Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KŁY¦ MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 116

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/116

Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura, Sylwia Koczanowicz.
Tytuł: Lower dose of plant substance more effective in repelling Rhyzopertha dominica F . (Coleoptera, Bostrichidae) and Sitophilus granarius L. (Coleoptera, Dryophthoridae) / Aleksandra Maria Izdebska, Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura, Sylwia Koczanowicz
¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2023, Vol. 30, nr 3, s. 407-412
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN: 1898-2263
Adres url:
DOI:2/116
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Review of ticks attacking domestic dogs and cats, and their epidemiological role in the transmission of tick-borne pathogens in Poland / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman, Małgorzata Kły¶
¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2023, Vol. 30, nr 1, s. 22-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN: 1898-2263
Adres url:
DOI:3/116
Autorzy: Dorota Merta, Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Anna Chrzan, Ewa Nowak, Janusz Kobielski, Aleksandra Balak.
Tytuł: ¦wiadomo¶ć ekologiczna oraz stosunek lokalnej społeczno¶ci Borów Dolno¶l±skich do programu restytucji populacji głuszca (Tetrao urogallus) / Dorota Merta, Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Anna Chrzan, Ewa Nowak, Janusz Kobielski, Aleksandra Balak
¬ródło: W: Społeczne funkcje obszarów chronionych / redakcja Piotr D±browski, Bernadetta Zawilińska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2023
Opis fizyczny: S. 275-296
p-ISBN: 978-83-963906-9-1
Seria: (Biblioteka Górska / Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; T. 35)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/116
Autorzy: Joanna Witecka, Natalia Malejky-Kłusek, Krzysztof Solarz, Olga Pawełczyk, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Weronika Ma¶lonko, Marek Asman.
Tytuł: The Identification of Potential Immunogenic Antigens in Particular Active Developmental Stages of the Rice Weevil (Sitophilus oryzae) / Joanna Witecka, Natalia Malejky-Kłusek, Krzysztof Solarz, Olga Pawełczyk, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Weronika Ma¶lanko, Marek Asman
¬ródło: International Journal of Environmental Research and Public Health. - 2023, Vol. 20, nr 5, id. 3917
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1660-4601
Adres url:
DOI:5/116
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Composting as a "golden method" to solve the organic household waste problem? - short revision / Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2022, nr 7, s. 1-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2543-8832
Adres url:
DOI:6/116
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Owadobójcze działanie anetolu na kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) / Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Małgorzata Kły¶
¬ródło: W: XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarno¶ć kluczem do rozwoju" : abstrakty / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 275
p-ISBN: 978-83-66861-14-5
Typ publikacji: PRA7/116
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Jaki wpływ maj± inwazyjne gatunki obcych stawonogów na zdrowie ludzi i otaczaj±c± nas przyrodę? / Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 3 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2020
Opis fizyczny: S. 84-95
p-ISBN: BRAK
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0008/116
Autorzy: Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek.
Tytuł: Repellent Effect of the Caraway Carum carvi L. on the Rice Weevil Sitophilus oryzae L. (Coleoptera, Dryophthoridae) / Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky-Kłusek
¬ródło: Insects. - 2020, Vol. 11, nr 12, id. 836
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2075-4450
Adres url:
DOI:9/116
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Students - Future Teachers' Knowledge and Attitudes towards Migrations of Species and Diseases Caused by Insects / Katarzyna Potyrala, Karolina Czerwiec, Malgorzata Kły¶
¬ródło: Universal Journal of Educational Research. - 2020, Vol. 8, s. 58-71
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 2332-3205
  e-ISSN: 2332-3213
  Adres url:
  DOI:  10/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek.
  Tytuł: Czy jeste¶my bezpieczni w naszych mieszkaniach? / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek
  ¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
  Opis fizyczny: S. 109-117
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  11/116
  Autorzy: Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz.
  Tytuł: Czynniki biologiczne wykorzystywane do zwalczania motyli - szkodliwych stawonogów magazynowych / Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz
  ¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
  Opis fizyczny: S. 144-155
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,68  12/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz.
  Tytuł: Molecular detection of tick-borne pathogens in ticks collected from pets in selected mountainous areas of Tatra County (Tatra Mountains, Poland) / Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz
  ¬ródło: Scientific Reports. - 2020, Vol. 10, art. nr 15865
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 140.000
  p-ISSN: 2045-2322
  Adres url:
  DOI:  13/116
  Autorzy: Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
  Opis fizyczny: 206 s.
  p-ISBN: 978-83-8084-371-4
  e-ISBN: 978-83-8084-372-1
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 9,0
  DOI:  14/116
  Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek, Lidia Chomicz.
  Tytuł: Repelentne działanie anetolu na kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) / Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek, Lidia Chomicz
  ¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
  Opis fizyczny: S. 135-143
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  15/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Anna Przystupińska, Aleksandra Izdebska.
  Tytuł: The Mortality of the Lesser Grain Borer Rhyzopertha dominica (Fabricius 1792) Induced by Plant Powders / Małgorzata Kły¶, Anna Przystupińska, Aleksandra Izdebska
  ¬ródło: Polish Journal of Natural Sciences. - 2019, Vol. 34, nr 3, s. 355-366
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1643-9953
  Adres url:  16/116
  Autorzy: Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała.
  Tytuł: Wstęp / Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
  ¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
  Opis fizyczny: S. 5-6
  p-ISBN: 978-83-8084-371-4
  e-ISBN: 978-83-8084-372-1
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  DOI:  17/116
  Autorzy: Wanda Baltaza, Monika Dybicz, Konrad Perkowski, Marcin Padzik, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky, Milena Żerańska, Marcin Wieliczko, Lidia Chomicz.
  Tytuł: Awareness of human health threats caused by food pests Plodia interpunctella (Arthropoda, Insecta) among high school and medical school students / Wanda Baltaza, Monika Dybicz, Konrad Perkowski, Marcin Padzik, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky, Milena Żerańska, Marcin Wieliczko, Lidia Chomicz
  ¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 233-240
  p-ISBN: 978-83-60497-38-8
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  18/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska.
  Tytuł: Beetles from the Chrysomelidae family harmful to urban trees / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska
  ¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 207-216
  p-ISBN: 978-83-60497-38-8
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  19/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Sebastian Kłusek, Martyna Bednarczyk.
  Tytuł: Chrz±szcze jako ¶lady biologiczne przydatne w kryminalistyce / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Sebastian Kłusek, Martyna Bednarczyk
  ¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze. Cz. 7, Zwierzęta, weterynaria, hodowla / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
  Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018
  Opis fizyczny: S. 80-86
  p-ISBN: 978-83-66139-35-0
  e-ISBN: 978-83-66139-36-7
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  20/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Lidia Chomicz, Wanda Baltaza.
  Tytuł: Medicinal plants and their impact on Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Silvanidae) / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Lidia Chomicz, Wanda Baltaza
  ¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 217-223
  p-ISBN: 978-83-60497-38-8
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  21/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń.
  Tytuł: Medicinal plants with repellent effect on Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) (Coleoptera; Bostrichidae) - a dangerous pest of the stored food products / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń
  ¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 225-231
  p-ISBN: 978-83-60497-38-8
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  22/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
  Tytuł: Risk of exposure to parasitic and zoonosic diseases in the Lesser Poland Voivodeship in 2013-2014 / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
  ¬ródło: W: XX Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne / redakcja: Czesław Błaszak, Alicja Buczek
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 65
  p-ISBN: 978-83-60497-33-3
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  23/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
  Tytuł: Risk of exposure to parasitic and zoonosic diseases in the Malopolska voivodeship in 2013-2017 / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
  ¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 33-40
  p-ISBN: 978-83-60497-38-8
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  24/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Martyna Bednarczyk.
  Tytuł: Substancje pochodzenia ro¶linnego jako skuteczne repelenty przeciw wołkowi ryżowemu Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) - groĽnemu szkodnikowi magazynowanych produktów spożywczych / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Martyna Bednarczyk
  ¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze. Cz. 8, Ro¶liny i ochrona ¶rodowiska / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
  Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018
  Opis fizyczny: S. 84-89
  p-ISBN: 978-83-66139-34-3
  e-ISBN: 978-83-66139-33-6
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  25/116
  Autorzy: Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: The influence of various repellents on the migration activity of storage pests and human harmful beetles / Aleksandra Izdebska, Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 181-187
  p-ISBN: 978-83-60497-38-8
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  26/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
  Tytuł: What bites a dog and a cat? : a review of selected ectoparasites atacking dogs and domestic cats / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
  ¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 189-198
  p-ISBN: 978-83-60497-38-8
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  27/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
  Tytuł: What bites a dog and cat? : a review of selected ectoparasites attacking dogs and domestic cats / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
  ¬ródło: W: XX Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne / redakcja: Czesław Błaszak, Alicja Buczek
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
  Opis fizyczny: S. 66
  p-ISBN: 978-83-60497-33-3
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  28/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Lidia Orłowska.
  Tytuł: Crop pest arthropods control / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Lidia Orłowska
  ¬ródło: W: Stawonogi : w ¶rodowisku miejskim i podmiejskim / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2017
  Opis fizyczny: S. 197-205
  p-ISBN: 978-83-60497-28-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,0  29/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Marzena Albrycht.
  Tytuł: Crop pest arthropods occurring in Poland's Silesia Voivodeship / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Marzena Albrycht
  ¬ródło: W: Stawonogi : w ¶rodowisku miejskim i podmiejskim / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2017
  Opis fizyczny: S. 207-216
  p-ISBN: 978-83-60497-28-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,0  30/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky, Magdalena Nowak-Chmura, Anna Chrzan, Lidia Chomicz.
  Tytuł: Effects of plants and their active component substances upon Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera; Tenebrionidae) - a dangerous pest of stored foodstuffs / Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky, Magdalena Nowak-Chmura, Anna Chrzan, Lidia Chomicz
  ¬ródło: W: Stawonogi : w ¶rodowisku miejskim i podmiejskim / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2017
  Opis fizyczny: S. 187-196
  p-ISBN: 978-83-60497-28-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,0  31/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
  Tytuł: Gleba - ¶rodowisko życia wielu organizmów / Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2017, nr 4, s. 41-46
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 1643-8779  32/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
  Tytuł: Kleszcze (Acari: Ixodida) atakujace koty domowe na terenie województwa polskiego i ¶l±skiego / Anna Kocoń, Magdalena Chmura-Nowak, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
  ¬ródło: W: XXXV Sympozjum Akarologiczne, 24-27 maja 2017, Osieck/k. Garwolina
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : [Wydawnictwo SGGW], [2017]
  Opis fizyczny: S. 43-43
  p-ISBN: 978-83-7583-741-4
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  33/116
  Autorzy: Jan Boczek, Małgorzata Kiełkiewicz, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Najstarsi ogrodnicy spo¶ród owadów / Jan Boczek, Małgorzata Kiełkiewicz, Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2017, nr 2, s. 36-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 1643-8779  34/116
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Natura, człowiek, kultura / redakcja naukowa Katarzyna Potyrała, Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
  Opis fizyczny: 187 s.
  p-ISBN: 978-83-8084-070-6
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 799)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 10,4
  DOI:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  35/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky, Magdalena Nowak-Chmura.
  Tytuł: The repellent effects of plants and their active substances against the beetle storage pests / Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky, Magdalena Nowak-Chmura
  ¬ródło: Journal of Stored Products Research. - 2017, Vol. 74, s. 66-77
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 35.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 0022-474X
  Adres url:
  DOI:  36/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
  Tytuł: Tick (Acari: Ixodida) attacking domestic cats (Felis catus L.) in southern Poland / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
  ¬ródło: W: XIX Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite - Znaczenie Medyczne i Sanitarne = The 19th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropodos - Medical and Sanitary significance
  Adres wydawniczy: Janowiec nad Wisł± : Koliber, 2017
  Opis fizyczny: S. 27-27
  p-ISBN: 978-83-60497-23-4
  Typ publikacji: PRA  37/116
  Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
  Tytuł: Ticks (Acari: Ixodida) attacking domestic cats (Felis catus L.) in southern Poland / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
  ¬ródło: W: Stawonogi : w ¶rodowisku miejskim i podmiejskim / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2017
  Opis fizyczny: S. 51-61
  p-ISBN: 978-83-60497-28-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,6  38/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Jan Boczek.
  Tytuł: Żyjemy w ¶wiecie opanowanym przez owady / Małgorzata Kły¶, Jan Boczek
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2017, nr 2, s. 42-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 1643-8779  39/116
  Autorzy: Jan Boczek, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Czy komary wybieraj± swoich żywicieli? / Jan Boczek, Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2016, nr 2, s. 31-34
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 1643-8779  40/116
  Autorzy: Jan Boczek, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Mucha domowa (Musca domestica L.) w ¶rodowisku człowieka / Jan Boczek, Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2016, nr 2, s. 35-39
  Uwagi: 1643-8779
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000  41/116
  Autorzy: Paweł Zawadzki, Bohdan Staro¶ciak, Paweł Dybicz, Konrad Perkowski, Wanda Baltaza, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Pionkowski, Emilia Ja¶niewska, Lidia Chomicz.
  Tytuł: Opportunistic strains - risk factors of infections in humans - detected in synanthropic arthropods occurring inside and in vicinity of healt facilities / Paweł Zawadzki, Bohdan Staro¶ciak, Monika Dybicz, Konrad Perkowski, Wanda Baltaza, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Pionkowski, Emilia Ja¶niewska, Lidia Chomicz
  ¬ródło: W: Stawonogi : zależno¶ci w układzie żywiciel-ektopasożyt-patogen / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2016
  Opis fizyczny: S. 89-96
  p-ISBN: 978-83-60497-18-0
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  42/116
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski.
  Tytuł: Owady i ich rola w przyrodzie - kształtowanie wiedzy i postaw uczniów / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski
  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 10, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 264, 8 s.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9927  43/116
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski.
  Tytuł: Owady i ich rola w przyrodzie - kształtowanie wiedzy i postaw uczniów. Cz. 2 / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Małgorzata Kły¶, Piotr Bębas, Marcin Chrzanowski
  ¬ródło: Aura. - 2016, nr 11, Dodatek Ekologiczny dla szkół, nr 265, s. 1-7
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0137-3668
  e-ISSN: 2449-9924  44/116
  Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Pest control of harmful arthropods occurring in stored grain and food products / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Stawonogi : zależno¶ci w układzie żywiciel-ektopasożyt-patogen / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2016
  Opis fizyczny: S. 273-279
  p-ISBN: 978-83-60497-18-0
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  45/116
  Autorzy: Justyna Jakubas-Zawalska, Marek Asman, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz.
  Tytuł: Prevalence of sensitization to extracts from particular life stages of the saw-toothed grain beetle (Oryzaephilus surinamensis) in citizens of selected suburban areas of Southern Poland / Justyna Jakubas-Zawalska, Marek Asman, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz
  ¬ródło: Journal of Stored Products Research. - 2016, Vol. 69, s. 252-256
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 35.000
  p-ISSN: 0022-474X
  Adres url:
  DOI:  46/116
  Autorzy: Justyna Jakubas-Zawalska, Marek Asman, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz.
  Tytuł: Sensitization to Sitophilus granarius in selected suburban population of South Poland / Justyna Jakubas-Zawalska, Marek Asman, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz
  ¬ródło: Journal of Stored Products Research. - 2016, Vol. 69, s. 1-6
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 35.000
  p-ISSN: 0022-474X
  DOI:  47/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas.
  Tytuł: ¦wiat biologii : biologia dla gimnazjum : materiał edukacyjny : wybrane rozdziały podręcznika do biologii dla gimnazjum "¦wiat biologii 2" / Małgorzata Kły¶, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2016
  Opis fizyczny: 131 s.
  p-ISBN: 978-83-267-2599-9
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  48/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Lidia Chomicz, Natalia Malejky.
  Tytuł: The methods to forecast and detect harmful arthropods in stored cereal seeds and food products / Małgorzata Kły¶, Lidia Chomicz, Natalia Malejky
  ¬ródło: W: Stawonogi : zależno¶ci w układzie żywiciel-ektopasożyt-patogen / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2016
  Opis fizyczny: S. 291-296
  p-ISBN: 978-83-60497-18-0
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  49/116
  Autorzy: Paweł Zawadzki, Bohdan Staro¶ciak, Wanda Baltaza, Paweł Dybicz, Krzysztof Pionkowski, Witold Pawłowski, Małgorzata Kły¶, Lidia Chomicz.
  Tytuł: The threats for human health induced by food pests of Plodia interpunctella as reservoirs of infectious microbiota / Paweł J. Zawadzki, Bohdan Staro¶ciak, Wanda Baltaza, Monika Dybicz, Krzysztof Pionkowski,Witold Pawłowski, Małgorzata Kły¶, Lidia Chomicz
  ¬ródło: Przegl±d Epidemiologiczny. - 2016, Vol. 70, nr 4, s. 617-627
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 0033-2100  50/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura.
  Tytuł: Invasive alien arthropod species and their adverse impact in Poland / Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura
  ¬ródło: W: Stawonogi : we współczesnym ¶wiecie / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2015
  Opis fizyczny: S. 101-109
  p-ISBN: 978-83-60497-03-6
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,0  51/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura.
  Tytuł: Invasive alien arthropod species and their adverse impact in Poland / Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura
  ¬ródło: W: Arthropods : in the contemporary world / ed by. Alicja Buczek, Czesław Błaszak
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2015
  Opis fizyczny: S. 101-109
  p-ISBN: 978-83-60497-03-6
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  52/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Anna Przystupińska.
  Tytuł: The mortality of Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Silvanidae) induced by powdered plants / Małgorzata Kły¶, Anna Przystupińska
  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2015, Vol. 55, no 1, s. 110-116
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  p-ISSN: 1427-4345
  e-ISSN: 1899-007X
  Adres url:  53/116
  Autorzy: Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
  Tytuł: Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) - European tick species in urban areas of southern Poland's Małopolska voivodeship / Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
  ¬ródło: W: Arthropods. Threat to human and animal health / pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2014
  Opis fizyczny: S. 13-21
  p-ISBN: 978-83-60497-87-6
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  54/116
  Autorzy: Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
  Tytuł: Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) - European tick species in urban areas of southern Poland's Małopolska voivodeship / Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
  ¬ródło: W: XVI Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite - Znaczenie Medyczne i Sanitarne / pod red. Alicji Buczek [et al.]
  Adres wydawniczy: Kazimierz Dolny : KOLIBER. Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, 2014
  Opis fizyczny: S. 84-85
  p-ISBN: 978-83-60497-82-1
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  55/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura.
  Tytuł: The routes of expansion of allergenic store pest insects to Poland / Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak - Chmura
  ¬ródło: W: Arthropods. Threat to human and animal health / pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2014
  Opis fizyczny: S. 379-386
  p-ISBN: 978-83-60497-87-6
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  56/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura.
  Tytuł: The routes of expansion of allergenic store pest insects to Poland / Małgorzata Kły¶, Magdalena Nowak-Chmura
  ¬ródło: W: XVI Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite - Znaczenie Medyczne i Sanitarne / pod red. Alicji Buczek [et al.]
  Adres wydawniczy: Kazimierz Dolny : KOLIBER. Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, 2014
  Opis fizyczny: S. 64-65
  p-ISBN: 978-83-60497-82-1
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  57/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Various aspects of the harmful impact of arthropod pest on stored cereal grain and food products / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Stawonogi : aspekty medyczne i weterynaryjne / pod red. Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
  Adres wydawniczy: 2013 : Koliber, 2013
  Opis fizyczny: S. 73-83
  p-ISBN: 978-83-60497-67-8
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,5  58/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Wpływ ziół na niektóre gatunki chrz±szczy szkodliwe w magazynach i przechowalniach / Małgorzata Kły¶
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013
  Opis fizyczny: 76, [1] s.
  p-ISBN: 978-83-7271-809-9
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 655)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  59/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: An influence of herbs on the sex structure in populations of insect pests of stored products / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2012, Vol. 52, no 4, s. 463-466
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000  60/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Emigration activity in lesser grain-borer rhyzopertha dominica in the initial stage of infesting stored wheat grain (Coleoptera: Bostrichidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Entomol Gener. - 2012, Vol. 34, nr 1-2, s. 91-96
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  61/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Emigration activity of the saw-toothed grain beetle oryzaephilus surinamensis L. (coleoptera: silvanidae) in various environmental temperatures / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2012, Vol. 52, no 4, s. 397-400
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000  62/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Methods to lower populations numbers of stored product pests / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Stawonogi : znaczenie medyczne i gospodarcze / pod red. Alicji Buczek
  Adres wydawniczy: Lublin : Akapit, 2012
  Opis fizyczny: S. 349-354
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  63/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Repellent effect of the plants lavender and caraway on the migration of rhyzopertha dominica F populations (Coleoptera: Bostrichidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Entomologia Generalis. - 2011, Vol. 33, nr 1/2, s. 71-78
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  64/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶, Marcin Ryszkiewicz.
  Tytuł: ¦wiat biologii. Cz. 3 : podręcznik dla gimnzjum / Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶, Marcin Ryszkiewicz
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2011
  Opis fizyczny: 184 s.
  p-ISBN: 978-83-2670-313-3
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000  65/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: The ifluence of herb species on population processes of sitophilus oryzae L (Coleoptera: Curculionidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Entomologia Generalis. - 2011, Vol. 33, nr 4, s. 273-280
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  66/116
  Autorzy: Anna Chrzan, Małgorzata Kły¶, Maria Marko-Worłowska.
  Tytuł: Badania Zakładu Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturystyki nad populacjami zwierz±t bezkręgowych oraz biomonitoringiem zanieczyszczeń / Anna Chrzan, Małgorzata Kły¶, Maria Marko-Worłowska
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2010, nr 2, s. 47-56
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  67/116
  Autorzy: Anna Chrzan, Małgorzata Kły¶, Maria Marko-Worłowska.
  Tytuł: Badania Zakładu Ekologii, Badań Łowieckich i Ekoturytyki nad populacjami zwierz±t bezkręgowych oraz biomonitoringiem zanieczyszczeń / Anna Chrzan, Małgorzata Kły¶, Maria Marko-Worłowska
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2010, nr 2, s. 47-56
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000  68/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: ¦wiat biologii : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 2 / Małgorzata Kły¶ [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2010
  Opis fizyczny: 240 s. + dysk optyczny (CD-ROM)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  69/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Joanna Stawarz.
  Tytuł: ¦wiat biologii : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶, Joanna Stawarz
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2009
  Opis fizyczny: 228 s. + dysk optyczny (CD-ROM)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  70/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: The influence of lower temperature on the migration activity of the population of Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2009, Vol. 49, nr 3, s. 263-266
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000  71/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: The influence of the herbs sage and wormwood on the migrational activity of saw-toothed grain beetles Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Cucujidae) populations / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: IOBC/WPRS (OILB/SROP) Working Group Integrated Protection of Stored Products : Campobasso, Italy, June 29 - July 2, 2009 : book of abstracts / C. Athaniassou, P. Trematerra (ed.)
  Adres wydawniczy: Campobasso : Universitá degli Studi del Molise Campobasso, 2009
  Opis fizyczny: S. 54
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  72/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Effect of increased temperatures on the course of the population of saw-toothed grain beetles Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera, Cucujidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Ecological Chemistry and Engineering. A. - 2008, Vol. 15, nr 1-2, s. 75-80
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000  73/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Temperature influence at the feeding activity of lesser grain borer Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Ecological Chemistry and Engineering. A. - 2008, Vol. 15, nr 4-5, s. 355-360
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 6.000  74/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: The effect of Mentha piperita L. and Geranium robertianum L. on the course of population processes of the lesser grain borer Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: IOBC Bulletin. - 2008, Vol. 40, s. 253-259
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG  75/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: The influence of the herbs sage and wormwood on the migration of Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera : Bostrichidae) populations / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Journal of Stored Products Research. - 2007, Vol. 43, nr 4, s. 558-563
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG  76/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Aktywno¶ć migracyjna kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) w warunkach zasiedlania nowego pokarmu / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2006, z. 515, s. 172-179
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  77/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Aktywno¶ć migracyjna kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) w warunkach zasiedlania nowego pokarmu / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Biologiczne metody oceny stanu ¶rodowiska przyrodniczego : III ogólnopolska konferencja, Paradyż, 31 sierpnia - 2 wrze¶nia 2006 : streszczenia / [kom. red. Janina Nowak et al.]
  Adres wydawniczy: Szczecin : PPH Zapol, 2006
  Opis fizyczny: S. 28
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  78/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Correlation between nutritional selectivity and migratory activity of Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2006, Vol. 46, nr 4, s. 369-378
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  79/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Influence of selected herb species on the population of saw-toothed grain beetles Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera, Cucujidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Ecological Chemistry and Engineering. A. - 2006, Vol.. 13, no. 6, s. 535-540
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  80/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Nutritional preferences of the lesser grain borer Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrichidae) under conditions of free choice of food / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Journal of Plant Protection Research. - 2006, Vol. 46, nr 4, s. 359-367
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  81/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 6
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2005
  Opis fizyczny: 146 s. + dysk optyczny (CD-ROM)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  82/116
  Autorzy: Wiesława Gołda, Małgorzata Kły¶, Jadwiga Wardas.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 2 / Wiesława Gołda, Małgorzata Kły¶, Jadwiga Wardas
  Wydanie: Wyd. 6
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2005
  Opis fizyczny: 214 s. + dysk optyczny (CD-ROM)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  83/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun
  Wydanie: Wyd. 5
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2005
  Opis fizyczny: 150 s. + dysk optyczny (CD-ROM)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  84/116
  Autorzy: Andrzej Joachimiak, Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 3 / Andrzej Joachimiak, Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2005
  Opis fizyczny: 167 s. + dysk optyczny (CD-ROM)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  85/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶.
  Tytuł: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2 / Małgorzata Kły¶ [et al., w tym Andrzej Korna¶]
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2005
  Opis fizyczny: 445 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  86/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶.
  Tytuł: Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Cz. 2 / Małgorzata Kły¶ [et al., w tym Andrzej Korna¶]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, cop. 2005
  Opis fizyczny: 445 s
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  87/116
  Autorzy: Jacek Godula, Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶.
  Tytuł: Biologia : zoologia : kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum / Jacek Godula [et al., w tym Małgorzata Kły¶ , Andrzej Korna¶]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2005
  Opis fizyczny: 208 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  88/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Aktywno¶ć pokarmowa wybranych gatunków chrz±szczy spichrzowych a ich szkodliwo¶ć / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2004, z. 501, s. 211-217
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  89/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Aktywno¶ć pokarmowa wybranych gatunków chrz±szczy spichrzowych a ich szkodliwo¶ć / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Biologiczne metody oceny stanu ¶rodowiska przyrodniczego : II ogólnopolska konferencja, Paradyż, 2-4 wrze¶nia 2004 : streszczenia / [kom. red. Janina Nowak et al.]
  Adres wydawniczy: Szczecin : PPH Zapol, 2004
  Opis fizyczny: S. 60
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  90/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 5
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2004
  Opis fizyczny: 146 s. + dysk optyczny (CD-ROM)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  91/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶, Zbigniew Miszalski.
  Tytuł: Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶ [et al., w tym Andrzej Korna¶, Zbigniew Miszalski]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2004
  Opis fizyczny: 286 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  92/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Feeding inhibitors in pest control: efect of herb additons to food on the population dynamics of the lesser grain borer Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrychidae) / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Polish Journal of Ecology. - 2004, Vol. 52, nr 4, s. 575-581
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  93/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 4 uzup.
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2003
  Opis fizyczny: 146 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  94/116
  Autorzy: Wiesława Gołda, Małgorzata Kły¶, Jadwiga Wardas.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 2 / Wiesława Gołda, Małgorzata Kły¶, Jadwiga Wardas
  Wydanie: Wyd. 4
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2003
  Opis fizyczny: 214 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  95/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun
  Wydanie: Wyd. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2003
  Opis fizyczny: 144 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  96/116
  Autorzy: Andrzej Joachimiak, Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 3 / Andrzej Joachimiak, Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", cop. 2003
  Opis fizyczny: 167 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  97/116
  Autorzy: Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2 / Małgorzata Kły¶ [et al., w tym Andrzej Korna¶]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2003
  Opis fizyczny: 152 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  98/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 5 zm.
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2003
  Opis fizyczny: 96 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  99/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2003
  Opis fizyczny: 95 s.
  Uwagi: Tyt. okł.: Biologia dla gimnazjum : zeszyt ćwiczeń.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  100/116
  Autorzy: Zofia Ciesielska, Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Aktywno¶ć migracyjna populacji kapturnika zbożowca Rhyzoperha dominica (F) (Coleoptera, Bostrychidae) / Zofia Ciesielska, Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Zoologica. - 2002, Nr 1, s. 25-37
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
  Repozytorium UP:  101/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2002
  Opis fizyczny: 136 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  102/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun
  Wydanie: Wyd. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2002
  Opis fizyczny: 144 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  103/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶.
  Tytuł: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶ [et al., w tym Andrzej Korna¶]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2002
  Opis fizyczny: 175 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  104/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶
  Wydanie: Wyd. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", 2002
  Opis fizyczny: 95 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  105/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Budowa i rola układu nerwowego u zwierz±t : scenariusz lekcji w gimnazjum / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2002, nr 1, s. 52-54
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  106/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Edukacja ¶rodowiskowa w gimnazjum - podstawy programowe i ich realizacja / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Edukacja ¶rodowiskowa - programy, metody, efekty / pod red. Danuty Cichy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002
  Opis fizyczny: S. 153-156
  Seria: (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i ¦rodowisko" ; 28)
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  107/116
  Autorzy: Andrzej Joachimiak, Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶.
  Tytuł: Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Andrzej Joachimiak, Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", cop. 2002
  Opis fizyczny: 79 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  108/116
  Autorzy: Andrzej Joachimiak, Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶.
  Tytuł: Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Andrzej Joachimiak, Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", cop. 2002
  Opis fizyczny: 63, [1] s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  109/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Scenariusz lekcji w gimnazjaum : budowa i rola układu nerwowego zwierz±t / Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2002, nr 1, s. 52-54
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  110/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Zofia Ciesielska.
  Tytuł: Zgrupowania i aktywno¶ć populacji szkodników zapasów ziarna na tle ich szkodliwo¶ci / Zofia Ciesielska, Małgorzata Kły¶
  ¬ródło: W: Biologiczne metody oceny stanu ¶rodowiska przyrodniczego : I ogólnopolska konferencja : streszczenia : Paradyż, 11-13 wrze¶nia 2002 / Katedra Biochemii. Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Adres wydawniczy: Szczecin : "Zapol", [2002]
  Opis fizyczny: S. 58
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  111/116
  Autorzy: Wiesława Gołda, Małgorzata Kły¶, Jadwiga Wardas.
  Tytuł: Biologia dla gimnazjum. Cz. 2 / Wiesława Gołda, Małgorzata Kły¶, Jadwiga Wardas
  Wydanie: Wyd. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2001
  Opis fizyczny: 214 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  112/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶.
  Tytuł: Biologia : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶
  Adres wydawniczy: Warszawa : "Nowa Era", cop. 2001
  Opis fizyczny: 95 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  113/116
  Autorzy: Zofia Ciesielska, Barbara Pieronek, Anna Chrzan, Andrzej Górz, Małgorzata Kły¶, Maria Marko-Worłowska, Danuta Sołtyk.
  Tytuł: Kierunki badań entomologicznych prowadzonych w Zakładzie Ekologii i Ochrony ¦rodowiska Akademii Pedagogicznej w Krakowie / Zofia Ciesielska [et al.]
  ¬ródło: W: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego : materiały zjazdowe : Spała, 14-16 wrze¶nia 2001 / [zredagowali: Lech Buchholz i Marek Bunalski]
  Adres wydawniczy: Poznań, 2001
  Opis fizyczny: S. 28-29
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  114/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun.
  Tytuł: Biologia : podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej / Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 1994
  Opis fizyczny: 146 s., [4] s. tabl.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  115/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun.
  Tytuł: Biologia : zeszyt ćwiczeń do klasy VIII szkoły podstawowej / Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun
  Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 1994
  Opis fizyczny: 94 s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  116/116
  Autorzy: Małgorzata Kły¶, Maria Worłowska.
  Tytuł: Chronione i zdegradowane tereny w okolicy Krakowa jako obiekty zajęć z zakresu ekologii / Małgorzata Kły¶, Maria Worłowska
  ¬ródło: W: Krajobraz ekologiczny : materiały z II Konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ochrony ¦rodowiska WSP w Bydgoszczy, Sucha koło Klonowa, 28-30 listopada 1991 r. / red. Józef Banaszak
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993
  Opis fizyczny: S. 363-369
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie