Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JANCARZ-ŁANCZKOWSKA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 28

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/28

Autorzy: Katarzyna Potyrała, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Head teachers' opinions on the future of school education conditioned by emergency remote teaching / Katarzyna Potyrała, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Łukasz Tomczyk
¬ródło: Education and Information Technologies. - 2021, id. 3615
Uwagi: Article in press.
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
Adres url:
DOI:2/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: ¦cieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 134 s.
p-ISBN: 978-83-8084-448-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 958)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 6,4
Adres url:3/28
Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Sustainable development in terms of health education as a part of students-future teachers training / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Lanczkowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2017, Z. 7, s. 76-86
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-7267
DOI:4/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Edukacja przyrodnicza z zastosowaniem e-learningu przygotowaniem do uczenia się przez całe życie / Beata Jancarz-Łanczkowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016
Opis fizyczny: 192 s.
p-ISBN: 978-83-65148-74-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 10
Adres url:5/28
Autorzy: Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Edukacja szkolna w zakresie odżywiania się jako warunek zachowania zdrowia człowieka / Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczakowska
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2016, nr 3, s. 100-108
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-87796/28
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych / Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 202-206
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,18
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]7/28
Autorzy: Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Zachowania prozdrowotne młodzieży - raport z badań wstępnych prowadzonych przez studentów - przyszłych nauczycieli / Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
¬ródło: Forum Pedagogiczne. - 2016, Nr 2/2, s. 143-158
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-6325
e-ISSN: 2449-7142
Adres url:8/28
Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Animation of science culture - evaluation of courses and analysis of students' attitudes / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2015, Z. 5, s. 118-127
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-72679/28
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Profil współczesnego nauczyciela versus tradycja edukacji nauczycielskiej / Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: W: Nauczyciel - między etosem a presj± rzeczywisto¶ci. T. 1, Wielowymiarowo¶ć kompetencji współczesnego nauczyciela / redakcja Anna Kwatera, Stanisław Kowal, Ewa Zawisza
Adres wydawniczy: [Będzin] : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2015
Opis fizyczny: S. 15-26
p-ISBN: 978-83-7859-609-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]10/28
Autorzy: Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Uzależnienie od Internetu jako jeden z przejawów kultury instant / Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarz±dzania Informacj±, 2015
Opis fizyczny: S. 128-145
p-ISBN: 978-83-7271-942-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]11/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Aktywno¶ć użytkowników przestrzeni Web 2.0 w procesie przetwarzania informacji o charakterze edukacyjnym / Beata Jancarz-Łanczkowska , Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / pod red. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2014
Opis fizyczny: S. 118-133
p-ISBN: 978-83-7271-892-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]12/28
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Model of learning in the cloud - information highway and web-biology learning GPS / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: W: Science and technology education for the 21st century : research and research oriented studies : proceedings of the 9th IOSTE symposium for Central and Eastern Europe / ed. Martin Bilek [et al.]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
Opis fizyczny: S. 160-175
p-ISBN: 978-80-7435-416-8
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG13/28
Autorzy: Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska, Elżbieta Rożej-Pabijan.
Tytuł: Problematyka różnorodno¶ci biologicznej w kształceniu studentów na kierunkach przyrodniczych / Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska, Elżbieta Rożej-Pabijan
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2014, nr 3, s. 49-57
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1643-877914/28
Autorzy: Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: The idea of sustainable development in the area of environmental protection at the level of lower and high school / Karolina Czerwiec, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2014, Z. 4, s. 74-82
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2083-726715/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Urszula Grygier.
Tytuł: Aneks do programu nauczania informatyki w zakresie interdyscyplinarno¶ci w obszarze informatyka-biologia / Beata Jancarz-Łanczkowska, Urszula Grygier
¬ródło: W: Program nauczania przedmiotu informatyka : IV etap edukacyjny / Witold Kranas [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2013
Opis fizyczny: S. 97-103
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:16/28
Autorzy: Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski.
Tytuł: Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej / Urszula Grygier, Beata Jancarz-Łanczkowska, Krzysztof T. Piotrowski
Adres wydawniczy: Warszawa : O¶rodek Rozwoju Edukacji, 2013
Opis fizyczny: 168 s.
p-ISBN: 978-83-6236-035-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00017/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: New Media in biology education in view of the contemporary challenges of culture / Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: W: Science, society, didactics / sci. eds Katarzyna Potyrała i Elżbieta Rożej-Pabijan
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2013
Opis fizyczny: S. 260-272
p-ISBN: 978-83-7271-808-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00018/28
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Science learning in the cloud / Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: Biology International. - 2013, Vol. 54, s. 76-85
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 0253-2069
Adres url:19/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Biologiczni rekordzi¶ci - konspekt zajęć z przyrody w liceum ogólnokształc±cym / Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2012, nr 2, s. 82-87
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00020/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Cyfryzacja szkoły / Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2012, nr 4, s. 150-160
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00021/28
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Edukacja biologiczna w rzeczywisto¶ci rozszerzonej / Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 4 (45), s. 25-29
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL22/28
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Nowe nowe media i komunikacja socjonaukowa : założenia projektu NeMeSiS w ¶wietle badań wstępnych / Katarzyna Potyrała, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2012
Opis fizyczny: S. 450-463
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00023/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Przyroda w liceum ogólnokształc±cym - oczekiwania i obawy nauczycieli w ¶wietle badań / Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2012, nr 2, s. 60-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00024/28
Autorzy: Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska.
Tytuł: Potrzeby i możliwo¶ci doskonalenia i dokształcania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / Alicja Walosik, Beata Jancarz-Łanczkowska
¬ródło: W: Kompetencje czy kwalifikacje? : efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontek¶cie Krajowych Ram Kwalifikacji i badań na różnych etapach edukacyjnych / pod red. Katarzyny Potyrały
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 26-36
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]25/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Rola nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w kształceniu zdalnym / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2011, nr 4, s. 62-70
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00026/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Wykorzystanie platform e-learningowej w nauczaniu hybrydowym tre¶ci biologicznych / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2011, nr 1, s. 97-105
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00027/28
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Wykorzystanie platform zdalnego nauczania w edukacji przyrodniczej i biologicznej / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 171-175
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00028/28
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Beata Jancarz.
Tytuł: Praktyki zawodowe studentów biologii w opinii uczniów liceum ogólnokształc±cego / Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Beata Jancarz
¬ródło: W: Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły / pod red. Józefa KuĽmy, Ryszarda Wrońskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: S. 151-157
Uwagi: Zbiór referatów i komunikatów prezentowanych na konferencji naukowej, Kraków, 5-7 grudnia 2000 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie