Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CHROBACZYŃSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 89

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/89

Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Już nie pokój, jeszcze nie wojna : koncept wolno¶ci i zniewolenia / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Pola wolno¶ci / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim ; Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2020
Opis fizyczny: S. 11-37
p-ISBN: 978-83-7205-370-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:2/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Mała wielko¶ć czy wielka mało¶ć? : szkic do problemu: Social history of Poland in the 18-20th century / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Pytać m±drze : studia z dziejów społecznych i kulturowych : księga pami±tkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie / pod redakcj± Anny Czocher i Barbary Klich-Kluczewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Opis fizyczny: S. 345-370
p-ISBN: 978-83-66304-34-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Pogrom or Collective Violence Against Jews from a Diversified, Interdisciplinary Research Perspective (Some Initial Notes) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia. - 2020, Vol. 18, s. 209-214
Typ publikacji: ZRC
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 1733-5760
e-ISSN: 2084-3925
Adres url:
DOI:4/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Adam Puławski, Wobec "niespotykanego w dziejach mordu". Rz±d RP na uchodĽstwie, Delegatura Rz±du RP na Kraj, AK a eksterminacja ludno¶ci żydowskiej od "wielkiej akcji" do powstania w getcie warszawskim, Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018, ss. 871 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2019, T. 9, s. 139-145
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:5/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Cena odwagi : pomiędzy czasem normalno¶ci a nienormalno¶ci / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Cena odwagi : między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa / redakcja naukowa Alicja Bartu¶, Piotr Trojański
Adres wydawniczy: O¶więcim : Fundacja na Rzecz MDSM ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 45-72
p-ISBN: 978-83-64554-09-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,56/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Gdańskie Muzeum II Wojny ¦wiatowej versus tzw. polityka historyczna / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Opis fizyczny: 280 s.
p-ISBN: 978-83-8180-081-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,57/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: How Communist Authority was Legitimised in Poland 1944: The Polish Committee of National Liberation / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Ends of War: Interdisciplinary Perspectives on Past and New Polish Regions after 1944 / edited by Paulina Gulińska-Jurgiel, Yvonne Kleinmann, Miloš Řezník und Dorothea Warneck
Adres wydawniczy: Gönter : Wallstein Verlag, 2019
Opis fizyczny: S. 303-326
p-ISBN: 978-3-8353-3307-9
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,358/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Ko¶ciół katolicki a "plugawe słowo na Ż" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly. - 2019, nr 2, s. 497-509
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Młyny Boże : zapiski o Ko¶ciele i Zagładzie / Jacek Leociak. - Wołowiec 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 1899-3044
Adres url:9/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: "Weisskarte, Blaukarte, Rotkarte, Gelbkarte" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2019, R. 51, nr 3, s. 363-385
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Przemilczane : seksualna praca przymusowa w czasie II wojny ¶wiatowej / Joanna Ostrowska. - Warszawa, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0419-8824
Adres url:10/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Jak polityka historyczna ustanawia, filtruje i usuwa bohaterów / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Bohaterowie i antybohaterowie współczesnej Europy / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Urz±d Miasta O¶więcim, 2018
Opis fizyczny: S. 97-112
p-ISBN: 978-83-948508-2-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8311/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Osaczeni, samotni, bezbronni... : refleksje po lekturze ksi±żki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, T. I, II, pod redakcj± Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Warszawa 2018 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2018, T. 6, s. 266-301
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:
DOI:12/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Refleksje na temat monografii Marka Łuszczyny, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Kraków 2017, Znak Horyzont, ss. 297 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2018, R. 50, nr 3, s. 319-335
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0419-8824
DOI:13/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Czas nieszczę¶ć, cierpień, oporu i walki : przegrani zwycięzcy? : społeczeństwo polskie między wrze¶niem 1939 a majem 1945 / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
Opis fizyczny: 576 s.
p-ISBN: 97883-242-3145-4
e-ISBN: 97883-242-3284-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 32,014/89
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska, Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Dlaczego PPR w okresie 1944-1948 zmonopolizowała władzę w Polsce, spacyfikowała państwo i zniewoliła społeczeństwa? / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska, Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Więcej niż partia : PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948-1990 / pod redakcj± Adama Dziuby i Bogusława Tracza
Adres wydawniczy: Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2017
Opis fizyczny: S. 19-41
p-ISBN: 978-83-8098-347-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,515/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Dzieci, młodzież, rodzina w systemie okupacji niemieckiej oraz sowieckiej : bilans i konteksty / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Zdeptane dzieciństwo : II wojna ¶wiatowa i jej wpływ na los dzieci / redakcja naukowa Alicja Bartu¶, Piotr Trojański
Adres wydawniczy: O¶więcim : Fundacja na Rzecz MDSM : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2017
Opis fizyczny: S. 17-43
p-ISBN: 978-83-64554-52-0
p-ISBN: 978-83-7704-237-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,4416/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Mikrohistoria o wielkiej sprawie : kilka uwag i refleksji po lekturze / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2017, T. 4, s. 194-202
Uwagi: Artykuł recenzyjny ksi±żki: Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna/ Monika Sznajderman. - Wołowiec, 2016.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:
DOI:17/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Społeczeństwo polskie w latach 1939-1945 : postawy, strategie zachowań, nastroje : kilka refleksji historyka dziejów społecznych / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i ¶wiat? : księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla / redakcja Joanna Szymoniczek
Adres wydawniczy: Warszawa : Bellona : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017
Opis fizyczny: S. 934-968
p-ISBN: 978-83-64091-63-6
p-ISBN: 978-83-111-0292-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,918/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Laudacja z okazji przyznania doktoratu honoris causa profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 1 (56), s. 134-141
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672619/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Muzeum II Wojny ¦wiatowej : Katalog wystawy głównej, autorzy: Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016 : (kilka uwag i refleksji historyka) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2016, T. 3, s. 273-293
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:
DOI:20/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Polityka historyczna w Polsce po roku 2015 : kilka uwag i refleksji historyka / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Chorzowskie Studia Polityczne. - 2016, nr 12, s. 45-77
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-752X
Adres url:21/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański.
Tytuł: Auschwitz and Katyń in bondage of politics : the process of shaping memory in communist Poland / Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański
¬ródło: W: Memory and change in Europe : Eastern Perspectives / ed. by Małgorzata Pakier, Joanna Wawrzyniak
Adres wydawniczy: New York : Berghahn Books, 2015
Opis fizyczny: S. 246-263
p-ISBN: 978-1-78238-929-3
e-ISBN: 978-1-78238-930-9
Seria: (Studies in Contemporary European History ; 16)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,222/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Czy Polacy zostali rzeczywi¶cie zniewoleni przez komunistów po II wojnie ¶wiatowej? : kilka uwag do problemu / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Skrwawione dusze : prawda, sprawiedliwo¶ć, przebaczenie, pojednanie / red. nauk. Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau : Fundacja na Rzecz MDSM, 2015
Opis fizyczny: S. 53-82
p-ISBN: 978-83-7704-104-8
p-ISBN: 978-83-64554-28-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 2,023/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Dwie klęski : wrze¶niowy syndrom 1939 i klęska Francji 1940 w postawach, zachowaniach i nastrojach społeczeństwa polskiego : próba retrospekcji i komparatystyki : kontrowersje i dylematy / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2015
Opis fizyczny: 745, [2] s.
p-ISBN: 978-83-242-2687-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 45,3
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]24/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Konteksty przełomu 1944-1945 : społeczeństwo wobec wojennych rozstrzygnięć : postawy, zachowania, nastroje / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2015
Opis fizyczny: 681 s.
p-ISBN: 978-83-242-2661-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 41,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]25/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Nowa ksi±żka o hipisach / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2015, nr 1, s. 309-330
Uwagi: Artykłu recenzyjny ksiażi: "Hippiesi, kudłacze, chwasty : hipisi w Polsce w latach 1967-1975", Bogusław Tracz, Katowice, 2014
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:26/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Pamięć przeżytej wojny i okupacji jako strategia i kontekst wyboru postaw i zachowań społeczeństwa czasu przełomu (1944-1945) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 3, Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci : studia historyczno-antropologiczne / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2015
Opis fizyczny: S. 95-106
p-ISBN: 978-83-65148-36-0
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]27/89
Praca recenzowana: Żyję : wybór odpowiedzi na ankietę ks. prof. Konstantego Michalskiego z 1945 roku, skierowan± do byłych więĽniów politycznych z czasów okupacji niemieckiej / red. Edward Formicki [et al.]. - Kraków, 2012
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 179-186
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-882428/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kobieta w systemie stalinowskiego totalitaryzmu 1944-1956 : perspektywa polska / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Kobiety wojny : między zbrodni± a krzykiem o godno¶ć / red. nauk. Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Fundacja na Rzecz MDSM w O¶więcimiu : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2014
Opis fizyczny: S. 33-65
p-ISBN: 978-83-64554-20-9
p-ISBN: 978-83-7704-087-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]29/89
Autorzy: Jakub Bulzak, Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: W latach okupacji niemieckiej (1939-1945) / Jakub Bulzak, Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Podegrodzie i gmina podegrodzka : zarys dziejów / red. Feliks Kiryk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2014
Opis fizyczny: S. 401-455
p-ISBN: 978-83-60154-37-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 12,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Henryk W. Żaliński / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego : labuntur anni... / red. Kazimierz Karolczak i Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: S. 95-97
p-ISBN: 978-83-7181-826-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Historia - polityka - pamięć : konteksty percepcji i zrozumienia / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 1, Historia i edukacja / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Urszula Kicińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2013
Opis fizyczny: S. 59-81
p-ISBN: 978-83-64275-06-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Ile kosztowała nas wolno¶ć : rozmowa z prof. Jackiem Chrobaczyńskim, historykiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiała Małgorzata Iskra
¬ródło: Gazeta Krakowska. - 2013, nr 105, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL33/89
Praca recenzowana: ¦rodki masowego zakłamania : gadzinówki w czasie stanu wojennego / pod red. Sebastiana Ligarskiego. - Szczecin, 2012
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2013, nr 2, s. 279-283
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-882434/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Nowa Huta : od "fortecy socjalizmu" do "fortecy Solidarno¶ci" : uwagi / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Polska w XIX i XX wieku - społeczeństwo i gospodarka : [księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz] / red. Wiesław Caban [et al.]
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013
Opis fizyczny: S. 549-557
p-ISBN: 978-83-7133-577-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,535/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Szkoła, edukacja, nauczyciele i uczniowie w okupowanym Krakowie 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 111-114
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:36/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Wstęp / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2013, Z. 14, s. 3
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:37/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Dramatyczny rok 1943 : postawy i zachowania społeczeństwa polskiego w rozstrzygaj±cym roku II wojny ¶wiatowej / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012
Opis fizyczny: 647 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]38/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kraków galicyjski i dzisiejsza krakowska... "pogalicyjsko¶ć" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Galicyjskie spotkania 2011 : tom studiów / pod red. Urszuli Jakubowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Dziedzictwo im. Chone Shmeruka : Instytut Badań Literackich PAN, 2012
Opis fizyczny: S. 281-301
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00039/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Wojna - okupacja - Korczak / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 3 (44), s. 43-47
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL40/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Dzieci, młodzież i rodzina w systemie okupacji niemieckiej i sowieckiej / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Polska leży na Zachodzie : studia z dziejów Polski i Europy dedykowane pani profesor Teresie Kulak / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Marka Masnyka, Krzysztofa Kawalca
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Opis fizyczny: S. 385-396
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00041/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Historyk przed s±dem : kilka uwag o historii, prawie i moralno¶ci / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Opis fizyczny: 297 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]42/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Prof. zw. dr hab. Jerzy Gołębiowski (10 kwietnia 1943 - 3 listopada 2010) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2011, Z. 10, s. 184-187
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:43/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Compiègne 1940 : klęska Francji w recepcji i postawach społeczeństwa polskiego / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 281, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 567)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]44/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Historia i polityka : historyk wobec współczesno¶ci / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2010, nr 10, s. 5-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00045/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kultura polska pod niemieck± okupacj± 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Człowiek w teatrze ¶wiata : system wczesnej interwencji w surdopedagogice / pod red. Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 88-94
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 578)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]46/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Doktora Aue Efekt Lucyfera? / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2009, nr 1-2 (32), s. 18-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL47/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Wrze¶niowy syndrom 1939 roku : problem postaw i zachowań społeczeństwa wobec wojennej klęski / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Zagłębie D±browskie w latach II wojny ¶wiatowej (1939-1945) : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Studenckiego i Zygmunta WoĽniczki
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Muzeum w Sosnowcu, 2009
Opis fizyczny: S. 11-22
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL48/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Historia Polski / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 31
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL49/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański.
Tytuł: Cracow - the capital of the General Government : functions of the city in the system of the German occupation and clandestine activity / Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański
¬ródło: W: Evropská velkoměsta za druhé svétové války / sest. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek
Adres wydawniczy: Praha : Scriptorium. Archiv hlavního města Prahy, 2007
Opis fizyczny: S. 57-70
Seria: (Documenta Pragensia ; T. 26)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG50/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kraków - "stolica" Generalgouvernement : (1939-1945) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Kraków : studia z dziejów miasta / pod red. nauk. Jerzego Rajmana
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: S. 237-247
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 483)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:51/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kraków : miasto i społeczeństwo w drugiej połowie XX wieku / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: L'viv : misto, suspil'stvo, kul'tura. T. 6, L'viv - Krakiv: dialog mist v istoričnij retrospektivi / za red. Oleni Arkuši i Mar'âna Mudrogo
Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij nacíonalnij uníversitet ímení Ívana Franka, 2007
Opis fizyczny: S. 633-658
Seria: (Special'nij Vipusk Visnika L'vivs'kogo Universitetu. Seriâ Istorična)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL52/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Następstwa II wojny ¶wiatowej : fakty i mity : perspektywa polska / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Zakończenie wojny na Górnym ¦l±sku / pod red. Zygmunta WoĽniczki
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum ¦l±skie, 2006
Opis fizyczny: S. 31-40
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL53/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: W latach wojny i okupacji niemieckiej : (1939-1945) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Brzesko : dzieje miasta i regionu : opracowanie zbiorowe / pod red. Feliksa Kiryka i Jana Lacha
Adres wydawniczy: Brzesko : Urz±d Miejski, 2006
Opis fizyczny: S. 599-714
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL54/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: W okresie drugiej wojny ¶wiatowej i okupacji niemieckiej / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Brzesko : dzieje miasta i regionu : opracowanie zbiorowe / pod red. Feliksa Kiryka i Jana Lacha
Adres wydawniczy: Brzesko : Urz±d Miejski, 2006
Opis fizyczny: S. 599-714
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL55/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Anielewicz Mordechaj ; Berman Jakub ; Bytnar Jan ; Chajn Leon ; Chru¶ciel Antoni ; Czech Bronisław ; Fieldorf Emil August ; Fik Ignacy ; Filipkowski Władysław ; Gomułka Władysław ; Grzmot-Skotnicki Stanisław ; Hlond August ; Iwanow-Szajnowicz Jerzy ; Jasiński Władysław Jan ; Kirchmayer Jerzy Marian ; Kiwerski Jan Wojciech ; Kolbe Rajmund ; Komorowski Tadeusz Marian ; Korboński Stefan ; Korczyc Władysław ; Kozal Michał ; Krahelska Helena Halina Maria ; Krasicki Jan ; Ku¶mierek Józef / [sygn.] J.Ch.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 20 ; 77-78 ; 186-187 ; 194 ; 223 ; 265 ; 395-396 ; 397 ; 400 ; 462-464 ; 500 ; 543-544 ; 568 ; 617-618 ; 689 ; 692 ; 712 ; 720 ; 733-734 ; 735 ; 759 ; 764 ; 768 ; 811
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL56/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Mirosława Komolka.
Tytuł: Jankowski Jan Stanisław, pseud. Doktor, Soból, Sobolewski i in. / [sygn.] J.Ch. - M.K-a
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 604
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL57/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Stanisław Sierpowski.
Tytuł: Jaroszewicz Piotr / [sygn. ] J.Ch. - St.S.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 614
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL58/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kilka uwag na marginesie recenzji Stanisława Meduckiego z ksi±żki Jerzego Gapysa, "Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego)" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2005, nr 3, s. 129-130
Uwagi: Polem. z rec. ksi±żki: Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945. W: Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 4.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL59/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Makowiecki Jerzy Zdzisław ; Matulewicz (Matulaitis, Matulevieius) Jerzy Bolesław ; Mazurkiewicz Jan ; Męclewski Edmund ; Mierzwa Stanisław ; Mikołajczyk Stanisław ; Niepokólczycki Franciszek ; Ochab Edward ; Pełczyński Tadeusz Walenty ; Piasecki Bolesław Bogdan ; Piekałkiewicz Jan ; Popławski Stanisław ; Rokossowski Konstanty ; Rowecki Stefan Paweł ; Sawicka Hanna ; Sikorski Władysław Eugeniusz ; Suski Augustyn ; ¦wierczewski Karol ; Tatar Stanisław ; Thommée Wiktor ; Tokarzewski-Karaszewicz Michał ; Wiatr Narcyz ; Widy-Wirski Feliks Teodor ; Wyszyński Stefan ; Zieja Jan ; Zubrzycki Franciszek / [sygn.] J.Ch.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 910 ; 938 ; 942 ; 948 ; 965-966 ; 976-977 ; 1039 ; 1059 ; 1140 ; 1146-1147 ; 1150-1151 ; 1205-1206 ; 1295-1296 ; 1305 ; 1353-1354 ; 1384-1385 ; 1485 ; 1532 ; 1541 ; 1546 ; 1550 ; 1619 ; 1620 ; 1688-1689 ; 1726-1727 ; 1739
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL60/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Następstwa drugiej wojny ¶wiatowej : fakty i mity : polski punkt widzenia / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 2 (22), s. 71-77
Uwagi: Referat wygłoszony na polsko-niemieckim Seminarium Przyszło¶ci.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:61/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Popiełuszko Aleksander Jerzy / [sygn.] J.Ch. - R.¦.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1204
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]62/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Profesor Wojciech Wrzesiński doktorem honorowym Akademii Pedagogicznej : laudacja / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (21), s. 10-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:63/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Stanisław Sierpowski.
Tytuł: Raabe Leszek ; Ratajski Cyryl ; Rayski (wła¶c. Reissky) Ludomił Antoni / [sygn.] J.Ch. - St.S.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1253 ; 1277-1278
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL64/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Recenzja podręcznika Jana Wróbla i Roberta Kostry "OdnaleĽć przeszło¶ć. Historia od 1815 roku do współczesno¶ci" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych. - 2005, T. 3, s. 47-78
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL65/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: SpóĽnieni do generała Andersa : (do¶wiadczenie traumy pewnego pokolenia) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Polska, Europa, ¶wiat XX wieku : studia i szkice ofiarowane Profesorowi Włodzimierzowi Bonusiakowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej / pod red. Wacława Wierzbieńca
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005
Opis fizyczny: S. 112-122
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL66/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Czy przemoc jest "motorem" historii? / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Dramat przemocy w historycznej perspektywie : praca zbiorowa / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Wojciecha Wrzesińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. WAM : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2004
Opis fizyczny: S. 9-38
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL67/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Wojciech Wrzesiński.
Tytuł: Dramat przemocy w historycznej perspektywie : praca zbiorowa / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Wojciecha Wrzesińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. WAM : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2004
Opis fizyczny: 283 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL68/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański.
Tytuł: Holokaust : lekcja historii : zagłada Żydów w edukacji szkolnej / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Piotra Trojańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: 340, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL69/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Konteksty roku 1944 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 164-168
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:70/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kraków przed i w 1914 roku / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2004, [nr] 3, 63-78
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL71/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Władysław Kruczek.
Tytuł: Nauczyciele małopolscy : portret zbiorowy : 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński, Władysław Kruczek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: 352, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 389)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:72/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Zwykły ksi±dz od niezwykłych spraw : Ojciec Stanisław Musiał SJ (1938-2004) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 97-98
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:73/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Dramat przemocy w perspektywie historyka / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 16-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:74/89
Praca recenzowana: Dzieje Krakowa. T. 5, Kraków w latach 1939-1945 / Andrzej Chwalba. - Kraków, 2002
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2003, nr 14/15, s. 176-177
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:75/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Andrzej Chwalba, Czesław Robotycki, Krzysztof Zamorski, Hubert Chudzio.
Tytuł: Jeste¶my niewolnikami naszej kultury historycznej i polityki : o metodologicznych problemach historii rozmawiaj± Jacek Chrobaczyński [et al.] / spisał Hubert Chudzio
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 47-55
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:76/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Studia doktoranckie w Instytucie Historii AP / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 75-77
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:77/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: "Nie okrył się niesław± naród polski" : społeczne aspekty wrze¶nia 1939 roku / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: 203, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 321)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:78/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Cezura Jedwabnego : kilka uwag na marginesie rozmowy z profesorem J. T. Grossem / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 96-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:79/89
Praca recenzowana: Dwana¶cie koszy ułomków / Stanisław Musiał. - Kraków, 2002
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2002, nr 12, s. 75-76
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:80/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Niemcy - Polacy - Żydzi - wojna (1939-1945) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 101-104
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:81/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Victora Klemperera ¶wiadectwo "aż do końca" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: ¦l±sk, Polska, emigracja : studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Pilchowi / pod red. Ireny Paczyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002
Opis fizyczny: S. 421-439
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL82/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Dopóki uczeni będ± w rz±dzie i parlamencie, raczej nie powinni¶my spodziewać się poprawy naszej sytuacji / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 32-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:83/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Granty, korupcja i ... husaria / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 131
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:84/89
Praca recenzowana: Dzieduszyccy : dzieje rodu : linia poturzycko-zarzecka / Kazimierz Karolczak. - Kraków, 2000
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2001, nr 6, s. 128-130
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:85/89
Praca recenzowana: Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu : na obszarze inspektoratu ZWZ-AK Nowy S±cz : 1939-1945 / Grzegorz Mazur, Wojciech Rojek, Marian Zagórniak. - Kraków, 1998
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2001, T. 29, s. 266-268
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL86/89
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Przyczynek do życia codziennego małego miasta w PRL-u : (lata sze¶ćdziesi±te i siedemdziesi±te) / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne. - 2001, Z. 36, s. 81-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL87/89
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Le¶niak, Krzysztof ŁabędĽ, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ry¶, Monika ¦lufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 12, K-P / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL88/89
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Le¶niak, Krzysztof ŁabędĽ, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ry¶, Monika ¦lufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 13, R-Ż / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 272 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL89/89
Autorzy: Mariusz Krzysztofiński, Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Polskie Państwo Podziemne w sandomierskiem 1939-1945 : Zamek, paĽdziernik 1999 - styczeń 2000 / tekst katalogu Mariusz Krzysztofiński ; wstęp Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: [Sandomierz] : Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 1999
Opis fizyczny: 48 s.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie