Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KOBYLIŃSKA JÓZEFA
Liczba odnalezionych rekordów: 47

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/47

Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Dziady, żebracy, włóczędzy, wędrowni rzemie¶lnicy, handlarze i inni wędruj±cy po wsiach / Józefa Kobylińska
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2022, T. 24, s. 157-168
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-1102
Adres url:2/47
Autorzy: Józefa Kobylińska, Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Stróża - rodzinna wie¶ Profesora Józefa Smagi / Józefa Kobylińska, Ewa Młynarczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica. - 2020, z. 13, s. 53-58
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1689-9911
Adres url:
DOI:3/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Imiona oo. Dominikanów krakowskich w "Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka" (XVII-XVIII w.) / Józefa Kobylińska
¬ródło: Onomastica. - 2018, R. 62, s. 145-181
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0078-4648
DOI:4/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Językowe zagadki nazwy NiedĽwiedĽ / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: S. 119-127
p-ISBN: 978-83-7614-397-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Konwencjonalne zwroty wykrzyknikowe (quasi-religijne) ze składnikiem Bóg, Jezus, Matka Boska itp. w utworach Władysława Orkana / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 42-58
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:6/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Mszańskie cmentarze, mogiły i miejsca pochówków / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 7, Dawna i współczesna kultura funeralna / pod red. nauk. Iwony Steczko i Renaty DĽwigoł
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 55-70
p-ISBN: 978-83-7624-110-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,07/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Zapomniane nomina acti na -ek (XVI-XVIII w.) / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 148-157
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:8/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Nazwy materialnych powinno¶ci rodzinnych w XVI-XVIII w. (na przykładzie Ksi±g gromadzkich wsi Kasina Wielka) / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej / red. nauk. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: S. 61-78
p-ISBN: 978-83-7624-184-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]9/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Odesłania w dawnych tekstach prawnych / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 1 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: S. 27-37
p-ISBN: 978-83-7614-225-8
p-ISBN: 978-83-277-1103-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]10/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Pole wyrazowe kłótnia w dialekcie południowomałopolskim w XVI-XVIII wieku / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 3, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 399-410
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]11/47
Autorzy: Józefa Kobylińska, Ewa Horyń.
Tytuł: ¦wiat ro¶lin w opowiadaniach Ludzie stamt±d Marii D±browskiej / Józefa Kobylińska, Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2015, Z. 10, s. 57-69
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:12/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Eugeniusz Pawłowski - Harcerz Rzeczypospolitej / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 31-39
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]13/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Wahania spółgłosek dz : z, : Ľ w gwarze południowomałopolskiej / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-¦wierzowska / red.: Leszek Bednarczuk, Halina Chodurska, Anna Mażulis-Frydel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Opis fizyczny: S. 119-125
p-ISBN: 978-83-7850-684-3
Seria: (Krakowskie Studia Slawistyczne ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]14/47
Autorzy: Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński.
Tytuł: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: 48 s.
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]15/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Księgi gromadzkie wsi Kasina Wielka - Ľródło wiedzy historycznej o Kasinie Wielkiej, jej mieszkańcach i krakowskich dominikanach (XVI -XVIII w.) / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: S. 9-13
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]16/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Nazwy kar w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 126-138
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:17/47
Autorzy: Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński.
Tytuł: Od redaktorów / Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński,
¬ródło: W: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: S. 5
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]18/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Podsumowanie / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: S. 47
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]19/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Studia nad językiem ksi±g gromadzkich wsi Kasina Wielka 1513-1804 / Józefa Kobylińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013
Opis fizyczny: 531, [9] s.
p-ISBN: 978-83-7271-805-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 652)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Derywacja paradygmatyczna w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka w w. XVI-XVIII (południowa Małopolska) / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica. - 2011, z. 4, s. 105-115
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL21/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Kilkana¶cie ciekawych nazw ze słownictwa agrarnego w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka : (XVI-XVIII w.) / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 257-269
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL22/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Moje studia w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej (1948-1951) / Józefa (Krzysztofiak) Kobylińska
¬ródło: W: Uczelnia w mojej pamięci : kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / zebrał Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 123-132
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00023/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Jak się moja wie¶ "urbanizowała" / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 85-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:24/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Imiennictwo ludno¶ci wiejskiej w Polsce południowej (XVI-XVIII wieku) / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: W kręgu języka : materiały konferencji "Słowotwórstwo - słownictwo - polszczyzna kresowa" po¶więconej pamięci profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16-17 maja 2008 / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Moniki Szpiczakowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009
Opis fizyczny: S. 323-335
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 2)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL25/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Aksamit Anna ; Fereński Stefan ; Flizak Sebastaian ; Grzybowski Zygmunt Józef ; Grzywacz Jan Jakub, "Franek", "Skryty" ; Jamróz Józef ; Jania Jan ; Jania Władysław, "Czarny" ; Krasiński Józef Andrzej ; Macko Jan ; Noworyta Mieczysław ; Pajdzik Sebastian ; Rogoziński Adam ; Ry¶ Władysław ; Sk±pski Jerzy Marian ; Sobieska Kazimiera ; Sobieski Jakub, "¦wierszcz", "Karol ¦wierszcz" ; Stabrawa Józef ; Stachura Jan, "Smrek", "Adam" ; Surówka Stanisław ; Szczypka Władysław, "Lech" ; Szynalik Dobrowolski Julian ; Węglarz Józef, "Jerzy", "Mały" ; Zapała Julian "Lampart" / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległo¶ciowych 1939-1956. T. 13 / [zespół red. Teodor G±siorowski, Janusz Wojtycza, Andrzej Zagórski]
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2008
Opis fizyczny: S. 14-15 ; 37-38 ; 39-40 ; 44-45 ; 45-46 ; 50-51 ; 52 ; 53-54 ; 64-65 ; 74-77 ; 82-83 ; 83-84 ; 102 -103 ; 109-110 ; 112 ; 116-117 ; 118-119 ; 120-122 ; 122-124 ; 125-126 ; 127-128 ; 128-129 ; 134-136 ; 141-144
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL26/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Imię Jan w południowej Małopolsce w XVI-XVIII wieku : (na podstawie Ksi±g gromadzkich wsi Kasina Wielka) / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 121-127
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:27/47
Autorzy: Maria Kalczyńska-Sułkowska, Józefa Kobylińska.
Tytuł: Kalczyński Aleksander, "Giecek" / Maria Kalczyńska-Sułkowska, Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległo¶ciowych 1939-1956. T. 13 / [zespół red. Teodor G±siorowski, Janusz Wojtycza, Andrzej Zagórski]
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2008
Opis fizyczny: S. 55-56
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL28/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Nazwy zwierz±t domowych w XVI-XVII wieku : (na podstwie Ksi±g gromadzkich wsi Kasina Wielka / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 136-155
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:29/47
Autorzy: Anna Pindela Kadłubek, Józefa Kobylińska.
Tytuł: Pindela Tadeusz, "Kanarek" / Anna Pindela Kadłubek, Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległo¶ciowych 1939-1956. T. 13 / [zespół red. Teodor G±siorowski, Janusz Wojtycza, Andrzej Zagórski]
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2008
Opis fizyczny: S. 91-92
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL30/47
Autorzy: Wacław Kadłubek, Józefa Kobylińska.
Tytuł: Pindela-Emisarski Jan / Wacław Kadłubek, Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległo¶ciowych 1939-1956. T. 13 / [zespół red. Teodor G±siorowski, Janusz Wojtycza, Andrzej Zagórski]
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2008
Opis fizyczny: S. 89-91
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL31/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Księgi s±dowe wiejskie - historia i warto¶ć badawcza / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Język w urzędach i w s±dach / pod red. Marii Teresy Lizisowej
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 125-136
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 44)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL32/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Zagórzanie (górale gorczańscy) - góralska grupa etnograficzna / Józefa Kobylińska
¬ródło: Małopolska. - 2005, [T.] 7, s. 87-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL33/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Zagórzanie (Górale gorczańscy) - historia, gwara, kultura, folklor / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny) : literatura i język : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków-Nowy Targ-Bukowina Tatrzańska, 21-24 paĽdziernika 2004 : praca zbiorowa / pod red. Marii Madejowej, Anny Mlekodaj i Kazimierza Sikory
Adres wydawniczy: Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 2005
Opis fizyczny: S. 176-183
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL34/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Językowe sposoby okre¶lania terminów w XVI-XVIII w. w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka / Józefa Kobylińska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 123-139
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:35/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Maria Schabowska. - (Sylwetki uczonych) / Józefa Kobylińska
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 110
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
Adres url:36/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Rozwój języka polskiego : wykład - ćwiczenia - egzamin / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 154-155
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL37/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Sposoby wyrażania relacji czasowych w gwarze / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Studia linguistica Danutae Wesołowska oblata / pod red. Haliny Kurek, Janiny Labochy
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2004
Opis fizyczny: S. 93-113
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL38/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Stereotyp ojca w utworach Władysława Orkana / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Orkan czytany dzisiaj : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczn± w Krakowie i Podhalańsk± Państwow± Wyższ± Szkołę Zawodow± w Nowym Targu w dniach 11-13 paĽdziernika 2002 r. w Koninkach / pod red. Marii Madejowej, Wojciecha Kudyby, Anny Mlekodaj
Adres wydawniczy: Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK", 2003
Opis fizyczny: S. 31-47
Seria: (Zeszyty Naukowe Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL39/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Żeńskie nazwy pejoratywne w gwarze gorczańskiej / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Słowa jak mosty nad wiekami / [red. Urszula Sokólska, Piotr Wróblewski]
Adres wydawniczy: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 215-225
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL40/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Nazwy rzemie¶lników w "Księgach gromadzkich Kasiny Wielkiej" XVI-XVIII wiek / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Rozmaito¶ci językowe : ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji jego jubileuszu / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Moniki Szpiczakowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2002
Opis fizyczny: S. 111-122
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL41/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Z do¶wiadczeń w pracy nad "Słownikiem gwary gorczańskiej (zagórzańskiej)" / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Gwary dawniej i dzi¶ : prace ofiarowane Docent Wandzie Pomianowskiej / pod red. Stanisława Cygana
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Akademii ¦więtokrzyskiej, 2002
Opis fizyczny: S. 99-104
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:42/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Frazeologizmy potoczne w "Komornikach" Władysława Orkana / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Przejawy potoczno¶ci w tekstach artystycznych / red. nauk. Jerzy Brzeziński, pomoc nauk. red. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Pi±tkowski
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ, 2001
Opis fizyczny: S. 57-66
Seria: (Studia o Języku i Stylu Artystycznym)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:43/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Nazwy rodzinne (pokrewieństwa) w księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka (pow. limanowski) XVI-XVII wiek / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: W ¶wiecie słów i znaczeń : księga pami±tkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Krei / pod red. Jolanty Maćkiewicz i Ewy Rogowskiej
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 124-132
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL44/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Nazwy spadków / Józefa Kobylińska
¬ródło: Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego. Prace Językoznawcze. - 2001, Nr 26, s. 102-110
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:45/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Nazwy zabudowań mieszkalnych we wsi południowomałopolskiej w XVII-XVIII wieku / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Studia językoznawcze : dar przyjaciół i uczniów dla Zofii Kurzowej / pod red. Zofii Cygal-Krupowej
Adres wydawniczy: Kraków : "Universitas", 2001
Opis fizyczny: S. 123-131
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:46/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) / Józefa Kobylińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 222, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL47/47
Autorzy: Józefa Kobylińska.
Tytuł: Tytulatura w "Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka" : (XVI-XVIII w.) / Józefa Kobylińska
¬ródło: W: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane profesor Halinie Wi¶niewskiej na 50-lecie jej pracy naukowo-dydaktycnej / pod red. Czesława Kosyla
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
Opis fizyczny: S. 61-70
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie