s. 15-36
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
DOI:24/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Mityzacje obcego : o potrzebie regionalnego wychowania literackiego do różnorodności kulturowej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Inny w edukacji i kulturze regionu / pod redakcją naukową Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 141-153
p-ISBN: 978-83-8084-101-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
DOI:25/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Młode wino w starym dzbanie? : konwencje a efekt nowości w Fetyszu Zofii Żurakowskiej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży - małe formy narracyjne / pod redakcją Bożeny Olszewskiej i Olafa Pajączkowskiego
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 515-532
p-ISBN: 978-83-7395-752-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,926/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Patriotyzm w polonistycznej edukacji międzykulturowej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2017
Opis fizyczny: S. 281-302
p-ISBN: 978-83-950685-0-8
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1727/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Infantylizacje w lekturach międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Światy dzieciństwa : infantylizacje w literaturze i kulturze / redakcja Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2016
Opis fizyczny: S. 119-133
p-ISBN: 97883-242-3057-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,73
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]28/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Polonistyka regionalna wobec problemów z wielo- i międzykulturowością / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Tożsamość na styku kultur. T. 3, Zbiór studiów / pod red. Ireny Masojć i Henryki Sokołowskiej
Adres wydawniczy: Wilno : Wydawnictwo Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, 2016
Opis fizyczny: S. 289-303
p-ISBN: 978-609-471-058-2
e-ISBN: 978-609-471-059-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,01
Adres url:29/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Polonistyki regionalnej szanse na dialog międzynarodowy / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 / red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek ; przy współpracy D. Jagodzińskiej i Anny Zok-Smoły
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, 2016
Opis fizyczny: S. 527-543
p-ISBN: 978-83-8012-952-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,030/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Uchwycić przyrodę na gorącym...tropie : Włodzimierza Korsaka nauka młodzieży etyki myśliwskiej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Dydaktyka i łowy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Władysławowi Dynakowi / pod redakcją Ryszarda Waksmunda i Doroty Michułki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2016
Opis fizyczny: S. 217-234
p-ISBN: 978-83-7977-205-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8931/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: "Między mitem a stereotypem" : obrazki życia w dworkach w lekturach dla młodzieży z lat 1918-1939 / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Dwory i dworki w kulturze regionu / pod redakcją Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 210-235
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,6732/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: "Umieć stawiać mądre pytania" : problemowość w kształceniu literackim uczniów szkoły podstawowej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Agata Janus-Sitarz [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2015
Opis fizyczny: S. 17-28
p-ISBN: 978-83-242-2691-7
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,533/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Dwory i dworki w kulturze regionu / pod redakcją Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: 302 s.
p-ISBN: 978-83-7271-957-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 7)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1934/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Hanny Mortkowicz podróż po kraju / Zofia Budrewicz
Źródło: W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 127-140
p-ISBN: 978-83-7271-921-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 723)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,75
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]35/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Józef Poniatowski w biografiach popularnonaukowych dla młodzieży (1913-1939) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży : biografie / pod redakcją Bożeny Olszewskiej, Olafa Pajączkowskiego i Lidii Urbańczyk
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
Opis fizyczny: S. 41-57
p-ISBN: 978-83-7395-653-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,06
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]36/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Orkan (w) szkole międzywojennej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Władysław Orkan : piewca Gorców i Podhala / redakcja naukowa Bolesław Faron
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015
Opis fizyczny: S. 249-268
p-ISBN: 978-83-62473-63-2
Seria: (Pro Memoria)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00037/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Twórczość Henryka Sienkiewicza z międzywojennych podręczników szkolnych wobec celów wychowania narodowego / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Joanny Majchrzyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Opis fizyczny: S. 11-38
p-ISBN: 978-83-7181-904-9
Seria: (Sienkiewicz - nowe odczytania ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,4
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]38/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Z perspektywy dydaktyk : staropolszczyzna dzisiaj, lektury szkolne, glottodydaktyka, literatura dla dzieci i młodzieży : [wypowiedź w panelu] / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Przepisywanie kanonu [Dokument elektroniczny] : zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej / pod red. Pawła Próchniaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże : Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2015
Uwagi: Materiał wideo.
Typ publikacji: MLM
Język publikacji: POL
Adres url:39/123
Praca recenzowana: Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej : wybór zagadnień / Helena Synowiec. - Katowice, 2013
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Opis fizyczny: 2015, T. 24, s. 133-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 0208-5011
e-ISSN: 2353-957740/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Zofii Żurakowskiej włóczęga "po świecie jasnym" (Pójdziemy w świat) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: (Przed)szkolne spotkania z lekturą / redakcja naukowa Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek ; przy współpracy Aleksandry Zok-Smoły
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
Opis fizyczny: S. 365-379
p-ISBN: 978-83-8012-623-7
e-ISBN: 978-83-8012-624-4
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3347)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba znaków: 35,47 tys.
Liczba arkuszy: 0,88
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]41/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: "Częściowo niepotrzebny"? : rola "języka polskiego" w ocenie uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpr. red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 139-151
p-ISBN: 978-83-242-2618-4
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; T. 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,85
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]42/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: "Język polski" jako przedmiot nauczania w opinii uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2014, Z. 5, s. 77-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:43/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: "Opowieść" o pięknie tragicznym : książę Józef Poniatowski w międzywojennych antologiach szkolnych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Tadeusza Budrewicza, Małgorzaty Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 228-250
p-ISBN: 978-83-7271-888-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 703)
Seria: (Wielcy Polacy w Kulturze i Edukacji ; Nr 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]44/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Biografie w szkolnej polonistyce wobec tradycji i wyzwań współczesności / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Beaty Kędzi-Klebeko, Leszka Jazownika, Brigitte Louichon
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014
Opis fizyczny: S. 113-123
p-ISBN: 978-83-60218-45-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6545/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Kornel Makuszyński (w) szkole międzywojennej / Zofia Budrewicz
Źródło: Guliwer. - 2014, nr 3, s. 58-64
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0867-7115
Adres url:46/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 339, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-862-4
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 6)
Uwagi: Na książce błędny ISBN. Powyżej poprawny, podany przez wydawnictwo.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 23,5
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]47/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Tadeusza Budrewicza, Małgorzaty Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 361, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-888-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 703)
Seria: (Wielcy Polacy w Kulturze i Edukacji ; nr 3)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 15,5
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]48/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Miejsce i pamięć w polonistycznej edukacji regionalnej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 233-248
p-ISBN: 978-83-7271-862-4
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 6)
Uwagi: Na książce błędny ISBN. Powyżej poprawny, podany przez wydawnictwo.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,84
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]49/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, Ryszard Nycz.
Tytuł: Pamięć i afekty / [pod red.] Zofii Budrewicz, Romy Sendyki i Ryszarda Nycza
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014
Opis fizyczny: 551, [1] s.
p-ISBN: 978-83-64703-04-1
Seria: (Nowa Humanistyka ; t. 13)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 25
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]50/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Wprowadzenie / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 5-8
p-ISBN: 978-83-7271-862-4
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 6)
Uwagi: Na książce błędny ISBN. Powyżej poprawny, podany przez wydawnictwo.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]51/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wstęp / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Pamięć i afekty / [pod red.] Zofii Budrewicz, Romy Sendyki i Ryszarda Nycza
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014
Opis fizyczny: S. 7-14
p-ISBN: 978-83-64703-04-1
Seria: (Nowa Humanistyka ; t. 13)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]52/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: "Więcej Słonimskiego, a mniej Sienkiewicza"? : zagadnienia polskości w nauczaniu polskiego / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013
Opis fizyczny: S. 241-261
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]53/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2013
Opis fizyczny: 369, [1] s.
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 21,0
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]54/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko, Małgorzata Pamuła-Behrens.
Tytuł: Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej : Maria Skłodowska-Curie / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Małgorzaty Pamuły-Behrens
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 265, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-787-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 644)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 17,5
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]55/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Lekcje polskiego krajobrazu : miedzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 364, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-816-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 661)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 19,5
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]56/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Portret niedokończony : Skłodowska-Curie w biografiach międzywojennych dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej : Maria Skłodowska-Curie / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Małgorzaty Pamuły-Behrens
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 36-63
p-ISBN: 978-83-7271-787-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 644)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]57/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Swobodnie nieść treść : hip-hop w polonistyce gimnazjum / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Nowe opisanie świata : literatura i sztuka dla dzieci i mlodzieży w kręgach oddziaływań / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013
Opis fizyczny: S. 461-474
p-ISBN: 978-83-226-2121-9
Seria: (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; nr 3004)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]58/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wędrówki na Kresy polskości w międzywojennej prozie dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 1, Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko / idea i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski
Adres wydawniczy: Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013
Opis fizyczny: S. 169-181
p-ISBN: 83-63470-13-9
Seria: (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,659/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wiersze Leszka Aleksandra Moczulskiego czytane w szkole / Zofia Budrewicz
Źródło: Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. - 2013, nr 2, s. 10-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL60/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Wstęp / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013
Opis fizyczny: S. 7-9
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]61/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Dziecko w podróży : wzorce doświadczania przestrzeni w prozie międzywojennej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012
Opis fizyczny: S. 59-72
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]62/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 215, [2] s.
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 4)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]63/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Marie Skłodowska-Curie dans les lectures scolaires de l'entre-deux-guerres / Zofia Budrewicz
Źródło: Synergies Pologne. - 2012, Nr 9, s. 179-189
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 8.00064/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Metropolia i okolice - w poszukiwaniu tożsamości oraz zadomowienia : spojrzenie dydaktyka / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Okolice metropolii : tożsamość - edukacja - kultura / red. Zofia Budrewicz, Marcin Kania
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2012
Opis fizyczny: S. 9-26
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]65/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Modne, bo pożyteczne : wartość i edukacyjne znaczenie międzywojennych podróży krajoznawczych dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz przy współpracy Sylwii Gajownik
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
Opis fizyczny: S. 77-91
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2910)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]66/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Odbiorca szkolnej lektury jako podmiot doświadczający / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Doświadczenie lektury : między krytyka literacką a dydaktyką literatury / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2012
Opis fizyczny: S. 63-73
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]67/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Marcin Kania.
Tytuł: Okolice metropolii : tożsamość - edukacja - kultura / red. Zofia Budrewicz, Marcin Kania
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2012
Opis fizyczny: 126 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]68/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Pamięć i kultura w edukacji polonistycznej : wczoraj i dziś / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 11-30
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]69/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Relacje z podróży po Polsce w prozie międzywojennej dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Metamorfozy podróży : kultura i tożsamość : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Sztachelskiej ; współpr.: Grzegforz Moroz, Małgorzata Kamecka, Karolina Szymborska
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2012
Opis fizyczny: S. 186-200
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00070/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: The fragment of a literary work as school reading / Zofia Budrewicz
Źródło: Filoteknos. - 2012, nr 3, s. 109-129
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.00071/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Twórczość Zofii Kossak w szkole / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej / pod red. Elżbiety Gondek, Ireny Sochy, przy współudziale Barbary Pytlos
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
Opis fizyczny: S. 450-463
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2894)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]72/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Wprowadzenie / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 7-10
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]73/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko, Romualda Ławrowska.
Tytuł: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: 431 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]74/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Codzienność i świętowanie : Władysława Orkana twórczość dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2011, Z. 11, s. 120-131
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:75/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Legenda Chopina w lekturach międzywojennych utrwalana / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 215-231
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]76/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Przymioty polonisty / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Osoba nauczyciela : polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy / red. Grażyna Różańska
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2011
Opis fizyczny: S. 67-81
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00077/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wędrówki po puszczach kresowych w międzywojennej literaturze dla młodzieży / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Tvorčestvo Èlizy Ožeško : v èstetičeskom prostranstve sovremennosti : sbornik nayčnyh statej / pod naučnoj red. S. F. Musienko
Adres wydawniczy: Grodno : GrGY im. Â. Kupaly, 2011
Opis fizyczny: S. 271-279
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL78/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Zofia Kossak (w) szkole / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Krzyżowcy i nie tylko : studia i szkice o twórczości Zofii Kossak / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Krzysztofa Uniłowskiego
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo FA-art, 2011
Opis fizyczny: S. 164-178
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00079/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Czytanie - mówienie - pisanie : z dziejów międzywojennej myśli metodycznej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Uczeń w świecie języka i tekstów / pod red. Jolanty Nocoń i Elżbiety Łuckiej-Zając
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 155-171
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]80/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Homo eligens, czyli problemy z tożsamością w świecie wielokulturowym / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury : księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik / red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 223-232
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00081/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Podróże i podróżopisarstwo w edukacji regionalnej : zarys problemu / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Podróże po Małopolsce : literatura, kultura, edukacja / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydawnictwo PANDIT, 2010
Opis fizyczny: S. 7-21
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]82/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Marcin Kania.
Tytuł: Podróże po Małopolsce : literatura, kultura, edukacja / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydawnictwo PANDIT, 2010
Opis fizyczny: 176 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]83/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Marcin Kania.
Tytuł: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2010
Opis fizyczny: 72 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]84/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Tradycje i współczesność regionalizmu w edukacji polonistycznej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / pod. red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2010
Opis fizyczny: S. 11-23
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]85/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Twórcy, dzieła, uczniowie : tradycje praktyki polonistycznej a wyzwania współczesności / Zofia Budrewicz
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 190-199
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:86/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: "W Ojczyzny świątyni" : Kraków w antologiach szkolnych z lat międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Kraków mityczny : motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Baluch, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 259-272
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 547)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]87/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wobec Innego : funkcje stereotypu w wychowaniu literackim : (kartka z dziejów problemu) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Opis fizyczny: S. 155-165
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL88/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wyjdźmy z muzeum na uliczkę : zobowiązania kulturowe edukacji regionalnej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: I dydaktyczny wiatr od morza : różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej / pod red. Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka : [s.n.], 2009
Opis fizyczny: S. 285-301
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00089/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Hermeneutyka miejsca. : o przestrzennych relacjach międzyludzkich w polonistycznej edukacji regionalnej : (zarys zagadnienia) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2008
Opis fizyczny: S. 79-97
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00090/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej 1 / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 90-91
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL91/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Polskie krajobrazy jako szkolna lektura : (1918-1939) / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008
Opis fizyczny: S. 11-26
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00092/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Powieści historyczne Zofii Kossak w podręcznikach międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fizyczny: S. 201-215
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00093/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Uczeń jako odbiorca w podręcznikach do kształcenia literackiego i językowego dla szkół zawodowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Między szkołą a uniwersytetem : odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły / pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Wiesławy Wantuch
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008
Opis fizyczny: S. 183-192
Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 53)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL94/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: W nadniemeńskich stronach : miejsca Mickiewicza w podręcznikach szkolnych z lat 1918-1939 / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Melodii, kraski, zapahi "Maloj rodiny" Adama Mickevíča : sbornik naučnyh rabot / [red. kollegiâ F. S. Musienko et al.]
Adres wydawniczy: Grodno : Grodnenskij Universitet imeni Ânky Kupaly
Opis fizyczny: S. 109-118
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00095/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Zadania formacyjne w katechizmach dla gimnazjalistów : spojrzenie polonisty / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Język katechezy / pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesławy Przyczyny
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2008
Opis fizyczny: S. 240-259
Seria: (Teolingwistyka ; 5)
Uwagi: Materiały konferencji naukowej, Głogów 17-19 listopada 2005 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL96/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Marcin Kania.
Tytuł: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008
Opis fizyczny: 208 s., [8] s. tabl.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL97/123
Praca recenzowana: Ludzie, góry, książki / Krystyna Heska-Kwaśniewicz - Katowice, 2006. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2449).
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Źródło: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani. - Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008. - S. 191-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL98/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Cygan w międzywojennych podręcznikach do kształcenia literackiego / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 41-58
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL99/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: W labiryncie ćwiczeń : podręczniki do kształcenia literackiego i językowego dla szkół zawodowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 20-25
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL100/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Przyjaciel człowieka : psy w opowiadaniach Nałkowskiej / Zofia Budrewicz
Źródło: Guliwer. - 2006, nr 3, s. 25-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL101/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Marcin Kania.
Tytuł: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe DWN, 2006
Opis fizyczny: 172, [3] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL102/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Tradycje i współczesność regionalizmu w edukacji polonistycznej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe DWN, 2006
Opis fizyczny: S. 9-27
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL103/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Uczucia wieku młodzieńczego : Mickiewicz jako bohater szkolnych czytanek w podręcznikach okresu międzywojennego / Zofia Budrewicz
Źródło: W: "Z krau Navagrudskaga..." : malâ ajc~31yna u z~31ycci i tvorc~31asci Adama Mickevic~31a : zbornik naukovyh prac / [red. Svâtlana Musienka et al.]
Adres wydawniczy: Grodna : GrDU, 2006
Opis fizyczny: S. 246-255
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL104/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Wydobyte z zapomnienia : propozycje lektur dla szkoły podstawowej i gimnazjum : wybór, opracowanie i uwagi interpretacyjno-metodyczne / Zofia Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
Opis fizyczny: 244 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL105/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Biografia Mickiewicza w szkolnych czytankach międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Dni Adama Mickeviča v Krimu / sost. i otv. red. vypuska A. K. Gadomskij
Adres wydawniczy: Simferopol : Universum, 2005
Opis fizyczny: S. 76-87
Seria: (Krymsko-Pol'skij Sbornik Naučnyh Rabot ; t. 2)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL106/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Boguszewska Helena ; Brandys Marian ; Ćwierczakiewiczowa Lucyna ; Gruszecki Artur ; Hasior Władysław ; Herling-Grudziński Gustaw ; Jeske-Choiński Teodor ; Krüger Maria / [sygn.] Z.Bud.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 116 ; 144-145 ; 284 ; 495 ; 520 ; 536 ; 626-627 ; 779
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL107/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Ku porozumieniu i rozumieniu : wartościowanie tekstów literackich w wypowiedziach uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum a praktyka edukacyjna / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 119-137
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL108/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Międzyrzecki Artur ; Modrzejewska Helena Jadwiga ; Przymanowski Janusz ; Stryjkowski Julian ; Szczypiorski Andrzej ; Żuławski Juliusz ; Żuławski Mirosław / [sygn.] Z.Bud.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 969 ; 992 ; 1240 ; 1473 ; 1501 ; 1762-1763
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL109/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Nienapisana książka Stanisława Wasylewskiego / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Zapomniani pisarze, zapomniane książki dla małego i młodego czytelnika / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005
Opis fizyczny: S. 126-143
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 2343)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL110/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Szkoła Niziurskiego - Niziurski w szkole : o twórczości pisarza w edukacji polonistycznej / Zofia Budrewicz
Źródło: W: O twórczości Edmunda Niziurskiego / pod red. Marka Kątnego i Jana Pacławskiego
Adres wydawniczy: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2005
Opis fizyczny: S. 121-151
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL111/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: W poszukiwaniu literatury regionalnej : obrazki Orkana / Zofia Budrewicz
Źródło: Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 33-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL112/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Arcydzieło w pomniejszeniu / Zofia Budrewicz
Źródło: Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 4-9
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL113/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Czytanki regionalne Orkana / Zofia Budrewicz
Źródło: Małopolska. - 2004, [T.] 6, s. 235-250
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL114/123
Autorzy: Kazimierz Gajda, Bolesław Faron, Marek Białota, Zofia Budrewicz, Mirosław Michalik, Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska, Anna Spólnik, Renata Stachura, Joanna Wysiecka.
Tytuł: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Martek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: 180 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL115/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Malarze czasów Konopnickiej w podręcznikach szkół międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Ludzie - rzeczy - obrazy : studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej / pod red. Tadeusza Budrewicza i Zbigniewa Fałtynowicza
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe, 2004
Opis fizyczny: S. 211-222
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL116/123
Autorzy: Zofia Budrewicz, Elżbieta Mikoś.
Tytuł: Poezja śpiewana : z zagadnień szkolnej interpretacji tekstu / Zofia Budrewicz, Elżbieta Kram-Mikoś
Źródło: W: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004
Opis fizyczny: S. 213-234
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL117/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Przeszłość ogrzana sercem : czytanki literackie Zofii Kossak-Szczuckiej w podręcznikach międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: Śląskie Miscellanea. - 2004, t. 7, s. 50-66
Uwagi: Prace Komisji Historycznoliterackiej. Polska Akademai Nauk - Oddział w Katowicach, nr 27
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL118/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Czytanka literacka w gimnazjum międzywojennym : geneza, struktura, funkcje / Zofia Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: 274, [18] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 353)
Uwagi: Praca habilitacyjna
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:119/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Kaden Bandrowski w "starej" i "nowej" szkole / Zofia Budrewicz
Źródło: Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 217-220
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL120/123
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Mikoś.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL121/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: [Hasła] / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Popularna encyklopedia A-Z / [red. naczelny Monika Karolczuk-Kędzierska]
Wydanie: Wyd. 6 poszerz. i uaktual.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL122/123
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Dialog z kulturą świata starożytnego w gimnazjach międzywojennych / Zofia Budrewicz
Źródło: W: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 45-63
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL123/123
Autorzy: Zenon Uryga, Zofia Budrewicz.
Tytuł: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 219, [3] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]

     stosując format:
Nowe wyszukiwanie