Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MALINOWSKI MACIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 29

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/29

Autorzy: Maciej Malinowski, Zdzisława Zacłona.
Tytuł: Umysł otwarty - nowe przestrzenie nauki i sztuki / pod redakcj± Macieja Malinowskiego, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym S±czu, 2023
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-67661-25-6
Uwagi: Publikacja Ľródłowa nieafiliowana do UKEN.
Język publikacji: POL2/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Kilka uwag na temat oboczno¶ci nie¶pieszno (jak?) i nie ¶pieszno (komu?) w Wielkim słowniku ortograficznym PWN na tle odmiennych rozstrzygnięć normatywnych innych leksykonów / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-8183-076-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0003/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Polszczyzna, głuptasie! : dylematy poprawno¶ciowe i ciekawostki / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk", 2021
Opis fizyczny: 576 s.
p-ISBN: 978-83-83-8183-080-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 33,8
Adres url:4/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Język niegiętki : szkice o polszczyĽnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: 455 s.
p-ISBN: 978-83-7164-484-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0005/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Język niegiętki : szkice o polszczyĽnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: 455 s.
p-ISBN: 978-83-7164-484-9
Uwagi: Punkty zostały nadane za T. 1 (ten sam ISBN).
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL6/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: O nominantach, mandantach i innych -antach / Maciej Malinowski
¬ródło: Casus. - 2018, nr 89, s. 45-49
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1427-2385
Adres url:7/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: O tym, co genetycznie znaczy reasumuj±c, o jego zwi±zkach z reasumpcj± (dawniej z reasumcj±) oraz o tym, że lepiej mówic i pisać podsumowuj±c, rekapituluj±c / Maciej Malinowski
¬ródło: Casus. - 2018, nr 88, s. 53-55
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1427-2385
Adres url:8/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Ortografia polska : kodyfikacja reformy i zmiany pisowni (1830-2010) oraz jej recepcja / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk, 2018
Opis fizyczny: 511 s.
p-ISBN: 978-83-948679-6-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 269/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Polszczyzna : o większ± poprawno¶ć językow± tekstów prawniczych i nie tylko / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c, 2018
Opis fizyczny: 311 s.
p-ISBN: 978-83-948679-8-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1510/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: U prz±¶niczki siedz± jak anioł dzieweczki i ja jestem szparka, ja sekretarka, czyli tajemnice dawnej leksyki / Maciej Malinowski
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 224-232
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,511/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Albobym, chybaby¶cie, czyby¶, czyli o pewnej nieżyciowej (i martwej) regule zapisywania cz±stek bym, by¶, by, by¶my, by¶cie ze spójnikami i partykułami / Maciej Malinowski
¬ródło: Casus. - 2017, nr 85, s. 34-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1427-2385
Adres url:12/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Jak poprawnie wymawiać wyrazy i wyrażenia : (podpowiedzi i przestrogi językoznawcy) / Maciej Malinowski
¬ródło: Casus. - 2017, nr 87, s. 30-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1427-2385
Adres url:13/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Krytycznie o interpunkcji w tekstach prawniczych / Maciej Malinowski
¬ródło: Casus. - 2017, nr 86, s. 46-50
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1427-2385
Adres url:14/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Nazwiska w orzeczeniach s±dowych i rozstrzygnięciach administracji publicznej : odmieniać czy nie? / Maciej Malinowski
¬ródło: Casus. - 2017, nr 84, s. 47-49
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1427-2385
Adres url:15/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: O trudno¶ciach w zapisie członu cmentarz w nazwach dwu- i więcejwyrazowych / Maciej Malinowski
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 6, Dawna i współczesna kultura funeralna / pod red. nauk. Iwony Steczko i Renaty DĽwigoł
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 585-596
p-ISBN: 978-83-7624-110-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,816/29
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: O tym, jak XIII wydanie Pisowni polskiej z 1963 roku poszło na przemiał [On how the 13th edition of Pisownia polska (Polish spelling) of 1963 was sent for recycling] / Maciej Malinowski
¬ródło: Poradnik Językowy. - 2017, nr 9, s. 109-115
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 0551-5343  17/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: Dezyderata - cała prawda o utworze wcale nie "znalezionym w ko¶ciele ¶w. Pawła w Baltimore" / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 32-40
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1509-6726  18/29
  Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
  Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
  ¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
  Opis fizyczny: S. 103-122
  p-ISBN: 978-83-7271-986-7
  Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,8  19/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: Kto to jest administratywista? / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Casus. - 2016, nr 80, s. 34-36
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 1427-2385
  Adres url:  20/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: Ł±cznik w nazwach miejscowych dwuwyrazowych typu Warszawa-¦ródmie¶cie, Rabka-Zdrój czy Kraków-Płaszów : (kilka uwag na marginesie ustaleń normatywnych z 2004 roku) / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Casus. - 2016, nr 83, s. 35-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 1427-2385
  Adres url:  21/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: Neosemantyzacja: wzbogacanie czy zubożanie polszczyzny? / Maciej Malinowski
  ¬ródło: W: Przemiany : w kręgu kultury polskiej XX i XXI wieku / redakcja Monika Stanakiewicz-Kopeć, Izabela Kaczmarzyk
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
  Opis fizyczny: S. 315-338
  p-ISBN: 978-83-7614-279-1
  p-ISBN: 978-83-277-1284-4
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,3  22/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: O trudno¶ciach w zapisie skrótowców i skrótów w aktach prawnych i tekstach prawniczych / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Casus. - 2016, nr 81, s. 42-45
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 1427-2385
  Adres url:  23/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: O uchybieniach interpunkcyjnych : (bez pobłażania) / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2016, z. 4, s. 56-69
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  p-ISSN: 0551-5343  24/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: O współczesnej neosemantyzacji w polszczyĽnie / Maciej Malinowski
  ¬ródło: W: Skryté přednosti přejatých slov / eds. Diana Svobodová, Mirosław Bańko
  Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Pedagogická Fakulta, 2016
  Opis fizyczny: S. 62-73
  p-ISBN: 978-80-7464-822-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,8
  Adres url:  25/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: Przymiotniki złożone i zestawienia w tekstach prawniczych : ocena gramatyczna i ortograficzna / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Casus. - 2016, nr 82, s. 43-46
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 1427-2385
  Adres url:  26/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: Białostocczyzna - Białostocczanie, ale: Kielecczyzna - Kielczanie, S±decczyzna - S±deczanie, czyli o niekonsekwencjach przy tworzeniu i zapisywaniu nazw regionów i nazw osobowych / Maciej Malinowski
  ¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 3, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
  Opis fizyczny: S. 335-347
  p-ISBN: 978-83-7624-156-2
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,81
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  27/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: Do artykułu Tadeusza Malinowskiego (2014), O niektórych wyrażeniach…, komentarz filologiczny / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Archeologia Polski. - 2014, T. 59, z. 1-2, s. 291-295
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0003-8180
  Adres url:  28/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: O przekręcaniu i błędnym rozumieniu niektórych frazeologizmów / Maciej Malinowski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 194-206
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Adres url:
  Repozytorium UP:  29/29
  Autorzy: Maciej Malinowski.
  Tytuł: O trudno¶ciach w pisowni zastawień apozycyjnych / Edward Polański, Maciej Malinowski
  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2013, nr 1, s. 80-92
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0551-5343

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie