Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KOSEK JAKUB
Liczba odnalezionych rekordów: 38

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/38

Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: "Raise the Dead" : Transgatunkowe gry z żywiołem tanatycznym w działalno¶ci zespołu Hollywood Vampires / Jakub Kosek
¬ródło: W: Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 57-76
p-ISBN: 978-83-8084-827-6
e-ISBN: 978-83-8084-828-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1102)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Tilla Lindemanna songi transmedialne / Jakub Kosek
¬ródło: Forum Poetyki. - 2022, Vol. 27, s. 76-87
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2451-1404
Adres url:
DOI:3/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: 264 s.
p-ISBN: 978-83-8084-827-6
e-ISBN: 978-83-8084-828-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1102)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:
DOI:4/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Żywioły twórczo¶ci, idei i pasji w kulturze muzyki metalowej - wprowadzenie / Jakub Kosek
¬ródło: W: Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 5-10
p-ISBN: 978-83-8084-827-6
e-ISBN: 978-83-8084-828-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1102)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
DOI:5/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: "Piosenka jest dobra na wszystko" : wokół serii wydawniczej Gło¶ne Pióra (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
Opis fizyczny: 2022, z. 14 (2), s. 171
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:6/38
Autorzy: Magdalena Stoch, Jakub Kosek.
Tytuł: A Few Words from the Subject Editors / Jakub Kosek, Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (2), s. 5-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-44327/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Demolition : (nie)słyszalne głosy i praktyki dyskursywne anglosaskich artystek hardrockowych / Jakub Kosek
¬ródło: Kultura Współczesna. - 2021, nr 2, s. 61-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1230-4808
e-ISSN: 2300-1704
DOI:8/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Into the Void : wstęp do green metalu / Jakub Kosek
¬ródło: W: Song studies : poetyka i polityka wytwarzania piosenek / praca zbiorowa pod redakcj± Waldemara Kuligowskiego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2021
Opis fizyczny: S. 131-143
p-ISBN: 978-83-959125-4-2
Seria: (Poznańskie Studia Etnologiczne ; nr 24)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Report from the Interdisciplinary Scientific Conference Cyberkultura 3.0... Aspekty medialne, kulturoznawcze, psychologiczne, prawne, ["Cyberculture 3.0. Media, Cultural, Psychological and Legal Aspects"], 17-18 June 2021, held online, The Pedagogical University of Krakow, Poland / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (2), s. 118-119
Typ publikacji: PV
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:10/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Transfigurations of the Emploi and Artistic Manifestations of Female (Heavy) Metal Singers / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (2), s. 35-46
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:11/38
Autorzy: Magdalena Stoch, Jakub Kosek.
Tytuł: Wprowadzenie od Redaktorów Tematycznych / Magdalena Stoch, Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (3), s. 4-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-443212/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Arty¶ci i sceny metalowej (kontr)kultury / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 225 s.
p-ISBN: 978-83-8084-430-8
e-ISBN: 978-83-8084-431-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 950)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 12,5
DOI:13/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Arty¶ci scen metalowych - wprowadzenie / Jakub Kosek
¬ródło: W: Arty¶ci i sceny metalowej (kontr)kultury / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Opis fizyczny: S. 5-8
p-ISBN: 978-83-8084-430-8
e-ISBN: 978-83-8084-431-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 950)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
DOI:14/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Legends never die : Wendy O. Williams w uniwersum metalowej (kontr)kultury / Jakub Kosek
¬ródło: W: Arty¶ci i sceny metalowej (kontr)kultury / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Opis fizyczny: S. 146-164
p-ISBN: 978-83-8084-430-8
e-ISBN: 978-83-8084-431-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 950)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:15/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Wokół wybranych zagadnień ekshibicjonizmu medialnego w kulturze rocka / Jakub Kosek
¬ródło: W: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka / pod redakcj± Dariusza Barana, Artura M. Trudzika
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Scriptorium, 2020
Opis fizyczny: S. 181-201
p-ISBN: 978-83-955780-4-5
Seria: (Media)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,116/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Żywioły i władza : wybrane motywy i wymiary dyskursywne w twórczo¶ci Iana Lemmy'ego Kilmistera (Sam Gopal, Motörhead) / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka 4 : muzyczny rok 1969 / pod red. Marka Jezińskiego, Waldemara Kuligowskiego, Michała Prankego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
Opis fizyczny: S. 111-132
p-ISBN: 978-83-231-4484-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,117/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych / Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2019
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-65669-44-5
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,518/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy'ego Osbourne'a) / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 2, Słowo, dĽwięk, performance / pod redakcj± Jakuba Osińskiego, Michała Pranke i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 181-192
p-ISBN: 978-83-231-4239-3
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL19/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Rock'n'rollowa biała gor±czka : o kreacji artystycznej grupy Motörhead w czterdziest± rocznicę działalno¶ci / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 1, Twórcy, tematy, motywy / pod redakcj± Jakuba Osińskiego, Michała Pranke i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 429-438
p-ISBN: 978-83-231-4238-6
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL20/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Słowo od Redaktora Tematycznego / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2019, z. 11(3), s. 4-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-443221/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Tanatoekshibicjonizm medialny w perspektywie (metal) music studies : rekonesans / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2019, z. 11(3), s. 46-56
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:22/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Wolno¶ciowe zwierzenia kontestatora a teksty utworów grupy TSA / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 2, Słowo, dĽwięk, performance / pod redakcj± Jakuba Osińskiego, Michała Pranke i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 167-180
p-ISBN: 978-83-231-4239-3
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL23/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Alice Cooper: wizerunki (kontr)kulturowego prowokatora rocka / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kontrkultura : motywy, manifestacje, dziedzictwo / pod redakcj± Alicji Węcławiak
Adres wydawniczy: Poznań : Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze, 2018
Opis fizyczny: S. 191-209
p-ISBN: 978-83-63174-08-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0.624/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Głos prekursora heavymetalowego brzmienia : o autobiografii Iron man. Moja podróż przez niebo i piekło z Black Sabbath Tony'ego Iommiego / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (3), s. 95-107
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:25/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: O ceremonialnych profanacjach w rockowych rytuałach scenicznych / Jakub Kosek
¬ródło: W: Muzyka, uniwersytet, technologia, emocje. T. 2, Live : studia nad muzyk± popularn± / redakcja: Andrzej Juszczyk, Natalia Giemza, Konrad Sierzputowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2018
Opis fizyczny: S. 101-109
p-ISBN: 978-83-63910-87-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,626/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Od Redaktora / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (3), s. 4-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:27/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Sprawozdanie z III edycji konferencji naukowej zorganizowanej w rocznicę ¶mierci Tadeusza Kantora Media w teatrze/teatr w mediach, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 7.12.2018
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (3), s. 176-176
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:28/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Narracje (auto)promocyjne w wideoklipach rockowych (na przykładzie twórczo¶ci Johna Ozzy'ego Osborne'a) / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2017, z. 9 (2), s. 20-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:29/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: O "pamiętnikach mówionych" polskich twórców rockowych na przykładzie Zwierzeń kontestatora Marka Piekarczyka i Leszka Gnoińskiego / Jakub Kosek
¬ródło: W: Tropy biograficzne : bieg życia w narracjach literackich i kulturowych / redakcja naukowa: Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 167-185
p-ISBN: 978-83-8084-084-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 809)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
DOI:30/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Transmedialna (auto)kreacja wizerunku prekursorów heavy metalu jako zagadnienie metal music studies / Jakub Kosek
¬ródło: W: Muzyka, uniwersytet, technologia, emocje : studia nad muzyk± popularn± / red. Andrzej Juszczyk, Konrad Sierzputowski, Sylwia Papier, Natalia Giemza
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2017
Opis fizyczny: S. 161-176
p-ISBN: 978-83-63910-72-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 131/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Transmedialna opowie¶ć grupy muzycznej Rammstein / Jakub Kosek
¬ródło: W: Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi po¶więcona / pod redakcj± naukow± Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 369-384
p-ISBN: 978-83-8095-162-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Alternatywny scenariusz biografii muzyka rockowego - o życiu i twórczo¶ci Jasona Beckera / Jakub Kosek
¬ródło: Kultura, Społeczeństwo, Edukacja. - 2016, nr 2, s. 191-200
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2300-0422
Adres url:33/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Kultura rocka a przestrzeń Internetu / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, z. 8 (2), s. 71-84
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-443234/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy'ego Osbourne'a) / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 2 : słowo dĽwięk performance (1) / redakcja naukowa Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański
Adres wydawniczy: Toruń : Prolog, 2016
Opis fizyczny: S. 226-239
p-ISBN: 978-83-945673-0-9
Seria: (Epilog)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
Adres url:35/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Skazany na rocka : rola muzyki w życiu Iana Kilmistera na podstawie narracji autobiograficznej Biała gor±czka / Jakub Kosek
¬ródło: W: Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja / redakcja naukowa: Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016
Opis fizyczny: S. 159-172
p-ISBN: 978-83-63590-76-5
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,836/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Wolno¶ciowe zwierzenia kontestatora a teksty utworów grupy TSA / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 2 : słowo dĽwięk performance (1) / redakcja naukowa Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański
Adres wydawniczy: Toruń : Prolog, 2016
Opis fizyczny: S. 211-225
p-ISBN: 978-83-945673-0-9
Seria: (Epilog)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
Adres url:37/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Rock'n'rollowa biała gor±czka - o kreacji artystycznej grupy Motörhead w czterdziest± rocznicę działalno¶ci / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka : twórcy, tematy, motywy (2) / redakcja naukowa Jakub Osiński, Michał Pranke, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański
Adres wydawniczy: Toruń : Prolog, 2015
Opis fizyczny: S. 313-325
p-ISBN: 978-83-941843-6-0
Seria: (Epilog)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
Adres url:38/38
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Wokół prowokacyjnych gier i masek - o twórczo¶ci grupy muzycznej Rammstein / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2015, Z. 7, s. 70-85
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
Repozytorium UP:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie