Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KRAJEWSKA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 16

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/16

Autorzy: Paulina Wójcik-Topór, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik.
Tytuł: Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w stanie ciężkim / redakcja naukowa Paulina Wójcik-Topór, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023
Opis fizyczny: 464 s.
p-ISBN: 978-83-8309-179-2
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:2/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Prof. dr hab. Maria Zarębina (1922-2020) / Mirosław Michalik, Małgorzata Krajewska
¬ródło: Logopedia. - 2020, T. 49/1, s. 11-13
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:3/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Szybko¶ć tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej - na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 128-141
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:4/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska
¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/1, s. 231-250
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-69355/16
Autorzy: Tomasz Zyss, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik.
Tytuł: Otępienia w perspektywie medycznej a logopedyczne procedury diagnostyczno-terapeutyczne / Tomasz Zyss, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik
¬ródło: W: Gerontologopedia / redakacja naukowa: Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018
Opis fizyczny: S. 414-450
p-ISBN: 978-83-7744-165-7
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0006/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Plastyczno¶ć o¶rodkowego układu nerwowego a modele i mechanizmy poprawy sprawno¶ci językowych po udarze niedokrwiennym mózgu / Małgorzata Krajewska
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2018, nr 2, s. 77-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2544-7238
Adres url:
DOI:7/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Psychiatria w logopedii - problem zaburzeń somatoformicznych i nerwic mowy / Małgorzata Krajewska
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 32-42
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2450-50728/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Dynamika i obraz afazji we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego : opis przypadku / Małgorzata Krajewska
¬ródło: Biuletyn Logopedyczny. - 2016/2017, nr 1-2, s. 97-117
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1640-44919/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Naczyniowe otępienie podkorowe - charakterystyka zaburzeń sprawno¶ci językowych i poznawczych na przykładzie studium przypadku / Małgorzata Krajewska
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 92-107
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-507210/16
Autorzy: Małgorzata Oleksy, Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Obraz kliniczny zespołu Dandy'ego-Walkera z opisem przypadku w ¶wietle obecnych metod leczenia wodogłowia / Małgorzata Oleksy, Małgorzata Krajewska
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 14-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-507211/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Obraz afazji na tle procesów neurodynamicznych w ostrej fazie udaru - na przykładzie studium przypadku pacjentki z krwiakiem ¶ródmózgowym lewej półkuli mózgu / Małgorzata Krajewska
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2015, nr 1, s. 125-139
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-507212/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Neurologopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy w demencji / Małgorzata Krajewska
¬ródło: W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych / red. merytoryczna Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 189-206
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]13/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Ograniczenia i możliwo¶ci językowe osób z demencj± a osób starzej±cych się fizjologicznie : analiza porównawcza / Małgorzata Krajewska
¬ródło: W: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Zdzisławy Orłowskiej-Popek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
Opis fizyczny: S. 469-484
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00014/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Afazja postępuj±ca w przebiegu otępienia czołowo-skroniowego : (na przykładzie studium przypadku) / Małgorzata Krajewska
¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 248-261
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]15/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Dziecko z zaburzonym słuchem fonemowym - problem diagnozy i terapii / Małgorzata Krajewska
¬ródło: W: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosłwa Michalika oraz Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2010
Opis fizyczny: S. 149-159
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Liczba arkuszy: 0,516/16
Autorzy: Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Formuła lateralizacji a zaburzenia słuchu fonemowego u dzieci pięcio- i sze¶cioletnich / Małgorzata Krajewska
¬ródło: W: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 135-148
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie