Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JĘDRYCHOWSKA MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 55

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/55

Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: "Co Francuz wymy¶li, to Polak polubi"? / Maria Jędrychowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2017, Z. 5, s. 7-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
DOI:2/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: "Był sad..." : gdy klasykę czynimy lektur± dzieci / Maria Jędrychowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2011, Z. 11, s. 13-20
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:3/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Marta Szymańska.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. Z. 3 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Marii Jędrychowskiej, Marty Szymańskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 211 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 94.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL4/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Chopin Iwaszkiewicza / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 141-153
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0005/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Jak zostaj± w pamięci uczniów : portrety polonistów / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Osoba nauczyciela : polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy / red. Grażyna Różańska
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2011
Opis fizyczny: S. 9-24
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0006/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Danuta Łazarska, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. Z. 2 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Marii Jędrychowskiej, Danuty Łazarskiej, Elżbiety Miko¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 248 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 79.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:7/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Maria Sienko, Janusz Waligóra.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. Z. 1 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Marii Jędrychowskiej, Marii Sienko, Janusza Waligóry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 301 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 71.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL8/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Badawczo-naukowe obligacje dydaktycznych seminariów magisterskich / Maria Jędrychowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 95-103
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:9/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Ikoniczna diagnoza kondycji współczesnego społeczeństwa, czyli uczeń w pejzażu aksjologiczno-egzystencjalnym / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej / pod red. Dorota Karkut, Tadeusza Półchłopka
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 11-23
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00010/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Jak ratować słowo, czyli o możliwo¶ciach budowania dziecięcej wrażliwo¶ci semantyczo-aksjologiczej / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Dziecko, język, tekst / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2010
Opis fizyczny: S. 29-40
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2818)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]11/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Szkic do pejzażu aksjologicznego : z problemów dydaktyki literatury / Maria Jędrychowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: 239, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 564)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]12/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Magia zbiorowej pamięci / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Kraków mityczny : motywy, w±tki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Baluch, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 22-35
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 547)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]13/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Uczeń wobec fenomenu modlitwy na tle kulturowych relacji : sacrum - literatura, literatura sacrum / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: I dydaktyczny wiatr od morza : różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej / pod red. Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka : [s.n.], 2009
Opis fizyczny: S. 27-53
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00014/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: 50 lat Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego / Maria Jędrychowska
¬ródło: Konspekt. - 2008, nr 1-2 (31), s. 80-82
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL15/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Aksjologia podręcznikowych aktów perswacji / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Między szkoł± a uniwersytetem : odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformuj±cej się szkoły / pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Wiesławy Wantuch
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008
Opis fizyczny: S. 25-34
Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 53)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL16/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowe To lubię! : kształcenie kulturowo - literackie : podręcznik do języka polskiego : klasa 6 : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, cop. 2008
Opis fizyczny: 240 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL17/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Semiotyka tekstów kultury / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 57-58
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL18/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Topografia dojrzewania w Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dzi¶ / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008
Opis fizyczny: S. 73-84
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00019/55
Praca recenzowana: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / Bukowieńskie Spotkania Naukowe. - Kraków, 2006
Autorzy: Maria Jędrychowska.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2007, [T.] 9, s. 273-277
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL20/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Potrzeba ¶wiadomo¶ci / Maria Jędrychowska
¬ródło: Małopolska. - 2007, [T.] 9, s. 273-277
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL21/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: W zwi±zku z uczniowskim widzeniem Wielko¶ci / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Wyspiański nasz współczesny... : Wyspiański w szkołach i w mie¶cie w 100 lecie ¶mierci / red. Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Dariusz Fijałkowski
Adres wydawniczy: Kraków : Oddział Krakowski PTTK, 2007
Opis fizyczny: S. 51-58
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL22/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Dariusz Fijałkowski.
Tytuł: Wyspiański nasz współczesny... : Wyspiański w szkołach i w mie¶cie w 100 lecie ¶mierci / red. Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Dariusz Fijałkowski
Adres wydawniczy: Kraków : Oddział Krakowski PTTK, 2007
Opis fizyczny: 87 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL23/55
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowe To lubię! : podręcznik do języka polskiego : kształcenie kulturowo-literackie : klasa 4 : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Zofia Agnieszka Kłakówna [et al. w tym Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2006
Opis fizyczny: 231 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL24/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Gałczyńskiego paradygmat miłosnej ekspresji / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 1 / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: S. 121-140
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 42)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL25/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Semiotyczne horyzonty kulturowej sprawno¶ci komunikacyjnej / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Kształcenie sprawno¶ci językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 89-100
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL26/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Intertekstualne harce Stanisława Lema w Trzech elektrycerzach : (i nie tylko) / Maria Jędrychowska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2004, Z. 4, s. 89-101
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:27/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Semiotyka tekstów kultury : wykład - ćwiczenia - zaliczenie z ocen± / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 157
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL28/55
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL29/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Oniryczne przygody Le¶miana bajarza / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Barwy ¶wiata ba¶ni / pod red. Urszuli Chęcińskiej
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003
Opis fizyczny: S. 195-214
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL30/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: Do redaktora naczelnego "Niedzieli" list otwarty w sprawie manipulowania opini± publiczn± / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
¬ródło: Niedziela. - 2002, nr 40, s. 20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL31/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Ignorancja i dezinformacja / Maria Jędrychowska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 42-45
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL32/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Elżbieta Szudek.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa I liceum ogólnokształc±ce, liceum profilowane, technikum : kształcenie kulturowo-literackie : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować, uporz±dkować wiedzę : zakres podstawowy i rozszerzony / Maria Jędrychowska [et. al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 482 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL33/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko, Janusz Waligóra, Waldemar Martyniuk, Elżbieta Szudek.
Tytuł: To lubię! : program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego oraz w klasach I-IV technikum / Maria Jedrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 32 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/55
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: W sprawie nieuczciwej oceny podręcznika "To lubię!" / Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 46-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL35/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Zapis projektu zadań formacyjnych edukacji polonistycznej w strukturze podręcznika gimnazjalnego / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 73-85
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL36/55
Autorzy: Bożena Chrz±stowska, Zenon Uryga, Maria Jędrychowska.
Tytuł: "Wizje i rewizje" - dyskusja redakcyjna / Bożena Chrz±stowska [et al., w tym Zenon Uryga, Maria Jędrychowska]
¬ródło: Polonistyka. - 2001, nr 2, s. 68-80
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL37/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Aksjologiczne zadomowienie / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 31-44
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL38/55
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: Jak uczyć odbioru tekstów literackich / Barbara Dyduch [et al.]
¬ródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Pi±tkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 279-289
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga. Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL39/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Koncepcja dydaktyczna "To lubię!" na tle krakowskich tradycji kształcenia literackiego / Maria Jędrychowska
¬ródło: W: Wczoraj i dzi¶ edukacji polonistycznej / pod red. Beaty Kędzi-Klebeko, Anny Ciciak
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 193-211
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL40/55
Autorzy: Maria Jędrychowska.
Tytuł: Międzytekstowe zderzenia i dydaktyczne zdarzenia / Maria Jędrychowska
¬ródło: Polonistyka. - 2001, nr 1, s. 4-10
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL41/55
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: O nowe widzenie przedmiotu / Barbara Dyduch [et al.]
¬ródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Pi±tkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 250-252
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga. Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL42/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: Program nauczania języka polskiego w klasach 1-3 gimnazjum / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 32 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL43/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 31 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL44/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 285 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL45/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : teksty i zadania : ksi±żka ucznia : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 278 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL46/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 273 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL47/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : teksty i zadania : ksi±żka ucznia : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 209 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL48/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 336 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL49/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : teksty i zadania : ksi±żka ucznia : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 264 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL50/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 6 : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 331 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL51/55
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 4 : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Barbara Dyduch [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 298 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL52/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 5 : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 315 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL53/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 5 : teksty i zadania : ksi±żka ucznia : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 256 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL54/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 6 : teksty i zadania : ksi±żka ucznia : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 270, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL55/55
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : teksty i zadania : ksi±żka ucznia : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2000
Opis fizyczny: 278 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie