Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MˇCZYŃSKI MACIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 64

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/64

Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Siedemnastowieczne Nabożeństwo abo pozdrowienie Błogosławionej Bronisławy : szkic teolingwistyczny / Maciej M±czyński
¬ródło: Textus et Studia. - 2023, nr 4, s. 77-91
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:2/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Gwarowe nazwy kobiet z sufiksem -ula / Maciej M±czyński
¬ródło: LingVaria. - 2021, R. 16, nr 1, s. 199-209
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: SPA
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2082-8594
e-ISSN: 2391-7636
Adres url:
DOI:3/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.0004/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Droga życiowa i naukowa prof. dr hab. Elżbiety Rudnickiej-Firy / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, 5-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-17655/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Pamięć : wspomnienie o Marii Schabowskiej / Maciej M±czyński
¬ródło: W: My z nich. 4, Spu¶cizna językoznawców polskich XX wieku / redakcja naukowa Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, Zofia Zaron
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 171-175
p-ISBN: 978-83-66400-11-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL6/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: ¦więto¶ć jako warto¶ć w XVII-wiecznym Żywocie ¶więtego Norberta / Maciej M±czyński
¬ródło: Studia Slavica. - 2020, T. 24, nr 1, s. 49-57
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1803-5663
e-ISSN: 2571-0281
DOI:7/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Gwarowe sufiksy… -ok [-ak], -oc/-ac [-acz], -ula i -ka w Słowniku gwary gorczańskiej (zagórzańskiej) Józefy Kobylińskiej / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 117-127
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:8/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Godzinki o Ojcu ¦więtym Norbercie - XVII-wieczny rękopis z klasztoru norbertanek zwierzynieckich / Maciej M±czyński
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: S. 189-203
p-ISBN: 978-83-7614-397-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,79/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Janiny Porazińskiej dialog z tradycj± / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 82-91
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,610/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: 273 s.
p-ISBN: 978-83-7614-397-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 1611/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 6 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: 254 s.
p-ISBN: 978-83-7614-398-9
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 1312/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Agorafobia i tajemnice duszy / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 169-180
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7913/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Natura w ujęciu Stanisława Witkiewicza (na podstawie listów do syna) / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 323-366
p-ISBN: 978-83-7624-193-7
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 154)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8614/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: O łacińskich zapożyczeniach prawnych w XVII-wiecznych statutach premonstrateńskich / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 187-196
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:15/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 3 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017
Opis fizyczny: 259 s.
p-ISBN: 978-83-7614-314-9
p-ISBN: 978-83-277-1377-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 12,1816/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 4 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017
Opis fizyczny: 220 s.
p-ISBN: 978-83-7614-315-6
p-ISBN: 978-83-277-1378-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 11,417/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Badania historycznojęzykowe w siedemdziesięcioletniej historii Katedry Języka Polskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2016, Z. 11, s. 17-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:18/64
Autorzy: Jadwiga M±czyńska, Maciej M±czyński.
Tytuł: Béły hłopy przy sile i przy chuci : Wojciecha Brzegi portrety dawnych górali / Jadwiga M±czyńska, Maciej M±czyński
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2016, T. 18, s. 101-113
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-110219/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Człowieczeństwo Chrystusa w ¶wietle leksyki XVII-wiecznych medytacji norbertańskich / Maciej M±czyński
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 1 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: S. 141-150
p-ISBN: 978-83-7614-225-8
p-ISBN: 978-83-277-1103-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Gwara podhalańska w opowiadaniach Władysławy Panek / Maciej Maczyński
¬ródło: Polonica. - 2016, T. 36, s. 181-189
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0137-971221/64
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,822/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 1 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: 318 s.
p-ISBN: 978-83-7614-225-8
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 16,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]23/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 2 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: 367 s.
p-ISBN: 978-83-7614-226-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 18,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]24/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Ro¶liny tatrzańskie w pi¶miennictwie Zofii Radwańskiej-Paryskiej / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2015, Z. 10, s. 107-119
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:25/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Eugeniusza Pawłowskiego kreacja postaci literackiej / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 51-63
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]26/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Gwara podhalańska z perspektywy miło¶ników Tatr / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Badania dialektologiczne : stan, perspektywy, metodologia : materiały konferencji naukowej "Gwara i tekst", Kraków, 27-28 wrze¶nia 2013 r. / pod red. Macieja Raka i Kazimierza Sikory
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Opis fizyczny: S. 169-180
p-ISBN: 978-83-7638-451-1
Seria: (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; T. 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]27/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Jakie ptaki ¶piewały Władysławowi Matlakowskiemu / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-¦wierzowska / red.: Leszek Bednarczuk, Halina Chodurska, Anna Mażulis-Frydel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Opis fizyczny: S. 191-203
p-ISBN: 978-83-7850-684-3
Seria: (Krakowskie Studia Slawistyczne ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]28/64
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń.
Tytuł: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: 277 s.
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00029/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Słowo wstępu / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 9-11
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL30/64
Autorzy: Zofia Radwańska-Paryska, Witold Paryski, Jadwiga M±czyńska, Maciej M±czyński.
Tytuł: ¦piewki góralskie / zebrali Zofia i Witold H. Paryscy ; red. Jadwiga i Maciej M±czyńscy
Adres wydawniczy: Zakopane : Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, 2014
Opis fizyczny: 123, [4] s
p-ISBN: 978-83-64500-00-8
Seria: (Seria Wydawnictw Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich ; t. 1)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00031/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Uwagi o funkcjach pie¶ni ludowych w Legendzie Tatr Kazimierza Przerwy-Tetmajera / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 7 : sborník přispěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě / red. Eva Mrhačová, Urszula Kolberová
Adres wydawniczy: Ostrava : Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica, 2014
Opis fizyczny: S. 195-204
p-ISBN: 978-80-7464-704-8
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL32/64
Autorzy: Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński.
Tytuł: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: 48 s.
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]33/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Język dawnych statutów premonstrateńskich : interpretacje / Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 268, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-777-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 641)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: O głowach dziwostwornych w twórczo¶ci Pawlikowskich z Kozińca / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 207-219
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:35/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: O roli gromady w XVII-wiecznym s±dzie wiejskim (na podstawie ksi±g gromadzkich Kasiny Wielkiej) / Maciej M±czyński
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2013, T. 15, s. 59-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1641-110236/64
Autorzy: Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński.
Tytuł: Od redaktorów / Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński,
¬ródło: W: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: S. 5
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Rola Stanisława Eljasza-Radzikowskiego w walce o styl zakopiański (na podstawie listów do Stanisława Witkiewicza) / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 4, Stulecia XVI-XIX : perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 329-339
p-ISBN: 9788376240831
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]38/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Sprawy procesowe w Kasinie Wielkiej w pierwszej połowie XVII wieku / Maciej M±czyński
¬ródło: W: "Historia, tradycja, kultura" : księga referatów z konferencji naukowej w Kasinie Wielkiej / red. Józefa Kobylińska, Piotr Lulek, Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kasina Wielka : Urz±d Gminy Mszana Dolna ; VEGA Studio Adv. Tomasz Müller, 2013
Opis fizyczny: S. 14-18
p-ISBN: 978-83-64531-28-6
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Janiny Porazińskiej dialog z tradycj± / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2011, Z. 6, cz. 1, Dialog z tradycj±, s. 82-91
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:40/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Językowy obraz osobowo¶ci twórczej Karola Szymanowskiego : (na podstawie listów kompozytora z lat 1903-1919) / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2, (Stulecia XVIII-XIX) / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 275-283
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 97)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: O góralach i ich istocie krańcowej / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 334-340
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL42/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Tańce górali podhalańskich w prozie Kazimierza Przerwy-Tetmajera / Maciej M±czyński
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2011, T. 13, s. 221-230
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL43/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Ze studiów nad słownictwem XVII-wiecznych medytacji norbertańskich / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy - materiały konferencji naukowej, Kraków 21-22 wrze¶nia 2010 r. / pod red. Bogusława Dunaja i Macieja Raka
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011
Opis fizyczny: S. 103-111
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 14)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]44/64
Autorzy: Krystyna Kowalik, Maciej M±czyński.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 5 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Krystyny Kowalik, Macieja M±czyńskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: 293 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 80.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]45/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: O warto¶ciowaniu miasta w tekstach piosenek / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 172-178
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:46/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: O elekcjach ksień zwierzyniecki w XVII wieku / Maciej M±czyński
¬ródło: Małopolska. - 2009, T. 11, s. 181-193
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL47/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Co jadały panny siostry w XVII wieku - czyli słownictwo kulinarne w "Kronice" sióstr norbertanek / Maciej M±czyński
¬ródło: Małopolska. - 2008, [T.] 10, s. 102-111
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL48/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Nazwy wykroczeń w Statutach kapituły norbertańskiej z roku 1340 / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 197-203
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:49/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Wykorzystanie analizy słowotwórczej w badaniach językowego obrazu ¶wiata / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 224-232
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:50/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Rekonstrukcja stroju zakonnego na podstawie XVII-wiecznej kroniki sióstr norbertanek / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2007, Z. 5, s. 235-241
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:51/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Czasowniki ustawiamy, przykazujemy w Statutach kapituły norbertańskiej z 1541 roku / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Język w urzędach i w s±dach / pod red. Marii Teresy Lizisowej
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 91-100
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 44)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL52/64
Autorzy: Andrzej Bańkowski, Maciej M±czyński.
Tytuł: Uwagi do Uwag M. M±czyńskiego "o kilku osobliwych wyrazach w zabytkach ¶redniopolskich" / Andrzej Bańkowski. OdpowiedĽ Prof. A. Bańkowskiemu / Maciej M±czyński
¬ródło: Język Polski. - 2006, z. 1, s. 73-76
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL53/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Językowy obraz XVII-wiecznego klasztoru sióstr norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu : (na podstawie rękopi¶miennej kroniki klasztoru) / Maciej M±czyński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 229, [3] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 414)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:54/64
Autorzy: Jadwiga M±czyńska, Maciej M±czyński.
Tytuł: O nazywaniu Matki Boskiej LudĽmierskiej w tekstach literackich / Jadwiga M±czyńska, Maciej M±czyński
¬ródło: Małopolska. - 2005, [T.] 7, s. 113-122
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL55/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: "Osławca", "młodziwie", kanaki "trzęsione", pereł trzy "przędziona" - uwagi o kilku osobliwych wyrazach w zabytkach ¶redniopolskich / Maciej M±czyński
¬ródło: Język Polski. - 2004, z. 2, s. 122-128
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL56/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Sposoby warto¶ciowania człowieka w XVII-wiecznej kronice sióstr norbertanek / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 283-295
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:57/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Stereotyp dobrej żony/dobrego męża w pie¶niach ludowych z okolic Krakowa / Maciej M±czyński
¬ródło: Małopolska. - 2004, [T.] 6, s. 103-110
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL58/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Przysięga dowodowa jako akt mowy : (na materiale XVII-wiecznych ksi±g s±dowych wiejskich) / Maciej M±czyński
¬ródło: Język Polski. - 2003, z. 1, s. 26-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL59/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: W czarno-białych roztokach? : uwagi o Orkanowskich barwach / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Orkan czytany dzisiaj : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczn± w Krakowie i Podhalańsk± Państwow± Wyższ± Szkołę Zawodow± w Nowym Targu w dniach 11-13 paĽdziernika 2002 r. w Koninkach / pod red. Marii Madejowej, Wojciecha Kudyby, Anny Mlekodaj
Adres wydawniczy: Nowy Targ : Zakład Poligraficzny "MK", 2003
Opis fizyczny: S. 103-115
Seria: (Zeszyty Naukowe Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL60/64
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Maciej M±czyński, Tadeusz Szymański.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 1 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Leszka Bednarczuka, Macieja M±czyńskiego, Tadeusza Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: 519, [3] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 6
Typ publikacji: PRS
Język publikacji: POL61/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Bibliografia prac prof. dr hab. Józefy Kobylińskiej / oprac. Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 9-15
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:62/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Rekonstrukcja językowego portretu postaci literackiej / Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 237-245
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:63/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Sposoby identyfikacji osób w s±dzie : (na podstawie XVII-wiecznych ksi±g gromadzkich wsi Jadowniki) / Maciej M±czyński
¬ródło: W: Rozmaito¶ci językowe : ofiarowane prof. dr hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Moniki Szpiczakowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002
Opis fizyczny: S. 195-202
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL64/64
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: O zaimku "ten" w XVII-wiecznej księdze gromadzkiej wsi Jadowniki / Maciej M±czyński
¬ródło: Język Polski. - 2001, z. 5, s. 344-355
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie