Wynik wyszukiwania

Zapytanie: JEDLIŃSKI RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 25

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/25

Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Problematyka aksjologiczna w nowej Podstawie programowej - Język polski - dla klas IV-VIII / Ryszard Jedliński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2018, Z. 9, s. 87-99
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:
DOI:2/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Leksem miłosierdzie jako biblijne słowo klucz w Starym Testamencie / Ryszard Jedliński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 114-125
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:3/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Miło¶ć ojcowska Boga do ludzi w ¶wietle Biblii / Ryszard Jedliński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 179-190
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL4/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Jan Kulpa jako pedagog i dydaktyk / Ryszard Jedliński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 210-220
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:5/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Między miłosierdziem a globalizacj± : aksjologiczne przestrzenie edukacji polonistycznej / Ryszard Jedliński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 329, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 556)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]6/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: O personalistyczny wymiar edukacji / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury : księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik / red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 71-80
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0007/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Bł±d językowy jako przypadek relewancji negatywnej w dyskursie szkolnym / Ryszard Jedliński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2008, Z. 2, s. 159-172
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL8/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Praca nad form± recenzji w gimnazjum / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa po¶więcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fizyczny: S. 233-242
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0009/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: PRZYJA¬Ń jako warto¶ć w rozumieniu gimnazjalistów / Ryszard Jedliński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 94-103
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:10/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Aksjologiczne nacechowanie audialnych tekstów kultury (na przykładzie ba¶ni radiowej) : Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Czytanie tekstów kultury : metodologia, badania, metodyka / pod red. Barbary Myrdzik, Iwony Morawskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007
Opis fizyczny: S. 81-92
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL11/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Praca nad form± reportażu w gimnazjum / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Wi±zanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 196-217
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL12/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Rola warto¶ci w procesie edukacji polonistycznej młodzieży szkół ponadpodstawowych / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kobyłeckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2007
Opis fizyczny: S. 131-141
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL13/25
Autorzy: Zenon Uryga, Ryszard Jedliński, Maria Sienko.
Tytuł: Wi±zanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: 257, [3] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]14/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Warto¶ciowanie pojęcia globalizacja w publikacjach o charakterze edukacyjnym / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Kultura popularna w szkole : pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Latoch-Zielińskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
Opis fizyczny: S. 65-78
Seria: (Nowoczesno¶ć i Tradycja w Edukacji Polonistycznej)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL15/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Metoda samodzielnego dochodzenia uczniów do wzoru wypowiedzi / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Kształcenie sprawno¶ci językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 184-194
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL16/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Miejsce Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w podręcznikach języka polskiego dla szkół podstawowych / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 1 / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: S. 351-374
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 42)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL17/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Cele zajęć ; Zagadnienia ; Bibliografia / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 24-25
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL18/25
Autorzy: Janusz Waligóra, Dariusz Chętkowski, Ryszard Jedliński, Alicja Rosa, Zenon Uryga, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Krzysztof Wiatr, Elżbieta Miko¶, Marta Pota¶.
Tytuł: Jakiej zmiany naprawdę potrzebuje polska współczesna szkoła? : dyskusja redakcyjna na temat ksi±żki Dariusza Chętkowskiego z udziałem Autora / Janusz Waligóra [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 3-14
Uwagi: Dyskusja na temat ksi±żki pt. "Z budy : czy spu¶cić ucznia z łańcucha?"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL19/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Rola medium radiowego w kształceniu polonistycznym w klasach IV-VI i gimnazjum / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Edukacja medialna : teksty i preteksty / pod red. Igora Borkowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004
Opis fizyczny: S. 110-126
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL20/25
Praca recenzowana: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków, 2003
Autorzy: Ryszard Jedliński.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 5, s. 56-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL21/25
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL22/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Jak uczniowie interpretuj± słowo wolno¶ć ? / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu / pod red. Heleny Synowiec
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. U¦, 2002
Opis fizyczny: S. 509-515
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2081)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL23/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Kulturowe konteksty interpretacji pojęcia "Bóg" przez młodzież piętnastoletni± / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
Opis fizyczny: S. 271-284
Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
Uwagi: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AP (Kraków, 13-14 listopada 2002 roku)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL24/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Słuchowisko radiowe w kształceniu polonistycznym / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 139-153
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL25/25
Autorzy: Ryszard Jedliński.
Tytuł: Teatr telewizji w kształceniu polonistycznym / Ryszard Jedliński
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 154-165
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie