Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KAROLCZAK KAZIMIERZ
Liczba odnalezionych rekordów: 124

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/124

Autorzy: Monika W±s, Kazimierz Karolczak, Bogusław Skowronek, Mariusz Wołos, Katarzyna Potyrała, Robert Stawarz, Małgorzata Grzelewska, Renata M. Zaj±c, Dorota Rojek-Koryzna, Małgorzata Idzik, Ewa Trznadel, Justyna Chyla, Dagmara Romanowska-Dworak, Kamil Firmanty, Magdalena Biernat, Łukasz Bandoła, Anna Hejczyk, Marek Żoł±dek, Patrycja Pancerz.
Tytuł: Pierwsze kroki na UP... / Monika W±s, Kazimierz Karolczak, Bogusław Skowronek, Mariusz Wołos, Katarzyna Potyrała, Robert Stawarz, Małgorzata Grzelewska, Renata Zaj±c, Dorota Rojek-Koryzna, Małgorzata Idzik, Ewa Trznadel, Justyna Chyla, Dagmara Romanowska-Dworak, Kamil Firmanty, Magdalena Biernat, Łukasz Bandoła, Anna Hejczyk, Marek Żoł±dek, Patrycja Pancerz
¬ródło: Commentarii Academici. - 2019, nr 9-10, s. 31-35
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:2/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Wkład arystokracji galicyjskiej w kształtowanie podstaw aparatu dyplomatycznego Polski / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Pożegnanie z Galicj± : wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski / pod redakcj± Andrzeja Kastorego
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2019
Opis fizyczny: S.109-119
p-ISBN: 978-83-7676-315-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki.
Tytuł: Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy / redakcja Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki OP
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Esprit S.C., 2018
Opis fizyczny: 272 s.
p-ISBN: 978-83-65847-89-8
Seria: (Studia i ¬ródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; T. 17)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 15,14/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Genealogia, koligacje i kontakty towarzyskie Czartoryskich / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy / redakcja Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki OP
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Esprit S.C., 2018
Opis fizyczny: S.21-45
p-ISBN: 978-83-65847-89-8
Seria: (Studia i ¬ródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; T. 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,25/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Katarzyna Potyrała, Bogusław Skowronek, Robert Stawarz, Mariusz Wołos, Małgorzata Grzelewska.
Tytuł: Kluczowe rozmowy / [prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, dr hab. prof UP Katarzyna Potyrała, prof. dr hab. Bogusław Skowronek, dr hab. prof UP Robert Stawarz, prof. dr hab. Mariusz Wołos, mgr Małgorzata Grzelewska w rozmowie z Monik± W±s]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 3-4, s. 1-13 [II]
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:6/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki.
Tytuł: Wstęp / Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki OP
¬ródło: W: Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy / redakcja Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki OP
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Esprit S.C., 2018
Opis fizyczny: S. 9-19
p-ISBN: 978-83-65847-89-8
Seria: (Studia i ¬ródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; T. 17)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL7/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Arystokracja i ziemiaństwo galicyjskie w historiografii polskiej po 1989 roku / Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Od zjazdu w Łodzi do zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku / pod redakcj± Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017
Opis fizyczny: S. 101-115
p-ISBN: 978-83-7181-998-8
Seria: (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,298/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Literaci a Dzieduszyccy / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 669-684
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,079/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Lwowskie ¶lady Sapiehów / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Przywrócić pamięci : 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951) / redakcja naukowa Marcin Marynowski i ks. Jacek Urban
Adres wydawniczy: Przemy¶l : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemy¶lu, 2017
Opis fizyczny: S. 43-51
p-ISBN: 978-83-60680-59-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,510/124
Autorzy: Krzysztof A. Makowski, Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Od zjazdu w Łodzi do zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku / pod redakcj± Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017
Opis fizyczny: 230 s.
p-ISBN: 978-83-7181-998-8
Seria: (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 13,511/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Konrad Meus.
Tytuł: Prasa w warsztacie badawczym historyka / pod redakcj± naukow± Kazimierza Karolczaka i Konrada Meusa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 238 s.
p-ISBN: 978-83-8084-011-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 771)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 1312/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Słowo wstępne / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Dwa wieki uzdrowiska Żegiestów / Barbara Rucka
Adres wydawniczy: Żegiestów : Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa, 2016
Opis fizyczny: S. 4-5
p-ISBN: 978-83-937086-3-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL13/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: W oczach polskich arystokratów... : Opatija w końcu XIX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Europa ¦rodkowa, Bałkany i Polacy : studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi / pod redakcj± Janusza Pezdy i Stanisława Pijaja
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2017
Opis fizyczny: S. 441-455
p-ISBN: 978-83-65080-55-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7714/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Christoph Augustynowicz, Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772-1844, LIT Verlag, Wien 2015, ss. 362 / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2016, T. 123, nr 4, s. 851-857
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772-1844 / Christoph Augustynowicz. - Wien, 2015.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0023-590315/124
Autorzy: Iwona Długoń, Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Czartoryskich i Dzieduszyckich zwi±zki z zakonem ¶w. Dominika / Iwona Długoń, Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Bazylika Matki Boskiej Bolesnej: ludzie, dzieje, sztuka / redakcja Marek Miławicki, Rafał Nestorow
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Esprit S.C., 2016
Opis fizyczny: S. 151-166
p-ISBN: 978-83-65706-32-4
Seria: (Studia i ¬ródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 116/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dok±d nam i¶ć wypada Wojciecha Dzieduszyckiego / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: O pożytkach z lektury ksi±żek historycznych : eseje ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi A. Makowskiemu na 60. rocznicę urodzin / pod redakcj± Witolda Molika
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Historii UAM, 2016
Opis fizyczny: S. 97-105
p-ISBN: 978-83-65663-09-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,517/124
Autorzy: Marta Tylza-Janosz, Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kęty : wokół społeczno¶ci : studia i szkice z przeszło¶ci miasta i okolicy / [redakcja Marta Tylza-Janosz ; wstęp Kazimierz Karolczak]
Adres wydawniczy: Kęty : Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego, 2017
Opis fizyczny: 219 s.
p-ISBN: 978-83-926777-8-9
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1218/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Krakowskie interesy rodziny Goetzów / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku - zarys monograficzny : praca zbiorowa oparta na rozszerzonych i uzupełnionych materiałach z konferencji popularnonaukowej zorganizowanej przez Jana Gawlika i Mieczysława Mietłę, reprezentuj±cych Brzeskie Towarzystwo "Gryf" w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana Pawła II w Brzesku, dnia 2 czerwca 2016 roku, na zakończenie jubileuszu 170. rocznicy założenia Browaru Okocim / [redakcja Jan Stefan Gawlik ; przy współpracy Anny Skoczek i Mieczysława Mietły]
Adres wydawniczy: Brzesko : Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016
Opis fizyczny: S. 36-42
p-ISBN: 978-83-940390-1-1
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,3619/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Peter Kovaľ, Konrad Meus.
Tytuł: Miasto w Europie ¦rodkowo-Wschodniej : procesy modernizacyjne / redakcja naukowa Kazimierz Karolczak, Peter Kovaľ, Konrad Meus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: 382 s.
p-ISBN: 978-83-7271-984-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 757)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 18
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Marcin Kania.
Tytuł: Nie jestem rewolucjonist± : rozmowa z JM Rektorem elektem UP prof. Kazimierzem Karolczakiem / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 9-14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672621/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Od miasteczka do miasta : Limanowa w procesie przemian cywilizacyjnych w XIX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Miasto w Europie ¦rodkowo-Wschodniej : procesy modernizacyjne / redakcja naukowa Kazimierz Karolczak, Peter Kovaľ, Konrad Meus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 187-200
p-ISBN: 978-83-7271-984-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 757)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]22/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Pałace arystokratyczne w przestrzeni publicznej Lwowa / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Visnik L'vivs'kogo universitetu. Seriâ istorična. - 2016, T. 10, č. 1, s. 140-151
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2078-610723/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Jacek Popiel, Konrad Meus.
Tytuł: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum - znane i nieznane : 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016 / redakcja naukowa Kazimierz Karolczak, Jacek Popiel, Konrad Meus
Adres wydawniczy: Wadowice : Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, 2016
Opis fizyczny: 360 s.
p-ISBN: 978-83-65196-39-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 2024/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825-1899) - mecenas nauki i uczonych / Kazimierz Karolczak
¬ródło: PAUza Akademicka. - 2016, Nr 333-334, s. 2-5
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1689-488X
Adres url:25/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dzedušic'ki : istoriâ rodu : potužic'ko-zaričans'ka liniâ : monografiâ / Kazimež Karol'čak
Adres wydawniczy: Kiiv : Vid-vo NPU imieni M. P. Dragomanova, 2015
Opis fizyczny: 384 s.
p-ISBN: 978-966-931-025-5
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: UKR
Punktacja MNiSW: 25.00026/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dziennikarz i polityk : Leon Chrzanowski (1828-1899) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Tarnowskie Studia Historyczne. - 2015, T. 5, s.54-63
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2080-690627/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Maecenas, philanthropist and collector / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Naukovi Zapiski Deržavnogo Prirodoznavčogo Muzeû. - 2015, vip. 31, s. 165-178
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2224-025X
Liczba arkuszy: 1,228/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: ¦wiat kobiet i mężczyzn w pałacu arystokrycznym w XIX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa ¶wiaty / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Historii ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Opis fizyczny: S. 393-400
p-ISBN: 978-83-7181-917-9
Seria: (Rodzina Dawna)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]29/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Z dziennika jazłowieckiej pensjonarki... / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literatur± dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Goł±b, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 115-126
p-ISBN: 978-83-7271-921-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 723)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,58
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Zwi±zki rodzinne i towarzyskie Zamoyskich / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy : działalno¶ć w kraju i za granic± / [redakcja tomu Jerzy M. Roszkowski, Muzeum Tatrzańskie]
Adres wydawniczy: Zakopane : Tatrzański Park Narodowy : Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, 2015
Opis fizyczny: S. 15-33
p-ISBN: 978-83-941445-3-1
Seria: (Zeszyty Tatrzańskie ; nr 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00031/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Arystokraci galicyjscy wobec ruchów niepodległo¶ciowych w pierwszej połowie XIX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. [T. 1] / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała ¦liwy, Adama W±tora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 105-118
p-ISBN: 978-83-7271-856-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Czas pokoju i zawieruchy w życiu arystokraty / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta. T. 9, Życie codzienne miasta / red. nauk. Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 343-353
p-ISBN: 978-83-7271-861-X
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 688)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]33/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dziecko w rodzinie arystokratycznej w XIX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Dzieciństwo / red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014
Opis fizyczny: S. 489-502
p-ISBN: 978-83-7181-817-2
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe Komisji Edukacji Narodowej w XIX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Biblioteka Współczesnej My¶li Pedagogicznej. - 2014, T. 3, s. 295-305
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2300-2689
Adres url:
Adres url:35/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta. T. 9, Życie codzienne miasta / red. nauk. Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 492 s.
p-ISBN: 978-83-7271-861-X
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 688)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, UKR
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]36/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Maurycy Dzieduszycki (1813-1877), zastępca kuratora Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich we Lwowie, pisarz, historyk / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa : studia i materiały. T. 4 / red. Lidia Michalska-Bracha i Małgorzata Przeniosło
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014
Opis fizyczny: S. 11-28
p-ISBN: 978-83-7133-607-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00037/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Mi±czyńscy z Pieniak / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Scientia nihil est quam veritatis imago : studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Anny Sochackiej i Pawła Jusiaka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
Opis fizyczny: S. 630-644
p-ISBN: 978-83-7784-591-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00038/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Od Wiednia do Jarosławia : Róża Dzieduszycka (1880-1964) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Rocznik Stowarzyszenia Miło¶ników Jarosławia. - 2014, T. 20, s. 367-377
Uwagi: Rocznik 2013/2014.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-335839/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Wstęp / Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów miasta. T. 9, Życie codzienne miasta / red. nauk. Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 5-9
p-ISBN: 978-83-7271-861-X
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 688)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Z apteki do fabryki : zapomniana kariera Michała Ludwika Dobrowolskiego (1853-1929) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Człowiek, społeczeństwo, Ľródło : studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff / pod redakcj± naukow± Szczepana Kozaka, Dariusza Opalińskiego, Janusza Polaczka, Szymona Wieczorka, Wioletty Zawitkowskiej
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
Opis fizyczny: S. 64-74
p-ISBN: 978-83-7996-114-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Centralny Zarz±d Dóbr Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2013, Z. 14, s. 14-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:42/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Agnieszka Kania.
Tytuł: Jeste¶my spadkobiercami kultury szlacheckiej : rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, Prorektorem do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badaczem dziejów polskiej arystokracji / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 5-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:43/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Rodzina Dzieduszyckich herbu Sas w XIX i XX wieku : linia starsza : potomkowie Tadeusza Gerwazego / Kazimierz Karolczak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: 387, [4] s.
p-ISBN: 978-83-7181-796-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00044/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Rywalizacja patronów, czyli jak doszło do naukowego rozdwojenia Jubilata / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego : labuntur anni... / red. Kazimierz Karolczak i Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: S. 213-217
p-ISBN: 978-83-7181-826-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]45/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Sibir' v vospominaniâh ssyl'nyh / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Problemy rossijsko-pol'skoj istorii i kul'turnyj dialog : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Novosibirsk, 23-24 aprelâ 2013 g. / [otv. red. Mariusz Wołos et. al.]
Adres wydawniczy: Novosibirsk : Institut Istorii SO RAN, 2013
Opis fizyczny: S. 143-156
p-ISBN: 978-5-93889-217-0
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]46/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Sibir' v vospominaniâh ssyl'nyh polâkov / K. Karol'čak
¬ródło: Gumanitarnye Nauki v Sibiri. - 2013, nr 3, s. 3-6
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: RUS
p-ISSN: 0869-865147/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego : labuntur anni... / red. Kazimierz Karolczak i Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: XX, 240 s.
p-ISBN: 978-83-7181-826-4
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL48/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Taida "poznaje" wschód... : nieznane losy Taidy Choińskiej-Dzieduszyckiej z Donimirskich / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Polska w XIX i XX wieku - społeczeństwo i gospodarka : [księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz] / red. Wiesław Caban [et al.]
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013
Opis fizyczny: S. 305-316
p-ISBN: 978-83-7133-577-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00049/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Wstęp / Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego : labuntur anni... / red. Kazimierz Karolczak i Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: S. IX-XVI
p-ISBN: 978-83-7181-826-4
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]50/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Żydowscy wła¶ciciele nieruchomo¶ci w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Židia pred a za Karpatami v priebehu stáročí / ed. Peter Konya
Adres wydawniczy: Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2013
Opis fizyczny: S. 184-194
p-ISBN: 978-80-555-1043-9
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00051/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Masoneria polska w kraju i na emigracji / pod red. Kazimierza Karolczka i Łukasza Tomasza Sroki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 108, [3] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00052/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Chodkiewiczowie / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 81-83
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]53/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Czartoryscy / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 91-94
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]54/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dzieduszyccy / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 115-116
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]55/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dzieduszyccy w życiu Galicji doby autonomicznej / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914) : studia i szkice / red. Krzysztof Fiołek, Marian Stala
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2011
Opis fizyczny: S. 87-117
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00056/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dzienniki z podróży ziemian polskich / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Pamiętniki, dzienniki i relacje jako Ľródła do badań historycznych : (XVIII-XX wiek) / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 126-136
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]57/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Jurek : (Jerzy Gołębiowski 1943-2010) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2011, Z. 10, s. 188-189
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:58/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Pamiętniki, dzienniki i relacje jako Ľródła do badań historycznych : (XVIII-XX wiek) / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 296 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00059/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Radziwiłłowie / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 347-353
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]60/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Rody kresowe / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 357-359
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]61/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Szembekowie : gał±Ľ podolska / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2011, Z. 9, s. 238-252
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:62/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Wi¶niowieccy / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 472-473
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Lubomirska Teofila Ludwika z Ostrogskich-Zasławskich ; Lubomirski Aleksander Dominik ; Sanguszko Barbara z Duninów; Sanguszko Eustachy Erazm ; Sanguszko Eustachy Stanisław ; Sanguszko Hieronim Janusz ; Sanguszko Izabela z Lubomirskich ; Sanguszko Janusz Aleksander ; Sanguszko Maria Anna (Marianna) z Lubomirskich ; Sanguszko Maria z Borchów ; Sanguszko Paweł Karol ; Sanguszko Paweł Roman ; Sanguszko Roman Damian ; Sanguszko Roman Stanisław Adam ; Sanguszko Roman Władysław; Sanguszko Władysław Hieronim
¬ródło: W: Encyklopedia Tarnowa / [red. nacz. Andrzej Niedojadło]
Adres wydawniczy: Tarnów : Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, 2010
Opis fizyczny: S. 242 ; 385-389
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL64/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 7, Urzędy, urzędnicy, instytucje / pod red. Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 558 s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 560)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, UKR
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]65/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Marszałkowie Galicyjskiego Sejmu Krajowego : portret zbiorowy / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 7, Urzędy, urzędnicy, instytucje / pod red. Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: S. 265-279
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 560)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]66/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Moda na Abację : Polacy na Istrii w drugiej połowie XIX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Człowiek w teatrze ¶wiata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesi±tych urodzin / pod red. Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 286-296
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 578)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]67/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Entuzjazm czy wyrachowanie? : kariery arystokratów galicyjskich w Księstwie Warszawskim / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Galicja w Księstwie Warszawskim : 200 rocznica / pod red. Henryka W. Żalińskiego, Huberta Chudzia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 160-172
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]68/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Genealogia Wojciecha Dzieduszyckiego / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Kurier Galicyjski. - 2009, nr 9, dodatek specjalny, s. 2-3
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL69/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Lokatorzy i kamienicznicy w ¶wietle krakowskiej opinii publicznej sprzed stu lat / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Społeczeństwo, kultura, inteligencja : studia historyczne ofiarowane profesor Irenie Homoli-Sk±pskiej / pod red. Elżbiety Orman i Grzegorza Niecia
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka ; Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2009
Opis fizyczny: S. 177-197
Seria: (Regiony, Historia, Kultura ; nr 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00070/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Notariat i hipoteka jako Ľródła do badań nad dziewiętnastowiecznym społeczeństwem polskim / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Ukryte w Ľródłach z warsztatu historyka XIX wieku / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 8-23
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00071/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Polski dwór - ukraińska wie¶ : stereotypowe postrzeganie Ukraińców przez ziemian / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Akulturacja/asymilacja na pograniczach kulturowych Europy ¦rodkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. T. 1, Stereotypy i pamięć / red. nauk. Robert Traba
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Niemiecki Instytut Historyczny, 2009
Opis fizyczny: S. 247-265
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00072/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Ukryte w Ľródłach z warsztatu historyka XIX wieku / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: 122, [2] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL73/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Witoldowi Molikowi do sztambucha / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Sztambuch Witolda Molika / / [zebr. i ułożyli Krzysztof A. Makowski, Jerzy Kołacki, Przemysław Matusik]
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Historii UAM, 2009
Opis fizyczny: S. 112-116
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00074/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Wstęp / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Ukryte w Ľródłach z warsztatu historyka XIX wieku / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 5-7
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL75/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Zarzecze : pałac a wie¶ w XIX i XX wieku / Karolczak Włodzimierz
¬ródło: W: Dwór a społeczno¶ci lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku / pod red. Wiesława Cabana, Mieczysława B. Markowskiego i Marka Przeniosło
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008
Opis fizyczny: S. 249-262
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00076/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Ziemianin w drodze : Europa poznawana w podróżach kuracyjnych / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918 / pod red. Krzysztofa Stępnika, Macieja Rajewskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Opis fizyczny: S. 13-30
Seria: (Komunikowanie i Komunikacja)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00077/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Arystokracji spotkania z Sienkiewiczem / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Tadeusz Bujnicki
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
Opis fizyczny: S. 63-76
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL78/124
Autorzy: Franciszek Le¶niak, Kazimierz Karolczak, Henryk Żaliński.
Tytuł: Historia Polski. [4], 1696-1830 / [aut. tomu: Franciszek Le¶niak (rozdz. 1-6), Kazimierz Karolczak (rozdz. 7-8), Henryk Żaliński (rozdz. 9-10)]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL79/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Krasiczyn i Sapiehowie w rękopi¶miennej spu¶ciĽnie rodziny Dzieduszyckich / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna / red. Krzysztof Stępnik
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
Opis fizyczny: S. 587-598
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL80/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Pracowite życie reprezentanta "warstwy próżniaczej"... : Włodzimierz hr. Dzieduszycki (1825-1899) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa : studia i materiały / pod red. Marka Przeniosło i Lidii Michalskiej-Brachy
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Akademii ¦więtokrzyskiej, 2007
Opis fizyczny: S. 11-36
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL81/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Radca - to brzmi dumnie... : wła¶ciciele nieruchomo¶ci w walce o miejsce w krakowskiej Radzie Miejskiej w latach 1902-1914 / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kraków : studia z dziejów miasta / pod red. nauk. Jerzego Rajmana
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: S. 169-185
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 483)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:82/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Rola ziemiaństwa w kształtowaniu oblicza społeczno¶ci miejskiej Lwowa i Krakowa / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: L'viv : misto, suspil'stvo, kul'tura. T. 6, L'viv - Krakiv: dialog mist v istoričnij retrospektivi / za red. Oleni Arkuši i Mar'âna Mudrogo
Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij nacíonalnij uníversitet ímení Ívana Franka, 2007
Opis fizyczny: S. 231-245
Seria: (Special'nij Vipusk Visnika L'vivs'kogo Universitetu. Seriâ Istorična)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL83/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Lwów naszej pamięci / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 4 (27), s. 61-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:84/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Paweł Stachnik.
Tytuł: Najstarszy i największy : rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, dziekanem Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 223 s, wydanie niedzielne [24 wrze¶nia], s. 6-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL85/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Polska pamięć o Lwowie... / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Palestra. - 2006, nr 9/10, s. 151-156
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL86/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Życie codzienne i funkcje dworu ziemiańskiego w czasie wojny i okupacji 1939-1945 / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Ziemianie wobec okupacji 1939-1945 : materiały z konferencji : "Czyn niepodległo¶ciowy ziemian polskich podczas II wojny ¶wiatowej" zorganizowanej w dniu 12 III 2004 r. przez Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego oraz ¦wiatowy Zwi±zek Żołnierzy Armii Krajowej / pod red. Michała Wenklara
Adres wydawniczy: Kraków : Societas Vistulana, 2006
Opis fizyczny: S. 147-165
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL87/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Altomonte Marcin ; Bacciarelli Marceli ; Bellotto Bernardo zw. Canaletto ; Berrecci Bartłomiej ; Blank Antoni Jan ; Boguszewski Krzysztof Aleksander ; Boy Adolf ; Brodowski Antoni Stanisław ; Brodowski Józef ; Callot Claude ; Cegielski (Gaspar Józef) Hipolit ; Chodasiewicz Robert Albert ; Chodowiecki Daniel Mikołaj ; Cinciała (Cińciała, Cieńciała) Andrzej ; Czechowicz Szymon ; Damrot Konstanty Augustyn ; Dembowski (Dębowski) Jan ; Dolabella Tomasz (Tommaso) ; Dürer Hans (Johannes, Hanusz) ; Esman (Essman) Józef ; Falck (Falckius, Falk) Jeremias ; Faworski Józef ; Franciszek Florentczyk ; Franciszek z Sieradza ; Frankowski Jan i bracia Leon oraz Stanisław ; Frey Jan Zachariasz ; Friedleinowie / [sygn.] K.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 14 ; 33-34 ; 68 ; 79 ; 101 ; 116 ; 140 ; 151-152 ; 188 ; 189-190 ; 209 ; 211-212 ; 234 ; 266 ; 286-287 ; 310 ; 336-337 ; 354 ; 378-379 ; 384 ; 387 ; 411 ; 412-413 ; 415-416 ; 417-418
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL88/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Cieńskich lwowskie ¶lady... / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 5, Ludzie Lwowa / pod red. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 215-231
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 430)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:89/124
Autorzy: Franciszek Le¶niak, Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Fukierowie / [sygn.] F.L. - K.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 420-421
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL90/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Geyer Ludwik ; Grabiński Józef Joachim ; Grassi Józef ; Grohmann Traugott Karol, Ludwik i Henryk Karol ; Han (Haan, Hahn) Herman ; Hawełka Antoni ; Hondius (Hondt) Wilhelm (Guilielmus) ; Kalinowski Józef ; Kapostas (Kaposztas, Kapustas, Kapostasz) Andrzej ; Kober (Koeber, Köber, Cober i in.) Marcin ; Kokular Aleksander ; Komarzewski Jan Chrzciciel ; Kosiński Antoni ; Kosiński Józef ; Krasicki Kazimierz Antoni Bazyli Teofil ; Kronenberg Leopold ; Krotowski (Krauthofer) Jakub ; Kucharski Aleksander ; Kuntze (Konicz) Tadeusz / [sygn.] K.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 437 ; 476-477 ; 483 ; 489-490 ; 515-516 ; 522-523 ; 554-555 ; 643 ; 656 ; 703-704 ; 711 ; 717 ; 740-741 ; 768-769 ; 776 ; 777 ; 793 ; 803
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL91/124
Praca recenzowana: Rodzina w historię wpisana... : Czartoryscy - Polska - Europa : historia i współczesno¶ć : materiały pokonferencyjne / pod red. Zbigniewa Barana. - Kraków, 2003
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2005, Z. 4, s. 237-241
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:92/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe ... : Z Czartoryskimi do korzeni ... (2) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (21), s. 60-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:93/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe : z Czartoryskimi do korzeni... (3) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 2 (22), s. 84-88
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:94/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe... : Z Czartoryskimi do korzeni... (4) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 3 (23), s. 92-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:95/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Stanisław Sierpowski.
Tytuł: Lampi Franciszek Ksawery ; Raczyński Kazimierz ; Radziwiłł Antoni Henryk / [sygn.] K.K. - St.S.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 819 ; 1257-1258 ; 1263
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL96/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Lampi Jan Chrzciciel ; Laskowski Zygmunt Władysław ; Lekszycki (Lexycki) Franciszek ; Lesseur (Lesserowicz) Wincenty de ; Lilpop Stanisław ; Lompa Józef Piotr ; Lubieniecki Krzysztof ; Lubieniecki Teodor Bogdan ; Łukaszewicz Józafat Ignacy ; Makowski Tomasz ; Marchocki Jerzy Ignacy ¦cibor ; Marcin Czarny ; Marcinkowski Karol ; Marszałkiewicz Stanisław ; Marteau Ludwik ; Michałowski Piotr ; Mielżyński Maciej Józef Franciszek ; Mielżyński Seweryn Józef Stanisław Gomor ; Milwitz Bartłomiej ; Mirys Sylwester Augustyn ; Moeller (Möller) Antoni ; Moraczewski Jędrzej ; Niegolewski Andrzej Marcin ; Norblin Jan Piotr ; Oleszczyński Antoni ; Oleszczyński Seweryn ; Oleszkiewicz Józef ; Orłowski Aleksander ; Rymkiewicz Franciszek Ksawery / [sygn.] K.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 819-820 ; 825-826 ; 834-835 ; 842 ; 855 ; 865-866 ; 869-870 ; 897 ; 911 ; 925-926 ; 928-929 ; 933 ; 955-956 ; 963-964 ; 980 ; 985 ; 993-994 ; 997 ; 1034 ; 1045 ; 1067-1069 ; 1083 ; 1329
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL97/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 5, Ludzie Lwowa / pod red. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 432 s., [8] s. tabl., [1] s. tabl. złoż.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 430)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, UKR
Adres url:98/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Ocena podręcznika Jana Wróbla i Roberta Kostry "OdnaleĽć przeszło¶ć. Historia od 1815 roku do współczesno¶ci" / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych. - 2005, T. 3, s. 79-83
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL99/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Palacz (Palaczyk) Maciej ; Palloni Michał Anioł ; Peszka Józef ; Pinck Franciszek ; Pitschmann Józef Franciszek Jan ; Piwarski Jan Feliks ; Plersch Jan Bogumił ; Płoński Michał ; Postawa Piotr z Proszowic ; Potworowski Gustaw Eugeniusz ; Raczyński Ignacy ; Radwański Feliks ; Radwański Feliks młodszy ; Rejchan Alojzy ; Rejchan Józef ; Rustem Jan ; Sacchetti Antoni ; Sala Sebastian ; Samostrzelnik Stanisław ; Schultz Jerzy Daniel ; Słoński (Słoninka) Gabriel ; Smołka (Smolka, Smółka) Emanuel ; Smuglewicz Antoni ; Smuglewicz Franciszek ; Sokolnicki Michał h. Nowina ; Sowiński Józef Longin ; Stachowicz Michał ; Statkowski Roman ; Stattler Wojciech Korneli ; Stech Andrzej ; Stefański Walenty Maciej ; Steinkeller Piotr Antoni ; Stolarczyk Józef ; Strobel Bartłomiej ; Stroiński Stanisław ; Suchodolski January ; Suess Hans ; Sułkowski Antoni Paweł / [sygn.] K.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1111 ; 1112 ; 1143 ; 1166 ; 1176 ; 1176-1177 ; 1182 ; 1183 ; 1207-1208 ; 1218 ; 1256-1257 ; 1260 ; 1281-1282 ; 1318-1319 ; 1338 ; 1339-1340 ; 1341-1342 ; 1357 ; 1406 ; 1413 ; 1415-1416 ; 1418 ; 1428-1429 ; 1437-1438 ; 1452 ; 1453-1454 ; 1456-1457 ; 1458-1459 ; 1463 ; 1467-1468 ; 1481 ; 1483
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL100/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Szablowski Jerzy Jan ; Szafranek Józef ; Szela Jakub ; Szymonowicz-Siemiginowski Jerzy ; ¦ciegienny Piotr ; Tański Kazimierz Aleksander ; Tauerbach Sebastian ; Tokarzewski-Karaszewicz Szymon ; Topolski Maciej ; Tricius (Tretko) Jan ; Vogel Zygmunt ; Wall (Wahl) Józef ; Wańkowicz Walenty ; Weyssenhoff Jan ; Wodzicki Stanisław ; Wojniakowski Kazimierz ; Zaleski Marcin ; Załuski Józef Bonawentura Ignacy ; Ziarnko (Le Grain) Jan ; Zieleniewski Hiacynt Ludwik ; Żebrowski Walenty, wła¶c. Antoni ; Żernicki Jan ; Żymirski Franciszek / [sygn.] K.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1489 ; 1490 ; 1501 ; 1523 ; 1525 ; 1537 ; 1542 ; 1551 ; 1556 ; 1561 ; 1589 ; 1597 ; 1599 ; 1615-1616 ; 1656-1657 ; 1662 ; 1699 ; 1703 ; 1726 ; 1727 ; 1750 ; 1754 ; 1767
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL101/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Ukraińska rewolucja : pomarańczowa nadzieja w czarno-białej rzeczywisto¶ci / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (21), s. 48-53
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:102/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: W poszukiwaniu ojczyzny : powroty i tęsknoty Michała Cie¶li / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Podhalanie w ¶wiecie : historia i współczesno¶ć / pod red. Agaty Judyckiej, Zbigniewa Judyckiego i Henryka W. Żalińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 97-102
Uwagi: Materiały IX Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej : Zakopane, 9-11 wrze¶nia 2005.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL103/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe ... : moja Ameryka (3) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 184-187
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:104/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe ... : z Czartoryskimi do korzeni ... (1) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 138-141
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:105/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe... : moja Ameryka (2) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 18, s. 106-109
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:106/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Ziemianin w mie¶cie : lwowskie siedziby arystokracji galicyjskiej / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2004, Z. 3, s. 395-404
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:107/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Adam Przybo¶ w oczach najmłodszego wychowanka / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 42-46
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:108/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kazimierza Karolczaka podróże nie tylko naukowe... : moja Ameryka (1) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 115-118
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:109/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Władysław Zamoyski : Kórnik - Zakopane w rękopi¶miennej spu¶ciĽnie rodziny Dzieduszyckich / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Władysław Zamoyski 1853-1924 / pod red. Stanisława Sierpowskiego
Adres wydawniczy: Kórnik : Biblioteka Kórnicka PAN ; Zakopane : Urz±d Miasta, 2003
Opis fizyczny: S. 209-222
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL110/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 4 / pod red. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 428 s., [1] k. tabl.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 326)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Adres url:111/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Orest Nestor Maciuk : (1932-1999) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 4 / pod red. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 9-13
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 326)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:112/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Stereotyp - komunikacja społeczna / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2002/2003, nr 13, s. 40
Uwagi: O działalno¶ci Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:113/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Stosunek ziemian zwi±zanych ze Lwowem do Ukraińców w pierwszej ćwierci XX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 4 / pod red. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 275-289
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 326)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:114/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Ołeksander Miszczenko.
Tytuł: Ukraina w drodze do Unii Europejskiej / z Ołeksandrem Miszczenk±, ministrem pełnomocnym Ambasady Ukrainy w Polsce rozm. Kazimierz Karolczak
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 12, s. 24-27
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:115/124
Autorzy: Franciszek Le¶niak, Kazimierz Karolczak, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. [T.] 4, 1696-1830 / Franciszek Le¶niak, Kazimierz Karolczak, Henryk Żaliński ; red. Marian Szulc
Wydanie: Wydanie specjalne dla Klubu dla Ciebie
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2002
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL116/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Zakordonni informacijno-presovi buro L'vivskoi Nacional'noi radi (1907-1914) / Kazimež Karol'čak
¬ródło: Visnik L'vivs'kogo universitetu. Seriâ istorična. - 2002, Vip. 37, č, s. 410-421
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: UKR117/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Zamrożone aktywa / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Ukraina i Pol'sa v XX stolitti : problemi i perspektivi vzaemovidnosin : zbirnik naukovih prac' / red. Petro M Černegi [et al., w tym Janina Pach]
Adres wydawniczy: Kiiv ; Krakiv : Nacional'nij Pedagogičnij Universitet, 2002
Opis fizyczny: S. 279-283
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL118/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Ziemianie wobec ukraińskich aspiracji zawodowych w Galicji wschodniej na pocz±tku XX wieku / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Ukraina i Pol'sa v XX stolitti : problemi i perspektivi vzaemovidnosin : zbirnik naukovih prac' / red. Petro M Černegi [et al., w tym Janina Pach]
Adres wydawniczy: Kiiv ; Krakiv : Nacional'nij Pedagogičnij Universitet, 2002
Opis fizyczny: S. 14-19
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL119/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Dzieduszyccy - dzieje rodu : linia poturzycko-zarzecka / Kazimierz Karolczak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: 332 s., [60] s. tabl. (w tym kolor), [4] k. tabl złoż.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 298)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL120/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Kultur und Festkultur des galizischen Bürgertums in Lemberg und Krakau 1900-1930 / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuro. - 2001 [Wyd. 2003], Heft 2, s. 32-99
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: GER121/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Rodzina Dzieduszyckich : linia poturzycko-zarzecka / Kazimierz Karolczak
¬ródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. - 2001, nr 21, s. 1-4
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL122/124
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Le¶niak, Krzysztof ŁabędĽ, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ry¶, Monika ¦lufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 12, K-P / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL123/124
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Le¶niak, Krzysztof ŁabędĽ, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ry¶, Monika ¦lufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 13, R-Ż / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 272 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL124/124
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Zagraniczne biura informacyjno-prasowe lwowskiej Rady Narodowej (1907-1914) / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: S. 553-567
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 317)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie