Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BURSZTYŃSKA HALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 21

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE



1/21

Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: O Marii Konopnickiej w Stanach Zjednoczonych (1910-1945) / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 618-626
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,57



2/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Romuald Traugutt w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej Oni / Halina Bursztyńska
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 64-69
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:



3/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Dwadzie¶cia lat współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego z Katedr± Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu w Grodnie (1989-2009) / Halina Bursztyńska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2012, Z. 12, s. 327-333
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:



4/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Grodno - wygnanie czy dom? : przyczynek do biografii Elizy Orzeszkowej / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Tvorčestvo Èlizy Ožeško : v èstetičeskom prostranstve sovremennosti : sbornik nayčnyh statej / pod naučnoj red. S. F. Musienko
Adres wydawniczy: Grodno : GrGY im. Â. Kupaly, 2011
Opis fizyczny: S. 65-73
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL



5/21
Autorzy: Halina Stefańska-Bursztyńska, Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Młodo¶ć w m±dro¶ci przemijania : praca zbiorowa uczestników Szkoły Aktywnego seniora / pod red. Haliny Stefańskiej-Bursztyńskiej i Wandy Matras-Mastalerz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2008
Opis fizyczny: 40 s.
Seria: (Bibliotheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL



6/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Życie kulturalne Wilna na łamach "Dziennika Wileńskiego" w latach 1925-1930 / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Wilno literackie na styku kultur / red. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Zajas
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2007
Opis fizyczny: S. 257-272
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL



7/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 / pod red. Haliny Bursztyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 318, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 406)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:



8/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Orzeszkowa - Rydel - Reymont : korespondencyjne uwagi o nowej literaturze / Halina Bursztyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2005, Z. 5, s. 30-40
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:



9/21
Autorzy: Marcin Kania, Halina Turkiewicz, Halina Bursztyńska.
Tytuł: Refleksje o współczesnej poezji polskiej na Litwie / Halina Bursztyńska, Halina Turkiewicz ; rozm. przepr. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (21), s. 69-73
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:



10/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Romuald Traugutt w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej Oni / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego / pod red. Marii Teresy Lizisowej
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: S. 385-395
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 30)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL



11/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Stanisław Cywiński w dokumentach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 / pod red. Haliny Bursztyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 214-221
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 406)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:



12/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Pozytywizm : wykład - ćwiczenia - egzamin ; Młoda Polska : wykład - ćwiczenia - egzamin ; Historia literatury polskiej (wykład monograficzny) : zaliczenie / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 105-108 ; S. 108-112 ; S. 116
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL



13/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Białoru¶ w korespondencji Elizy Orzeszkowej / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Slavjanskija movy, litaratury i kul'tury : etnas u svjatle gistor'ii i sučasnasci = Słowiańskie języki, literatury i kultury : etos w ¶wietle historii i współczesno¶ci / pad red. Svjatlany Musienki
Adres wydawniczy: Grodna, 2003
Opis fizyczny: S. 55-63
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL



14/21
Praca recenzowana: Jama Michalika : przewodnik literacki / Bolesław Faron. - Wyd. 3 rozszerz.. - Kraków, 2002
Autorzy: Halina Bursztyńska.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2003, nr 1, s. 65-66
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL



15/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Z listów Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Zbliżenia historycznoliterackie : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi / pod red. Tadeusza Budrewicza, Marka Busia i Andrzeja Gurbiela
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 105-111
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL



16/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: "Kłosy" ; "Niwa" / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej
Wydanie: Wyd. 3
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002
Opis fizyczny: S. 412-414 ; 613-614
Seria: (Vademecum Polonisty)
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL



17/21
Autorzy: Halina Bursztyńska, Halina Turkiewicz.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. Z. 2 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Haliny Bursztyńskiej i Haliny Turkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: 321, [5] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 12.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:



18/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Gloria victis Elizy Orzeszkowej / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 75-90
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]



19/21
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Halina Bursztyńska.
Tytuł: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: 214, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:



20/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: Z zagadnień etyki indywidualnej w "póĽnej" prozie Elizy Orzeszkowej / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Wokół "Nad Niemnem" / pod red. Jolanty Sztachelskiej
Adres wydawniczy: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2001
Opis fizyczny: S. 39-47
Seria: (Białostocka Biblioteka Polonistyczna ; 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL



21/21
Autorzy: Halina Bursztyńska.
Tytuł: "Kłosy" ; "Niwa" / Halina Bursztyńska
¬ródło: W: Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej
Wydanie: Wyd. 2 (dodr.)
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997
Opis fizyczny: S. 412-414 ; 613-614
Seria: (Vademecum Polonisty)
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie