Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MATRAS-MASTALERZ WANDA
Liczba odnalezionych rekordów: 86

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/86

Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Kultura literacka i artystyczna na łamach "Przekroju" Mariana Eilego : twórcy i analiza zawarto¶ci magazynu z lat 1945-1948. T. 1 / Wanda Matras-Mastalerz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 329 s.
p-ISBN: 978-83-8084-619-7
e-ISBN: 978-83-8084-620-3
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1024)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:2/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz, Jacek Ladorucki.
Tytuł: Marian Eile - redaktor, artysta i wizjoner kultury w 75. rocznicę ukazania się "Przekroju" / Wanda Matras-Mastalerz, Jacek Ladorucki
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 1, s. 171-191
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:
DOI:3/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Kulturotwórcza rola "Przekroju" Mariana Eilego : analiza zawarto¶ci tygodnika z lat 1945-1969 / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2020, T. 23, z. 2, s. 91-109
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:
DOI:4/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Synergia słowa i obrazu w kreatywnych formach pracy z ksi±żk± / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 4 / pod redakcj± naukow± Barbary Kurowskiej i Kingi Łapot-Dzierwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 89-99
p-ISBN: 978-83-8084-554-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1005)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Metafory literackie w procesie (auto)modelowania i rozwoju młodego czytelnika / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2019, z. 11 (4), s. 134-149
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:6/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Bajkoterapia i bajkoedukacja w procesie wspierania rozwoju dziecka / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Guliwer. - 2018, nr 1, s. 7-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-7115
Adres url:7/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Funkcja dydaktyczno-prewencyjna ksi±żek Jany Frey wydanych w serii "Nasza Biblioteka" Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2018, Vol. 48, s. 155-167
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1426-7241
Adres url:8/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Biblioterapia - ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegl±d na podstawie do¶wiadczeń polskich i zagranicznych / Wanda Matras-Mastaler
¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. - 2016, nr 1/2, s. s. 29-44
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0860-74359/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego czytelników / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. - 2016, T. 27, s. 91-118
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1730-6795
e-ISSN: 2449-8971
Adres url:10/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Czytaj : zobacz więcej! : wykorzystanie biblioterapii w edukacji i terapii uczniów / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2016, nr 2, s. 5-7
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-760911/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Czytaj! Zobacz więcej : Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 81-84
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672612/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Infantylni doro¶li i dojrzale dzieci e powie¶ciach Christine Nöstlinger / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: ¦wiaty dzieciństwa : infantylizacje w literaturze i kulturze / redakcja Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2016
Opis fizyczny: S. 33-48
p-ISBN: 97883-242-3057-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]13/86
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Urszula Lisowska-Kożuch, Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Kraków - Lwów : biblioteki XIX-XX wieku / pod redakcj± Władysława Marka Kolasy, Urszuli Lisowskiej-Kożuch, Wandy Matras-Mastalerz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
Opis fizyczny: 170 s.
p-ISBN: 978-83-7638-831-1
Seria: (Kraków - Lwów: Ksi±żki, Czasopisma, Biblioteki ; t. 16)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 12,1214/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Ksi±żka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzy¶ciach płyn±cych z m±drej lektury / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 2 / redakacja naukowa Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 144-161
p-ISBN: 978-83-8084-008-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 770)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,815/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Multimodalno¶ć Expresive Arts Therapy w bajkowym ¶wiecie kamishibai . / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka / pod redakcj± Alicji Ungeheuer-Goł±b i Urszuli Kopeć
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016
Opis fizyczny: S. 348-357
p-ISBN: 978-83-7996-363-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]16/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Ocalić od zapomnienia... : narracje autobiograficzne w generatywnych przekazach seniorów / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja / redakcja naukowa: Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016
Opis fizyczny: S. 173-189
p-ISBN: 978-83-63590-76-5
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 117/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Potencjał edukacyjny i terapeutyczny bajek filozoficznych / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Człowiek i medium : terapia - rozwój - (auto)narracja / redakcja naukowa: Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016
Opis fizyczny: S. 49-70
p-ISBN: 978-83-63590-76-5
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 118/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: The role of national legends in the process of shaping the identity of children and teenagers / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2016, Z. 14, s. 367-377
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:19/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Uniwersytety trzeciego wieku jako przestrzeń dla ochrony międzypokoleniowej transmisji warto¶ci / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Staro¶ć : jak j± widzi psychologia / redakcja Maria Kielar-Turska
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: S. 555-577
p-ISBN: 978-83-7614-262-3
p-ISBN: 978-83-277-1268-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,020/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Biblioteka miejscem dialogu międzypokoleniowego / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Ksi±żka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod redakcj± Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2015
Opis fizyczny: S. 369-381
p-ISBN: 978-83-7977-123-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,721/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Mieć piękny umysł czyli jak wzmacniać zdolno¶ci i motywację immanentn± ucznia - cz. 1 / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 7, s. 22-24
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2080-669822/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: OdpowiedĽ literatury na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: (Przed)szkolne spotkania z lektur± / redakcja naukowa Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek ; przy współpracy Aleksandry Zok-Smoły
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2015
Opis fizyczny: S. 407-422
p-ISBN: 978-83-8012-623-7
e-ISBN: 978-83-8012-624-4
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; 3347)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]23/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Pamięć o Władysławie Orkanie i Zosi Smreczyńskiej w edukacji regionalnej w szkołach i instytucjach kultury miasta Limanowa / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Władysław Orkan : piewca Gorców i Podhala / redakcja naukowa Bolesław Faron
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015
Opis fizyczny: S. 269-282
p-ISBN: 978-83-62473-63-2
Seria: (Pro Memoria)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 124/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Polska prasa szkolna - historia i współczesno¶ć (na marginesie ksi±żki Pauliny Olechowskiej Prasa szkolna - teoria, funkcje, tematyka ) / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2015, Z. 13, s. 308-311
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Prasa szkolna - teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Paulina Olechowska. - Szczecin, 2015.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:25/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Potencjał terapeutyczny literatury i sztuki w procesie umacniania zdrowia / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 2 (55), s. 45-50
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672626/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Rozwijanie przez czytanie : biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji / Wanda Matras
¬ródło: Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 3, s. 15-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2080-669827/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz, Magdalena Stoch.
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala / Wnada Matras-Mastalerz, Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2015, Z. 7, s. 208-213
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
Repozytorium UP:28/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Strefa nauki, strefa kultury - biblioteka na miarę XXI wieku / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Bibliotekarz 2.0 : nowoczesno¶ć na bazie tradycji / redakcja naukowa Stanisław Skórka, Michał Rogoż ; współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 86-98
p-ISBN: 978-83-7271-953-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]29/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: "Głos Narodu" - dziennik polityczny, społeczny i literacki, "zupełnie niezawisły" w latach 1918-1939 / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Kraków - Lwów : czasopisma XIX i XX wieku / pod red. Grzegorza Niecia, Grażyny Wrony
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Opis fizyczny: S. 79-92
p-ISBN: 978-83-7638-386-6
Seria: (Kraków - Lwów: Ksi±żki, Czasopisma, Biblioteki ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Biblioteka pedagogiczna miejscem biblioterapeutycznych inicjatyw twórczych / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniaj±cej się przestrzeni edukacji i informacji / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 68-76
p-ISBN: 978-83-7271-868-6
Seria: (Forum Bibliotek Pedagogicznych ; nr 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/86
Autorzy: Marcin Kania, Wanda Matras.
Tytuł: Liliowy Bór Adama Szafrańca - mała historia o wielkiej idei / Marcin Kania, Wanda Matras
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2014, Z. 12, s. 136-152
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2081-1861
Adres url:32/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Multimodalno¶ć biblioterapii w ba¶niowym ¶wiecie Kamishibai / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Biblioterapeuta. - 2014, nr 2, s. 22-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1641-664333/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Rozwijanie przez czytanie : biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 3, s. 22-25
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1426-989934/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: ¦wiat Pana Wredzika, czyli o tolerancji, akceptacji i wielokulturowo¶ci w literaturze dla dzieci / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Wyczytać ¶wiat - międzykulturowo¶ć w literaturze dla dzieci i młodzieży / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek przy współpracy Aleksandry Zok-Smoły
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2014
Opis fizyczny: S. 375-387
p-ISBN: 978-83-226-2211-7
e-ISBN: 978-83-226-2382-4
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]35/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Życie to ba¶ń napisana ręk± samego Boga : autorski program kółka dziennikarsko-teatralnego z elementami arteterapii / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 1-27
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1641-664336/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz, Marcin Kania.
Tytuł: "Słowa zaklęte w poezji" : o autoterapeutycznych wła¶ciwo¶ciach poezji na przykładzie twórczo¶ci Katarzyny Dominik / Wanda Matras-Mastalerz, Marcin Kania
¬ródło: Przegl±d Biblioterapeutyczny. - 2014, T. 4, nr 2, s. 55-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2084-1353
Adres url:37/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: "Poetyckie ogrody" rozkwitaj± w Limanowej / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: S±decczyzna w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013
Opis fizyczny: S. 265-280
p-ISBN: 978-83-63590-19-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]38/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Biblioteka - lokalne wrota do ¶wiata wiedzy i kultury / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI wieku / red. nauk. Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 81-96
p-ISBN: 978-83-7271-804-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Czytanie - najskuteczniejsz± metod± wychowawcz± / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Nowe opisanie ¶wiata : literatura i sztuka dla dzieci i mlodzieży w kręgach oddziaływań / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2013
Opis fizyczny: S. 155-167
p-ISBN: 978-83-226-2121-9
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3004)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Czytanie pomaga, czyli o biblioterapeutycznej superwitaminie / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 2 (47), s. 57-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:41/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Ksi±żki które lecz± / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Siły, które pokonaj± raka : psychologiczne terapie wspomagaj±ce w chorobie nowotworowej / [red. Paulina Paj±k]
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Charaktery, cop. 2013
Opis fizyczny: S. 165-171
p-ISBN: 978-83-934376-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL42/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Nowe tendencje, zadania i funkcje współczesnej literatury dziecięco-młodzieżowej / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży pocz±tku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Opis fizyczny: S. 117-135
p-ISBN: 978-83-7969-027-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]43/86
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 52, nr 1/2, 3/4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2009
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 1, s. 233-238
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:44/86
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 53, nr 1/2, 3/4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2010
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 1, s. 239-244
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:45/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: "Przekrój" Mariana Eilego w opinii i ocenie krakowskich cenzorów (1948-1953) / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Nie po my¶li władzy : studia nad cenzur± i zakresem wolno¶ci słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych / pod red. Doroty Degen i Marcina Żyndy
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fizyczny: S. 197-214
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00046/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Biblioterapeuta i jego warsztat biblioterapeutyczny / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: O potrzebie biblioterapii : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Hrycyk
Adres wydawniczy: Wrocław : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne : Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, 2012
Opis fizyczny: S. 43-60
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00047/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Jak wychować małego geniusza? / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Forum Nauczycieli. - 2011, nr 2, s. 5-11
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL48/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Kiedy Pani Zło¶ć przychodzi z wizyt±... : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizuj±cych zło¶ć i agresję w¶ród dzieci / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. / pod red. Alicji Ungeheuer-Goł±b, Małgorzaty Chrobak
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012
Opis fizyczny: S. 272-286
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]49/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Ksi±żki na receptę : recepta na życie / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji / pod red. Ireny Sochy
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2012
Opis fizyczny: S. 145-158
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2935)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00050/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Prasa Ziemi Limanowskiej na przełomie XX i XXI wieku / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Prasa s±decka od zarania do dzi¶ : 1891-2011 / pod. red. Bolesława Farona
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012
Opis fizyczny: S. 89-101
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00051/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Cywilizacja "Przekroju" M. Eilego na drodze do homogenizacji kultury? / Wanda Matras-Mastelarz
¬ródło: W: Ksi±żka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnot± II / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Izabeli Krasińskiej, Moniki Olczak-Kardas
Adres wydawniczy: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2011
Opis fizyczny: S. 207-216
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00052/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Dobre praktyki w małych bibliotekach gminnych / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby ¶rodowisk lokalnych : programy kształcenia uniwersyteckiego. T. 2 / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zaj±ca
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział, 2011
Opis fizyczny: S. 533-539
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL53/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Kraków IINiB UP im. KEN : skrócona prezentacja ogólnej koncepcji praktyk / Wanda Matras-Mastelarz
¬ródło: W: Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby ¶rodowisk lokalnych : programy kształcenia uniwersyteckiego. T. 1 / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zaj±ca
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział, 2011
Opis fizyczny: S. 157-163
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL54/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Lwowskie w±tki w "Przekroju" M. Eilego (1945-1969) / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Krakív L'vív : knigi, časopisi, biblíoteki XIX-XX st. T. 10 / [red. Gražina Vrona, Ol'ga Kolosovs'ka, Galína Kosentka]
Adres wydawniczy: L'vív : Kafedra bíblíotekoznavstva í biblígrafíï L'vívs'kogo nacíonal'nogo uníversitetu ímení Ívana Franka ; Institut ínformacíï naukovoï í biblíotekoznavstva Pedagogíčnogo uníversitetu ímeni Komísíï nacíonal'noï osvíti u Krakoví, 2011
Opis fizyczny: S. 346-353
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL55/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Lwowskie w±tki w tygodniku "Przekrój" Mariana Eilego / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 10 / pod red. Haliny Kosętki, Grażyny Wrony, Grzegorza Niecia
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011
Opis fizyczny: S. 319-326
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00056/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Problematyka prasoznawcza i czasopi¶miennicza na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Niewygodne dla władzy. Ograniczenia wolno¶ci słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczenych / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2011, T. 14, z. 1-2, s. 269-273
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL57/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Zaczytaj się zdrowo! : lecznicza moc lektur dla dzieci, młodzieży i rodziców / Wanda Mastalerz-Matras
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2011, Z. 11, s. 21-38
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:58/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: "Przekrój" : młodszy brat "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: W: Ilustrowany Kurier Codzienny : księga pami±tkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939 / pod red. Grażyny Wrony, Piotra Borowca, Krzysztofa WoĽniakowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny ; Katowice : Wydawnictwo "¦l±sk", 2010
Opis fizyczny: S. 505-517
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]59/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Przyszło¶ć staro¶ci : ksi±żka w aktywizacji seniorów / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2010, Z. 8, s. 242-248
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:60/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizuj±cych lęk i agresję w¶ród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL61/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Problematyka prasoznawcza i czasopi¶miennicza na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Kraków - Lwów: ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2009, T. 12, z. 2, s. 201-206
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL62/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Salon literacki "Przekroju" Mariana Eilego / Wanda Matras
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki - czasopisma - biblioteki XIX i XX wieku. T. 9. Cz. 2 / pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 314-328
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 536)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/86
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Uczeń zdolny - szansa czy zagrożenie ? / Wanda Matras-Mastalerz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2009, Z. 7, s. 266-274
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:64/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Demokratyczny savoir-vivre Jana Kamyczka / Wanda Matras
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2008, Z. 6, s. 175-184
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:65/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Janina Ipohorska - pierwsza dama "Przekroju" / Wanda Matras
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2008, T. 11, z. 1-2, s. 127-141
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00066/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Konstanty Ildefons Gałczyński jako "nadworny" poeta w "Przekroju" Mariana Eilego / Wanda Matras
¬ródło: W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Antykwa", 2008
Opis fizyczny: S. 269-292
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00067/86
Autorzy: Halina Stefańska-Bursztyńska, Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Młodo¶ć w m±dro¶ci przemijania : praca zbiorowa uczestników Szkoły Aktywnego seniora / pod red. Haliny Stefańskiej-Bursztyńskiej i Wandy Matras-Mastalerz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2008
Opis fizyczny: 40 s.
Seria: (Bibliotheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL68/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Tematyka prasoznawcza i czasopi¶miennicza na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej : "Ksi±żki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku" / Wanda Matras
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2008, T. 11, z. 1/2, s. 353-361
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00069/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzież± dyslektyczn± / Wanda Matras
¬ródło: Biblioterapeuta. - 2007, Nr 4, s. 2-8
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL70/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Kraków-Lwów: ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku / Wanda Matras
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 3-4 (30), s. 152-155
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL71/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Przekrój M. Eilego - "jedyne takie pismo na osiemset milionów Słowian" czy "organ ćwierćinteligencji" / Wanda Matras
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki - czasopisma - biblioteki. T. 8 / pod red. Haliny Kosętki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
Opis fizyczny: S. 468-484
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 455)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:72/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: "Przekrój" Mariana Eilego - "jedyne takie pismo na osiemset milionów Słowian" czy "organ ćwierćinteligencji"? / Wanda Matras
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 16-18 listopada 2005 : streszczenia referatów / [oprac. Marek Kolasa, Barbara Góra, Halina Kosętka]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP, 2005
Opis fizyczny: S. 33
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL73/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. / Wanda Matras
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 4 (24), s. 143-145
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:74/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Kultura literacka i artystyczna na łamach "Przekroju" w latach 1945-1969 / Wanda Matras
¬ródło: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Oddz. PAN (Kraków). - 2005, T. 47, z. 1, s. 60-63
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL75/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Marian Eile (1910-1984) : biografia, anegdota, legenda / Wanda Matras
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2005, Z. 3, s. 156-171
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:76/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Mozliwo¶ci kształcenia i dokształcania nauczycieli bibliotekarzy w o¶rodkach akademickich na przykładzie Krakowa / Wanda Matras
¬ródło: W: Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym / pod red. Jolanty GwioĽdzik
Adres wydawniczy: Mysłowice : Wydawnictwo Górno¶l±skiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2005
Opis fizyczny: S. 195-206
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL77/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Możliwo¶ci kształcenia i dokształcania nauczycieli bibliotekarzy w o¶rodkach akademickich na przykładzie Krakowa / Wanda Matras
¬ródło: W: Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym / pod red. Jolanty GwioĽdzik
Adres wydawniczy: Mysłowice : Wydaw. Górno¶l±skiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S.195-206
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL78/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Kraków - Lwów i bibliologia / Wanda Matras
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 18, s. 60-62
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:79/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Maria Radwańska / Wanda Matras
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 135
Uwagi: Słownik bibliologów i prasoznawców Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
Adres url:80/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Wanda Krotos / Wanda Matras
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 134
Uwagi: Słownik bibliologów i prasoznawców Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
Adres url:81/86
Praca recenzowana: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 6. Cz. 1-2 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kraków, 2003. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 366)
Autorzy: Wanda Matras.
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze
Opis fizyczny: 2004, nr 3/4, s. 186-188
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL82/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Marian Eile (1910-1984) [Dokument elektroniczny] : (biografia, anegdota, legenda) / Wanda Matras
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Kraków, 19-20 listopada 2003 r. / Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej
Adres wydawniczy: [Kraków : 2003]
Uwagi: Publikacja dostępna na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL83/86
Autorzy: Marek Glogier, Wanda Matras.
Tytuł: Sprawozdanie z pracy dydaktycznej i organizacyjnej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za rok akademicki 1999/2000 / Marek Glogier, Wanda Matras
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2003, Z. 2, s. 345-350
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:84/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Zagadnienia czasopi¶miennictwa na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ksi±żki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku" / Wanda Matras
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2003, nr 3/4, s. 215-219
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL85/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Edukacja akademicka nauczycieli bibliotekarzy dla potrzeb zreformowanej szkoły / Wanda Matras
¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 10, s. 15-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL86/86
Autorzy: Wanda Matras.
Tytuł: Agencje prasowe ; "Dziennik Mód. Pismo dla Polek" ; "Echo" ; "Gazeta Literacka" ; "Gazeta Robotnicza" ; "Głos Plastyków" ; "Horyzonty Krakowskie" ; "Ilustracja Polska" ; "Liberum Veto" ; "Nowo¶ci Ilustrowane" ; "Przegl±d Biblioteczny" ; "Przekrój" ; "Pszczółka Krakowska"
¬ródło: W: Encyklopedia Krakowa / [red. prowadz±cy Antoni Henryk Stachowski]
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Opis fizyczny: S. 6 ; 182 ; 185 ; 235 ; 245 ; 302 ; 316 ; 546 ; 675 ; 816 ; 818 ; 826
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie