Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KOWALIK KRYSTYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 45

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/45

Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Rudawa na literackiej mapie Ziemi Podkrakowskiej - glosa do portretu Antoniny Domańskiej / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 66-76
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,65
DOI:2/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Polska tradycja tradycji w ¶wietle opracowań leksykograficznych / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 21-29
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,53/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Z dorobku polskiej dialektologii przełomu XX i XXI wieku w zakresie badania gwary lasowskiej / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 59-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
DOI:4/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Mikrotoponimia Huciska Jawornickiego i Zagórza w powiecie przeworskim / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, kultura / red. Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 77-90
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]5/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Nazwy własne i ich pochodne w polskiej współczesnej nomenklaturze kulinarnej / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 157-166
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:6/45
Praca recenzowana: Język polski - wczoraj, dzi¶, jutro... / red. Barbara Czopek-Kopciuch. - Kraków, 2010
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2012, Z. 7, Cz. 2, Dialog z tradycj±, s. 157-161
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:7/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Nazwy własne polskich współczesnych towarzystw naukowych i kulturalnych / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 277-286
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL8/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Polska tradycja tradycji w ¶wietle opracowań leksykograficznych / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2011, Z. 6, cz. 1, Dialog z tradycj±, s. 21-29
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:9/45
Autorzy: Krystyna Kowalik, Maciej M±czyński.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 5 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Krystyny Kowalik, Macieja M±czyńskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: 293 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 80.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]10/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Podstawowe typy strukturalne nazw własnych współczesnych teatrów w Polsce / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 126-136
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:11/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Profesor Krystyna Pisarkowa : (30 I 1932 - 27 II 2010) / Krystyna Kowalik
¬ródło: LingVaria. - 2010, nr 5, s. 7-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.00012/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Gramatyka opisowa języka polskiego 1-3 / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 10-15
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL13/45
Praca recenzowana: ¦wiat warto¶ci w języku studentów krakowskich przełomu wieków : teksty z lat 1996-2002 z AGH, ASP, UJ, WSP, AE, AR, AM, AWF / Maria Zarębina, Krystyna G±siorek. - Kraków, 2005. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 402)
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2008, z. 1, s. 78-81
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00014/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Uwagi o typologii segmentów afiksalnych w ¶wietle ich budowy morfologicznej / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: Językoznawstwo historyczne i typologiczne : w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego / [kom. red. Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński, Maria Wojtyła-¦wierzowska]
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętno¶ci, 2008
Opis fizyczny: S. 615-625
Seria: (Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętno¶ci ; t. 76)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00015/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Uwagi o tytułach artykułów naukowych / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 358-372
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:16/45
Praca recenzowana: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty. - Warszawa, 2005
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2007, z. 4/5, s. 396-400
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL17/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Podróż w strukturze tytułu : (w poszukiwaniu formuły syntaktycznej) / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2007, Z. 7, s. 20-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:18/45
Praca recenzowana: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej / red. nauk. Robert Mrózek. - Katowice, 2004
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2006, z. 1, s. 65-69
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL19/45
Praca recenzowana: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wi¶niewskiego. - Toruń, 2004
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2006, z. 4, s. 311-314
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL20/45
Praca recenzowana: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny / Krystyna Waszakowa. - Warszawa, 2005
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Polonica
Opis fizyczny: 2006, T. 26/27, s. 332-338
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL21/45
Autorzy: Ireneusz Bobrowski, Krystyna Kowalik.
Tytuł: Od fonemu do tekstu : prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu / pod red. Ireneusza Bobrowskiego i Krystyny Kowalik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2006
Opis fizyczny: 418 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL22/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Polskie drogi w tekstach wspomnień / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2006, Z. 6, s. 63-75
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:23/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Uwagi o paradygmacie / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: Od fonemu do tekstu : prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu / pod red. Ireneusza Bobrowskiego i Krystyny Kowalik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2006
Opis fizyczny: S. 267-277
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL24/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Glosa o statusie form typu "byłom", "było¶" / Krystyna Kowalik
¬ródło: Język Polski. - 2005, z. 1, s. 66-68
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL25/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Z terminologicznych propozycji Profesora Bogusława Krei : (słowotwórstwo) / Krystyna Kowalik
¬ródło: Polonica. - 2005, T. 24/25, s. 313-321
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL26/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: "Jujuba", "jojoba" // żożoba / Krystyna Kowalik
¬ródło: Język Polski. - 2004, z. 5, s. 394-396
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL27/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Gramatyka opisowa języka polskiego : wykład - ćwiczenia - egzamin / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 85-89
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL28/45
Praca recenzowana: Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Cz. 4, 1979-1993 / oprac. Zofia Bukowcowa. - Kraków, 2003
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2004, z. 1, s. 72-75
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL29/45
Praca recenzowana: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban. - Toruń, 2003
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2004, z. 2, s. 139-143
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL30/45
Praca recenzowana: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej. - Cieszyn, 2003
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2004, z. 3, s. 223-226
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL31/45
Praca recenzowana: Dziecko w ¶wiecie języka. - Kraków, 2004
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2004, z. 2, s. 149-151
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL32/45
Praca recenzowana: Zarys historii języka polskiego 1939-2000 / Irena Bajerowa. - Warszawa, 2003
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2004, z. 4, s. 298-301
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL33/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Sufiks -ijski / -yjski we współczesnym systemie derywacyjnym przymiotników polskich / Krystyna Kowalik
¬ródło: Język Polski. - 2004, z. 5, s. 398-399
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL34/45
Autorzy: Andrzej Kominek, Krystyna Kowalik.
Tytuł: Językowe kłopoty ze msz± : w sprawie czasowników oznaczaj±cych odprawianie mszy polem / Andrzej Kominek, Krystyna Kowalik
¬ródło: Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 353-356
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL35/45
Praca recenzowana: Poradnik ortograficzny ze słowniczkiem wyrazów najtrudniejszych i testami edytorsko-poprawno¶ciowymi / Stanisław Podobiński. - Częstochowa, 2001
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2003, z. 2, s. 137-141
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL36/45
Praca recenzowana: Słownik bibliograficzny językoznawstwa ogólnego i polonistycznego / Jan Wawrzyńczyk. - Warszawa, 2001
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2003, z. 4/5, s. 331-333
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL37/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Euro i "europeizacja" polskiego słownictwa / Krystyna Kowalik
¬ródło: Język Polski. - 2002, z. 2, s. 81-86
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL38/45
Praca recenzowana: Imię w polskiej antroponimii i kulturze / Maria Malec. - Kraków, 2001
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2002, z. 4, s. 297-299
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL39/45
Praca recenzowana: Liczebniki w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny : (studium gniazd słowotwórczych) / Mirosław Skarżyński. - Kraków, 2000
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2002, z. 5, s. 373-376
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL40/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Polskie pluralia tantum w słowniku i gramatyce : (próba charakterystyki fleksyjnej) / Krystyna Kowalik
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 143-154
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:41/45
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Adresat i autor w strukturze tekstów dedykacyjnych / Krystyna Kowalik
¬ródło: Prace Filologiczne. - 2001, T. 46, s. 355-363
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL42/45
Praca recenzowana: Pułapki leksykalne : słownik aproksymatów polsko-słoweńskich / Emil Tokarz. - Katowice, 1999
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2001, z. 4, s. 299-302
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL43/45
Praca recenzowana: Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 1-6 / [pod red. Aleksandry Cie¶likowej i Marii Malec]. - Kraków, 1995-2000
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2001, z. 3, s. 203-206
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL44/45
Praca recenzowana: Słownik słowacko-polski. T. 1-2 / Zofia Jurczak-Trojan [et al.]. - Kraków, 1998
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2001, z. 5, s. 378-380
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL45/45
Praca recenzowana: Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim / Bogusław Kreja. - Gdańsk, 1999
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2001, z. 1/2, s. 133-135
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie