Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GUZIK BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 28

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/28

Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Zofii Nałkowskiej widzenie Nowego S±cza / Barbara Guzik
¬ródło: W: S±decczyzna w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013
Opis fizyczny: S. 97-104
p-ISBN: 978-83-63590-19-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]2/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Aktualizacje tekstowe czasownika fazowego zacz±ć / zaczynać w potocznych wypowiedziach przedszkolaków / Barbara Guzik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 148-159
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL3/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Teksty argumentacyjne uczniów drugiej klasy gimnazjum na temat "autorytetu" / Barbara Guzik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 231-240
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL4/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Strategie czytelnicze na dwóch poziomach kształcenia / Barbara Guzik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2009, Z. 9, s. 64-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:5/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Adolf Dygasiński - piewca Ponidzia i Doliny Pr±dnika / Barbara Guzik
¬ródło: W: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dzi¶ / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008
Opis fizyczny: S. 85-92
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0006/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Kontekstowe poszukiwanie relewancji w dyskursie lekcyjnym : (na przykładzie obrazu Mona Lisa) / Barbara Guzik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2008, Z. 2, s. 149-158
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL7/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Nauczyciel przyszło¶ci w opinii uczniów gimnazjum i liceum / Barbara Guzik
¬ródło: W: Nauczyciel w ¶wiecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Opis fizyczny: S. 119-127
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL8/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Obcy... Inny... w¶ród swoich w wybranych nowelach pozytywistycznych / Barbara Guzik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2008, Z. 8, s. 36-43
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL9/28
Autorzy: Barbara Guzik, Bożena Muchacka.
Tytuł: Annales Paedagogicae Nova Sandes, Presoves / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Pedagogiczny, Univerzita v Prešovie. Pedagogická Fakulta ; [rada nauk.: Barbara Guzik, Bożena Muchacka et al.]
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007-
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL10/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Edukacja wobec globalizacji i glokalizacji / Barbara Guzik
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań globalnego społeczeństwa / pod red. Bożeny Muchackiej
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007
Opis fizyczny: S. 35-43
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL11/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Muzea a edukacja szkolna / Barbara Guzik
¬ródło: W: Muzea dla edukacji : materiały z dwóch konferencji zorganizowanych przez: Oddział Małopolski Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Akademię Pedagogiczn± w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie : "Muzea dla edukacji - wychowanie aktywnego obywatela" 23-24 wrze¶nia 2004, Kraków "Muzea dla edukacji - nowe formy aktywno¶ci muzealnej" 19-20 paĽdziernika 2006, Kraków / kom. red. Bożena Reyman-Walczak, Ewa Wyka, Maciej Kluza
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Oddział Małopolski, 2007
Opis fizyczny: S. 63-74
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL12/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Podróże literackie do Doliny Pr±dnika / Barbara Guzik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2007, Z. 7, s. 81-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:13/28
Autorzy: Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Dariusz Fijałkowski.
Tytuł: Wyspiański nasz współczesny... : Wyspiański w szkołach i w mie¶cie w 100 lecie ¶mierci / red. Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Dariusz Fijałkowski
Adres wydawniczy: Kraków : Oddział Krakowski PTTK, 2007
Opis fizyczny: 87 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL14/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Foyer teatralne - wprowadzenie do spektaklu / Barbara Guzik
¬ródło: Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie. - 2006, Nr 7, s. 25-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL15/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Metaforyczna konceptualizacja ¦WIATA w wypowiedziach uczniów i studentów / Barbara Guzik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 273-288
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:16/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Globalizacja jako problem lingwistyczno-edukacyjny / Barbara Guzik
¬ródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. - 2005, T. 18, s. 68-85
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL17/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Ołtarz Mariacki i poemat "Wit Stwosz" K. I. Gałczyńskiego w recepcji uczniowskiej / Barbara Guzik
¬ródło: W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 1 / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: S. 403-410
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 42)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL18/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik
¬ródło: Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 18-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL19/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska w literaturze pięknej i poezji / Barbara Guzik
¬ródło: W: Zróżnicowanie i przemiany ¶rodowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T. 3, Suplement / pod red. Józefa Partyki
Adres wydawniczy: Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2005
Opis fizyczny: S. 169-174
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL20/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Dzieło słowem malowane : Ołtarz Mariacki i poemat Wit Stwosz K. I. Gałczyńskiego w recepcji uczniowskiej [Dokument elektroniczny] / Barbara Guzik
¬ródło: W: Życie i dzieło K. I. Gałczyńskiego : Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Kraków, 3-5 grudnia 2003 r. / Akademia Pedagogiczna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Adres wydawniczy: [Kraków : 2003]
Uwagi: Publikacja dostępna na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL21/28
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL22/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: 235 s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 368)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:23/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Pozytywizm - ale jaki ? / Barbara Guzik
¬ródło: Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 452-456
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL24/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Ikar w szkolnym dyskursie kulturowym / Barbara Guzik
¬ródło: W: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
Opis fizyczny: S. 297-305
Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
Uwagi: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AP (Kraków, 13-14 listopada 2002 roku)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL25/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Zabawa w działaniach dydaktycznych polonisty / Barbara Guzik
¬ródło: W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu / pod red. Heleny Synowiec
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. U¦, 2002
Opis fizyczny: S. 219-225
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2081)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL26/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Europejskie Dni Dziedzictwa w Krakowie / Barbara Guzik
¬ródło: Ziemia. - 2001, s. 29-32
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL27/28
Autorzy: Barbara Guzik, Iwona Rożej, Krzysztof R. Hubicki.
Tytuł: IX Europejskie Dni Dziedzictwa : [z dziejów obronno¶ci Krakowa] / [red. Barbara Guzik, Iwona rożej, Krzysztof R. Hubicki]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, [2001]
Opis fizyczny: 218 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL28/28
Autorzy: Barbara Guzik.
Tytuł: Konteksty kulturowe wywiedzione z innego tekstu / Barbara Guzik
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 73-85
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie