Wynik wyszukiwania

Zapytanie: DYDUCH BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 23

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/23

Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Poszukiwanie tożsamo¶ci w przestrzeniach werbalno-ikonicznych, w sytuacji przymusu symbolicznego : w nawi±zaniu do Reprodukcji Pierre'a Bourdieu i Jean-Claude'a Passerona / Barbara Dyduch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2011, Z. 3, s. 44-54
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL2/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Genius Loci oraz Genius Saeculi na przykładzie Dworku Białopr±dnickiego / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / pod. red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2010
Opis fizyczny: S. 25-31
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]3/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Nowe tendencje w edukacji ikonicznej / Barbara Dyduch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 52-58
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:4/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Podróż cudowna / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Podróże po Małopolsce : literatura, kultura, edukacja / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydawnictwo PANDIT, 2010
Opis fizyczny: S. 103-110
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]5/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: W poszukiwaniu metod edukacji ikonicznej / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Uczeń w ¶wiecie języka i tekstów / pod red. Jolanty Nocoń i Elżbiety Łuckiej-Zaj±c
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 97-103
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0006/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Dziecko w krajobrazie miasta, fikcyjno¶ć i rzeczywisto¶ć / Barbara Dyduch
¬ródło: W: W trosce o dobr± edukację : prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej / red. Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2009
Opis fizyczny: S. 367-380
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; 10)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0007/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Dziecko w pejzażu miasta / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dzi¶ / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008
Opis fizyczny: S. 135-144
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0008/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Między słowem a obrazem : dylematy współczesnej polonistyki / Barbara Dyduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: 168, [8] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 458)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:9/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Omówienie prac plastycznych / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Wyspiański nasz współczesny : Wyspiański w szkołach i w mie¶cie w 100 lecie ¶mierci / red. Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Dariusz Fijałkowski
Adres wydawniczy: Kraków : Oddział Krakowski PTTK, 2007
Opis fizyczny: S. 60-61
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL10/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Refleksja nad odbiorem tekstów werbalno-ikonicznych przez studentów I roku polonistyki / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Wi±zanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 238-245
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL11/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Wokół podręcznika ilustrowanego / Barbara Dyduch
¬ródło: Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 32-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL12/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Genius loci oraz genius saeculi na przykładzie Dworku Białopr±dnickiego / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe DWN, 2006
Opis fizyczny: S. 71-80
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL13/23
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowe To lubię! : podręcznik do języka polskiego : kształcenie kulturowo-literackie : klasa 4 : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Zofia Agnieszka Kłakówna [et al. w tym Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2006
Opis fizyczny: 231 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL14/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Obraz jako narzędzie w polonistycznej edukacji - transformacje i transgresje / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Kształcenie sprawno¶ci językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 150-158
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL15/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Obraz w edukacji polonistycznej / Barbara Dyduch
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 19-24
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL16/23
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL17/23
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: W sprawie nieuczciwej oceny podręcznika "To lubię!" / Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 46-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL18/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Interdyscyplinarny wymiar formacji nauczyciela wobec wymogów kultury audiowizualnej / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole : tekst, kontekst, znak, znaczenie / pod red. Teresy ¦więtosławskiej
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
Opis fizyczny: S. 197-203
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL19/23
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: Jak uczyć odbioru tekstów literackich / Barbara Dyduch [et al.]
¬ródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Pi±tkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 279-289
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga. Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL20/23
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: O nowe widzenie przedmiotu / Barbara Dyduch [et al.]
¬ródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Pi±tkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 250-252
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga. Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL21/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: Obraz jako przekaz symboliczny - wprowadzenie w pojęcie / Barbara Dyduch
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 86-94
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL22/23
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 4 : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Barbara Dyduch [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 298 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL23/23
Autorzy: Barbara Dyduch.
Tytuł: W¶ród słów i obrazów, czyli o zdradzie wizerunków / Barbara Dyduch
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 8-13
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie