Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KOCOŃ ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 32

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/32

Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Review of ticks attacking domestic dogs and cats, and their epidemiological role in the transmission of tick-borne pathogens in Poland / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman, Małgorzata Kły¶
¬ródło: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - 2023, Vol. 30, nr 1, s. 22-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1232-1966
e-ISSN: 1898-2263
Adres url:
DOI:2/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman.
Tytuł: Assessment of the species composition of ticks attacking dogs and domestic cats in the Małopolska and Silesian provinces / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman
¬ródło: Systematic and Applied Acarology. - 2022, Vol. 27, nr 8, s. 1509-1517
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1362-1971
e-ISSN: 2056-6069
Adres url:
DOI:3/32
Autorzy: Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka, Grzegorz R±czka.
Tytuł: Exposure of domestic dogs and cats to ticks (Acari: Ixodida) and selected tick-borne diseases in urban and recreational areas in southern Poland / Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka & Grzegorz R±czka
¬ródło: Scientific Reports. - 2022, Vol. 12, id. 7851
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 2045-2322
Adres url:
DOI:4/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Krzysztof Siuda.
Tytuł: Tick species (Acari: Ixodida) in Cracow (southern Poland) - diversity of habitats and feeding in the urban environment / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Krzysztof Siuda
¬ródło: Systematic and Applied Acarology. - 2022, Vol. 27, nr 4, s. 798-808
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1362-1971
Adres url:
DOI:5/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Krzysztof Siuda.
Tytuł: A review of ticks in Cracow, Poland's most popular tourist city / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Krzystof Siuda
¬ródło: W: The 6th workshop of Vietnamese Students in Poland WVSP2021 : the 2nd Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists PolVietSym2021, Cracow, November 20-21, 2021 : program and abstracts / [editor] Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 70
p-ISBN: 978-83-8084-738-5
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG6/32
Autorzy: Anna Kocoń, Karolina S±siadek, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: Kleszcz - nie taki groĽny, je¶li będziesz ostrożny / Anna Kocoń, Karolina S±siadek, Magdalena Nowak-Chmura
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2021, nr 1, s. 90-105
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1643-8779
e-ISSN: 2720-5789
Adres url:
DOI:7/32
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Owadobójcze działanie anetolu na kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) / Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Małgorzata Kły¶
¬ródło: W: XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarno¶ć kluczem do rozwoju" : abstrakty / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 275
p-ISBN: 978-83-66861-14-5
Typ publikacji: PRA8/32
Autorzy: Sylwia Koczanowicz, Magdalena Pawłowska-Kamisińska, Marek Asman, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska.
Tytuł: Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari: Ixodida) podczas spacerów w Lesie Wolskim w Krakowie / Sylwia Koczanowicz, Magdalena Pawłowska-Kamisińska, Marek Asmen, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska
¬ródło: W: XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarno¶ć kluczem do rozwoju" : abstrakty / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 278-279
p-ISBN: 978-83-66861-14-5
Typ publikacji: PRA9/32
Autorzy: Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Aleksandra Izdebska, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: Ryzyko narażenia na wybrane choroby odkleszczowe i pasożytnicze na terenie województwa ¶l±skiego w latach 2010-2019 / Anna Kocoń, Sylwia Koczanowicz, Aleksandra Izdebska, Magdalena Nowak-Chmura
¬ródło: W: XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 "Interdyscyplinarno¶ć kluczem do rozwoju" : abstrakty / redakcja: Izabela Mołdoch-Mendoń, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 279
p-ISBN: 978-83-66861-14-5
Typ publikacji: PRA10/32
Autorzy: Sylwia Koczanowicz, Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: ¦cieżka przyrodnicza "Rogasiowy Szlak" w Popradzkim Parku Krajobrazowym - pilotażowe badania narażenia na ataki kleszczy najmłodszych turystów / Sylwia Koczanowicz, Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 3 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2020
Opis fizyczny: S. 72-83
p-ISBN: BRAK
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00011/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Weronika Buczek.
Tytuł: Bezpo¶rednie następstwa żerowania kleszczy (Acari: Ixodida) u zwierz±t domowych i człowieka - wybrane aspekty / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Weronika Buczek
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 58-64
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,412/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek.
Tytuł: Czy jeste¶my bezpieczni w naszych mieszkaniach? / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 109-117
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,513/32
Autorzy: Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz.
Tytuł: Czynniki biologiczne wykorzystywane do zwalczania motyli - szkodliwych stawonogów magazynowych / Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 144-155
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6814/32
Autorzy: Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka.
Tytuł: Ixodes crenulatus as a potential vector and reservoir of selected pathogens of tick-borne diseases / Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka
¬ródło: Annals of Parasitology. - 2019, Vol. 65, Suppl.1, s. 183
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2299-0631
Adres url:15/32
Autorzy: Anna Kocoń, Sylwia Janiczek, Natalia Malejky-Kłusek.
Tytuł: Methods of protection against ticks (Acari: Ixodida) / Anna Kocoń, Sylwia Janiczek, Natalia Malejky-Kłusek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2019, nr 4, s. 161-169
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2543-8832
Adres url:
DOI:16/32
Autorzy: Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz.
Tytuł: Molecular detection of tick-borne pathogens in ticks collected from pets in selected mountainous areas of Tatra County (Tatra Mountains, Poland) / Anna Kocoń, Marek Asman, Magdalena Nowak-Chmura, Joanna Witecka, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Solarz
¬ródło: Scientific Reports. - 2020, Vol. 10, art. nr 15865
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 2045-2322
Adres url:
DOI:17/32
Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska.
Tytuł: Beetles from the Chrysomelidae family harmful to urban trees / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Aleksandra Izdebska
¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 207-216
p-ISBN: 978-83-60497-38-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,518/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Krzysztof Siuda.
Tytuł: Kleszcze Krakowa = The ticks of Cracow / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Krzysztof Siuda
¬ródło: W: Ksi±żka abstraktów IV Międzynarodowej, IX Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Natura - Człowiek - Kultura, Kraków 2018 / redakcja Magdalena Krupska, Michał Apollo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 48-49
p-ISBN: 978-83-8084-148-2
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL, ENG19/32
Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń.
Tytuł: Medicinal plants with repellent effect on Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792) (Coleoptera; Bostrichidae) - a dangerous pest of the stored food products / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń
¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 225-231
p-ISBN: 978-83-60497-38-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,520/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
Tytuł: Risk of exposure to parasitic and zoonosic diseases in the Lesser Poland Voivodeship in 2013-2014 / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
¬ródło: W: XX Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne / redakcja: Czesław Błaszak, Alicja Buczek
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 65
p-ISBN: 978-83-60497-33-3
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG21/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
Tytuł: Risk of exposure to parasitic and zoonosic diseases in the Malopolska voivodeship in 2013-2017 / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 33-40
p-ISBN: 978-83-60497-38-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,522/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: Stawonogi pasożytnicze - współmieszkańcy naszych domów / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Biologica. - 2018, Z. 1, s. 98-111
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
DOI:23/32
Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Martyna Bednarczyk.
Tytuł: Substancje pochodzenia ro¶linnego jako skuteczne repelenty przeciw wołkowi ryżowemu Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) - groĽnemu szkodnikowi magazynowanych produktów spożywczych / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Anna Kocoń, Martyna Bednarczyk
¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze. Cz. 8, Ro¶liny i ochrona ¶rodowiska / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018
Opis fizyczny: S. 84-89
p-ISBN: 978-83-66139-34-3
e-ISBN: 978-83-66139-33-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,524/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman.
Tytuł: Ticks attacking domestic dogs and cats in the Silesian and Lesser Poland Provinces / Anan Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Marek Asman
¬ródło: W: XX Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne / redakcja: Czesław Błaszak, Alicja Buczek
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 64
p-ISBN: 978-83-60497-33-3
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG25/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
Tytuł: What bites a dog and a cat? : a review of selected ectoparasites atacking dogs and domestic cats / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
¬ródło: W: Arthropods : at the beginning of the new century=Stawonogi na pocz±tku nowego wieku / edited by Alicja Buczek, Czesław Błaszak
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 189-198
p-ISBN: 978-83-60497-38-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,526/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky.
Tytuł: What bites a dog and cat? : a review of selected ectoparasites attacking dogs and domestic cats / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky
¬ródło: W: XX Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi pasożytnicze, alergenne i jadowite - znaczenie medyczne i sanitarne / redakcja: Czesław Błaszak, Alicja Buczek
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2018
Opis fizyczny: S. 66
p-ISBN: 978-83-60497-33-3
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG27/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
Tytuł: Kleszcze (Acari: Ixodida) atakujace koty domowe na terenie województwa polskiego i ¶l±skiego / Anna Kocoń, Magdalena Chmura-Nowak, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
¬ródło: W: XXXV Sympozjum Akarologiczne, 24-27 maja 2017, Osieck/k. Garwolina
Adres wydawniczy: [Warszawa] : [Wydawnictwo SGGW], [2017]
Opis fizyczny: S. 43-43
p-ISBN: 978-83-7583-741-4
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL28/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: Niebezpieczeństwo czycha w... trawie : czy turysta w Beskidzie ¦l±skim i Żywieckim jest bezpieczny? / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura
¬ródło: W: Ksi±żka abstraktów III Międzynarodowej, VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Natura - Człowiek - Kultura, Kraków 2017 / redakcja Magdalena Krupska, Michał Apollo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 122-122
p-ISBN: 978-83-8084-066-9
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL, ENG29/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: Skin ectoparasites of domestic animals / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Naturae. - 2017, nr 2, s. 137-158
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2543-8832
Adres url:
DOI:30/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
Tytuł: Tick (Acari: Ixodida) attacking domestic cats (Felis catus L.) in southern Poland / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
¬ródło: W: XIX Międzynarodowe Sympozjum Stawonogi Pasożytnicze, Alergogenne i Jadowite - Znaczenie Medyczne i Sanitarne = The 19th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropodos - Medical and Sanitary significance
Adres wydawniczy: Janowiec nad Wisł± : Koliber, 2017
Opis fizyczny: S. 27-27
p-ISBN: 978-83-60497-23-4
Typ publikacji: PRA31/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda.
Tytuł: Ticks (Acari: Ixodida) attacking domestic cats (Felis catus L.) in southern Poland / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Krzysztof Siuda
¬ródło: W: Stawonogi : w ¶rodowisku miejskim i podmiejskim / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : Koliber, 2017
Opis fizyczny: S. 51-61
p-ISBN: 978-83-60497-28-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,632/32
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura.
Tytuł: The treatment of attacks by the ticks lxodes ricinus in the selected areas in Żywiec and Silesian Beskids (Silesian province - southern Poland) / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2016, Z. 1, s. 55-67
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2543-8832

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie