Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KOZIARA STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 141

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/141

Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Danuty Bieńkowskiej refleksje nad polszczyzn± biblijn± / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Bieńkowskiej / pod redakcj± Danuty Kowalskiej, Anny Lenartowicz-Zagrodnej, Magdaleny Pietrzak, Ewy WoĽniak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 55-67
p-ISBN: 978-83-8331-152-4
e-ISBN: 978-83-8331-153-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:2/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O stylu wysokim : wokół do¶wiadczeń polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Horyzont polszczyzny : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi w pięćdziesięciolecie Jego pracy naukowej i dydaktycznej / pod redakcj± Marty Piaseckiej i Mileny Wojtyńskiej Nowotki
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2023
Opis fizyczny: S. 295-304
p-ISBN: 978-83-8017-477-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polszczyzna biblijna i jej podłoże retoryczne - propozycje badawcze / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nazwa - styl - tekst : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Umińskiej-Tytoń / pod redakcj± Anetty Gajdy, Anity Pawłowskiej-Ko¶cielniak, Rafała Zarębskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 267-278
p-ISBN: 978-83-8331-130-2
e-ISBN: 978-83-8331-131-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:4/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Wielbł±d w uchu igielnym - czyli o potrzebie zintegrowanych badań filologiczno-biblijnych / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2023, Z. 18, s. 181-190
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:5/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Magdalena Puda-Blokesz.
Tytuł: Wokół zagadnień statusu i wyznaczników polszczyzny biblijnej : nowsze perspektywy badawcze / Stanisław Koziara, Magdalena Puda-Blokesz
¬ródło: Clavibus unitis. - 2023, Vol. 12, nr 2, s. 9-17
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1803-7747
Adres url:6/141
Autorzy: Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara.
Tytuł: Duch odnowy soborowej a współczesne tendencje w polskich przekładach Pisma ¦więtego : (aspekty filologiczne) / Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara
¬ródło: W: Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej : wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021) / pod redakcj± Elżbiety Umińskiej-Tytoń
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 55-68
p-ISBN: 978-83-8220-775-0
e-ISBN: 978-83-8220-776-7
Uwagi: Rozdział został wcze¶niej opublikowany w monografii "Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II : zbiór studiów" w 2014 roku.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL7/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Mariusz Wołos.
Tytuł: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
DOI:8/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Gręboszowskie peregrynacje Profesora Franciszka Ziejki / Stanisław Koziara
¬ródło: Studia Pigoniana. - 2022, Vol. 5, s. 31-42
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2657-3261
DOI:9/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polskie przekłady biblijne i ich zwi±zki ze stylistyk± wysok± : zarys problematyki / Stanisław Koziara
¬ródło: Clavibus unitis. - 2022, Vol. 11, nr 2, 7-18
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1803-7747
Adres url:10/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Z Borusowej w akademicki ¶wiat : wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Rucie (1932-2021) / Stanisław Koziara
¬ródło: Gazeta Gręboszowska. - 2022, R. 25, nr 92, s. 19-22
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1507-679211/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Mariusz Wołos.
Tytuł: Ziemia D±browska uczciła setn± rocznicę odzyskania niepodległo¶ci / Stanisław Koziara, Mariusz Wołos
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 7-13
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
DOI:12/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Zwrot "wierzgać przeciw o¶cieniowi" - od genezy do słownika / Stanisław Koziara
¬ródło: ¦wiat i Słowo. - 2022, T. 39, nr 2, s. 35-50
Uwagi: GICID: 01.3001.0016.1702
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1731-3317
Adres url:
DOI:13/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Język nabożeństw jako obszar do¶wiadczeń polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nabożeństwa chrze¶cijańskie : pojęcie - gatunki - język / pod redakcj± Wiesława Przycyzny, Agnieszki Sieradzkiej-Mruk
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2021
Opis fizyczny: S. 163-181
p-ISBN: 978-83-7793-775-4
Seria: (Teolingwistyka ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:14/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O imieniu Kazimierz w języku polskim : szkic onomastyczno-kulturowy / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Silva Rerum : rzecz o współczesnej i dawnej polszczyĽnie . T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi / pod redakcj± Agnieszki Myszki, Ewy Oronowicz-Kidy, Roberta Słabczyńskiego
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 91-105
p-ISBN: 978-83-7996-918-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00015/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Przejawy dziedzictwa oralno-retorycznego w zasobach biblizmów języka polskiego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny : etnolingwistyka - bilans dyscypliny, stan badań, metody i postulaty badawcze : program i tezy referatów / redakcja Adam Głaz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Alena Rudenka, Beata Żywicka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 131-132
p-ISBN: 978-83-227-9475-3
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL16/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Tematyka biblijna na stuletnich łamach Języka Polskiego (rekonesans) / Stanisław Koziara
¬ródło: Język Polski. - 2021, Vol. 100, nr 1, s. 5-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0021-6941
Adres url:
DOI:17/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Z Komborni do Gręboszowa : Stanisław Pigoń i Jakub Bojko / Stanisław Koziara
¬ródło: Studia Pigoniana. - 2021, Vol. 4, s. 9-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2657-3261
DOI:18/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Do poezji Adama Ziemianina - glosa lingwistyczna nowa / Stanisław Koziara
¬ródło: W: W obliczu cudów wszech¶wiata... : studia o twórczo¶ci Adama Ziemianina / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 39-59
p-ISBN: 978-83-8138-237-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00019/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Dziedzictwo retoryczne we współczesnych zbiorach biblizmów języka polskiego : casus chiazmu / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 179-192
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,720/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Język Jana Pawła II wobec dziedzictwa polskiego stylu biblijnego : (na materiale homilii i przemówień do rodaków) / Stanisław Koziara
¬ródło: Studia Pigoniana. - 2020, Vol. 3, s. 27-48
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2657-3261
DOI:21/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polskie frazeologizmy biblijne na tle pokrewnych zasobów innojęzycznych : zarys opisu kontrastywnego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Kontakty językowe : księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Elżbiecie Mańczak-Wohlfeld z okazji 70. urodzin / pod redakcj± Magdaleny Szczyrbak, Anny Tereszkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 171-188
p-ISBN: 978-83-233-4916-7
e-ISBN: 978-83-233-7161-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00022/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Profesora Aleksandra Wilkonia rozumienie tradycji w języku / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Językoznastwo, stylistyka, kultura / redakcja naukowa Krystyna Choińska, Małgorzata Pachowicz
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2020
Opis fizyczny: S. 81-90
p-ISBN: 978-83-7793-743-3
Seria: (Utinam Cogites / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00023/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Próba periodyzacji dziejów polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: Język Polski. - 2020, Vol. 100, nr 4, s. 10-20
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0021-6941
Adres url:
DOI:24/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Słowo na pożegnanie Przyjaciela - Profesora Marka Karwali / Stanisław Koziara
¬ródło: Rocznik Biblioteki Kraków. - 2020, R. 4, s. 324-327
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2544-784X
Adres url:25/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Słowo na uroczysto¶ci odsłonięcia i po¶więcenia pomnika dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległo¶ci, Gręboszów, 14 paĽdziernika, A. D. 2018 / Stanisław Koziara
¬ródło: Gazeta Gręboszowska. - 2020, nr 85, s. 9-12
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1507-679226/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Wokół pojęcia biblizmu - raz jeszcze / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Język i pamięć : księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin / pod redakcj± Walerija Mokijenki i Jadwigi Tarsy
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski, 2020
Opis fizyczny: S. 327-335
p-ISBN: 978-83-7395-885-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00027/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblia i jej przekłady w Drugiej Rzeczypospolitej - aspekty językowo-kulturowe / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Niepodległa wobec języka polskiego / pod redakcj± Renaty Przybylskiej, Barbary Batko-Tokarz, Sylwii Przęczek-Kisielak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 315-326
p-ISBN: 978-83-233-4738-5
e-ISBN: 978-83-233-7021-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00028/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Czy zbiór polskich frazeologizmów pochodzenia biblijnego jest zbiorem zamkniętym? / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 108-116
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:
DOI:29/141
Autorzy: Renata Przybylska, Stanisław Koziara.
Tytuł: Euphemisation : from a phenomenon to selected Biblical exempla : philological remarks / Renata Przybylska, Stanisław Koziara
¬ródło: The Polish Journal of Biblical Research. - 2019, Vol. 18, nr 1-2, s. 124-125
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1641-722430/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Słowo filologa o kaszubskim przekładzie Pięcioksięgu / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Pięcioksi±g : wstęp / [redakcja techniczna Anna Maciejewska, Maciej Ostoja-Lniski]
Adres wydawniczy: Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarz±d Główny ; Poznań : Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fizyczny: S. 37-44
p-ISBN: 978-83-62137-27-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,4331/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Tradycja kolędy w języku i kulturze polskiej : między uniwersalno¶ci± a swojsko¶ci± / Stanisław Koziara
¬ródło: Studia Pigoniana. - 2019, Vol. 2, s. 25-41
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2657-3261
Adres url:
DOI:32/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Bieniaszowice - "mała ojczyzna" / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Wierno¶ć Bogu i tradycji wsi wyrażana przed figur± Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Bieniaszowicach / opracowanie zbiorowe pod redakcj±: Kazimierza Kosiniaka-Kamysza i ks. Jana Bartoszka
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2018
Opis fizyczny: S. 27-34
p-ISBN: 978-83-7793-615-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,3533/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: 289 s.
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 16,134/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dialog z Tradycj±. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: 156 s.
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 8,735/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Filologiczne przestrzenie polskich psałterzy : od stanu uporz±dkowania ku nowym zadaniom badawczym / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Filologia jako porz±dkowanie chaosu : studia nad językiem i tekstem : ad honorem Professoris Marci Cybulski / pod redakcj± Ewy WoĽniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Opis fizyczny: S. 133-143
p-ISBN: 978-83-8142-401-1
e-ISBN: 978-83-8142-402-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00036/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Głos drugi... : jest wiele możliwo¶ci ocalenia wiedzy historycznojęzykowej... / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Historia języka w XXI wieku : stan i perspektywy / pod redakcj± Magdaleny Pastuch i Mirosławy Siuciak przy współpracy Kingi W±sińskiej i Wioletty Wilczek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 660-662
p-ISBN: 978-83-226-3137-9
e-ISBN: 978-83-226-3138-6
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3670)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,1837/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Język i liturgia słowiańska u zarania chrystianizacji Polski - dawne i nowsze fakty, hipotezy, dyskuje / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Większa Europa / [red. Grzegorz Przebinda, Joanna Kułakowska-Lis, Leokadia Strycz-Przebinda, Dominik Wróbel, Franciszek Tereszkiewicz]
Adres wydawniczy: Krosno : Drukarnia Grafmar, Kolbuszowa Dolna, 2018
Opis fizyczny: S. 15-29
p-ISBN: 978-83-64457-41-8
Seria: (Studia Pigoniana ; nr 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1238/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Miejsce i znaczenie protestanckich przekładów Pisma ¦więtego w historii polszczyzny biblijnej (zarys opisu) / Stanisław Koziara
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2018, Vol. 25, nr 2, s. 149-172
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:39/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Modlitwa Pańska (Mt 6, 9-13) : tekst tradycyjny a współczesne przekłady biblijne na język polski / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 66-81
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,940/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polszczyzna biblijna a polszczyzna literacka : historyczne zwi±zki i uwarunkowania / Stanisław Koziara
¬ródło: Poznańskie Spotkania Językoznawcze. - 2018, T. 35-36, s. 55-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2082-9825
e-ISSN: 2450-0259
DOI:41/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: W kręgu terminów i dystynkcji stylistycznojęzykowych : między synchroni±, diachroni± a panchroni± (casus polszczyzny biblijnej) / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym / pod redakcj± Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Ziółkowskiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2018
Opis fizyczny: S. 77-91
p-ISBN: 978-83-65483-64-5
Seria: (Staropolskie Spotkania Językoznawcze ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8342/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: W stronę retoryki : o poszukiwaniu nowych sposobów opisu dziedzictwa biblijnego w języku polskim / Stanisław Koziara
¬ródło: Roczniki Humanistyczne. - 2018, T. 66, z. 6, s. 57-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0035-7707
e-ISSN: 2544-5200
Adres url:
DOI:43/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Renata Przybylska.
Tytuł: Go¶ć czy obcy? : od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładów biblijnych : problemy ekwiwalencji / Stanisław Koziara, Renata Przybylska
¬ródło: LingVaria. - 2017, nr 2, s. 73-91
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1896-2122
e-ISSN: 2392-1226
Adres url:
DOI:44/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Imię Wacław w języku i kulturze polskiej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nihil sine litteris scripta in honorem Professoris Venceslai Walecki / pod redakcj± Tomasza Nastulczyka i Stanisława Siess-Krzyszkowskiego przy współpracy Michała Gołębiowskiego i Justyny Kruk-Siwiec oraz Eweliny Chaci (język serbski) i Iryny Kaczur (język rosyjski i ukraiński)
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 397-408
p-ISBN: 978-83-233-4446-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7645/141
Autorzy: Ewa Horyń, Stanisław Koziara.
Tytuł: O imieniu Tadeusz i nazwisku Budrewicz - uwagi jubileuszowe / Ewa Horyń, Stanisław Koziara
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 100-117
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2246/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Współczesne polskie przekłady biblijne w ¶wietle zadań nowej ewangelizacji - ujęcie filologiczne / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nowa ewangelizacja : język - teologia - kultura / pod redakcj± Małgorzaty Nowak i Wiesława Przyczyny
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017
Opis fizyczny: S. 109-121
p-ISBN: 978-83-7793-476-0
Seria: (Teolingwistyka ; 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,747/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Z nowszych dziejów obecno¶ci Biblii w języku czeskim : Josef Bartoň, Moderni český novozákonni překlad. Nové zákony dvacátého stoleti před českým ekumenickým překladem. Česká biblická společnost, Praha 2009, ss. 228 : Josef Bartoň, Pět českých novozákonnich překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Česká biblická společnost, Praha 2013, ss. 306 / Stanisław Koziara
¬ródło: Slavia Occidentalis. - 2017, T. 74, nr 1, s. 167-171
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0081-0002
DOI:48/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Z osobliwo¶ci językowych warsztatu przekładowego Biblii brzeskiej (zagadnienia wybrane) / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 158-169
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:49/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblia Tysi±clecia wobec tradycji polszczyzny biblijnej : uwagi jubileuszowe / Stanisław Koziara
¬ródło: Język Polski. - 2016, nr 4, s. 15-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0021-694150/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Frazeologia w Biblii : Biblia we frazeologii języka polskiego / Stanisław Koziara
¬ródło: Poradnik Językowy. - 2016, z. 5, s. 48-59
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0551-534351/141
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,852/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Ksi±dz Zbigniew Adamek jako animator i współtwórca dialogu teologiczno-filologicznego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: "Odpowiednie dać rzeczy słowo..." - C. K. Norwid : prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesi±tych urodzin / redakcja Jacek Nowak, Magdalena Rzepka
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2016
Opis fizyczny: S. 563-570
p-ISBN: 978-83-7793-414-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5653/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa prof. Bogdanowi Walczakowi / Stanisław Koziara
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 48-52
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672654/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Pochwała filologii : laudacja na cze¶ć Profesora Bogdana Walczaka z okazji nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2016, Z. 11, s. 5-11
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:55/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Wokół problemów genezy i opisu polskich frazeologizmów pochodzenia biblijnego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej : geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich / pod redakcj± Gabrieli Dziamskiej-Lenart i Jarosława Liberka
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
Opis fizyczny: S. 55-68
p-ISBN: 978-83-232-2994-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1.02
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]56/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Współczesne tendencje w polskiej translatoryce biblijnej : aspekty lingwistyczne / Stanisław Koziara
¬ródło: Slavia časopis pro slovanskou filologii. - 2016, R. 85, z. 3-4, s. 359-372
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0037-673657/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O pochodzeniu i znaczeniu nazwy Gręboszów / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Monografia gminy Gręboszów / pod red. Włodzimierza Chor±zkiego
Adres wydawniczy: Gręboszów : Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, 2015
Opis fizyczny: S. 100-102
p-ISBN: 978-83-7793-308-4
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,358/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Problemy modernizacji języka współczensych polskich przekładów Biblii : [głos w panelu] / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Przepisywanie kanonu [Dokument elektroniczny] : zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej / pod red. Pawła Próchniaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2015
Uwagi: Materiał wideo.
Typ publikacji: MLM
Język publikacji: POL
Adres url:59/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Słowo od Rady Naukowej Serii / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 3, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 11-12
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]60/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Słowo od Rady Naukowej Serii / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 4, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 11-12
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]61/141
Praca recenzowana: Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich / Emil Popławski. - Kraków, 2014
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2015, z. 5, s. 477-479
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0021-694162/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Szkice z polskiej frazeologii biblijnej / Stanisław Koziara
Adres wydawniczy: Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2015
Opis fizyczny: 244 s.
p-ISBN: 978-83-63781-24-8
Seria: (Kompendium Frazeologa ; 6)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 10
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: The current state of research by Polish linguists on the Brest Bible: an overview / Stanisław Koziara
¬ródło: Reformation and Renaissance Review. - 2015, Vol. 17, no 1, s. 63-72
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1462-245964/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Ziarnko gorczycy - pochodzenie, status i losy frazeologizmu w języku polskim / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2015, Z. 10, 97-106
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:65/141
Autorzy: Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara.
Tytuł: Duch odnowy soborowej a współczesne tendencje w polskich przekładach Pisma ¦więtego : aspekty filologiczne / Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara
¬ródło: W: Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II : zbiór studiów / [red. nauk. Janusz Lewandowicz, Elżbieta Umińska-Tytoń]
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2014
Opis fizyczny: S. 13-26
p-ISBN: 978-83-62934-40-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00066/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Funkcje przekładów biblijnych. Spojrzenie językoznawcy / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Funkcje wypowiedzi religijnych / pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2014
Opis fizyczny: S. 69-81
p-ISBN: 978-83-7793-165-3
Seria: (Teolingwistyka ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00067/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O niektórych problemach polszczyzny biblijnej z dialektologi± w tle / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, kultura / red. Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 43-55
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]68/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O roli Biblii Wujka w kulturze polskiej słów kilka / Stanisław Koziara
¬ródło: Panorama. Dwutygodnik Polskiej Akademii Nauk. - 2014, nr 8, s. 2-3
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-447969/141
Autorzy: Krystyna Kleszczowa, Stanisław Koziara.
Tytuł: Raport o stanie nauczania językoznawstwa na filologii polskiej / Krystyna Kleszczowa [et al., w tym Stanisław Koziara]
¬ródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. - 2014, Z. 70, s. 211-221
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0032-380270/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Glosa filologiczna do polskich tłumaczeń biblijnej sceny zwiastowania (Łk 1, 34), / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Cum reverentia, gratia, amicitia... 3 : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2013
Opis fizyczny: S. 111-118
p-ISBN: 978-83-63664-11-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]71/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Mieć miedziane / wytarte czoło - pochodzenie i losy frazeologizmu na tle pokrewnych konstrukcji w języku polskim / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 176-183
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:72/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Rola Biblii Jakuba Wujka w dziejach kultury polskiej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego : artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na sesji naukowej pt. "Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego" w Poznaniu w dniu 25 paĽdziernika 2012 r. / teksty recenzowane pod kierunkiem Romana Słowińskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Polska Akademia Nauk. Oddział, 2013
Opis fizyczny: S. 41-64
p-ISBN: 978-83-61236-51-1
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL73/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Marina Borowik.
Tytuł: Ukraïns'ka ta pol'ska frazeologiâ biblijnogo pohodženiâ : stan leksikografičnih opracûvan' / Stanisław Koziara, Marina Borowik
¬ródło: Naukovij Visnik Černivec'kogo Universitetu. - 2013, Vip. 678, s. 124-130
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: UKR
p-ISSN: 2221-173X
Liczba arkuszy: 0,3274/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 7, Cz. 2, Dialog z tradycj± / [red. Stanisław Koziara, Ewa Młynarzyk, Bogusław Skowronek]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 169 s.
Uwagi: Zbioru ogólnego nr 115.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]75/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Paremie pochodzenia biblijnego w języku polskim : stan problemy i perspektywu : (prolegomena) / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 6 : sborník přispěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. řijna 2012 / [ed. Ljuba Mrověcová]
Adres wydawniczy: Ostrava : Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica, 2012
Opis fizyczny: S. 95-104
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00076/141
Praca recenzowana: Sola Scriptura : leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym : ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne / Tomasz Lisowski. - Poznań, 2010
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2012, Nr 7, Cz. 2, Dialog z tradycj±, s. 162-165
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:77/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Tradycyjna frazeologia biblijna a nowe przekłady Pisma ¦więtego w języku polskim : na przykładzie tłumaczeń Ewangelii ¶w. Mateusza / Stanisław Koziara
¬ródło: Problemy Frazeologii Europejskiej. - 2012, T. 9, s. 9-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL78/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Współczesne przekłady Pisma ¦więtego na język polski wobec tradycji polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Teolingvistika : mehunarodni tematski zbornik radova / glavni yrednici Aleksandar K. Gadomski, Ksenija Končarevih
Adres wydawniczy: Beograd : PBF, 2012
Opis fizyczny: S. 411-419
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00079/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 6, Cz. 1, Dialog z tradycj± / [red. Stanisław Koziara, Ewa Młynarzyk, Bogusław Skowronek]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 306 s.
Uwagi: Zbioru ogólnego nr 107.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]80/141
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Stanisław Koziara, Halina Pawłowska-Jaroń, Edward Stachurski.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 4 / pod red. Leszka Bednarczuka, Stanisława Koziary, Haliny Pawłowskiej-Jaroń, Edwarda Stachurskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 551, [8] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 96.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL81/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Modlitwa Pańska (Mt 6, 9-13) : tekst tradycyjny a współczesne przekłady biblijne na język polski / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2011, Z. 6, cz. 1, Dialog z tradycj±, s. 66-81
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:82/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O rodzimych frazeologizmach biblijnych "chodz±cych krętymi ¶cieżkami" / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 287-293
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL83/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Problem wariantywno¶ci w opisie frazeologizmów pochodzenie biblijnego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej : wariantywno¶ć we frazeologii / pod red. Piotra Flicińskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011
Opis fizyczny: S. 47-53
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00084/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Quo vadis, polszczyzno biblijna? : współczesne przekłady Biblii w oczach językoznawcy / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Rado¶ć słowa : przekład i interpretacja Biblii / red. nauk. t. Roman Pindel, Ewa Wieczorek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2011
Opis fizyczny: S. 11-28
Seria: (Hermeneutica et Judaica ; 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00085/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblizmy frazeologiczne w zasobach współczesnej polszczyzny / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej : teoria : zagadnienia ogólne / pod red. Stanisława B±by, Krzysztofa Skibskiego i Michała Szczyszka
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010
Opis fizyczny: S. 99-119
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00086/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Elżbieta Rudnicka-Fira.
Tytuł: Imiona chrzestne dzieci nie¶lubnych w perspektywie historyczno-kulturowej : (na materiale z terenu Małopolski) / Stanisław Koziara, Elżbieta Rudnicka-Fira
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 144-153
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:87/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: W trosce o język polskich przekładów biblijnych / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Człowiek, słowo, ¶wiat / red. nauk. Jolanta Chojak, Tomasz Korpysz, Krystyna Waszakowa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010
Opis fizyczny: S. 82-88
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]88/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Błogosławiona wina / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Polszczyzna biblijna - między tradycj± a współczesno¶ci±. T. 2 / pod red. Stanisława Koziary i Wiesława Przyczyny
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009
Opis fizyczny: S. 281-285
Seria: (Teolingwistyka ; 6)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL89/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Frazeologia biblijna w języku polskim / Stanisław Koziara
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2009
Opis fizyczny: 343 s.
Seria: (Kompendium Frazeologa ; 5)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.00090/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O biblizmach w języku polskim : uwagi faktograficzne / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Faktografia w badaniach historycznych / pod red. Krystyny Kleszczowej i Jolanty GwioĽdzik
Adres wydawniczy: Katowice : Biblioteka ¦l±ska, 2009
Opis fizyczny: S. 133-139
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL91/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Wiesław Przyczyna.
Tytuł: Polszczyzna biblijna - między tradycj± a współczesno¶ci±. T. 1 / pod red. Stanisława Koziary i Wiesława Przyczyny
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009
Opis fizyczny: 335 s.
Seria: (Teolingwistyka ; 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL92/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Wiesław Przyczyna.
Tytuł: Polszczyzna biblijna - między tradycj± a współczesno¶ci±. T. 2 / pod red. Stanisława Koziary i Wiesława Przyczyny
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009
Opis fizyczny: 331 s.
Seria: (Teolingwistyka ; 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL93/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polszczyzna biblijna w poszukiwaniu wzorca stylowego : do¶wiadczenia i współczesno¶ć / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Polszczyzna biblijna - między tradycj± a współczesno¶ci±. T. 1 / pod red. Stanisława Koziary i Wiesława Przyczyny
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009
Opis fizyczny: S. 19-33
Seria: (Teolingwistyka ; 6)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL94/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma ¦więtego : (ujęcie filologiczno-normatywne) / Stanisław Koziara
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: 381, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 550)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]95/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Zachowania rytualne odbite w polskich formułach pochodzenia biblijnego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Rytuał : język - religia : materiały z konferencji 17-19 maja 2004 r / [red. Rafał Zarębski]
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2005
Opis fizyczny: S. 255-267
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL96/141
Autorzy: Tadeusz Szymański, Edward Stachurski, Stanisław Koziara.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 3 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Tadeusza Szymańskiego, Edwarda Stachurskiego, Stanisława Koziary
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 381 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 51.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL97/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Etyczne podstawy komunikacji społecznej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 120
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL98/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Pilnować, strzec jak Ľrenicy oka, jak oka w głowie : losy zwrotu na tle pokrewnych konstrukcji frazeologicznych / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 285-291
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:99/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Profesor Tadeusz Milewski jako badacz języka religijnego w Polsce / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Językoznawstwo historyczne i typologiczne : w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskigo / [kom. red. Leszek Bednarczuk, Wojciech Smoczyński, Maria Wojtyła-¦wierzowska]
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętno¶ci, 2008
Opis fizyczny: S. 143-149
Seria: (Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętno¶ci ; t. 76)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000100/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Iwona Steczko.
Tytuł: Retoryka wypowiedzi publicznych / Stanisław Koziara, Iwona Steczko
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 135-136
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL101/141
Praca recenzowana: Ewangelie tylekroć tłumaczone... : studia o przekładach i przekładaniu / Bożena Szczepańska. - Gdańsk, 2005
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2008, z. 3, s. 249-252
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000102/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Uwagi o frazeologii pochodzenia biblijnego w języku polskim / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Chrestomatia teolingwistyki / red. Czesław Łapicz, Aleksander Gadomski
Adres wydawniczy: Symferopol : Universum, 2008
Opis fizyczny: S. 153-166
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000103/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Wokół semantyki i genezy frazeologizmu od stóp do głów / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 177-182
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:104/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: "Gorzkie żale" : w poszukiwaniu współczesnej szaty językowej pie¶ni / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Perły muzyki ko¶cielnej : chorał gregoriański i "Gorzkie żale" / [red. Robert Tyrała, Wojciech Kałamarz]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 127-144
Seria: (Pro Musica Sacra ; t. 4)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL105/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: "Kur zapiał" : od biblizmu do eufemizmu / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata / pod red. Edwarda Brezy, Zenona i Anety Liców
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
Opis fizyczny: S. 212-216
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL106/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Obrazy ¶wiata biblijnego utrwalone w polskiej frazeologii : (wprowadzenie do opisu) / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Frazeologia a językowe obrazy ¶wiata przełomu wieków / red. nauk. Wojciech Chlebda
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007
Opis fizyczny: S. 183-190
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL107/141
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Stanisław Koziara, Marek Karwala, Paweł Stachnik.
Tytuł: Poszerzanie przestrzeni współnoty / rozmowa z prof. Tadeuszem Budrewiczem, prorektorem Akademii Pedagogicznej w Krakowie ds. nauki ; prof. Stanisławem Koziar±, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej AP, oraz dr Markiem Karwal±, opiekunem Koła Naukowego Polonistów ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 267, dod. B±dĽ Zdrów ; 46, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL108/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Przedmowa / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Co z t± polszczyzn±? / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo PROMO, 2007
Opis fizyczny: S. 11
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL109/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: TWARDY jako komponent utrwalonych poł±czeń wyrazowych w języku polskim / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego i Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2007
Opis fizyczny: S. 533-539
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL110/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblistyki i filologii spotkania w Słowie / Stanisław Koziara
¬ródło: Zielonogórskie Seminaria Polonistyczne. - 2006, s. 173-185
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL111/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polska frazeologia biblijna - stan i perspektywy opisu / Stanisław Koziara
¬ródło: LingVaria. - 2006, nr 1, s. 73-80
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL112/141
Autorzy: Artur Czesak, Stanisław Koziara.
Tytuł: Uwagi o współczesnych przekładach Biblii na język polski / Artur Czesak [et al., w tym Stanisław Koziara]
¬ródło: Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 2006, nr 2, s. 144-148
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL113/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław ; Brückner Aleksander ; Buttler Danuta ; Doroszewski Witold Jan ; Gawroński Andrzej ; Goł±b Zbigniew ; Grzebieniowski Tadeusz ; Heinz Adam ; Jodłowski Stanisław ; Kara¶ Mieczysław ; Karłowicz Jan Aleksander Ludwik ; Klemensiewicz Zenon Ludwik ; Kopczyński Andrzej ; Krasnowolski Antoni ; Kryński Adam Antoni ; Kuryłowicz Jerzy / [sygn.] St.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 58-59 ; 160-161 ; 183-184 ; 340 ; 430-431 ; 459 ; 496 ; 524 ; 631 ; 656-657 ; 658 ; 695-696 ; 730 ; 771 ; 783 ; 810
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL114/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblia pierwszego czy ostatniego kontaktu? / Stanisław Koziara
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 48, s. 11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL115/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Błogosławiona wina / Stanisław Koziara
¬ródło: Dziennik Polski. - 2005, nr 263, s. 25
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL116/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu (2001) w ¶wietle tradycji polszczyzny biblijnej : (zagadnienia wybrane) / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Język religijny dawniej i dzi¶ : materiały z konferencji, Gniezno, 3-5 czerwca 2004. [T.] 2 / pod red. Stanisława Mikołajczaka i Tomasza Węcławskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2005
Opis fizyczny: S. 282-292
Seria: (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej ; Nr 33)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL117/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Lehr-Spławiński Tadeusz ; Ło¶ Jan Nepomucen Bonifacy ; Malinowski Lucjan Feliks Jan ; Małecki Antoni Józef ; Małecki Mieczysław Bronisław ; Milewski Tadeusz ; Mroziński Józef ; NiedĽwiedzki (NiedĽwiecki) Władysław Marcin ; Nitsch Kazimierz Ignacy ; Pawłowski Eugeniusz ; Piekarski Edward ; Pobłocki Gustaw ; Rospond Stanisław Józef ; Rozwadowski Jan Michał ; Safarewicz Jan ; Skorupka Stanisław Szymon ; Słoński Stanisław ; Stieber Zdzisław ; Szober Stanisław Leonard ; Szylarski Walenty ; Taszycki Witold ; Trypućko Józef ; Zaleski Jan ; Zaręba Alfred / [sygn.] St.K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 833 ; 891 ; 917 ; 922 ; 979-980 ; 1012 ; 1033-1034 ; 1042 ; 1137 ; 1151 ; 1185 ; 1301 ; 1307 ; 1339 ; 1396 ; 1406 ; 1462 ; 1508 ; 1516 ; 1540-1541 ; 1563 ; 1699 ; 1709
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL118/141
Autorzy: Stanisław Koziara, Mirosława Komolka.
Tytuł: Linde Samuel Bogumił / [sygn.] St.K. - M.K-a
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 856-857
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL119/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Opinia o podręczniku Renaty Przybylskiej "O języku polskim" / Stanisław Koziara
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych. - 2005, T. 3, s. 213-220
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL120/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Uwagi w sprawie Ľródeł oraz selekcji zasobu polskich frazeologizmów biblijnych / Stanisław Koziara
¬ródło: Problemy Frazeologii Europejskiej. - 2005, [T.] 7, s. 39-49
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL121/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Leksem piękny jako komponent struktury tekstu biblijnego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Piękno materialne, piękno duchowe : materiały z konferencji 19-21 maja 2003 r. / [praca pod red. Anny Tomeckiej-Mirek]
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2004
Opis fizyczny: S. 271-280
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL122/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Między filologi± a teologi± / Stanisław Koziara
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 76-79
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:123/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O frazeologii biblijnej nie zawsze biblijnego pochodzenia / Stanisł±w Koziara
¬ródło: W: Studia nad polszczyzn± współczesn± i historyczn± : prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi B±bie w 65-lecie urodzin / pod red. Jarosława Liberka
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2004
Opis fizyczny: S. 159-166
Seria: (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej ; 23)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL124/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O frazeologii biblijnej w języku polskim : (uwagi na marginesie szerszego ujęcia monograficznego) / Stanisław Koziara
¬ródło: Prace Komisji Językoznawczej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - 2004, T. 41, s. 85-99
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL125/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Od skrzyni do skarbnicy tradycji : uwagi o biblizmie arka przymierza / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 181-189
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:126/141
Praca recenzowana: Atlas ro¶lin bibilijnych : pochodzenie, miejsce w Biblii i symbolika / Barbara Szczepanowicz. - Kraków, 2003
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Życie Duchowe
Opis fizyczny: 2004, nr 39, s. 181-183
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL127/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: [Hasła] / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Encyklopedia współczesna : 1978-2004 / [red. prowadz±cy Jadwiga Marcinek]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, cop. 2004
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL128/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: "Strasznie, dokładnie" / Stanisław Koziara
¬ródło: Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 353-356
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL129/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: "Strasznie, dokładnie" / Stanisław Koziara
¬ródło: Język Polski. - 2003, z. 4/5, s. 348-350
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL130/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblia Wujka w języku i kulturze polskiej / Stanisław Koziara
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 129-133
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:131/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O nazwach miejscowych gminy i parafii Gręboszów : ci±g dalszy / Staisław Koziara
¬ródło: Gazeta Gręboszowska. - 2003, nr 24, s. 7-8
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL132/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O nazwach miejscowych gminy i parafii Gręboszów / Stanisław Koziara
¬ródło: Gazeta Gręboszowska. - 2003, nr 23, s. 10-12
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL133/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O niektórych wyznacznikach normy w zasobach polskiej frazeologii pochodzenia biblijnego / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Autorytety i normy : materiały z konferencji 13-15 maja 2002 r. / pod red. Danuty Kowalskiej
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2003
Opis fizyczny: S. 243-252
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL134/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Frazeologizmy pochodzenia biblijnego z nazwami zwierz±t w języku polskim / Stanisław Koziara
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 155-164
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:135/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Losy frazeologizmów biblijnych z nazwami ptaków w języku polskim / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 2 / pod red. Teresy Żeberek i Tadeusza Boruckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 191-203
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL136/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O pochodzeniu i znaczeniu nazwy Gręboszów / Stanisław Koziara
¬ródło: Gazeta Gręboszowska. - 2002, nr 22, s. 6-7
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL137/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Rola Biblii Gdańskiej w kształtowaniu stylowej odrębno¶ci polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: My¶l Protestancka. - 2002, nr 3/4, s. 69-80
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL138/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: [Hasła z zakresu językoznawstwa] / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Encyklopedia powszechna. T. 1-8 / [zespół red. Monika Karolczuk-Kędzierska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, cop. 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL139/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Dopisek do artykułu Jerzego M. Kreinera "O nazwach planet i ich księżyców" / Stanisław Koziara
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 126
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:140/141
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Frazeologia biblijna w języku polskim / Stanisław Koziara
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 343, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 320)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:141/141
Praca recenzowana: Słownictwo i frazeologia w Psałterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594). T. 1-2 / Danuta Bieńkowska. - ŁódĽ, 1999
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2001, z. 1-2, s. 129-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie