Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GAJDA KAZIMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 39

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/39

Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Teatralia znane i nieznane / Kazimierz Gajda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 220 s.
p-ISBN: 978-83-8084-823-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:2/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Sienkiewicza listy ze Szczawnicy do Wandy Ulanowskiej i żony Marii z Babskich / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 181-193
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,663/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Zaczarowane koło w streszczeniu Konecznego / Kazimierz Gajda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2019, Z. 19, s. 129-144
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:4/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: "Teatr" 1912 : przegl±d bibliograficzny / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Polska krytyka teatralna XX wieku : sylwetki krytyków : wybrane problemy / red. Monika Gabry¶-Sławińska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 213-237
p-ISBN: 978-83-227-9262-9
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1
Adres url:5/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: O teatrze i kulturze dwa teksty Kudlińskiego / Kazimierz Gajda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2018, Z. 18, s. 192-199
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:6/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: D'Annunzio w recenzjach Konecznego / Kazimierz Gajda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2017, Z. 17, s. 105-114
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:7/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Francuskie sztuki, komedie, farsy w recenzjach Feliksa Koniecznego : zagadnienie repertuaru / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 503-513
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,88/39
Autorzy: Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 748 s.
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 41,5
DOI:9/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Teatralia galicyjskie 1890-1900 znane i nieznane : przegl±d bibliograficzny / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Polska krytyka teatralna XIX wieku : postaci i zjawiska / pod redakcj± Moniki Gabry¶-Sławińskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Opis fizyczny: S. 185-212
p-ISBN: 978-83-227-9033-5
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,510/39
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,811/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii (2001-2016) / Kazimierz Gajda
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 127-130
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672612/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Wina i kara w ¶wietle listów Orkana z lat 1903-1909 / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Władysław Orkan : piewca Gorców i Podhala / redakcja naukowa Bolesław Faron
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015
Opis fizyczny: S. 33-48
p-ISBN: 978-83-62473-63-2
Seria: (Pro Memoria)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0213/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Pan Rożnowa Józefa Szujskiego : elementy tworzywa i wersyfikacji / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: S±decczyzna w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013
Opis fizyczny: S. 87-96
p-ISBN: 978-83-63590-19-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,56
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]14/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Feliks Konieczny : Szekspir dla teatru czy teatr dla Szekspira / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Szekspir w¶ród znaków kultury polskiej / pod red. Ewy Łubieniewskiej, Krystyny Latawiec, Jerzego Waligóry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 316-328
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 636)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]15/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Konteksty wypowiedzi Tadeusza D±browskiego O sztuce kinoteatru / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Między filmem a teatrem / pod red. Sławomira Bobowskiego, Milana Lesiaka, Małgorzaty Różewicz
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012
Opis fizyczny: S. 47-58
Seria: (Dramat, Teatr ; 26)
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3359)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00016/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Specjalno¶ć edytorska w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego / Kazimierz Gajda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2012, Z.12, s. 341-345
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:17/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Z teatraliów Stanisława Klemensiewicza w "Kurierze Podhalańskim" 1927 / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Prasa s±decka od zarania do dzi¶ : 1891-2011 / pod red. Bolesława Farona ; współpraca Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012
Opis fizyczny: S. 53-64
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]18/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Bolesław ¦miały w krytyce Stanisława Lacka / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 342-351
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]19/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Feliks Koneczny : aktorski portret Modrzejewskiej / Kazimierz Gajda
¬ródło: Pamiętnik Teatralny. - 2009, z. 3/4, s. 58-88
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00020/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Nauki pomocnicze filologii polskiej ; Podstawy edytorstwa 1-2 ; Redakcyjne przygotowanie tekstu / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 49-50 ; S. 110-113 ; S. 116-117
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL21/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: ¦wiat krytycznoteatralny Feliksa Konecznego / Kazimierz Gajda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 202, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 505)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]22/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Jo Privat : przy dĽwiękach akordeonu / Kazimierz Gajda
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 1 (28), s. 39-41
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:23/39
Autorzy: Renata Stachura, Tadeusz Budrewicz, Bolesław Faron, Kazimierz Gajda.
Tytuł: Powie¶ć historyczna dawniej i dzi¶ / pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: 631 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL24/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Hrabina Cosel w adaptacji scenicznej Alfonsa Dziaczkowskiego / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Powie¶ć historyczna dawniej i dzi¶ / pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
Opis fizyczny: S. 185-195
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL25/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Budzyk Kazimierz ; Gubrynowicz Bronisław ; Janik Michał ; Kiedrzyński Stefan ; Konar (wła¶c. Kinderfreund) Alfred Aleksander ; Krechowiecki Adam / [sygn.] K.G.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 175 ; 502 ; 601-602 ; 684-685 ; 721 ; 773
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL26/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Koneczny o dramatach Wyspiańskiego / Kazimierz Gajda
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2005, Z. 5, s. 85-93
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:27/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Lam Jan Paweł Ferdynand ; Lam Stanisław ; Reymont (wła¶c. Rejment Stanisław Władysław) Władysław Stanisław ; Szymanowski Wacław ; Tarnowski Stanisław ; Tarnowski Władysław ; Tokarzewicz Józef ; Wasylewski Stanisław ; Zachariasiewicz (Zacharyasiewicz) Jan Chryzostom / [sygn.] K.G.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 818 ; 818-819 ; 1287-1289 ; 1519 ; 1539-1540 ; 1550 ; 1606-1607 ; 1691
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL28/39
Autorzy: Kazimierz Gajda, Bolesław Faron, Marek Białota, Zofia Budrewicz, Mirosław Michalik, Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska, Anna Spólnik, Renata Stachura, Joanna Wysiecka.
Tytuł: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Martek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: 180 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL29/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Podstawy edytorstwa : wykład - ćwiczenia - egzamin ; Nauki pomocnicze historii literatury : wykład - ćwiczenia - zaliczenie z ocen± / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 16-18 ; S. 150-152
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL30/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: O krytyce teatralnej / Kazimierz Gajda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003
Opis fizyczny: 150, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 352)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:31/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Bałucki w krytyce teatralnej Feliksa Konecznego / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: ¦wiat Michała Bałuckiego / pod red. Tadeusza Budrewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2002
Opis fizyczny: S. 433-440
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 14)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL32/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Rekonesans metakrytycznoteatralny 1815-1916 / Kazimierz Gajda
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 2, s. 57-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:33/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: [Hasła] / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Popularna encyklopedia A-Z / [red. naczelny Monika Karolczuk-Kędzierska]
Wydanie: Wyd. 6 poszerz. i uaktual.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL34/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Ad multos annos / Kazimierz Gajda
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 44-46
Uwagi: [70. rocznica urodzin i czterdziestopięciolecie pracy prof. zw. dr hab. Józefa Zbigniewa Białka]
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:35/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Cienie Bolesława Prusa w ¶wietle paraboli / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 103-113
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]36/39
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Indeks nazwisk / zestawił Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Sezamie, otwórz się! : z nowszych badań nad literatur± dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granic± / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 335-345
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL37/39
Praca recenzowana: Mały leksykon akordeonu / Joachim Pichura, Regina Strokosz-Michalak. - Częstochowa, 1997
Autorzy: Kazimierz Gajda.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2001, nr 8, s. 111
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:38/39
Praca recenzowana: Encyklopedia S±decka / Jerzy Le¶niak, Augustyn Le¶niak. - Nowy S±cz, 2000
Autorzy: Kazimierz Gajda.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2001, T. 29, s. 253-255
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL39/39
Autorzy: Alicja Baluch, Kazimierz Gajda.
Tytuł: Sezamie, otwórz się! : z nowszych badań nad literatur± dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granic± / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 345, [3] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie