Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LEŚNIAK FRANCISZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 98

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/98

Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Testamenty i inwentarze pośmiertne mieszkańców Nowego Sącza i jego przedmieść przełomu XVI i XVII wieku / Franciszek Leśniak
Źródło: Studia Sandecjana. - 2020, T. 1, s. 54-67
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2719-681X2/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Urzędnicy i personel pomocniczy w wielkorządach krakowskich w okresie nowożytnym / Franciszek Leśniak
Adres wydawniczy: Kraków : Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, 2020
Opis fizyczny: 326 s.
p-ISBN: 978-83-61866-79-4
Seria: (Biblioteka Wawelska ; nr 14)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]3/98
Autorzy: Jarosław Pierzak, Jerzy Rajman, Dorota Żurek, Franciszek Leśniak.
Tytuł: Chrzanów : studia z dziejów miasta. T. 4, Chrzanów w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej / Jarosław Pierzak, Jerzy Rajman, Dorota Żurek ; [wstęp Franciszek Leśniak]
Adres wydawniczy: Chrzanów : Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, 2019
Opis fizyczny: 160 s.
p-ISBN: 978-83-62389-12-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 9,04/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Tadeusz Łopatkiewicz.
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 8 / pod redakcją Franciszka Leśniaka, Tadeusza Łopatkiewicza
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2018
Opis fizyczny: 503 s.
p-ISBN: 978-83-910572-5-4
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 275/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Wsie miejskie Krosna do połowy XVII wieku : Krościenko Niżne, Suchodół, Głowienka, Szczepańcowa / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 8 / pod redakcją Franciszka Leśniaka, Tadeusza Łopatkiewicza
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 103-127
p-ISBN: 978-83-910572-5-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 16/98
Praca recenzowana: Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka / Janusz Hetmańczyk. - Dobieszowice, 2015
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2017, R. 45, s. 364-366
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-35617/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Szlachta w Krośnie (XVI-pierwsza połowa XVII wieku) / Franciszek Leśniak
Źródło: Klio. - 2017, Vol. 42, nr 3, s. 57-74
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1643-8191
Adres url:
DOI:8/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Węgrzy w miastach ziemi sanockiej (do połowy XVII w.) / Franciszek Leśniak
Źródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2017, T. 4, s. 68-82
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
DOI:9/98
Praca recenzowana: Rządzicha oleszycka : dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich / Agnieszka Słaby, Kraków. - (2014)
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2016, T. 2, s. 168-172
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:10/98
Praca recenzowana: Kronika Jazowska : zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662-1855 / wybór i opracowanie Stanisław Grodziski. - Kraków, 2015
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2016, T. 44, s. 355-356
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-356111/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Frochtarze skarbu królewskiego i właściciele cegielni w podkrakowskich Dębnikach w XVIII wieku / Franciszek Leśniak
Źródło: W: O przeszłości : czasy, miejsca, ludzie / pod redakcją Waldemara Kowalskiego
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016
Opis fizyczny: S. 59-70
p-ISBN: 978-83-7133-669-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,612/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Jerzy Besala, Alkoholowe dzieje Poslki. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej, wyd. Zysk, Poznań, ss. 936 / Franciszek Leśniak
Źródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Opis fizyczny: 2016, T. 64, nr 2, s. 293-296
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0023-588113/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 7 / pod redakcją Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2016
Opis fizyczny: 381 s.
p-ISBN: 978-83-910572-4-7
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 17,6314/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Kurioza kuchni leczniczej w XVII i XVIII w. / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w perspektywie historycznej / pod redakcją Przemysława Jędrzejewskiego, Piotra Magiery, Klaudii Skrężyny, Gabriela Szustera
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2016
Opis fizyczny: S. 257-270
p-ISBN: 978-83-77300-190-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]15/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Nowy Korczyn i Nowy Sącz / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza / pod redakcją Jerzego Rajmana i Doroty Żurek
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
Opis fizyczny: S. 25-47
p-ISBN: 978-83-7638-770-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,216/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Transgraniczna komunikacja miast podgórskich po obu stronach Karpat (do końca XVIII wieku) / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej : procesy modernizacyjne / redakcja naukowa Kazimierz Karolczak, Peter Kovaľ, Konrad Meus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 50-71
p-ISBN: 978-83-7271-984-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 757)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]17/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Wieś miejska Białobrzegi (do połowy XVII w.) / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 7 / pod redakcją Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2016
Opis fizyczny: S. 35-55
p-ISBN: 978-83-910572-4-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 118/98
Praca recenzowana: Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego / Dorota Żurek. - Kraków, 2015
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2015, R. 58, z. 3, s. 416-418
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0025-142919/98
Praca recenzowana: Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku / Maciej Ziemierski. - Kraków, 2013
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 349-353
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:20/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Jana Długosza związki z Sądecczyzną / Franciszek Leśniak
Źródło: Almanach Sądecki. - 2015, R. 24, nr 1-2, s. 3-17
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-591021/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Ks. Tomasz Leśniak (1913-1941) / Franciszek Leśniak
Źródło: Rocznik Sądecki. - 2015, T. 43, s. 393-395
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-356122/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Mieszczanek i mieszczan świat rzeczy drobnych zapisany w pośmiertnych inwentarzach ruchomości (XVI-XVIII wiek) / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa światy / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Historii ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Opis fizyczny: S. 255-262
p-ISBN: 978-83-7181-917-9
Seria: (Rodzina Dawna)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]23/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Ruchomości mieszczan jako atrybuty stratyfikacji społecznej (XVI-XVIII w.) / Franciszek Leśniak
Źródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2015, T. 1, s. 90-106
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:24/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Nierówna walka : dzieci i epidemie w okresie staropolskim / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Dzieciństwo / red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014
Opis fizyczny: S. 79-93
p-ISBN: 978-83-7181-817-2
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]25/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Profesor Andrzej Badurski w służbie wielkiej reformy : Szpital Kliniczny św. Barbary w Krakowie / Franciszek Leśniak
Źródło: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej. - 2014, T. 3, s. 217-230
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2300-2689
Adres url:
Adres url:26/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: W okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Podegrodzie i gmina podegrodzka : zarys dziejów / red. Feliks Kiryk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2014
Opis fizyczny: S. 135-211
p-ISBN: 978-83-60154-37-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]27/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Wsie miasta Krosna do połowy XVII w. / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Scientia nihil est quam veritatis imago : studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin / pod red. Anny Sochackiej i Pawła Jusiaka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
Opis fizyczny: S. 100-112
p-ISBN: 978-83-7784-591-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00028/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Choroba, śmierć i pochówek w Krośnie wczesnonowożytnym / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Miasta i ludzie : sacrum i profanum : studia z dziejów społecznych i gospodarczych dedykowane profesorowi Jerzemu Motylewiczowi / pod red. Pawła Graty i Beaty Lorens
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
Opis fizyczny: S. 127-137
p-ISBN: 978-83-7338-853-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]29/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Ksiądz Jan Sygański i Sądecczyzna / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013
Opis fizyczny: S. 31-42
p-ISBN: 978-83-63590-19-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]30/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Medykamenty z wyklejek "Diariusza" Jerzego Tymowskiego (1559-1631) / Franciszek Leśniak
Źródło: Rocznik Sądecki. - 2013, T. 41, s. 253-261
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-356131/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Przypomnienia / Franciszek Leśniak
Źródło: Zeszyty Sandomierskie. - 2013, R. 19, nr 36, s. 4-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL32/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: "Rocznik Sądecki" (1939-2010) : najważniejsze czasopismo naukowe regionu sądeckiego / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Prasa sądecka od zarania do dziś : 1891-2011 / pod red. Bolesława Farona ; współpr. Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012
Opis fizyczny: S. 120-143
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00033/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Dokumenty z lat 1811 i 1870 roku odnalezione w gałce kopuły wieży bramnej klasztoru klarysek w Starym Sączu / Franciszek Leśniak
Źródło: Rocznik Sądecki. - 2012, T. 40, s. 199-224
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL34/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Duchowieństwo kościoła parafialnego w Krośnie do połowy XVII wieku / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Kościół parafialny Świętej Trójcy w Krośnie w panoramie dziejów miasta : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 500 rocznicę konsekracji kościoła, przeprowadzonej przez Macieja Drzewieckiego w 1512 roku, Krosno, 21 września 2012 / pod red. Piotra Łopatkiewicza
Adres wydawniczy: Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2012
Opis fizyczny: S. 25-37
Seria: (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie ; z. 58)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00035/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 6 / pod red. Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2012
Opis fizyczny: 479 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00036/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Książka w inwentarzach mieszczan krośnieńskich (XVI-pierwsza połowa XVII wieku) / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych. T. 2 / pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasz Jurka
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2012
Opis fizyczny: S. 1163-1184
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00037/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Pitawal krośnieński : procesy sądowe w latach 1538-1630 / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 6 / pod red. Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2012
Opis fizyczny: S. 9-34
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00038/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Łukasz Ptak.
Tytuł: Bibliografia prac Profesora Stanisława Grzybowskiego za lata 2000-2011 / Franciszek Leśniak, Łukasz Ptak
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2011, Z. 10, s. 6-9
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:39/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Imigranci z Krosna w elicie mieszczaństwa krakowskiego w XVI i XVII wieku / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku) : zbiór studiów / pod red. Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2011
Opis fizyczny: S. 191-200
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00040/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Jubileusz Profesora Stanisława Grzybowskiego / Franciszek Leśniak
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2011, Z. 10, s. 3-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:41/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Elita intelektualna miasta : pisarze miejscy i nauczyciele w Krośnie (do 1630 r.) / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / pod red. Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 21-61
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00042/98
Praca recenzowana: Wielka księga Radłowa : (Radłów i gmina radłowska) : praca zbiorowa. T. 1-2 / pod red. Feliksa Kiryka. - Kraków, 2008-2009
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2010, T. 12, s. 370-374
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL43/98
Praca recenzowana: Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego / Stanisław Tomkowicz ; z rękopisów autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie - Kraków, 2005
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / pod red. Franciszka Leśniaka. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010. - S. 555-557
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL44/98
Praca recenzowana: Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu limanowskiego / z rękopisów autora wydali i własnymi koment. opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. - Kraków, 2008
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2008, T. 38, s. 474-476
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL45/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / pod red. Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010
Opis fizyczny: 608 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00046/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Organiści i kantorzy w Krośnie : (1518-1630) / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Człowiek w teatrze świata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 132-141
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 578)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]47/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Ostrogska z Tarnowskich Zofia ; Rafał z Tarnowa ; Spycimir z Tarnowa ; Tarnowski Jan ; Tarnowski Jan Amor ; Tarnowski Jan Krzysztof / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Encyklopedia Tarnowa / [red. nacz. Andrzej Niedojadło]
Adres wydawniczy: Tarnów : Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, 2010
Opis fizyczny: S. 292 ; 355 ; 403 ; 451-453; 452-453
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL48/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Rafał z Tarnowa ; Spycimir z Tarnowa ; Tarnowski Jan, wojewoda krakowski ; Tarnowski Jan, wojewoda sandomierski ; Tarnowski Jan Amor młodszy ; Tarnowski Jan Amor ; Tarnowski Jan Krzysztof / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Encyklopedia Tarnowa / [red. nacz. Andrzej Niedojadło]
Adres wydawniczy: Tarnów : Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, 2010
Opis fizyczny: S. 355 ; 403 ; 451-453
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL49/98
Praca recenzowana: Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. 1-2 / z rękopisów autora wydali i własnymi koment. opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. - Kraków, 2007
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2009, T. 37, s. 378-380
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL50/98
Autorzy: Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak.
Tytuł: Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787) / Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak
Adres wydawniczy: Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, cop. 2009
Opis fizyczny: 302, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.00051/98
Praca recenzowana: Za klauzurą : starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności / Danuta Maria Sułkowska. - Stary Sącz, 2006
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2008, T. 36, s. 403-404
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL52/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Jan Ryś.
Tytuł: Historia Polski. [3], 1572-1696 / [aut. tomu: Franciszek Leśniak, Jan Ryś (rozdz.2)]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 336 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL53/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Kazimierz Karolczak, Henryk Żaliński.
Tytuł: Historia Polski. [4], 1696-1830 / [aut. tomu: Franciszek Leśniak (rozdz. 1-6), Kazimierz Karolczak (rozdz. 7-8), Henryk Żaliński (rozdz. 9-10)]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL54/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Wielkorządcy krakowscy a mieszkańcy Krakowa w epoce nowożytnej / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Kraków : studia z dziejów miasta / pod red. nauk. Jerzego Rajmana
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: S. 110-119
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 483)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:55/98
Praca recenzowana: Zamki w dziejach Polski i Słowacji : między Wisłą a Hornadem. Cz. 2, Od roku 1500 do 1771 / Krzysztof Moskal. - Nowy Sącz, 2005
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2006, T. 34, s. 350-351
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL56/98
Praca recenzowana: Pułapka niemożności : społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych : (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku) / Krzysztof Mikulski. - Toruń, 2004
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2006, z. 1, 99-102
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL57/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Aleksander Karol Waza ; Anna Jagiellonka ; August II Mocny ; August III ; Bobowski Wojciech ; Bogusław XIV ; Boner (Bonar) Jan ; Boner (Bonar) Seweryn ; Boratyni (Burattini) Tytus Liwiusz ; Chrapowicki Jan Antoni ; Gembicki Piotr ; Gembicki Wawrzyniec ; Grzymułtowski Krzysztof ; Jan Albert Waza ; Kalkstein (Kalcstein)-Stoliński Ludwik Krystian (Christian, Chrystian) ; Katarzyna Jagiellonka / [sygn.] F.L.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 12-13 ; 21-22 ; 30-31 ; 106 ; 114 ; 131 ; 132 ; 220 ; 433-434 ; 502 ; 587 ; 645 ; 667-668
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL58/98
Autorzy: Janusz Słyś, Franciszek Leśniak.
Tytuł: Dzieje wsi Rogi do 1939 roku / Janusz Słyś ; wstępem poprzedził Franciszek Leśniak
Adres wydawniczy: Rogi : Hedom : na zlec. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, 2005
Opis fizyczny: 168, [3] s., [8] s. tabl.
Seria: (Biblioteka Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi ; t. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL59/98
Praca recenzowana: Zamki w dziejach Polski i Słowacji : między Wisłą a Hornadem. Cz. 1, Od czasów najdawniejszych do 1500 r. / Krzyszfof Moskal. - Nowy Sącz, 2004
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2005, T. 33, s. 351-532
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL60/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Fukierowie / [sygn.] F.L. - K.K.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 420-421
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL61/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Mirosława Komolka.
Tytuł: Jan II Kazimierz ; Jan III Sobieski / [sygn.] F.L. - M.K-a
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 583-587
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL62/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Leszczyński Jan ; Ludwika Maria ; Maria Kazimiera ; Maria Leszczyńska ; Michał Korybut Wiśniowiecki ; Olszowski Andrzej ; Ostroróg Jan ; Pac Krzysztof ; Pac Michał Kazimierz ; Pac Stefan ; Pachołowiecki Stanisław ; Papczyński Jan ; Piekarski Michał ; Pociej Ludwik Konstanty ; Poniatowski Stanisław ; Prażmowski Mikołaj ; Radziejowski Hieronim ; Radziejowski Michał ; Radziwiłł Bogusław ; Radziwiłł Janusz h. Trąby (21 VII 1579-7 XI 1620) ; Radziwiłł Janusz h. Trąby (2 XII 1612-31 XII 1655) ; Radziwiłł Krzysztof ; Sapieha Kazimierz Jan ; Sapieha Lew ; Sapieha Mikołaj ; Sapieha Paweł Jan ; Siciński Władysław Wiktoryn ; Sieniawski Adam Mikołaj ; Sieniawski Mikołaj Hieronim ; Sienicki Ludwik ; Sobieska Maria Klementyna ; Solski Stanisław ; Stanisław Leszczyński ; Stefan Batory ; Strubicz (Strobicz) Maciej ; Tyszkiewicz Janusz ; Wielopolski Jan ; Wiśniowiecki Jeremi Michał ; Władysław IV Waza ; Wydżga Jan Stefan ; Zaborowski Stanisław ; Zebrzydowska Dorota ; Zygmunt III Waza / [sygn.] F.L.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 844 ; 879-880 ; 931-932 ; 952-953 ; 1072-1073 ; 1095 ; 1102 ; 1103-1104 ; 1116-1117 ; 1152 ; 1187-1188 ; 1199 ; 1222 ; 1260-1262 ; 1264-1265 ; 1268-1269 ; 1347-1348 ; 1349-1350 ; 1369 ; 1375 ; 1376 ; 1416 ; 1423 ; 1444-1445 ; 1455-1456 ; 1469-1470 ; 1575 ; 1622 ; 1638 ; 1649-1650 ; 1680 ; 1690 ; 1723 ; 1745-1746
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL63/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Mirosława Komolka.
Tytuł: Leszczyński Rafał / [sygn.] F.L. - M.K-a
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 845
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL64/98
Autorzy: Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak.
Tytuł: Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664. Cz. 1-2 / wyd. Alicja Falniowska-Gradowska i Franciszek Leśniak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Neriton : Instytut Historii PAN, 2005
Opis fizyczny: XLI, 314 s. ; [4], 315-760 s.
Seria: (Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL65/98
Autorzy: Alicja Falniowska-Gradowska, Franciszek Leśniak, Ewa Danowska.
Tytuł: Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664. Cz. 3, Wydział dokumentów i indeksy / oprac. wykaz dokumentów Alicja Falniowska-Gradowska i Franciszek Leśniak, indeks osobowy i geograficzny Ewa Danowska, indeks rzeczowy Alicja Falniowska-Gradowska i Franciszek Leśniak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Neriton : Instytut Historii PAN, 2005
Opis fizyczny: [4], 761-1011 s.
Seria: (Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Małopolska)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL66/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Stanisław Sierpowski.
Tytuł: Łaszcz Tuczapski Samuel ; Radziwiłł Albrycht Stanisław ; Radziwiłł Michał Kazimierz / [sygn.] F.L. - St.S.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 885-886 ; 1262-1263 ; 1269
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL67/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Recenzja podręcznika Jana Wróbla "Odnaleźć przeszłość. Historia od starożytności do 1815 roku" / Franciszek Leśniak
Źródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych. - 2005, T. 3, s. 39-45
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL68/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Mirosław Kwieciński.
Tytuł: Samuel Andrzej / [sygn.] F.L. - Mi.K.
Źródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1343
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL69/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Socjotopografia Krosna : (1512-1630) : studia i materiały / Franciszek Leśniak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 283, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 411)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:70/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Tło historyczne : panowanie Stanisława Augusta / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. [3], Oświecenie, klasycyzm / [red. Marian Szulc]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 5-28
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL71/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Z życia gospodarczego i społecznego wsi podkrośnieńskich w okresie staropolskim / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Dzieje wsi Rogi do 1939 roku / Janusz Słyś
Adres wydawniczy: Rogi : na zlec. Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi, 2005
Opis fizyczny: S. 7-12
Seria: (Biblioteka Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi ; t. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL72/98
Autorzy: Andrzej Jureczko, Franciszek Leśniak, Zdzisław Noga.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. Z. 3, Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Andrzeja Jureczki, Franciszka Leśniaka, Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: 504 s., [4] s. tabl.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 21.
Typ publikacji: PRS
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:73/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Barok ; Sarmatyzm / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Historia / [aut. Krzysztof Baczkowski et al.]
Wydanie: Wyd. 4 zm. i rozsz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Opis fizyczny: S. 62-65 ; 822-823
Seria: (Encyklopedia Szkolna WSiP)
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL74/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Feliks Kiryk - historyk małych i wielkich ojczyzn / Franciszek Leśniak
Źródło: Małopolska. - 2004, [T.] 6, s. 13-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL75/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Pracownicy pomocniczy administracji miejskiej w Krośnie (1512-1630) / Franciszek Leśniak
Źródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2004, Z. 3, s. 291-302
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:76/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: "Rocznik Sądecki" jako regionalne czasopismo naukowe / Franciszek Leśniak
Źródło: Rocznik Sądecki. - 2003, T. 31, s. 17-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL77/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: "Rocznik Sądecki" jako regionalne czasopismo naukowe / Franciszek Leśniak
Źródło: Małopolska. - 2003, [T.] 5, 93-110
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL78/98
Praca recenzowana: Szlakami dawnej Ukrainy : studia staropolskie / Piotr Borek. - Kraków, 2002. - (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 15)
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2003, nr 14/15, s. 180-181
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:79/98
Praca recenzowana: Cystersi w Szczyrzycu : historia i kultura : katalog wystawy w Galerii "Dawna Synagoga" (październik - grudzień 2000) / red. Robert Ślusarek. - Nowy Sącz, 2000
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2003, T. 31, s. 254
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL80/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Król i jego miasta w województwie krakowskim : (od wieku XVI do pierwszej połowy XVII) / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Dwór a kraj : między centrum a peryferiami władzy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniach 2-5 kwietnia 2001 / pod red. Ryszarda Skowrona
Adres wydawniczy: Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2003
Opis fizyczny: S. 143-156
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL81/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: "Dwór a kraj : między centrum a peryferiami władzy" - konferencja naukowa : (Kraków-Wawel, 2-5 kwietnia 2001) / Franciszek Leśniak
Źródło: Studia Historyczne. - 2002, z. 1, s. 115-118
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL82/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Duchowni i mieszczanie w Krośnie w XVI i pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 4 / pod red. Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2002
Opis fizyczny: S. 7-65
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL83/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Jerzy Tymowski (1559-1631) : kupiec i rajca nowosądecki / Franciszek Leśniak
Źródło: Rocznik Sądecki. - 2002, T. 30, s. 23-41
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL84/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 4 / pod red. Franciszka Leśniaka
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2002
Opis fizyczny: 496 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL85/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Ks. Władysław Sarna - pionier regionalizmu na Podkarpaciu / Franciszek Leśniak
Źródło: Małopolska. - 2002, [T.] 4, s. 98-109
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL86/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Ocena podręczników do historii dla klasy II gimnazjum / Franciszek Leśniak
Źródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych. - 2002, T. 1, s. 39-47
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL87/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Jan Ryś.
Tytuł: Wielka historia Polski. [T. 3], 1572-1696 / [Franciszek Leśniak, Jan Ryś]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2002
Opis fizyczny: 336 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL88/98
Autorzy: Franciszek Leśniak, Kazimierz Karolczak, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. [T.] 4, 1696-1830 / Franciszek Leśniak, Kazimierz Karolczak, Henryk Żaliński ; red. Marian Szulc
Wydanie: Wydanie specjalne dla Klubu dla Ciebie
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2002
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL89/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: "Dwór a kraj : między centrum a peryferiami władzy" - konferencja naukowa : (Kraków-Wawel, 2-5 kwietnia 2001) / Franciszek Leśniak
Źródło: Barok. - 2001, nr 2, s. 163-166
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL90/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Dwór a kraj : między centrum a peryferiami władzy / Franciszek Leśniak
Źródło: Konspekt. - 2001/2002, nr 9, s. 49-52
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:91/98
Praca recenzowana: Almanach Nowotarski, 1999, nr 4
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Rocznik Sądecki
Opis fizyczny: 2001, T. 29, s. 290-291
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL92/98
Praca recenzowana: Dziedzictwo kulturowe w regionie : małopolska ścieżka edukacyjna / red. Janina Mazur. - Kraków, 2000
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2001, [T.] 3, s. 277-279
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL93/98
Praca recenzowana: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach : bohaterowie, fortece, tradycja / Piotr Borek. - Kraków, 2001. - (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 7)
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Źródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2001, nr 5, s. 67-68
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL94/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Import wina węgierskiego do Polski przez Krosno w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia / Franciszek Leśniak
Źródło: W: Nápoje v minulosti a pritomnosti Slovenska / zost. Jozef Badurik, Peter Konya, Radovan Peknik
Adres wydawniczy: Prešov, 2001
Opis fizyczny: S. 61-67
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL95/98
Autorzy: Tadeusz Borucki, Piotr Krywak, Franciszek Leśniak, Roman Padoł, Marek Simlat, Agnieszka Siwek, Edward Stachurski, Marek Wilczyński.
Tytuł: Informator Wydziału Humanistycznego : rok akademicki 2001/2002 : europejski system transferu punktów (European Credit Transfer System, ECTS) / Tadeusz Borucki [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: 238, [5] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL96/98
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Kontakty gospodarcze miast pogranicza polsko-węgierskiego w XVI i pierwszej połowie XVII w. / Franciszek Leśniak
Źródło: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Oddz. PAN (Kraków). - 2001, T. 45, z. 1, s. 21-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL97/98
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak, Krzysztof Łabędź, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ryś, Monika Ślufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 12, K-P / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL98/98
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Leśniak, Krzysztof Łabędź, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ryś, Monika Ślufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 13, R-Ż / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 272 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL

     stosując format:
Nowe wyszukiwanie