Wynik wyszukiwania

Zapytanie: CZERWIEC KAROLINA
Liczba odnalezionych rekordów: 75

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/75

Autorzy: Paulina Koperna, Katarzyna Zaremba, Karolina Czerwiec, Joanna Wnęk-Gozdek.
Tytuł: Adult learning - exercises / Paulina Koperna, Katarzyna Zaremba, Karolina Czerwiec, Joanna Wnęk-Gozdek
Wydanie: 86 s.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2024
p-ISBN: 978-83-68020-73-1
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:2/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Funkcjonowanie osób interpłciowych w przestrzeni społecznej / Karloina Czerwiec
Adres wydawniczy: Kraków : Libron - Filip Lohner, 2023
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-67209-45-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0003/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Pedagogiczne aspekty tożsamo¶ci płciowej człowieka / Karolina Czerwiec
Adres wydawniczy: Kraków : Libron - Filip Lohner, 2023
Opis fizyczny: 310 s.
p-ISBN: 978-83-67209-44-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0004/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Studenci kierunków nauczycielskich wobec interpłciowo¶ci i transpłciowo¶ci / Karolina Czerwiec
¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2023, T. 622, nr 7, s. 39-53
Uwagi: GICID: 01.3001.0053.9179.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0552-2188
Adres url:
DOI:5/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Tożsamo¶ć płciowa człowieka w ¶wietle uwarunkowań edukacyjnych i społeczno-kulturowych / Karolina Czerwiec
Adres wydawniczy: Kraków : Libron - Filip Lohner, 2023
Opis fizyczny: 212 s.
p-ISBN: 978-83-67209-46-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0006/75
Autorzy: Karolina Czerwiec, Magdalena Leżucha.
Tytuł: Transpłciowo¶ć dzieci i młodzieży / Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec
¬ródło: Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. - 2023, T. 41, s. 87-110
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2083-179X
Adres url:7/75
Autorzy: Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec.
Tytuł: Trudno¶ci osób transpłciowych w zakresie respektowania ich praw / Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec
¬ródło: Społeczeństwo. Edukacja. Język. - 2023, T. 17, s. 193-212
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2353-1266
e-ISSN: 2449-79838/75
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Solomon Sunday Oyelere.
Tytuł: Elements of crisis e-learning: Perspectives of Polish teachers / Łukasz Tomczyk, Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Solomon Sunday Oyelere
¬ródło: Knowledge Management & E-Learning. - 2022, Vol. 14, iss. 3, s. 245-268
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2073-7904
Adres url:
DOI:9/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Experiences of parents of an intersex child - A case study / Karolina Czerwiec
¬ródło: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2022, nr 2, s. 15-124
Uwagi: GICID: 01.3001.0016.1293.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0023-5938
e-ISSN: 2657-6007
Adres url:
DOI:10/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Intersex child's parents' negative experiences - case study / Karolina Czerwiec
¬ródło: Kultura, Społeczeństwo, Edukacja. - 2022, nr 1, s. 161-173
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2300-0422
Adres url:
DOI:11/75
Autorzy: Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec.
Tytuł: Prawnoczłowiecze aspekty funkcjonowania osób transpłciowych we współczesnym ¶wiecie / Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec
¬ródło: Kultura i Edukacja. - 2022, nr 1, s. 60-85
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1230-266X
Adres url:
DOI:12/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli - w zakresie interpłciowo¶ci i transpłciowo¶ci / Karolina Czerwiec
¬ródło: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. - 2022, Vol. 1, nr 14, s. 96-128
Uwagi: GICID: 01.3001.0015.8959.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2450-4491
Adres url:
DOI:13/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Zjawisko interpłciowo¶ci w perspektywie bioetycznej i pedagogicznej / Karolina Czerwiec
¬ródło: W: Młodzież 4.0 - konteksty rozwoju psychoseksualnego : praca zbiorowa / pod redakcj± Waldemara Urbanika, Marka Wosia
Adres wydawniczy: Szczecin : Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, 2022
Opis fizyczny: S. 161-190
p-ISBN: 978-83-87561-51-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00014/75
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Head teachers' opinions on the future of school education conditioned by emergency remote teaching / Katarzyna Potyrała, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Łukasz Tomczyk
¬ródło: Education and Information Technologies. - 2021, id. 3615
Uwagi: Article in press.
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
Adres url:
DOI:15/75
Autorzy: Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec.
Tytuł: Postawy studentów wobec transpłciowo¶ci / Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec
¬ródło: Społeczeństwo. Edukacja. Język. - 2021, T. 14, s. 187-213
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2353-1266
e-ISSN: 2449-7983
Adres url:
DOI:16/75
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Łukasz Tomczyk, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Self-Evaluation of University Teachers' Digital Competence in Emergency Remote Teaching and Their Emotions Surrounding Student Crisis E-Learning During The 2020 Pandemic / Katarzyna Potyrała, Łukasz Tomczyk, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: 37th IBIMA Conference 30-31 May 2021, Cordoba, Spain / [editor Khalid S. Soliman]
Adres wydawniczy: Cordoba : International Business Information Management, 2021
Opis fizyczny: S. 319-332
p-ISBN: 978-0-9998551-6-4
Uwagi: Konferencja z listy: International Business Information Management.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.00017/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania osoby transpłciowej / Karolina Czerwiec
¬ródło: Edukacja Międzykulturowa. - 2021, nr 2, s. 344-364
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2299-4106
Adres url:
DOI:18/75
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec.
Tytuł: University teachers and crisis e-learning : Results of a Polish pilot study on: attitudes towards e-learning, experiences with e-learning and anticipation of using e-learning solutions after the pandemic / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec
¬ródło: W: 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 23 to 26 of June 2021 Chaves, Portugal : proceedings / editors Âlvaro Rocha, Ramiro Gonçalves, Francisco Garcia Peňalvo, José Martins
Adres wydawniczy: Chaves : IEEE, 2021
Opis fizyczny: S. 1-6
p-ISBN: 978-989-54659-1-0
Uwagi: Konferencja na li¶cie.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:19/75
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Do¶wiadczenia osoby transseksualnej w przestrzeni społecznej / Karolina Czerwiec
¬ródło: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2020, nr 4, s. 118-136
Uwagi: GICID: 01.3001.0015.0372.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0023-5938
e-ISSN: 2657-6007
Adres url:
DOI:20/75
Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Ludwík Eger, Michal Mičík, Petr Řehoř, Soňa Kariková, Éva Járási.
Tytuł: Key findings from questionnaire / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Ludvík Eger, Michal Mičík, Petr Řehoř, Soňa Kariková, Éva Járási
¬ródło: W: Social Media and Trust Building / Michal Mičík, Łukasz Tomczyk, Michaela Sládkayová, Erika Varga et al.
Adres wydawniczy: Plzeň : Nava, 2020
Opis fizyczny: S. 129-140
p-ISBN: 978-80-7211-577-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.00021/75
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Nauczyciel badacz - naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec i Emanuel Studnicki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-66269-39-2
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:22/75
Autorzy: Karolina Czerwiec, Hana Kunešová, Miroslav Krystoň, Michaela Sládkayová, Erika Varga.
Tytuł: Situation of ICT use in the V4 countries / Karolina Czerwiec, Hana Kunešová, Miroslav Krystoň, Michaela Sládkayová, Erika Varga
¬ródło: W: Social Media and Trust Building / Michal Mičík, Łukasz Tomczyk, Michaela Sládkayová, Erika Varga et al.
Adres wydawniczy: Plzeň : Nava, 2020
Opis fizyczny: S. 4-20
p-ISBN: 978-80-7211-577-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.00023/75
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Students - Future Teachers' Knowledge and Attitudes towards Migrations of Species and Diseases Caused by Insects / Katarzyna Potyrala, Karolina Czerwiec, Malgorzata Kły¶
¬ródło: Universal Journal of Educational Research. - 2020, Vol. 8, s. 58-71
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 2332-3205
  e-ISSN: 2332-3213
  Adres url:
  DOI:  24/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Marek Żoł±dek.
  Tytuł: "Gra Mocy", czyli tożsamo¶ć człowieka vs. ponowoczesne "wersje" ¶wiata / Karolina Czerwiec, Marek Żoł±dek
  ¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
  Opis fizyczny: S. 147-176
  p-ISBN: 978-83-8084-371-4
  e-ISBN: 978-83-8084-372-1
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:  25/75
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: A cognitive-behavioral eating disorder prevention program for children : a pilot study in Polish primary schools / Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrala, Karolina Czrewiec
  ¬ródło: Journal of Behavioral Addictions. - 2019, Vol. 8, Supplement 1, s. 148-148
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 140.000
  p-ISSN: 2062-5871
  e-ISSN: 2063-5303
  Adres url:
  DOI:  26/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Debata o nowoczesnej dydaktyce / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Commentarii Academici. - 2019, nr 8, s. 11-12
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2545-0824
  Adres url:  27/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
  Tytuł: Jak cię widz±, tak cię pisz± - między społeczeństwem a pedagogik± krytyczn± / Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
  ¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
  Opis fizyczny: S. 177-191
  p-ISBN: 978-83-8084-371-4
  e-ISBN: 978-83-8084-372-1
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:  28/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: La femme dans les médias - représentation controversée-contextes pédagogiques et sociaux en Pologne / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: W: Science en société : les représentations dans les controverses et les questions socio-scientifiques / ouvrage coordonné par Emmanuella Di Scala
  Adres wydawniczy: Paris : L'Harmattan, 2019
  Opis fizyczny: S. 75-88
  p-ISBN: 978-2-343-16832-6
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,76  29/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Płciowo¶ć jako biologiczna i społeczna przynależno¶ć człowieka do okre¶lonych kategorii / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2019, nr 4, s. 6-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1643-8779
  Adres url:  30/75
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Students' readiness for teaching in small school - Polish case study / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: W: Education and psychology challenges : teachers for the knowledge society : proceedings of the International Conference "Education and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society" - 5th edition 24-25 May, 2019 Ploiesti, Romania / editor Cristian Vasile
  Adres wydawniczy: Ploieşti : Petroleum-Gas University of Ploieşti, 2019
  Opis fizyczny: S. 170-175
  p-ISBN: 978-973-719-771-9
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,37
  Adres url:  31/75
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Joanna Markowska.
  Tytuł: Teachers' University Net of Training - how to develop teachers' digital skills? / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Joanna Markowska
  ¬ródło: W: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence = Adult Education 2018 - Transformation in the Era of Digitization and Artificial Intelligence : proceedings of the 8th International Adult Education Conference, 11-12 December 2018 Prague, Czech Republic / editor Jaroslav Veteška
  Adres wydawniczy: Praha : Česká andragogická společnost/Czech Andragogy Society, 2019
  Opis fizyczny: S. 97-104
  p-ISBN: 978-80-906894-4-2
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,41  32/75
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Competences of pre-school teachers for working with students' families / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2018, Z. 8, s. 121-131
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267
  Adres url:  33/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Stanisław Kowal.
  Tytuł: Kompetencje kulturowe młodzieży : uwarunkowania edukacyjne / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Stanisław Kowal
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
  Opis fizyczny: 236 s.
  p-ISBN: 978-83-66269-03-3
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 120.000
  Liczba arkuszy: 13,8  34/75
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Ludmila Dankevych.
  Tytuł: Parents and teachers as partners in the school as learning organization / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Ludmila Dankevych
  ¬ródło: W: Proceedings new trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18 / editors: Łukasz Tomczyk, Andrzej Ryk, Jiri Prokop
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, 2018
  Opis fizyczny: S. 37-48
  p-ISBN: 978-83-941568-9-3
  Uwagi: Publikacja w Web of Science.
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  35/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
  Tytuł: Praca zawodowa nauczyciela - permanentne doskonalenie się warunkiem profesjonalizmu / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
  ¬ródło: Ruch Pedagogiczny. - 2018, nr 3, s. 95-104
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0483-4992
  Adres url:  36/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Anna Mróz, Karolina Czerwiec, Roman Solecki, Łukasz Bandoła.
  Tytuł: School relations and online activity - Internet vs. social participation / Katarzyna Potyrała, Anna Mróz, Karolina Czerwiec, Roman Solecki, Łukasz Bandoła
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2018, Z. 8, s. 141-155
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267
  Adres url:  37/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
  Tytuł: Teacher as researcher - from the transferer of knowledge to the leader of scientific research / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
  ¬ródło: W: Proceedings new trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18 / editors: Łukasz Tomczyk, Andrzej Ryk, Jiri Prokop
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, 2018
  Opis fizyczny: S. 21-36
  p-ISBN: 978-83-941568-9-3
  Uwagi: Publikacja w Web of Science.
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  38/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek.
  Tytuł: Czy znasz Strategię Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR)? / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek
  ¬ródło: Aura. - 2017, nr 5, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 271, s. 1-4
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927  39/75
  Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki, Anna Michniewska.
  Tytuł: Education in the area of new new media on the example of Youtube and interdisciplinary workshops / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki, Anna Michniewska
  ¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
  Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
  Opis fizyczny: S. 129-132
  p-ISBN: 978-609-95513-4-0
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 0,21  40/75
  Autorzy: Anna Michniewska, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Renata Sta¶ko, Emanuel Studnicki.
  Tytuł: Increasing youth's ecological awareness of air pollution wit the use of new media / Anna Michniewska, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Renata Sta¶ko, Emanuel Studnicki
  ¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
  Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
  Opis fizyczny: S. 89- 91
  p-ISBN: 978-609-95513-4-0
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 0,15  41/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek.
  Tytuł: Kształcenie całożyciowe - wiele dróg, jeden cel / Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek
  ¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 38-42
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1509-6726  42/75
  Autorzy: Wioletta Skrzypek, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Kształcenie zdalne w edukacji / Wioletta Skrzypek, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 43-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1509-6726  43/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko.
  Tytuł: Natural history museums as a space of science education in the knowledge-based society / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko
  ¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
  Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
  Opis fizyczny: S. 99-103
  p-ISBN: 978-609-95513-4-0
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 0,21  44/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek, Anna Michniewska.
  Tytuł: Popularyzacja wiedzy przyrodniczej - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych / Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek, Anna Michniewska
  ¬ródło: Aura. - 2017, nr 11, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 276, s. 6-8
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  45/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
  Tytuł: Sustainable development in terms of health education as a part of students-future teachers training / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Lanczkowska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2017, Z. 7, s. 76-86
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  46/75
  Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli - w zakresie metodologii i metod badań naukowych / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2017, Nr 3, s. 170-178
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  DOI:  47/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Agnieszka Sadowska-Konczal.
  Tytuł: Zrównoważony rozwój - analiza definicyjna, rys historyczny, rola edukacji / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Agnieszka Sadowska-Konczal
  ¬ródło: Aura. - 2017, nr 1, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 267, s. 1-5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927  48/75
  Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Analiza kompetencji społecznych studentów specjalno¶ci nauczycielskich / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2016, nr 3, s. 80-89
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 1643-8779  49/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: Biologiczno-społeczne uwarunkowania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów o zaburzonej tożsamo¶ci płciowej / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: W: Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod red. Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016
  Opis fizyczny: S. 57-75
  p-ISBN: 978-83-65148-37-7
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,1
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  50/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: Biologiczno-społeczne uwarunkowania tożsamo¶ci płciowej człowieka / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: Praca Socjalna. - 2016, nr 1, s. 207-223
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 0860-3480  51/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Edukacja seksualna ; Płciowo¶ć ; Seksualizacja - hasło otwarte ; Seksualno¶ć - hasło otwarte ; Seksuologia - hasło otwarte ; Zaburzenia identyfikacji płciowej [Dokument elektroniczny] / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: W: Encyklopedia dzieciństwa : pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie / red. nauk. Danuta Waloszek
  Adres wydawniczy: , 2016
  e-ISBN: 978-83-942938-2-6
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,59
  Adres url:  52/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Marcin Purchałka.
  Tytuł: Functioning of a child with depression in the school environment / Karolina Czerwiec, Marcin Purchałka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2016, Z. 6, s. 62-70
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267
  Adres url:  53/75
  Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Marta Ciesielka.
  Tytuł: Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Marta Ciesielka
  ¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016, Nr 4, s. 143-150
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Adres url:
  DOI:  54/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Nauczyciel i uczeń w szkole - "organizacji ucz±cej się" / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: W: Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole : praca zbiorowa / pod redakcj± naukow± Jana Rajmunda Pa¶ki
  Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
  Opis fizyczny: S. 51-62
  p-ISBN: 978-83-89879-23-3
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,6  55/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski.
  Tytuł: Owady i ich rola w przyrodzie - kształtowanie wiedzy i postaw uczniów / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski
  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 10, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 264, 8 s.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927  56/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski.
  Tytuł: Owady i ich rola w przyrodzie - kształtowanie wiedzy i postaw uczniów. Cz. 2 / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski
  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 11, Dodatek Ekologiczny dla szkół, nr 265, s. 1-7
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9924  57/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Anna Ludwik, Anna Michniewska.
  Tytuł: Social media in communication and mediation of socio-scientific porblems on the example of AIDS / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Anna Ludwik, Anna Michniewska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2016, Z. 6, s. 120-129
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267
  Adres url:  58/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: Trudno¶ci w funkcjonowaniu społecznym uczniów z dysfunkcjami odżywiania - przyczyny i formy wsparcia / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: W: Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod red. Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016
  Opis fizyczny: S. 163-184
  p-ISBN: 978-83-65148-37-7
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,1
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  59/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko.
  Tytuł: Warsztaty techniczno-przyrodnicze a kształcenie kompetencji społecznych studentów - przyszłych nauczycieli i uczniów szkół podstawowych / Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko
  ¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016, Nr 4, s. 202-208
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 2080-9069
  e-ISSN: 2450-9221
  Adres url:
  DOI:  60/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko.
  Tytuł: Warsztaty techniczno-przyrodnicze na studiach podyplomowych / Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 4, s. 133-140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:  61/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: Zachowania prozdrowotne młodzieży - raport z badań wstępnych prowadzonych przez studentów - przyszłych nauczycieli / Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: Forum Pedagogiczne. - 2016, Nr 2/2, s. 143-158
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 2083-6325
  e-ISSN: 2449-7142
  Adres url:  62/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
  Tytuł: Animation of science culture - evaluation of courses and analysis of students' attitudes / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2015, Z. 5, s. 118-127
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267  63/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Problemy biologii człowieka : implikacje społeczne i edukacyjne / Karolina Czerwiec
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
  Opis fizyczny: 195, [1] s.
  p-ISBN: 978-83-7271-928-7
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 693)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  64/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Sex education in Poland and worldwide against the background of social transformation and knowledge development / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: W: Kobieta w mozaice kulturowej. T. 2, Wyzwania społeczno-edukacyjne kobiet w perspektywie międzynarodowej / red. nauk. Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogucka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2015
  Opis fizyczny: S. 71-80
  p-ISBN: 978-83-64028-64-9
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. i w jęz. ros.
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  65/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Anna Michniewska.
  Tytuł: Tożsamo¶ć płciowa a prawa człowieka na rynku pracy / Karolina Czerwiec, Anna Michniewska
  ¬ródło: W: Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania / red. nauk. Józefa Matejek, Katarzyna Białożyt
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2015
  Opis fizyczny: S. 221-230
  p-ISBN: 978-83-64028-74-8
  Seria: (Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej ; 6)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,8
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  66/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
  Tytuł: Uzależnienie od Internetu jako jeden z przejawów kultury instant / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
  ¬ródło: W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarz±dzania Informacj±, 2015
  Opis fizyczny: S. 128-145
  p-ISBN: 978-83-7271-942-3
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  67/75
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska.
  Tytuł: Model of learning in the cloud - information highway and web-biology learning GPS / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska
  ¬ródło: W: Science and technology education for the 21st century : research and research oriented studies : proceedings of the 9th IOSTE symposium for Central and Eastern Europe / ed. Martin Bilek [et al.]
  Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
  Opis fizyczny: S. 160-175
  p-ISBN: 978-80-7435-416-8
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG  68/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: The formative role of media and social transformation on attitudes to sex education / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2014, nr 1, s. 47-52
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1643-8779  69/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska.
  Tytuł: The idea of sustainable development in the area of environmental protection at the level of lower and high school / Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2014, Z. 4, s. 74-82
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  p-ISSN: 2083-7267  70/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Biology students' attitudes to intersexuality and transsexuality issues / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Biology International. - 2013, Vol. 54, s. 122-129
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  p-ISSN: 0253-2069
  Adres url:  71/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Health and hygiene issues in the context of biological education / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: W: Science, society, didactics / sci. eds Katarzyna Potyrała, Elżbieta Rożej-Pabijan
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013
  Opis fizyczny: S. 124-135
  p-ISBN: 978-83-7271-808-2
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  72/75
  Autorzy: Marcin Purchałka, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Health education assumptions and models and their implementation in the Polish educational system / Marcin Purchałka, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2013, Z. 3, s. 110-119
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2083-7267  73/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Human biology issues in view of curriculum changes and social transformations / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: W: Science, society, didactics / sci. eds Katarzyna Potyrała, Elżbieta Rożej-Pabijan
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013
  Opis fizyczny: S. 55-61
  p-ISBN: 978-83-7271-808-2
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  74/75
  Autorzy: Marta Kopańska, Karolina Czerwiec, Patrycja Zagata.
  Tytuł: The interesting and effective experience with nature in classes I-III using the activation methods / Marta Kopańska, Karolina Czerwiec, Patrycja Zagata
  ¬ródło: Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2013, Nr 21/t. 2, s. 511-526
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 1895-4421
  Adres url:  75/75
  Autorzy: Karolina Czerwiec, Marcin Purchałka.
  Tytuł: The role of te media in health education / Karolina Czerwiec, Marcin Purchałka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2013, Z. 3, s. 128-135
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2083-7267

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie