Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KMAK MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 20

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/20

Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Polityka zrównoważonego rozwoju w kontek¶cie zagrożenia jako¶ci wód na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów / red. Piotr Swoboda, Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020
Opis fizyczny: S. 131-151
p-ISBN: 978-83-7730-529-4
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Bezpieczeństwo a problem partycypacji społecznej : (wybrane aspekty) / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 49-59
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:3/20
Autorzy: Małgorzata Kmak, Łukasz Zweiffel.
Tytuł: Emancypacja kobiet w Holandii i ich udział w społeczeństwie obywatelskim / Małgorzata Kmak, Łukasz Zweiffel
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2019, Z. 11, vol. 1, s. 223-236
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
DOI:4/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Socially responsible territories - selected issues / Małgorzata Kmak
¬ródło: Central and Eastern European Journal of Management and Economics. - 2019, Vol. 7, nr 1, s. 97-107
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
e-ISSN: 2353-9119
Adres url:
DOI:5/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Convergence processes in Polish voivodships - selected aspects / Małgorzata Kmak
¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2018, z. 129, s. 233-243
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Adres url:6/20
Autorzy: Ewa Bołoz, Małgorzata Kmak.
Tytuł: Dynamika konwergencji polskich województw / Ewa Bołoz, Małgorzata Kmak
¬ródło: Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych. - 2018, nr 22, s. 9-19
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2300-12327/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Kontrola administracji publicznej - ujęcie systemowe (wybrane aspekty) / Małgorzata Kmak
¬ródło: Homo Politicus. - 2018, Vol. 13, s. 89-102
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1896-1770
e-ISSN: 2391-5110
Adres url:
DOI:8/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Prewencyjny wymiar bezpieczeństwa lokalnego w Polsce w kontek¶cie community policing / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego / redakcja Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 118-133
p-ISBN: 978-83-8084-189-5
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1
DOI:9/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Skutki niekontrolowanej urbanizacji - wybrane aspekty... : wyzwania dla koncepcji zrównoważonego rozwoju / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Polityka ekologiczna / redakcja naukowa Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 118-129
p-ISBN: 978-83-8084-153-6
e-ISBN: 978-83-8084-154-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,61
DOI:10/20
Autorzy: Małgorzata Kmak, Monika W±s.
Tytuł: Urzędnik idealny / [z dr Małgorzat± Kmak rozmawiała Monika W±s]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 2, s. 21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:11/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Zarz±dzanie przestrzeni± miasta - wybrane aspekty / Małgorzata Kmak
¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie. - 2018, T. 19, z. 4 ; cz. 2, s. 129-140
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1733-2486
e-ISSN: 2543-8190
Adres url:12/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Zrównoważony rozwój w biznesie : wybrane aspekty / Małgorzata Kmak
¬ródło: Homo Politicus. - 2017, Vol. 12, s. 45-55
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1896-1770
e-ISSN: 2391-5110
Adres url:13/20
Autorzy: Piotr Sołtyk, Beata Springer, Małgorzata Kmak.
Tytuł: Aktualne problemy samorz±du terytorialnego w Polsce / Piotr Sołtyk, Beata Springer, Małgorzata Kmak
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny: 115 s.
p-ISBN: 978-83-7790-411-4
e-ISBN: 978-83-7790-412-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 814/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju warunkiem bezpieczeństwa lokalnego / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju : aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej. T. 1 / pod redakcj± Elżbiety Trafiałek
Adres wydawniczy: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2016
Opis fizyczny: S. 147-159
p-ISBN: 978-83-65139-44-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 115/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Lokalny wymiar bezpieczeństwa / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne / redakcja naukowa Paweł Grata, Marek Delong, Paweł Korzeniowski
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016
Opis fizyczny: S. 226-236
p-ISBN: 978-83-7996-285-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 116/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Zadania samorz±du terytorialnego w zakresie ochrony ¶rodowiska - wybrane aspekty finansowe / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju jednostek samorz±du terytorialnego w Polsce / redakcja naukowa Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz
Adres wydawniczy: Ciechanów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Zarz±dzania, 2016
Opis fizyczny: S. 135-149
p-ISBN: 978-83-944866-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,517/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Zarz±dzanie kryzysowe w strategiach bezpieczeństwa narodowego / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Antoni Piędel, Jacek Pomiankiewicz, Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wydział Zamiejscowy, 2016
Opis fizyczny: S. 502-512
p-ISBN: 978-83-940224-4-0
Seria: (Seria Monograficzna / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 118/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Zrównoważony rozwój w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego małopolskich gmin / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw : praca zbiorowa / pod redakcj± naukow± Eugeniusza Sobczaka
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016
Opis fizyczny: S. 155-166
p-ISBN: 978-83-7814-554-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 119/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Proces marketingu politycznego : wybory samorz±dowe 2014 - wybrane aspekty / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Administracja publiczna : wybory samorz±dowe 2014 / redakcja naukowa Danuta Plecka, Zuzanna Osmólska
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Opis fizyczny: S. 77-86
p-ISBN: 978-83-8019-378-9
Seria: (Samorz±d terytorialny w XXI wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 120/20
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Zrównoważony rozwój miast / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Jednostki, grupy i społeczeństwa. 2 / Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015
Opis fizyczny: S. 273-284
p-ISBN: 978-83-65096-17-3
Seria: (Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem)
Uwagi: Pokłosie III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbyła się 3-5 grudnia 2014 r.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,79

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie