Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DEMESHKANT NATALIA
Liczba odnalezionych rekordów: 35

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/35

Autorzy: Natalia Demeshkant.
Tytuł: Analiza wzorców zachowania zdrowotnego dzieci i młodzieży: wyniki badań uczniów polskich szkół / Natalia Demeshkant
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 109-125
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:2/35
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Solomon Sunday Oyelere.
Tytuł: Elements of crisis e-learning: Perspectives of Polish teachers / Łukasz Tomczyk, Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Solomon Sunday Oyelere
¬ródło: Knowledge Management & E-Learning. - 2022, Vol. 14, iss. 3, s. 245-268
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2073-7904
Adres url:
DOI:3/35
Autorzy: Natalia Demeshkant, Sławomir Trusz, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Interrelationship between levels of digital competences and Technological, Pedagogical and Content Knowledge (TPACK): a preliminary study with Polish academic teacher / Natalia Demeshkant, Sławomir Trusz, Katarzyna Potyrała
¬ródło: Technology Pedagogy and Education. - 2022, Vol. 31, iss. 5, s. 579-595
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1475-939X
e-ISSN: 1747-5139
Adres url:
DOI:4/35
Autorzy: Natalia Demeshkant, Klaudia Schultheis, Petra Hiebl.
Tytuł: School Sustainability and School Leadership during Crisis Remote Education: Polish and German Experience / Nataliia Demeshkant, Klaudia Schultheis, Petra Hiebl
¬ródło: Computers in the Schools. - 2022, Vol. 39, iss. 2, s. 120-136
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0738-0569
e-ISSN: 1528-7033
Adres url:
DOI:5/35
Autorzy: Paulina Burkot, Amy Sepioł, Natalia Demeshkant.
Tytuł: Educational Leadership and Children's Resilience: German and PolishSchools during COVID-19 / Paulina Burkot, Amy Sepioł, Nataliia Demeshkant
¬ródło: W: ICCE 29th International Conference on Computers in Education Conference Proceedings. Volume I, November 22-26, 2021 / Maria Mercedes T. Rodrigo, Sridhar Iyer, Antonija Mitrovic
Adres wydawniczy: Taiwan : Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2021
Opis fizyczny: S. 620-625
p-ISBN: 978-98697214-7-9
Uwagi: Konferencja na li¶cie.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
Adres url:6/35
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Head teachers' opinions on the future of school education conditioned by emergency remote teaching / Katarzyna Potyrała, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Łukasz Tomczyk
¬ródło: Education and Information Technologies. - 2021, id. 3615
Uwagi: Article in press.
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
Adres url:
DOI:7/35
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Joanna Wnęk-Gozdek, Anna Włoch, Natalia Demeshkant.
Tytuł: Implementation of the SELI e-learning platform in Poland as a multi-level challenge for digital education / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Joanna Wnęk-Gozdek, Anna Włoch, Nataliia Demeshkant
¬ródło: W: Reflections on Inclusion and ICT : in the context of Smart Ecosystem for Learning and Inclusion Project / editors Burcu Şimşek, Özgür Yaşar Akyar, Solomon Sunday Oyelere, Giyasettin Demirhan
Adres wydawniczy: Ankara : Hacettepe University, 2021
Opis fizyczny: S. 109-164
p-ISBN: 978-975-491-513-6
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.0008/35
Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Poziomy kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich wybranych polskich uczelni / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań zmieniaj±cego się ¶wiata : diagnozy i projekcje rozwi±zań / redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwa¶niewsk
Adres wydawniczy: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 343-350
p-ISBN: 978-83-60777-90-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:9/35
Autorzy: Paulina Burkot, Amy Sepioł, Natalia Demeshkant.
Tytuł: Remote education during COVID-19 - the analysis of Polish and German schools / Paulina Burkot, Amy Sepioł, Nataliia Demeshkant
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 140-148
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7267
DOI:10/35
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Łukasz Tomczyk, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Self-Evaluation of University Teachers' Digital Competence in Emergency Remote Teaching and Their Emotions Surrounding Student Crisis E-Learning During The 2020 Pandemic / Katarzyna Potyrała, Łukasz Tomczyk, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: 37th IBIMA Conference 30-31 May 2021, Cordoba, Spain / [editor Khalid S. Soliman]
Adres wydawniczy: Cordoba : International Business Information Management, 2021
Opis fizyczny: S. 319-332
p-ISBN: 978-0-9998551-6-4
Uwagi: Konferencja z listy: International Business Information Management.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.00011/35
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec.
Tytuł: University teachers and crisis e-learning : Results of a Polish pilot study on: attitudes towards e-learning, experiences with e-learning and anticipation of using e-learning solutions after the pandemic / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec
¬ródło: W: 2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), 23 to 26 of June 2021 Chaves, Portugal : proceedings / editors Âlvaro Rocha, Ramiro Gonçalves, Francisco Garcia Peňalvo, José Martins
Adres wydawniczy: Chaves : IEEE, 2021
Opis fizyczny: S. 1-6
p-ISBN: 978-989-54659-1-0
Uwagi: Konferencja na li¶cie.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:12/35
Autorzy: Natalia Demeshkant.
Tytuł: Żyj zdrowo : teoretyczne i praktyczne aspekty zmiany zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży / Nataliia Demeshkant
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 226 s.
p-ISBN: 978-83-66269-69-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:13/35
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Anna Włoch, Joanna Wnęk-Gozdek, Natalia Demeshkant.
Tytuł: Evaluation of the Functionality of a New E-Learning Platform vs. Previous Experiences in E-Learning and the Self-Assessment of Own Digital Literacy / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Anna Włoch, Joanna Wnęk-Gozdek and Nataliia Demeshkant
¬ródło: Sustainability. - 2020, Vol. 12, nr 23, id. 10219
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  e-ISSN: 2071-1050
  Adres url:
  DOI:  14/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant.
  Tytuł: Future Academic Teachers' Digital Skills: Polish Case-Study / Natalia Demeshkant
  ¬ródło: Universal Journal of Educational Research. - 2020, Vol. 8, nr 7, s. 3173 - 3178
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2332-3205
  e-ISSN: 2332-3213
  Adres url:
  DOI:  15/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Jakub Mantorski.
  Tytuł: Kompetencje zdrowotne a wychowanie fizyczne na drodze do edukacji inkluzyjne / Nataliia Demeshkant, Jakub Mantorski
  ¬ródło: W: Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w teorii i praktyce szkolnej / redakcja naukowa Beata Cie¶leńska, Ewa Wi¶niewska
  Adres wydawniczy: Płock : Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2020
  Opis fizyczny: S. 377-391
  p-ISBN: 978-83-66277-07-6
  Uwagi: Na li¶cie: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Adres url:  16/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Łukasz Tomczyk.
  Tytuł: Levels of academic teachers digital competence: Polish case-study / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrala & Łukasz Tomczyk
  ¬ródło: W: ICCE 28th International Conference on Computers in Education Conference Proceedings. Volume I / editors Hyo-Jeong So, Ma. Mercedes Rodrigo, Jon Mason, Antonija Mitrovic
  Adres wydawniczy: Taiwan : Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2020
  Opis fizyczny: S. 591-601
  p-ISBN: 978-986-97214-5-5
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000  17/35
  Autorzy: Svítlana Proskura, Svítlana Lytvynov, Olga Kronda, Natalia Demeshkant.
  Tytuł: Mobile Learning Approach as a Supplementary Approach in the Organization of the Studying Process in Educational Institutions / Svítlana Proskura, Svítlana Lytvynova, Olga Kronda, Natalia Demeshkant
  ¬ródło: CEUR Workshop Proceedings. - 2020, Vol. 2732, s. 650-664
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 1613-0073
  Adres url:  18/35
  Autorzy: Anna Kwatera, Natalia Demeshkant.
  Tytuł: Praktyki pedagogiczne w szkole jako kluczowy element uniwersyteckiej profesjonalizacji nauczycieli wPolsce / Anna Kwatera, Natalia Demeshkant
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2020, Vol. 11, s. 179-193
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  19/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Jakub Mantorski.
  Tytuł: Program profilaktyki zaburzeń odżywiania dla dzieci: badanie pilotażowe w polskich szkołach / Natalia Demeshkant, Jakub Mantorski
  ¬ródło: W: Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
  Opis fizyczny: S. 258-271
  p-ISBN: 978-83-8084-522-0
  e-ISBN: 978-83-8084-523-7
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 985)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:  20/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: A cognitive-behavioral eating disorder prevention program for children : a pilot study in Polish primary schools / Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrala, Karolina Czrewiec
  ¬ródło: Journal of Behavioral Addictions. - 2019, Vol. 8, Supplement 1, s. 148-148
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 140.000
  p-ISSN: 2062-5871
  e-ISSN: 2063-5303
  Adres url:
  DOI:  21/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant.
  Tytuł: Development and evaluation of methodological measures related to teachers' digital competence / Nataliia Demeshkant
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2019, Z. 9, s. 164-171
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  Adres url:
  DOI:  22/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Aleksandra Ku¶mider.
  Tytuł: Natura w ogrodzie w kontek¶cie edukacji szkolnej / Natalia Demeshkant, Aleksandra Ku¶mider
  ¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
  Opis fizyczny: S. 42-68
  p-ISBN: 978-83-8084-371-4
  e-ISBN: 978-83-8084-372-1
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  DOI:  23/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Aleksandra Wnęk, Patryk Kachel, Damian Niedojadło.
  Tytuł: Praktyki pedagogiczne oraz udział w projekcie "Poznawaj ¶wiat zdrowo" i ich wpływ na kształtowanie się kompetencji nauczycielskich / Natalia Demeshkant, Aleksandra Wnęk, Patryk Kachel, Damian Niedojadło
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2019, nr 2, s. 60-66
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1643-8779
  Adres url:  24/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Aleksandra Wnęk, Karolina Dziurdzia, Patryk Kachel.
  Tytuł: Projekt "Poznawaj ¶wiat zdrowo - zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywno¶ci w nauce i wzrostu kompetencji" / Natalia Demeshkant, Aleksandra Wnęk, Karolina Dziurdzia, Patryk Kachel
  ¬ródło: Aura. - 2019, nr 6, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 295, s. 1-3
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927  25/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Students' readiness for teaching in small school - Polish case study / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: W: Education and psychology challenges : teachers for the knowledge society : proceedings of the International Conference "Education and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society" - 5th edition 24-25 May, 2019 Ploiesti, Romania / editor Cristian Vasile
  Adres wydawniczy: Ploieşti : Petroleum-Gas University of Ploieşti, 2019
  Opis fizyczny: S. 170-175
  p-ISBN: 978-973-719-771-9
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,37
  Adres url:  26/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Joanna Markowska.
  Tytuł: Teachers' University Net of Training - how to develop teachers' digital skills? / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Joanna Markowska
  ¬ródło: W: Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence = Adult Education 2018 - Transformation in the Era of Digitization and Artificial Intelligence : proceedings of the 8th International Adult Education Conference, 11-12 December 2018 Prague, Czech Republic / editor Jaroslav Veteška
  Adres wydawniczy: Praha : Česká andragogická společnost/Czech Andragogy Society, 2019
  Opis fizyczny: S. 97-104
  p-ISBN: 978-80-906894-4-2
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,41  27/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Competences of pre-school teachers for working with students' families / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2018, Z. 8, s. 121-131
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267
  Adres url:  28/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Ludmila Dankievich.
  Tytuł: Improving teaching skills of the faculty : experience of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine / Natalia Demeshkant, Ludmila Dankevich
  ¬ródło: W: Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich : wybrane praktyki / redakcja naukowa Iwona Maciejowska, Anna Sajdak-Burska
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
  Opis fizyczny: S. 15-22
  p-ISBN: 978-83-233-4434-6
  e-ISBN: 978-83-233-9803-5
  Seria: (Dydaktyka Akademicka ; 4)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,41
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  29/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Martyna Plata.
  Tytuł: Kształtowanie postaw pro¶rodowiskowych dzieci na przykładzie szkolnego klubu ogrodnika / Natalia Demeshkant, Martyna Plata
  ¬ródło: Aura. - 2018, nr 7, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 284, s. 1-2
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  30/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Dobrosława Egner.
  Tytuł: Nauka szkolna w ogrodzie - lekcja przyjazna dla przyrody i umysłu ucznia / Natalia Demeshkant, Dobrosława Egner
  ¬ródło: Aura. - 2018, nr 5, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 282, s. 1-5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  31/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Ludmila Dankevych.
  Tytuł: Parents and teachers as partners in the school as learning organization / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Ludmila Dankevych
  ¬ródło: W: Proceedings new trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18 / editors: Łukasz Tomczyk, Andrzej Ryk, Jiri Prokop
  Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, 2018
  Opis fizyczny: S. 37-48
  p-ISBN: 978-83-941568-9-3
  Uwagi: Publikacja w Web of Science.
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  32/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Dobrosława Egner.
  Tytuł: Warsztaty ogrodowe w edukacji prozdrowotnej w szkole / Natalia Demeshkant, Dobrosława Egner
  ¬ródło: Aura. - 2018, nr 8, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 285, s. 1-5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  33/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Ludmila Dankievich.
  Tytuł: Developing teaching competences of PhD students as future academics / Nataliia Demeshkant, Ludmila Dankevych
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2017, Z. 7, s. 19-25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  34/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Ludmila Dankievich, Nikolai Narolsky.
  Tytuł: Modern information and communication technologies in teaching and learning of environmental sciences / Natalia Demeshkant, Ludmila Dankievich, Nikolai Narolsky
  ¬ródło: Gospodarka, Rynek, Edukacja. - 2017, Vol. 18, nr 3, s. 51-56
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 1509-5576
  Adres url:  35/35
  Autorzy: Natalia Demeshkant, Ludmila Dankievich, Karolina ŁoĽna.
  Tytuł: University of Life Science as a center for public nutrition edcation and health lifestyle / Natalia Demeshkant, Ludmila Dankevych, Karolina ŁoĽna
  ¬ródło: W: Żywno¶ć dla przyszło¶ci : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywno¶ci i Żywieniu PAN / redaktor merytoryczny Anna Pęksa
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2017
  Opis fizyczny: S. 433-439
  p-ISBN: 978-83-7717-264-3
  Seria: (Monografie / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 204)
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 0,8

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie