Wynik wyszukiwania

Zapytanie: HORYŃ EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 96

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/96

Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć III: Okres dojrzałego profesjonalizmu / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2024, nr 1, s. 101-113
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:2/96
Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć I: Okres oparty na intuicji / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2023, nr 1, s. 55-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:3/96
Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć II: Okres wstępnego profesjonalizmu / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2023, nr 2, 61-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:4/96
Autorzy: Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik.
Tytuł: Medyczne oraz lingwistyczne konteksty rozważań nad leksemem język i jego potencjałem frazeologicznym / Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2023, Z. 18, s. 107-124
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:5/96
Autorzy: Małgorzata Chrobak, Ewa Horyń.
Tytuł: Przemiany stereotypu Niemca w¶ród studentów kognitywistyki / Małgorzata Chrobak, Ewa Horyń
¬ródło: Textus et Studia. - 2023, nr 4, s. 31-43
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:6/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Tendencje w dawnym nazewnictwie kopalń : rekonesans / Ewa Horyń
¬ródło: Textus et Studia. - 2023, nr 4, s. 147-166
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:7/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Wybrane zagadnienia polskiej chrematonomastyki religijnej : przyczynek do badań / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Textus et Studia. - 2023, nr 4, s. 65-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:8/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Inskrypcje z bazyliki Grobu Bożego w Miechowie po¶więcone zmarłym (ujęcie lingwistyczno-kulturowe) / Ewa Horyń
¬ródło: Textus et Studia. - 2022, nr 4, s. 73-88
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:9/96
Autorzy: Marceli Olma, Ewa Horyń, Mirosław Michalik.
Tytuł: O funkcjach, budowie i nazywaniu tchawicy w naukach medycznych, w historii polszczyzny oraz w gwarach / Marceli Olma, Ewa Horyń, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2022, Z. 17, s. 159-171
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:10/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Poetycki Byrski / Ewa Horyń
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2022, T. 24, s. 341-346
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1641-1102
Adres url:11/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Cudzoziemka w Argentynie… Nina Pielacińska, Adrianna Seniów, Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020 / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 402-405
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:12/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Dialog z tradycj±. T. 9, Jezykowe ¶wiadectwo przemian społecznych i kulturowych / pod redakcj± naukow± Ewy Horyń i Ewy Młynarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: 439 s.
p-ISBN: 978-83-7624-163-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
DOI:13/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki.
Tytuł: Język polski - między tradycj± a współczesno¶ci± : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego / redakcja naukowa Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 694 s.
p-ISBN: 978-83-8084-625-8
e-ISBN: 978-83-8084-580-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1030)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:
DOI:14/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy własne podziemnych wyrobisk w żupach krakowskich (XVI-XVIII w.) / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2021, Z. 16, s. 84-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:
DOI:15/96
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma.
Tytuł: U Ľródeł polskiej terminologii logopedycznej : podstawy teoretyczne i metodologiczne / Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-8084-734-7
e-ISBN: 978-83-8084-735-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1070)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:16/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.00017/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Ze studiów nad dawnym górniczym słownictwem solnym : zapożyczenia niemieckie / Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 9, Jezykowe ¶wiadectwo przemian społecznych i kulturowych / pod redakcj± naukow± Ewy Horyń i Ewy Młynarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 155-165
p-ISBN: 978-83-7624-163-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:18/96
Autorzy: Małgorzata Chrobak, Ewa Horyń.
Tytuł: "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" : charakterystyka podserii "Studia Historicolitteraria" i "Studia Linguistica" / Małgorzata Chrobak, Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 403-417
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:19/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Elżbieta pod Wawelem : funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 90-98
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:20/96
Autorzy: Ewa Horyń, Mirosław Michalik.
Tytuł: Jabłko Adama vel grdyka - konteksty leksykograficzne, kulturowe, medyczne / Ewa Horyń, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 79-89
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:21/96
Autorzy: Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : perspektywy i zagrożenia języka we współczesnych mediach : monografia wieloautorska / pod redakcj± Ewy Horyń, Bogusława Skowronka, Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-7624-115-9
p-ISBN: 978-83-8480-514-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:22/96
Autorzy: Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach : monografia wieloautorska / pod redakcj± Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: 237 s.
p-ISBN: 978-83-7624-123-4
p-ISBN: 978-83-8084-515-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.00023/96
Autorzy: Angela Bajorek, Ewa Horyń.
Tytuł: Kilka uwag o stereotypie Niemca w¶ród studentów filologii germańskiej / Angela Bajorek, Ewa Horyń
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2020, Vol. 54, s. 293-300
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1426-7241
DOI:24/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Prasoł i tołpa, czyli o dwóch zapożyczeniach wschodniosłowiańskich w dawnym profesjolekcie górnictwa solnego / Ewa Horyń
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich. T. 2 / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej i Mikołaja Mazusia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 98-106
p-ISBN: 978-83-8084-528-2
e-ISBN: 978-83-8084-529-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 988)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:25/96
Autorzy: Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik.
Tytuł: U Ľródeł polskiej terminologii logopedycznej : w kierunku badań anagnostycznych / Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik
¬ródło: LingVaria. - 2020, R. 15, nr 1, s. 267-281
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1896-2122
e-ISSN: 2392-1226
DOI:26/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Z życia frazeologizmu sól ziemi we współczesnej polszczyĽnie / Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 83-94
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,627/96
Autorzy: Ewa Horyń, Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Bibliografia prac prof. dr hab. Józefy Kobylińskiej / opracowały: Ewa Horyń, Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 11-19
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:28/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Funkcjonowanie frazeologizmów dotycz±cych życia zakonnego we współczesnej polszczyĽnie / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 9 / editor Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava. Filozofická Fakulta, 2019
Opis fizyczny: S. 157-168
p-ISBN: 978-80-7599-098-3
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7629/96
Autorzy: Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media / Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: Commentarii Academici. - 2019, nr 7, s. 13
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:30/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Język listów Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej - do męża z lat 1688-1726 : słownictwo dawne i zapomniane / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 357-377
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,131/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: O różnych sposobach opisu terminologii specjalistycznej - Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. Renata Przybylska, Władysław ¦liwiński, oprac. Barbara Batko-Tokarz (teksty polskie), Anita Račáková (teksty słowackie i czeskie), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 342 / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 298-305
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:32/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Wokół frazeologizmu zamienić się w słup soli / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 58-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:33/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Akty mowy motywuj±ce do działania w komunikacji trenerek personalnych na przykładzie wypowiedzi Ewy Chodakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne. T. 6 / pod redakcj± Joanny Mampe, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 87-96
p-ISBN: 978-83-7865-652-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,634/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Andrzej w perspektywie (nie tylko) językowej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Przeszło¶ć w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violeta Jaros przy udziale Izabeli Ku¶nierek, Pauliny Piaseckiej
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018
Opis fizyczny: S. 273-287
p-ISBN: 978-83-7455-570-8
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,835/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Germanizmy w profesjolekcie górnictwa solnego (na przykładzie małopolskich ba¶ni i legend) / Ewa Horyń
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2018, Vol. 48, s. 285-292
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1426-7241
Adres url:36/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Interwar period records from the Archive of the Cracow Saltworks Museum in Wieliczka as a source for linguistic studies / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 3-12
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:37/96
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : wzory języka we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 244 s.
p-ISBN: 978-83-8084-120-8
e-ISBN: 978-83-8084-168-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 846)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 14,5
DOI:38/96
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : wzory komunikacji we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 251 s.
p-ISBN: 978-83-8084-121-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 847)
Typ publikacji: PRK
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 12
DOI:39/96
Autorzy: Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Ewa Zmuda.
Tytuł: Komunikacja nadawca - odbiorca w prasie lat 30. XX w. : analiza semantyczna tytułów w magazynie "Współczesny Pan" / Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Język a media : wzory języka we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 59-72
p-ISBN: 978-83-8084-120-8
e-ISBN: 978-83-8084-168-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 846)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:40/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: O imiennictwie miechowian w XXI wieku : (między tradycj± a współczesno¶ci±) / Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 283-289
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,541/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI-XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej / Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 242 s.
p-ISBN: 978-83-8084-103-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 826)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15
DOI:42/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: 273 s.
p-ISBN: 978-83-7614-397-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 1643/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 6 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: 254 s.
p-ISBN: 978-83-7614-398-9
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 1344/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Wokół trwało¶ci i zmienno¶ci słownictwa młodzieżowego - Małgorzata Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywno¶ć, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 180. / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 181-186
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:45/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: ZnajdĽ z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny / Marcelina Biernacka. - ŁódĽ, 2016 / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 253-258
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-5072
Adres url:46/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Językowy obraz więzi między nadawc± a odbiorc± utrwalony w listach biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej (1789-1790) / Ewa Horyń
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 299-310
p-ISBN: 978-83-7624-193-7
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 154)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6347/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Nazwy duszpasterstw akademickich działaj±cych w Archidiecezji Krakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2017, T. 19, s. 183-192
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-110248/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: O imieniu Krystyna - szkic onomastyczno-teologiczny / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 130-139
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:49/96
Autorzy: Ewa Horyń, Stanisław Koziara.
Tytuł: O imieniu Tadeusz i nazwisku Budrewicz - uwagi jubileuszowe / Ewa Horyń, Stanisław Koziara
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 100-117
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2250/96
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Obraz życia zakonnego utrwalony we frazeologii i paremiologii polskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 8 / editor Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 2017
Opis fizyczny: S. 41-53
p-ISBN: 978-80-7464-905-9
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1551/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Recenzja ksi±żki Edwarda Łuczyńskiego Wiedza o języku polskim dla logopedów / Ewa Horyń
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2017, nr 3, s. 174-177
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-5072
Adres url:
DOI:52/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 3 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017
Opis fizyczny: 259 s.
p-ISBN: 978-83-7614-314-9
p-ISBN: 978-83-277-1377-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 12,1853/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 4 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017
Opis fizyczny: 220 s.
p-ISBN: 978-83-7614-315-6
p-ISBN: 978-83-277-1378-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 11,454/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Werbalne formuły grzeczno¶ciowe w korespondencji biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej schyłku XVIII stulecia / Ewa Horyń
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2017, T. 53, z. 2, s. 77-88
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-4168
Adres url:55/96
Autorzy: Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń.
Tytuł: Dialog z Tradycj±. T. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej / red. nauk. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: 532 s.
p-ISBN: 978-83-7624-184-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 32
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]56/96
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : zjawiska językowe we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: 344, [2] s.
p-ISBN: 978-83-7624-117-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 18,75
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]57/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy ulic i placów Bochni i Wieliczki odzwierciedleniem tradycji górnictwa solnego w Małopolsce / Ewa Horyń
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2016, T. 18, s. 23-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-110258/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Polskie nazwiska motywowane leksyk± z zakresu górnictwa solnego / Ewa Horyń
¬ródło: Onomastica. - 2016, R. 60, s. 163-174
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0078-464859/96
Autorzy: Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń.
Tytuł: Słowo od Redaktorów / Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej / red. nauk. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: S. 9-11
p-ISBN: 978-83-7624-184-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]60/96
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Słowo wstępne / Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Język a media : zjawiska językowe we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: S. 7-9
p-ISBN: 978-83-7624-117-3
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL61/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 1 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: 318 s.
p-ISBN: 978-83-7614-225-8
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 16,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]62/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 2 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: 367 s.
p-ISBN: 978-83-7614-226-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 18,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Zmysł smaku : studium leksykalno-semantyczne / Barbara Mitrenga / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2016, Z. 11, s. 165-168
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne / Barbara Mitrenga. - Katowice, 2014.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:64/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: ¬ródła do dziejów leksyki górnictwa solnego w Polsce / Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej / red. nauk. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: S. 35-47
p-ISBN: 978-83-7624-184-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,75
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]65/96
Autorzy: Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: "Współczesny Pan" a "Logo" : wizerunek dżentelmena w prasie dla mężczyzn : ujęcie diachroniczne / Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Język a media : zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 53-65
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]66/96
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 300, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7624-113-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 19,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]67/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy miejscowe będ±ce ¶wiadectwem tradycji górnictwa solnego w Polsce / Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 3, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 293-304
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]68/96
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Słowo wstępne / Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Język a media : zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 7-10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL69/96
Autorzy: Józefa Kobylińska, Ewa Horyń.
Tytuł: ¦wiat ro¶lin w opowiadaniach Ludzie stamt±d Marii D±browskiej / Józefa Kobylińska, Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2015, Z. 10, s. 57-69
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:70/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Wybrane cechy językowe listów pasterskich biskupów diecezji kujawsko-kaliskiej z XIX w. / Ewa Horyń
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 361-380
p-ISBN: 978-83-7624-192-0 (t. V-VI)
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 148)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]71/96
Autorzy: Maria Obrzut-Rachwałowa, Ewa Horyń.
Tytuł: Bibliografia prac profesora Eugeniusza Pawłowskiego / zebrała Maria Obrzut-Rachwałowa ; uzupełniła Ewa Horyń
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 95-102
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,43
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]72/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Język dziewiętnastowiecznych listów pasterskich biskupów diecezji kujawsko-kaliskiej wobec wyznaczników stylu religijnego / Ewa Horyń
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2014, T. 50, z. 2, s. 77-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 0137-416873/96
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń.
Tytuł: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: 277 s.
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00074/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Leksem sól i jego derywaty w utrwalonych poł±czeniach wyrazowych / Ewa Horyń
¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 7 : sborník přispěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě / red. Eva Mrhačová, Urszula Kolberová
Adres wydawniczy: Ostrava : Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica, 2014
Opis fizyczny: S. 77-84
p-ISBN: 978-80-7464-704-8
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL75/96
Autorzy: Ewa Horyń, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Leksyka prawna dotycz±ca przestępczo¶ci wiejskiej w XVII-XVIII w. / Ewa Horyń, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, kultura / red. Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 151-165
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]76/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Staropolska leksyka z zakresu górnictwa solnego / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2014, Z. 9, s. 3-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:77/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Kamień i jego wybrane derywaty w języku polskim / Ewa Horyń
¬ródło: W: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 2 / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 45-55
p-ISBN: 978-83-7271-780-1
p-ISBN: 978-83-7271-773-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]78/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Podziemny ¶wiat soli zawarty w leksyce legend górników wielickich / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 103-113
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:79/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Relacje rodzinne utrwalone w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka (XVI-XVIII w.) / Ewa Horyń
¬ródło: W: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Potr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: S. 24-29
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]80/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Ba¶ń "Czerwony Kapturek" w socjolekcie studenckim : leksyka / Ewa Horyń
¬ródło: W: Komunikacja międzyludzka. 3, Leksyka, semantyka, pragmatyka / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Katarzyny Kondzioły-Pich, Anny Ochrymowicz
Adres wydawniczy: Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2012
Opis fizyczny: S. 51-70
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00081/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy zawodów w ¶wietle miechowskich ksi±g metrykalnych z lat 1918-1939 / Ewa Horyń
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2012, T. 14, s. 177-190
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:82/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Czym żywili się mieszkańcy miasta Wojnicza w XVI -XVIII wieku? / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 160-172
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL83/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Językowy obraz kobiety występuj±cej przed dawnym wiejskim s±dem / Ewa Horyń
¬ródło: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. - 2011, nr 21, s. 41-53
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL84/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy kar w XVIII-wiecznych tarnowskich księgach s±dowych / Ewa Horyń
¬ródło: W: Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy - materiały konferencji naukowej, Kraków 21-22 wrze¶nia 2010 r. / pod red. Bogusława Dunaja i Macieja Raka
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011
Opis fizyczny: S. 227-237
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 14)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]85/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: O imiennictwie miechowian w XXI wieku : (między tradycj± a współczesno¶ci±) / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2011, Z. 6, cz. 1, Dialog z tradycj±, s. 283-289
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:86/96
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Ewa Horyń.
Tytuł: O komunikacji językowej użytkowników portalu społeczno¶ciowego Facebook / Ewa Horyń, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Komunikacja międzyludzka. 2, Leksyka, semantyka, pragmatyka / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Katarzyny Kondzioły-Pich
Adres wydawniczy: Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk, 2011
Opis fizyczny: S. 105-115
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00087/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Obyczaje prawne utrwalone w słownictwie ksi±g s±dowych wsi Iwkowa, Jadowniki, Maszkienice i Uszew w ziemi brzeskiej : (XVI-XVIII w.) / Ewa Horyń
¬ródło: W: Nasz język w przeszło¶ci - nasza przeszło¶ć w języku. [T.] 1 / pod red. Izabeli Kępki, Lucyny Wardy-Radys
Adres wydawniczy: Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2011
Opis fizyczny: S. 137-147
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00088/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Słownictwo wiejskich ksi±g s±dowych ziemi brzeskiej (XVI-XIX w.) / Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: 216 s.
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 109)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00089/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy ubiorów w "Testamentach mieszczan wojnickich" (XVII-XVIII w.) / Ewa Horyń
¬ródło: W: Język, tekst, kultura / pod red. Haliny Bartwickiej
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2010
Opis fizyczny: S. 199-211
Seria: (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; nr 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00090/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Osobliwo¶ci leksykalne w "Księgach s±dowych (gromadzkich) ziemi brzeskiej" (XVI-XVIII w.) / Ewa Horyń
¬ródło: W: Język polski - wczoraj, dzi¶, jutro... / pod red. Barbary Czopek-Kopciuch i Piotra Żmigrodzkiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Lexis, 2010
Opis fizyczny: S. 305-315
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00091/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Żeńskie imiona chrzestne w księgach urodzeń miasta Miechowa / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 66-75
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:92/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy powinno¶ci i danin w XVI-XVIII w. : (na materiale ksi±g s±dowych wiejskich Jadownik, Maszkienic, Iwkowej i Uszwi) / Ewa Horyń
¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2009, Z. 11, s. 65-79
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00093/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Zjawisko wieloimienno¶ci na przykładzie miechowskich ksi±g urodzeń z lat 1918-1939 / Ewa Horyń
¬ródło: Małopolska. - 2009, T. 11, s. 271-278
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL94/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Kilka ciekawych nazw naczyń z księgi s±dowej Uszwi dla wsi Zawada : (1619-1788) / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 86-93
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:95/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Nazwy ubrań w Księgach s±dowych ziemi brzeskiej w XVI-XIX wieku / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 117-135
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:96/96
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: O nazwach surowców i produktów żywno¶ciowych w XVI - XVIII w. na podstawie ksi±g s±dowych (gromadzkich) wsi Iwkowa, Jadowniki, Maszkienice i Uszew / Ewa Horyń
¬ródło: Język Polski. - 2008, z. 4-5, s. 305-317
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie