Wynik wyszukiwania

Zapytanie: IZDEBSKA ALEKSANDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 14

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/14

Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś, Magdalena Nowak-Chmura, Sylwia Koczanowicz.
Tytuł: Lower dose of plant substance more effective in repelling Rhyzopertha dominica F . (Coleoptera, Bostrichidae) and Sitophilus granarius L. (Coleoptera, Dryophthoridae) / Aleksandra Maria Izdebska, Małgorzata Kłyś, Magdalena Nowak-Chmura, Sylwia Koczanowicz
Źródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2023, Vol. 30, nr 3, s. 407-412
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN: 1898-2263
Adres url:
DOI:2/14
Autorzy: Dorota Merta, Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś, Anna Chrzan, Ewa Nowak, Janusz Kobielski, Aleksandra Balak.
Tytuł: Świadomość ekologiczna oraz stosunek lokalnej społeczności Borów Dolnośląskich do programu restytucji populacji głuszca (Tetrao urogallus) / Dorota Merta, Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś, Anna Chrzan, Ewa Nowak, Janusz Kobielski, Aleksandra Balak
Źródło: W: Społeczne funkcje obszarów chronionych / redakcja Piotr Dąbrowski, Bernadetta Zawilińska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2023
Opis fizyczny: S. 275-296
p-ISBN: 978-83-963906-9-1
Seria: (Biblioteka Górska / Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; T. 35)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/14
Autorzy: Joanna Witecka, Natalia Malejky-Kłusek, Krzysztof Solarz, Olga Pawełczyk, Małgorzata Kłyś, Aleksandra Izdebska, Weronika Maślonko, Marek Asman.
Tytuł: The Identification of Potential Immunogenic Antigens in Particular Active Developmental Stages of the Rice Weevil (Sitophilus oryzae) / Joanna Witecka, Natalia Malejky-Kłusek, Krzysztof Solarz, Olga Pawełczyk, Małgorzata Kłyś, Aleksandra Izdebska, Weronika Maślanko, Marek Asman
Źródło: International Journal of Environmental Research and Public Health. - 2023, Vol. 20, nr 5, id. 3917
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1660-4601
Adres url:
DOI:4/14
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kłyś.
Tytuł: Composting as a "golden method" to solve the organic household waste problem? - short revision / Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kłyś
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2022, nr 7, s. 1-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2543-8832
Adres url:
DOI:5/14
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Małgorzata Kłyś.
Tytuł: Owadobójcze działanie anetolu na kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) / Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Małgorzata Kłyś
Źródło: W: XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" : abstrakty / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 275
p-ISBN: 978-83-66861-14-5
Typ publikacji: PRA6/14
Autorzy: Sylwia Koczanowicz, Magdalena Pawłowska-Kamisińska, Marek Asman, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska.
Tytuł: Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari: Ixodida) podczas spacerów w Lesie Wolskim w Krakowie / Sylwia Koczanowicz, Magdalena Pawłowska-Kamisińska, Marek Asmen, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska
Źródło: W: XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" : abstrakty / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 278-279
p-ISBN: 978-83-66861-14-5
Typ publikacji: PRA7/14
Autorzy: Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Aleksandra Izdebska, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: Ryzyko narażenia na wybrane choroby odkleszczowe i pasożytnicze na terenie województwa śląskiego w latach 2010-2019 / Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Aleksandra Izdebska, Magdalena Nowak-Chmura
Źródło: W: XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" : abstrakty / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maciąg
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 279
p-ISBN: 978-83-66861-14-5
Typ publikacji: PRA8/14
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś.
Tytuł: Jaki wpływ mają inwazyjne gatunki obcych stawonogów na zdrowie ludzi i otaczającą nas przyrodę? / Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś
Źródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 3 / pod redakcją Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2020
Opis fizyczny: S. 84-95
p-ISBN: BRAK
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0009/14
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek.
Tytuł: Repellent Effect of the Caraway Carum carvi L. on the Rice Weevil Sitophilus oryzae L. (Coleoptera, Dryophthoridae) / Małgorzata Kłyś, Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek
Źródło: Insects. - 2020, Vol. 11, nr 12, id. 836
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2075-4450
Adres url:
DOI:10/14
Autorzy: Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kłyś, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz.
Tytuł: Czynniki biologiczne wykorzystywane do zwalczania motyli - szkodliwych stawonogów magazynowych / Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kłyś, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz
Źródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcją Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 144-155
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6811/14
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś, Natalia Malejky-Kłusek, Lidia Chomicz.
Tytuł: Repelentne działanie anetolu na kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) / Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kłyś, Natalia Malejky-Kłusek, Lidia Chomicz
Źródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcją Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 135-143
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,512/14
Autorzy: Małgorzata Kłyś, Anna Przystupińska, Aleksandra Izdebska.
Tytuł: The Mortality of the Lesser Grain Borer Rhyzopertha dominica (Fabricius 1792) Induced by Plant Powders / Małgorzata Kłyś, Anna Przystupińska, Aleksandra Izdebska
Źródło: Polish Journal of Natural Sciences. - 2019, Vol. 34, nr 3, s. 355-366
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1643-9953
Adres url:13/14
Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kłyś, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska.
Tytuł: Beetles from the Chrysomelidae family harmful to urban trees / Natalia Malejky, Małgorzata Kłyś, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska
Źródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na początku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 207-216
p-ISBN: 978-83-60497-38-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,514/14
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky, Małgorzata Kłyś.
Tytuł: The influence of various repellents on the migration activity of storage pests and human harmful beetles / Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky, Małgorzata Kłyś
Źródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na początku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 181-187
p-ISBN: 978-83-60497-38-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5

     stosując format:
Nowe wyszukiwanie