Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CIESZYŃSKA JAGODA
Liczba odnalezionych rekordów: 143

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/143

Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Gesty artykulacyjne jako uciele¶nienie mowy / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Przestrzenie komunikacji : tom jubileuszowy dedykowany Profesor Jolancie Antas / pod redakcj± Justyna Winiarska, Aneta Załazińska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: S. 105-118
p-ISBN: 978-83-8138-834-4
e-ISBN: 978-83-8138-835-1
Seria: (Obrazowanie w komunikacji ; t. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:2/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Kształtowanie dwujęzyczno¶ci niemowl±t / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Horyzont polszczyzny : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi w pięćdziesięciolecie Jego pracy naukowej i dydaktycznej / pod redakcj± Marty Piaseckiej i Mileny Wojtyńskiej Nowotki
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2023
Opis fizyczny: S. 619-628
p-ISBN: 978-83-8017-477-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 20 lat póĽniej / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2023
Opis fizyczny: 368 s.
p-ISBN: 978-83-64957-03-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:4/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Monika Trzeciak.
Tytuł: Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania w przedszkolu / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Monika Trzeciak
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2023, nr 7, s. 9-20
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2544-7238
e-ISSN: 2657-4381
Adres url:
DOI:5/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Wczesne objawy zakłóceń procesu nabywania systemu językowego / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2023, Z. 18, s. 61-72
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:6/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Kształtowanie planu ruchu artykulacyjnego / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Logopedia. - 2022, T. 51/2, s. 97-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0459-6935
e-ISSN: 2720-3891
Adres url:
DOI:7/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego - Język / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2022
Opis fizyczny: 250 s.
p-ISBN: 978-83-64957-67-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0008/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Neuro¶rodowiskowe przyczyny opóĽnionego rozwoju mowy w wieku niemowlęcym / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2022, Vol. 29, nr 1, s. 117-196
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:9/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Bilingual children with Asperger syndrome - diagnostic difficulties / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 27-42
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00010/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Dymensjonalna diagnoza rozwoju dziecka / Jagoda Cieszyńska , Marta Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2021
Opis fizyczny: 248 s.
p-ISBN: 978-83-8084-623-4 (UP)
e-ISBN: 978-83-8084-624-1 (UP)
p-ISBN: 978-83-64957-65-9 (CMK)
Uwagi: Punkty wg ISBN wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:11/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Kora wzrokowa - strumień brzyszny i grzbietowy : inspiracje terapeutyczne / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 165-181
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00012/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Rozwój mowy w warunkach bilingwizmu / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, Rozwój sprawno¶ci językowych : podstawowe problemy logopedyczne / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 307-328
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]13/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Speech development in Polish childern abroad - normative phenomena or developmental disorders? / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 13-26
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00014/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 3, Ruch / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2020
Opis fizyczny: 207 s.
p-ISBN: 978-83-64957-24-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00015/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Dwujęzyczne dzieci z zespołem Aspergera - trudno¶ci diagnostyczne / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 15-31
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,016/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego : [czę¶ć I Słuch] / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019
Opis fizyczny: 207 s.
p-ISBN: 978-83-64957-20-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 12,917/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego : [czę¶ć II Wzrok] / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019
Opis fizyczny: 207 s.
p-ISBN: 978-83-64957-22-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 12,918/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Anna Nallur.
Tytuł: Rola diagnozy funkcji poznawczych testem SON-R w budowaniu oddziaływań stymuluj±cych rozwój mowy dzieci bilingwalnych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Anna Nallur
¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/2, s. 293-306
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:19/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Dziennik wydarzeń jako technika budowania komunikacji językowej / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 27-37
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,720/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Jak kształtować dwujęzyczno¶ć zrównoważon± : biografia językowa Julii / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Sprachbildung und Sprachkontakt im deutsch-polnischen Kontext / edited by Britta Hufeisen, Dagmar Knorr, Peter Rosenberg, Christoph Schroeder, Aldona Sopata, Tomasz Wicherkiewicz
Adres wydawniczy: Berlin : Peter Lang, 2018
Opis fizyczny: S. 139-160
p-ISBN: 978-3-631-74818-3
Seria: (Forum Angewandte Linguistik - F.A.L. ; Bd. 62)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,23
DOI:21/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
Tytuł: Metoda krakowska - techniki diagnozy, stymulacji i terapii zaburzeń rozwoju dzieci / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo
¬ródło: W: Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 91-120
p-ISBN: 978-83-227-9131-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,522/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Norma czy zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1823/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Ocena rozwoju mowy dzieci polskich za granic± - na podstawie badań w północnych Włoszech / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 11-22
p-ISBN: 877-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,724/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Rozwój systemu językowego dzieci bilingwalnych / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Logopedia międzykulturowa / redakcja naukowa: Ewa Czaplewska
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018
Opis fizyczny: S. 132-149
p-ISBN: 978-83-7744-146-6
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]25/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Piotr Sobolewski, Danuta Grzesiak-Witek.
Tytuł: Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcj± Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o., 2018
Opis fizyczny: 348 s.
p-ISBN: 978-83-7563-260-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 19,326/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Zespół Aspergera - wczesne symptomy zaburzenia w sferze społecznej, językowej, motorycznej i poznawczej / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: Poradnik Językowy. - 2018, nr 5, s. 38-50
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0551-534327/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Film jako komunikat w terapii logopedycznej / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2017, z. 9 (2), s. 141-150
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:28/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Jak neurobiologia wyja¶nia trudno¶ci w nauce czytania i pisania / Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Zaburzenia komunikacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017
Opis fizyczny: S. 166-211
p-ISBN: 978-83-7744-131-2
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 129/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Katarzyna Sedivy-M±czka.
Tytuł: Metoda Krakowska - stymulacja funkcji słuchowych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katarzyna Sedivy-M±czka
¬ródło: W: Mózg - język - komunikacja / redakcja naukowa Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2017
Opis fizyczny: S. 17-28
p-ISBN: 978-83-65483-42-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,730/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Poznanie ¶wiata w sytuacji bilingwizmu : perspektywa logopedyczna / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi po¶więcona / pod redakcj± naukow± Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 251-269
p-ISBN: 978-83-8095-162-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Stimulation of Development Among Bilingual Children : The Krakow Method / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2017, Vol. 15, nr 1, s. 69-79
Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN: 2084-4298
DOI:32/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Stymulacja rozwoju polskich dzieci za granic± / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Studia logopedyczno-lingwistyczne : Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Edwarda Łuczyńskiego / redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017
Opis fizyczny: S. 83-107
p-ISBN: 978-83-7744-112-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,333/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Test psychologiczny w diagnozie wczesnych objawów zaburzeń rozwoju mowy / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Język i komunikacja : perspektywa lingwistyczna i logopedyczna / pod redakcj± Marleny Kurowskiej, Joanny Zawadki
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2017
Opis fizyczny: S. 167-180
p-ISBN: 978-83-8017-185-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Wczesna diagnoza nieprawidłowo¶ci rozwoju dzieci : spektrum autyzmu / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka : in honorem Maria P±chalska / redakcja naukowa Grażyna Jastrzębowska, Jolanta Góral-Półrola, Artur Kozołub
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 459-476
p-ISBN: 978-83-7395-772-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,135/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Dziennik wydarzeń jako technika budowania komunikacji językowej / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 98-108
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,736/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Glottodydaktyka i logopedia (metoda krakowska) / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: O lepsze jutro studiów polonistycznych w ¶wiecie : glottodydaktyka polonistyczna dzi¶ : monografia zbiorowa / pod redakcj± Iwony Janowskiej, Przemysława E. Gębala
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
Opis fizyczny: S. 87-99
p-ISBN: 978-83-7638-746-8
Seria: (Biblioteka "LingVariów". Glottodydaktyka ; t. 15)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,63
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/143
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,838/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Norma czy zaburzenia dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 3-21
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1839/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania stymulacj± rozwoju systemu językowego / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Język i wychowanie : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak / redakcja Ewa Domagała-Zy¶k, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
Opis fizyczny: S. 97-110
p-ISBN: 978-83-8061-234-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,040/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Wczesna interwencja terapeutyczna w ujęciu metody krakowskiej / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
Opis fizyczny: S. 380-412
p-ISBN: 978-83-7744-106-0
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,4
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Metody badania systemu językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Metodologia badań logopedycznych : z perspektywy teorii i praktyki / redakcja naukowa: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
Opis fizyczny: S. 65-73
p-ISBN: 978-83-7744-074-2
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]42/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Wczesna nauka czytania w terapii dzieci niesłysz±cych / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: W: Surdologopedia : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Ewa Muzyka-Furta k
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
Opis fizyczny: S. 269-283
p-ISBN: 978-83-7744-083-4
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,25
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]43/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Frühes Lesenlernen der bilingualen Kinder als Stimulierung der Entwicklung des Sprachsystems / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht / Magdalena Olpińska-Szkiełko, Loretta Bertelle
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, 2014
Opis fizyczny: S. 29-45
p-ISBN: 9783631652770
e-ISBN: 9783653984385
Seria: (Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik ; 18)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:44/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Stymulacja rozwoju systemu językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych : propozycje technik komunikacyjnych / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Polski w Niemczech. - 2014, Nr 2, s. 19-34
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2197-856545/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2014, nr 2, s. 3-4
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-760946/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Opis fizyczny: S. 11-22
p-ISBN: 978-83-7850-686-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,68
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]47/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci : z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2013
Opis fizyczny: 469, [1] s.
p-ISBN: 978-83-931685-2-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 29,3
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]48/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Symultaniczno-sekwencyjna terapia zaburzeń komunikacji językowej dzieci w wieku przedszkolnym / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: W: Wokół problematyki zaburzeń mowy : z do¶wiadczeń polskich i słowackich / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2013
Opis fizyczny: S. 189-207
p-ISBN: 978-83-7338-875-8 ; 978-83-257-0570-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]49/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Piotr Sobolewski, Danuta Grzesiak-Witek.
Tytuł: Wokół problematyki zaburzeń mowy : z do¶wiadczeń polskich i słowackich / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2013
Opis fizyczny: 348 s.
p-ISBN: 978-83-7338-875-8
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 21,7
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]50/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Metody wywoływania głosek / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2012
Opis fizyczny: 98 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL51/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Możliwo¶ci edukacyjne dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: W: Kształcenie językowe / pod red. Jolanty Nocoń i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski, 2012
Opis fizyczny: S. 63-76
Seria: (Język a Edukacja / Uniwersytet Opolski ; 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00052/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Rola wyrazu w symultaniczno-sekwencyjnej nauce czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Wyraz w języku i tek¶cie / red. nauk. Janina Gardzińska, Alina Maciejewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, 2012
Opis fizyczny: S. 105-112
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00053/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Czy dzieci mog± sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły? / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. - 2011, T. 20, s. 51-60
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL54/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Nowa rzeczywisto¶ć - nowa metoda nauczania czytania : argumentacja wyboru i kolejno¶ci etapów / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 283-289
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL55/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Samogłoski / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL56/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 1 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 3)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL57/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 2 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 4)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL58/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 3 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 5)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL59/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 5 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 7)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL60/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 7 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 9)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL61/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 9 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 11)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL62/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Terapia neurobiologiczna zaburzeń komunikacji językowej / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 25-34
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych : metoda krakowska / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Omega Stage Systems - Jędrzej Cieszyński, 2011
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00064/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Wyrażenia dĽwiękona¶ladowcze / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2011
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 2)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL65/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Diagnoza funkcji lewej półkuli mózgu i jej wpływ na programowanie terapii dzieci w wieku przedszkolnym / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosława Michalika oraz Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2010
Opis fizyczny: S. 23-30
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL66/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Dwujęzyczno¶ć : rozumienie siebie jako Innego / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 18-36
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00067/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Globalne rozpoznawanie wyrazów : czytanie prawopółkulowe / Jadwiga Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 79-81
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL68/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek na wakacjach / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2010
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 18)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL69/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Jak stymulować rozwój "pokolenia komputerowego"? / Jadwiga Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 88-93
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL70/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Nowa rzeczywisto¶ć : nowa diagnoza / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: W: Studia z neurologopedii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Danuta Pluta-Wojciechowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2010
Opis fizyczny: S. 15-41
Seria: (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00071/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska, Zdzisława Orłowska-Popek, Marta Korendo.
Tytuł: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: 238, [2] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00072/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Prymarne sylaby otwarte : pocz±tki czytania lewopółkulowego / Jadwiga Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 95-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL73/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 4 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2010
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 6)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL74/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 6 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2010
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 8)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL75/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Wyrażenia dĽwiękona¶ladowcze / Jadwiga Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 90-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL76/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Zaburzenia linearnego porz±dkowania, czyli dysleksja / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 37-51
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00077/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Samogłoski nosowe ±, ę / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 17)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL78/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 8 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 10)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL79/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania : skuteczna metoda stymulacji dzieci zagrożonych dysleksj± / Jadwiga Cieszyńska-Rożek
¬ródło: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. - 2009, T. 18, s. 265-278
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL80/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Współczesne strategie czytania / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2009, Z. 9, s. 96-102
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:81/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek na Litwie / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 30)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL82/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek na Ukrainie / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 26)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL83/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Czechach / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 25)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL84/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Meksyku / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 24)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL85/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Niemczech / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 27)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL86/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Portugalii / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 29)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL87/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Słowacji / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 28)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL88/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Na pocz±tku było słowo / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2008, Z. 8, s. 189-196
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL89/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Psychologiczne podstawy logopedii ; Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia ; Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria, anartia ; Zaburzenia komunikacji językowej - j±kanie ; Zaburzenia komunikacji językowej - niedosłuch ; Zaburzenia komunikacji jęzkowej - oligofazja / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 71-72 ; S. 75-76 ; S. 77-78 ; S. 78-79 ; S. 79-80 ; S. 81
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL90/143
Autorzy: Jagoda Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 14 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 16)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL91/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska, Marta Korendo.
Tytuł: Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: 326 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL92/143
Praca recenzowana: ¦wiat w umy¶le i rzeĽbie osób głuchoniewidomych / Ewa Niestorowicz. - Lublin, 2007
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
¬ródło: Logopedia
Opis fizyczny: 2007, T. 36, s. 306-309
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL93/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Austrii / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 22)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL94/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Grecji / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 19)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL95/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek w Holandii / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 20)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL96/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek we Francji / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 23)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL97/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek we Włoszech / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 21)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL98/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Podróże przeklęte / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2007, Z. 7, s. 210-224
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:99/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: W poszukiwaniu utraconej miło¶ci / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: W: Oblicza miło¶ci w pedagogice / pod red. nauk. Marcina Białasa i Doroty Ruszkiewicz
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 229-238
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL100/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska, Marta Korendo.
Tytuł: Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007
Opis fizyczny: 326 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL101/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Dwujęzyczno¶ć, dwukulturowo¶ć - przekleństwo czy bogactwo? : o poszukiwaniu tożsamo¶ci Polaków w Austrii / Jadwiga Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Opis fizyczny: 182, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 441)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]102/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Jagoda i Janek na wakacjach / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 18)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL103/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Kocham czytać : kolorowanka / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: [4], 40 s.
Seria: (Kocham Czytać)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL104/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Kocham uczyć czytać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: 110 s.
Seria: (Kocham Czytać)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL105/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Logoterapia w przypadkach głębokich zaburzeń komunikacji językowej / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 559-568
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:106/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Pamiętnik jako forma terapii / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2006, Z. 6, s. 239-246
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:107/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Samogłoski nosowe ±, ę / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 17)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL108/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 10 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 12)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL109/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 11 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 13)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL110/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 12 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 14)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL111/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 13 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 15)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL112/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 14 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2006
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 16)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL113/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Krytyka - sublimacja agresji czy chęć wywierania wpływu na ludzi? / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2005, Z. 5, s. 271-277
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:114/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska
Wydanie: Wyd. 2 popr. i poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 139, [2] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL115/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 1 / Jagoda Cieszyńska
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 3)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL116/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 3 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 5)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL117/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 5 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 7)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL118/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 6 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 8)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL119/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 7 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 9)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL120/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 8 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 10)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL121/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 9 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 11)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL122/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Dysleksja jako konsekwencja zaburzeń procesów symultanicznych i sekwencyjnych / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 47-57
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:123/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Lingwistyczne i psychologiczne problemy osób dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: W: Dysleksja w kontek¶cie nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2004
Opis fizyczny: S. 15-35
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL124/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Logopedia i logoterapia? / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 73-75
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:125/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Metodyka postępowania logopedycznego : wykład - ćwiczenia - egzamin ; Psychologiczne podstawy logopedii : wykład - ćwiczenia - egzamin / Jadwiga Cieczyńska
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 41-42 ; S. 44-46
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000126/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Samogłoski / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [2004]
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL127/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Staro¶ć : [wiersz] / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 172
Typ publikacji: POE
Język publikacji: POL
Adres url:128/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 1 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [2004]
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 3)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL129/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 2 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [2004]
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 4)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL130/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 3 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [2004]
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 5)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL131/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Sylaby 4 / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [2004]
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 6)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL132/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Tęsknota za realno¶ci± : psychologiczna interpretacja odwołań do malarstwa i rzeĽby w poezji Zbigniewa Herberta / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2004, Z. 4, s. 219-228
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:133/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Wyrażenia dĽwiękona¶ladowcze / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [2004]
Opis fizyczny: IV, 20 s.
Seria: (Kocham Czytać ; z. 2)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL134/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska, Mirosław Michalik.
Tytuł: Zaburzenia porozumiewania się językowego wraz z metodyk± : wykład - ćwiczenia - egzamin / Jadwiga Cieszyńska, Mirosław Michalik
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 48-51
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL135/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Metody wywoływania głosek / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Jagoda Cieszyńska, 2003
Opis fizyczny: 79 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL136/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: O dwujęzyczno¶ci polskich dzieci urodzonych w Austrii / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: Język Polski. - 2003, z. 2, s. 116-122
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL137/143
Praca recenzowana: Jama Michalika : przewodnik literacki / Bolesław Faron. - Kraków, 2002
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2003, nr 14/15, s. 181-182
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:138/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Językowa integracja niesłysz±cych : język - narzędzie komunikacji czy Ľródło nabywania wiedzy? / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 51-55
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:139/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Peregrynacje do miasta Ur / [sygn.] Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Wiedeń : [s.n.], 2002
Opis fizyczny: 64 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL140/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Rozmowa matki z niesłysz±cym niemowlęciem - szczególny rodzaj dyskursu edukacyjnego / Jadwiga Cieszyńska
¬ródło: W: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
Opis fizyczny: S. 481-496
Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
Uwagi: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AP (Kraków, 13-14 listopada 2002 roku)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL141/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Diagnozowanie i opis zachowań językowych dziecka z wad± słuchu / Jagoda Cieszyńska
¬ródło: W: Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. UMCS, 2001
Opis fizyczny: S. 275-279
Seria: (Mowa - Teoria, Praktyka ; T. 1)
Uwagi: Materiały z konferencji, Kazimierz Dolny, 1997.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL142/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 134, [2] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL143/143
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego : droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłysz±ce w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym / Jadwiga Cieszyńska
Wydanie: Dodr.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 181 s., [8] s. fot. kolor.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 292)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie