Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MAZURKIEWICZ ROMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 112

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/112

Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Brückner i Bogurodzica - rozwi±zywanie zagadki / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Aleksander Brückner - sylwetka uczonego / redaktor Janusz S. Gruchała
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja Panteon Narodowy, 2023
Opis fizyczny: S. 42-54
p-ISBN: Brak
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL2/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: David Alan Frick : 28 X 1955-10 XII 2022 / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. - 2022, s. 231-233
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1230-7033
Adres url:3/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Kilka uzupełnień Ľródłowych do edycji Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca (w pięćsetlecie wydania z 1522 roku) / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Terminus. - 2022, R. 24, z. 4, s. 335-381
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2082-0984
e-ISSN: 2084-3844
Adres url:
DOI:4/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Conceptio ex osculo - pseudo-apokryficzny drobiazg w tzw. kazaniach Paterka / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: ¬ródła staropolskich apokryfów : pytania, problemy, perspektywy / red. Dorota Rojszczak-Robińska, Aleksandra Deskur, Wojciech Stelmach
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2021
Opis fizyczny: S. 93-115
p-ISBN: 978-83-65666-91-8
Seria: (Seria Językoznawcza)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Banderia Prutenorum, czyli poczet chor±gwi krzyżackich obalonych piórem Jerzego z Krakowa / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2020, Z. 20, s. 305-319
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:6/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Jeszcze jeden przyczynek do recepcji twórczo¶ci Sannazara w literaturze staropolskiej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2020, z. 2, s. 203-212
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0031-0514
Adres url:
DOI:7/112
Autorzy: Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: W obliczu cudów wszech¶wiata... : studia o twórczo¶ci Adama Ziemianina / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: 199 s.
p-ISBN: 978-83-8138-237-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:8/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "Gaude, mater Polonia" : z dziejów hymnu, jego badań i przekładów / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Antiphonarium Kielcense: antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.) : wydanie fototypiczne z komentarzem / redakcja Krzysztof Bracha
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego : Wydawnictwo Jedno¶ć, 2020
Opis fizyczny: S. 69-101
p-ISBN: 978-83-8144-387-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,79/112
Autorzy: Wespazjan Kochowski, Roman Mazurkiewicz, Wiesław Pawlak.
Tytuł: Ogród panieński / Wespazjan Kochowski ; wydali Roman Mazurkiewicz, Wiesław Pawlak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
Opis fizyczny: 895 s.
p-ISBN: 978-83-66076-79-2
Seria: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich ; 47)
Uwagi: Edycja tekstów Ľródłowych powstała w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 50,010/112
Autorzy: Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: 301 s.
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 16,711/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury : w stulecie urodzin / pod redakcj± Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2018
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-7676-300-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 10,012/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Słowo przed muzyk±, czyli Baran na pięciolinii / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: S. 277-294
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,813/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Złoto, kadzidło i mirra w dawnym kaznodziejstwie polskim / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Ruch Biblijny i Liturgiczny. - 2018, T. 71, nr 4, s. 321-339
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0209-0872
e-ISSN: 2391-8497
Adres url:
DOI:14/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary…" : Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie (rekonesans) / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: "Sława z dowcipu sama wiecznie stoi..." : prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej / redakcja Mirosława Hanuszkiewicz-Lavallee, Wiesław Pawlak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018
Opis fizyczny: S. 185-199
p-ISBN: 978-83-8061-606-6
Seria: (Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej ; 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,815/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Apostoł dwunastej godziny : ¦więty Maciej versus Judasz w kaznodziejstwie staropolskim (rekonesans) / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Ars Bene Vivendi : studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin / red. Elwira Buszewicz, Lidia Grzybowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 197-216
p-ISBN: 978-83-233-4326-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 116/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Konterfekt Wacława Barłomieja Twardzika w ramie aniwersaryjnej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Wacek czyli przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika / opracował Roman Mazurkiewicz [redakcja i indeks]
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: S. 194-197
p-ISBN: 978-83-7638-876-2
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL17/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Profesor Twardzik, Wacek... / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Wacek czyli przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika / opracował Roman Mazurkiewicz [redakcja i indeks]
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: S. 11-24
p-ISBN: 978-83-7638-876-2
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL18/112
Autorzy: Jan Aleksander Koreywa, Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Utwory okoliczno¶ciowe / Jan Aleksander Koreywa ; oprac. Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz ; wstęp Piotr Borek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017
Opis fizyczny: 196 s.
p-ISBN: 978-83-948011-5-1
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okoliczno¶ciowej ; t. 33)
Uwagi: Edycja tekstów Ľródłowych powstała w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8,5
Adres url:19/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Wacek, czyli przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika / opracował Roman Mazurkiewicz [redakcja i indeks]
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: 241 s.
p-ISBN: 978-83-7638-876-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 1220/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: waclaw@ijp-pan.krakow.pl czyli original message / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Wacek czyli przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika / opracował Roman Mazurkiewicz [redakcja i indeks]
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: S. 134-142
p-ISBN: 978-83-7638-876-2
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL21/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522) : notatki na marginesie najnowszej edycji / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Studia Żródłoznawcze. - 2016, T. 54, s. 171-178
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Żywot Pana Jezusa Krysta (1522) / Baltazar Opec. - Poznań, 2014.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0081-714722/112
Autorzy: Elwira Buszewicz, Roman Mazurkiewicz, Piotr Urbański.
Tytuł: George Buchanan Baptistes, sive Calumnia ; Maciej Walenty Tepper Wiersz smutny, ¶mierć męczeńsk± ¶więtego Jana Chrzciciela wyrażaj±cy / wydali i opracowali Elwira Buszewicz, Roma Mazurkiewicz ; redakcja naukowa tomu Piotr Urbański
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2016
Opis fizyczny: 304 s.
p-ISBN: 978-83-7306-750-9
p-ISBN: 978-83-7306-751-6
Seria: (Staropolski Dramat i Dialog Religijny)
Seria: (¬ródła i Monografie ; 438)
Uwagi: Edycja tekstów Ľródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 1223/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,824/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Katedra Literatury Staropolskiej i O¶wiecenia / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 131-132
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672625/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Andrzeja Olszamowskiego Kolęda na Rok Pański 1616 / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2015, T. 51, z. 2, s. 87-110
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-416826/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Kazimierz Panu¶.
Tytuł: Kazania maryjne / wyd. i oprac. Roman Mazurkiewicz i Kazimierz Panu¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Unum, 2014
Opis fizyczny: 655, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7643-106-2
Seria: (Kazania w kulturze polskiej : edycje kolekcji tematycznych ; 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00027/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: The newly identified latin prototype of the Marian homilies of Jan of Szamotuły / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. - 2014, T. 59, nr 1, S. 93-112
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0039-336328/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (Paterka) / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Ruch Literacki. - 2013, z. 1, S. 15-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0035-9602
Adres url:
DOI:29/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Adam w pobożnych wychwalony godzinkach / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny..." : prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego / red. Radosław Grzeskowiak, Roman Krzywy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
Opis fizyczny: S. 227-244
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00030/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i ¶w. Jana Chrzciciela w kulturze ¶redniowiecznej / Roman Mazurkiewicz
Wydanie: Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2012
Opis fizyczny: 346 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL31/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Kazania ¶więtokrzyskie : od rękopisu do edycji / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Ruch Literacki. - 2012, nr 6, s. 753-756
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.00032/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Rzepka / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Igraszki literackie polonistów : antologia / wybrali Henryk Markiewicz, Michał Rusinek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2012
Opis fizyczny: S. 73-74
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL33/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: ¦więtokrzyska Mater dolorosa / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Teraz. ¦więtokrzyski Miesięcznik Kulturalny. - 2012, nr 4, s. 3-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL34/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Bogurodzica : pie¶ń nie tylko maryjna / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Pastores. - 2011, nr 1, s. 41-48
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL35/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Inedita : editions of primary sources / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Humanism in Polish culture / Alina Nowicka-Jeżowa, Wiesław Pawlak, Piotr Urbański (eds.)
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011
Opis fizyczny: S. 219-231
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.00036/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Pierwsza polska tłumaczka Stabat Mater dolorosa / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 328-333
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL37/112
Autorzy: Stanisław Dobiński, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: ¦wit wierszów na ¶więta Naj¶więtszej Maryi Panny ¶wiatu wydany / Stanisław Dobiński ; oprac. Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Neriton, 2011
Opis fizyczny: 99, [2] s.
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okoliczno¶ciowej ; t. 8)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00038/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Z dawnej literatury maryjnej : zarysy i zbliżenia / Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 223, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 582)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "EVA, AVE-para słów, lecz nad tysi±c waż±" : zwiastowanie w dawnej polskiej poezji / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Via pulchritudinis : w±tki biblijne w literaturze i kulturze polskiej / red. Albert Gorzkowski, Łukasz Kamykowski, Kazimierz Panu¶
Adres wydawniczy: Kraków : Unum, 2010
Opis fizyczny: S. 127-150
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00040/112
Autorzy: Andrzej Wolan, Stanisław Dubingowicz, Maciej Eder, Roman Mazurkiewicz, Wacław Uruszczak.
Tytuł: De libertate politica seu civili libellus lectu non indignus = O wolno¶ci rzeczypospolitej albo ¶lacheckiej ksi±żka godna ku czytaniu / Andrzej Wolan ; tłum. Stanisław Dubingowicz ; wyd. Maciej Eder i Roman Mazurkiewicz ; wstęp Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. "Neriton", 2010
Opis fizyczny: 478 s.
Seria: (Humanizm. Inedita ; t. 3)
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: LAT, POL
Punktacja MNiSW: 5.00041/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Sebastian Klonowic, Mieczysław Mejor, Elżbieta Wojnowska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska.
Tytuł: Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek / Sebastian Fabian Klonowic ; wyd. i oprac. Mieczysław Mejor i Elżbieta Wojnowska ; red. nauk. tomu Roman Mazurkiewicz, Barbara Przybyszewska-Jarmińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Neriton, 2010
Opis fizyczny: 234s., + 1 CD
Seria: (Humanizm. Inedita ; t. 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, LAT
Punktacja MNiSW: 3.00042/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tomasz Mika.
Tytuł: Niek±¶liwe uk±szenie k±ska / Roman Mazurkiewicz, Tomasz Mika
¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 2, s. 204-205
Uwagi: Dopisek do artykułu W. Twardzika pt. Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie "Rozmy¶lania przemyskiego".
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.00043/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "¦więta Rodzina" w dawnej poezji polskiej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Salvatoris Mater. - 2009, nr 4, s. 131-165
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL44/112
Autorzy: Jan Kochanowski, Seamus Heaney, Stanisław Barańczak, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Laments / Jan Kochanowski ; translated from the Polish by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak ; [the Polish text has been edited by Roman Mazurkiewicz]
Adres wydawniczy: Loughcrew : Gallery Books, 2009
Opis fizyczny: 79 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 5.00045/112
Autorzy: Jan Gawiński, Dariusz Chemperek, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Pie¶ni / Jan Gawiński ; wydał i oprac. Dariusz Chemperek, red. nauk. tomu Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Neriton, 2009
Opis fizyczny: 167 s.
Seria: (Humanizm. Inedita ; t. 2)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00046/112
Praca recenzowana: Literatura polskiego ¶redniowiecza wobec poetyki europejskiej : ("ornatus difficilis") / Teresa Michałowska. - Warszawa, 2008
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2009, z. 3, s. 293-295
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL47/112
Autorzy: Grzegorz Czaradzki, Roman Mazurkiewicz, Elwira Buszewicz, Alina Nowicka-Jeżowa.
Tytuł: Rytmy o porodzeniu przenaczystym Bogarodzice Panny Maryjej / Grzegorz Czaradzki ; wyd. i oprac. Roman Mazurkiewicz i Elwira Buszewicz ; red. nauk. tomu Alina Nowicka-Jeżowa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Neriton, 2009
Opis fizyczny: 269 s.
p-ISBN: Edycja krytyczna staropolskiego przekładu poematu Jacopo Sannazaro pt. De partu Virginis.
Seria: (Humanizm. Inedita ; t. 1)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, LAT
Punktacja MNiSW: 5.00048/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Arystotelesa z Kobylina Gadki o składno¶ci członków niektórych Profesora Henryka Markiewicza / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Żartem i pół serio / Henryk Markiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2008
Opis fizyczny: S. 83-86
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00049/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Historia literatury staropolskiej i o¶wieceniowej 1-2 / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 16-21
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL50/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Humanizm [Dokument elektroniczny] / Roman Mazurkiewicz (red.)
Uwagi: Oficjalny serwis projektu badawczego "Humanizm: idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej" (PBZ-MNiSW-03/II/2007).
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL, MUL
Adres url:51/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Inedita humanistyczne / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Humanizm polski : długie trwanie, tradycje, współczesno¶ć : (studia i materiały) / pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Marcina Cieńskiego ; przy współpracy Agnieszki Pawlak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Neriton, 2008-2009
Opis fizyczny: S. 481-494
Seria: (Humanizm Polski. Wstęp do Badań)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00052/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Jeszcze jeden przyczynek do dziejów plagiatu w literaturze polskiej XVII wieku / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Ruch Literacki. - 2008, z. 6, s. 591-600
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00053/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Wiesław Wydra, Paweł Stępień, Elżbieta Belcarzowa.
Tytuł: Kazanie na dzień Wszech ¦więtych (tzw. praskie) / wstęp Roman Mazurkiewicz i Wiesław Wydra ; komentarz Ľródłowy Roman Mazurkiewicz i Paweł Stępień ; transkrypcja Elżbieta Belcarzowa [et al., w tym Roman Mazurkiewicz]
Adres wydawniczy: Poznań : Poznańskie Studia Polonistyczne, 2008
Opis fizyczny: 66 s.
Seria: (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL54/112
Autorzy: Jacek Mijakowski, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Kokosz panom krakowianom w kazaniu za kolędę dana / Jacek Mijakowski ; oprac. Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Neriton, 2008
Opis fizyczny: 124 s.
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okoliczno¶ciowej ; t. 3)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.00055/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Maryja w literaturze staropolskiej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Encyklopedia Katolicka. T. 12 / pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008
Opis fizyczny: S. 66-71
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL56/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Przedziwna Matka Stworzyciela Swego : antologia dawnej polskiej poezji maryjnej / wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Księży Marianów MIC, 2008
Opis fizyczny: 584 s.
Seria: (Biblioteka Maryjna)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.00057/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Subskrypcja albo parafraza inskrypcji melancholijnego rysunku Andrzeja Mleczki: "Widzę, że wszystko już przeczytałe¶, Henryku" / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Żartem i pół serio / Henryk Markiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2008
Opis fizyczny: S. 73
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL58/112
Autorzy: Roman Laskowski, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego i Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2007
Opis fizyczny: 651 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL59/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Bibliografia publikacji Wacława Twardzika / oprac. Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego i Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2007
Opis fizyczny: S. 7-13
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL60/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Internetowy warsztat badawczy filologa [Dokument elektroniczny] : (przewodnik netograficzny) / opac. Roman Mazurkiewicz
Uwagi: Przewodnik internetowy dla studentów i doktorantów kierunków filologicznych, umożliwiaj±cy orientację w ¶wiatowych i polskich zasobach internetowych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa (opublikowano 10 kwietnia 2011 r.).
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL, MUL
Adres url:61/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Kilkana¶cie dalszych uzupełnień do Ľródeł "Rozmy¶lania przemyskiego" / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego i Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2007
Opis fizyczny: S. 198-201
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL62/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Konterfekt Wacława Bartłomieja Twardzika w ramie aniwersaryjnej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego i Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2007
Opis fizyczny: S. 642-644
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL63/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: O przeoczonym staropolskim przekładzie "De partu Virginis" Jacopa Sannazara / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Rzeczy minionych pamięć : studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin / pod red. Andrzeja Borowskiego i Jakuba NiedĽwiedzia
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007
Opis fizyczny: S. 309-321
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL64/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Od "Bogurodzicy" do Internetu. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / Roman Mazurkiewicz ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 326, dod. B±dĽ Zdrów ; 39, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL65/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Władysław Podrazik.
Tytuł: Prorok na skale : my¶li Jerzego Nowosielskiego / wybrali i oprac. Roman Mazurkiewicz, Władysław Podrazik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Znak, 2007
Opis fizyczny: 192 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL66/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Paweł Stępień.
Tytuł: ¬ródła i konteksty "Kazania praskiego" : (rekonesans) / Roman Mazurkiewicz, Paweł Stępień
¬ródło: W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego i Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2007
Opis fizyczny: S. 202-221
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL67/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "Cantando cum citharista" : w pięćsetlecie ¶mierci Władysława z Gielniowa / pod red. Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN, 2006
Opis fizyczny: 190 s.
Seria: (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 12)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL68/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "Kokosz naukami zbawiennymi utuczona" : O. Jacek Mijakowski OP na ambonach Krakowa / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Wielcy kaznodzieje Krakowa : studia in honorem prof. Eduardi Staniek / pod red. Kazimierza Panusia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Unum, 2006
Opis fizyczny: S. 96-118
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL69/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "W ¶rodku barbarzyńskiego kraju" : Jan z Wi¶licy / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Teraz. ¦więtokrzyski Miesięcznik Kulturalny. - 2006, nr 3, s. 8-9
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL70/112
Autorzy: Wacław Twardzik, Krystyna Kalicka, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Biblioteka zabytków polskiego pi¶miennictwa ¶redniowiecznego [Dokument elektroniczny] / [zespół nauk. opracowuj±cy zabytki: Wacław Twardzik - kierownik projektu et al., w tym Roman Mazurkiewicz ; współpracownicy: Krystyna Kalicka et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN. Pracownia Języka Staropolskiego, cop. 2006
Uwagi: Publikacja na CD-ROM.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL71/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Bogurodzica ; Poezja maryjna ; ¦redniowiecze / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Literatura : wiedza o kulturze / kom. nauk. Andrzej Z. Makowiecki ; aut. Włodzimierz Appel [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 68-69 ; 640 ; 797-802
Seria: (Encyklopedia Szkolna WSiP)
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL72/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Ikona orędownictwa / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Pastores. - 2006, nr 33, s. 115-121
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL73/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Piotr Borek.
Tytuł: Literatura staropolska : wybór tekstów. T. 1, Poezja / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz i Piotr Borek
Wydanie: Wyd. 3 uzup.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Opis fizyczny: 713, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL74/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Mariusz Górniak.
Tytuł: Mikołaj Rej 2005 [Dokument elektroniczny] / oprac. i red. Roman Mazurkiewicz ; [projekt i oprac. graf. Mariusz Górniak]
Uwagi: Serwis po¶więcony postaci i twórczo¶ci Mikołaja Reja, opublikowany w 2006 r.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL, MUL
Adres url:75/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Sacrum septenarium : o pie¶ni Władysława z Gielniowa "Jesu, zbawicielu ludzski" / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: "Cantando cum citharista" : w pięćsetlecie ¶mierci Władysława z Gielniowa / pod red. Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria : Instytut Badań Literackich PAN, 2006
Opis fizyczny: S. 55-78
Seria: (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL76/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Mariusz Górniak.
Tytuł: Staropolska [Dokument elektroniczny] : tradycja - kultura - literatura / Roman Mazurkiewicz (red.) ; Mariusz Górniak (webmaster)
Uwagi: Serwis naukowo-edukacyjny po¶więcony dawnej literaturze polskiej, opublikowany 10 kwietnia 2014 r.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL, MUL
Adres url:77/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Birkenmajer Józef ; Birkowski Fabian ; Celtes (Celtis) Konrad ; Grzegorz z Sambora ; Hussowski Mikołaj ; Jakub Parkoszowic ; Kochowski Wespazjan ; Krzycki Andrzej / [sygn.] R.M.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 99 ; 191-192 ; 497 ; 563 ; 578-579 ; 709 ; 785-786
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL78/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Zofia Wanicowa.
Tytuł: Dlaczego "Bogurodzicę" ¶piewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? / Roman Mazurkiewicz, Zofia Wanicowa
¬ródło: Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 25-41
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL79/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Mediewistyka polonistyczna - stan aktualny i perspektywy rozwoju / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja : Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 wrze¶nia 2004. T. 2 / zesp. red. Małgorzata Czermińska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2005
Opis fizyczny: S. 481-495
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL80/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Miaskowski Kasper ; Paweł z Krosna ; Pollak Roman Teodor Ignacy ; Porębowicz Edward Franciszek ; Skarga Piotr ; Słota (Złota) Przecław ; Smotrycki Maksym Melecjusz ; Trzecieski (Trzycieski, Tricesius) Młodszy Andrzej ; Twardowski Kasper ; Wierczyński-Vrtel (Vrtel, Vrtel-Wierczyński) Stafan Kajetan ; Wujek Jakub ; Ziomek Jerzy / [sygn.] R.M.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 949-950 ; 1128-1129 ; 1195 ; 1206-1207 ; 1389 ; 1407 ; 1414-1415 ; 1565-1566 ; 1570 ; 1624-1625 ; 1677-1678 ; 1733-1734
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL81/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Niepokalane Poczęcie w dawnej poezji polskiej : (do końca XVIII w.) / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Niepokalane Poczęcie i życie chrze¶cijańskie : materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego : Niepokalanów, 15-17 paĽdziernika 2004 roku / red. nauk. Danuta Mastalska
Adres wydawniczy: Częstochowa ; Niepokalanów, 2005
Opis fizyczny: S. 159-180
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL82/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: O skarbie Piotra Wydżgi ukrytym w staropolskiej legendzie / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Paradygmat pamięci w kulturze : prace dedykowane Antoniemu Czyżowi / red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek
Adres wydawniczy: Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005
Opis fizyczny: S. 427-449
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL83/112
Praca recenzowana: "Athila" címu munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz forditása / András Zoltán, Oláh Miklós. - Nyiregyhaza, 2004
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 135-139
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL84/112
Autorzy: Wacław Twardzik, Paweł Jasica, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Trzecie Ľródło / z prof. Wacławem Twardzikiem o staropolszczyĽnie rozm. Paweł Jasica i Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Dziennik Polski. - 2005, nr 95, s. 32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL85/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Witold Turdza.
Tytuł: "Wiadomych rzeczy pospolita ¶piżarnia" : staropolska m±dro¶ć w sentencjach, przysłowiach i cytatach : (od "Bogurodzicy" do Kochanowskiego) / zebrał i oprac. Roman Mazurkiewicz ; rysunkami ochędożył Witold Turdza
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004
Opis fizyczny: 296 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL86/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Bazylik w szparze, czyli jak nie poprawiać Rzeczypospolitej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Język Polski. - 2004, z. 5, s. 368-374
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL87/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Literatura staropolska : wykład - ćwiczenia - egzamin / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 89-95
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL88/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Literatura ¶redniowiecza / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr edukacja. [1], ¦redniowiecze - renesans / [red. Marian Szulc]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2004
Opis fizyczny: S. 5-76
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL89/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Modlitewnik dla kobiet z XVI wieku : ("Modlitewnik Ptaszyckiego I") / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Salvatoris Mater. - 2004, nr 2, s. 293-329
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL90/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Neu gefundene lateinische Quellen zu Band II = Nowo znalezione Ľródła łacińskie do tomu II / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Rozmy¶lanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład = Transliteration, Transkription, lateinische Vorlagen, deutsche Übersetzung. T. 3 / hrsg. von Felix Keller und Wacław Twardzik
Adres wydawniczy: Freiburg i. Br. : Weiher, 2004
Opis fizyczny: S. 544-546
Seria: (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris ; T. 48)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: GER, POL91/112
Praca recenzowana: O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore / Andrzej Frycz Modrzewski ; oprac. Mirosław Korolko. - Piotrków Trybunalski, 2003
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2004, nr 5, s. 368-374
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL92/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: "Mariologia" Erazma z Rotterdamu i polskie ¶lady jej recepcji w pierwszej połowie XVI wieku / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Salvatoris Mater. - 2003, nr 1, s. 181-205
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL93/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Mediewistyka literacka w internecie / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Mediewistyka literacka w Polsce / pod red. Teresy Michałowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2003
Opis fizyczny: S. 39-52
Seria: (Studia Staropolskie. Series Nova ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL94/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Nawi±zania do kultury ¶redniowiecza w wierszu Mirona Białoszewskiego "Stara pie¶ń na Binnarow±" / Roman Mazurkiwicz
¬ródło: W: Most : ¶redniowiecze : przewodnik dla licealistów
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka "Stentor", 2003
Opis fizyczny: S. 92-104
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL95/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego ¶redniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Teksty Drugie. - 2003, nr 1, s. 157-172
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL96/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Stara pie¶ń na inn± Binarow± / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Zeszyty Szkolne. - 2003, nr 2, s. 32-47
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL97/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Starożytno¶ć - ¶redniowiecze : antologia : klasa 1 / Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka "Stentor", 2003
Opis fizyczny: 232 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL98/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Aniołowie w pi¶miennictwie staropolskim : (rekonesans bibliograficzny) / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Księga o aniołach : praca zbiorowa / pod red. Herberta Oleschko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. WAM, 2002
Opis fizyczny: S. 563-587
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL99/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Bogurodzica / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: ¦redniowiecze / [red. Anna Skoczek ; aut. Tadeusz Ulewicz et al.]
Adres wydawniczy: Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, cop. 2002
Opis fizyczny: S. 331-358
Seria: (Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL100/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i ¶w. Jana Chrzciciela w kulturze ¶redniowiecznej / Roman Mazurkiewicz
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2002
Opis fizyczny: 346 s., [40] s. tabl.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL101/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Deesis / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: ¦redniowiecze / [red. Anna Skoczek ; aut. Tadeusz Ulewicz et al.]
Adres wydawniczy: Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, cop. 2002
Opis fizyczny: S. 358-361
Seria: (Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL102/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Borucki.
Tytuł: Deisis : idea zastupničestva Bogorodicy i Sv. Ioanna Krestitela v kul'ture srednevekov'a / Roman Mazurkiewicz ; tłum. Tadeusz Borucki
¬ródło: W: Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i ¶w. Jana Chrzciciela w kulturze ¶redniowiecznej / Roman Mazurkiewicz
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2002
Opis fizyczny: S. 333-334
Typ publikacji: TLU
Język publikacji: RUS103/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Ryszard Siwek.
Tytuł: Déesis : l'idée de l'intercession de la Mére de Dieu et de saint Jean-Baptiste dans la culture médiévale : résumé / Roman Mazurkiewicz ; tłum. Ryszard Siwek
¬ródło: W: Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i ¶w. Jana Chrzciciela w kulturze ¶redniowiecznej / Roman Mazurkiewicz
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2002
Opis fizyczny: S. 331-332
Typ publikacji: TLU
Język publikacji: FRE104/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Michael J. Miko¶.
Tytuł: Korona Dziewicy Maryi : antologia polskich ¶redniowiecznych pie¶ni maryjnych / wybór, oprac. i tłum. Roman Mazurkiewicz i Michael J. Miko¶
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2002
Opis fizyczny: 85 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL105/112
Autorzy: Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Literatura staropolska : wybór tekstów. T. 1, Poezja / wybór i oprac. Piotr Borek i Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 717, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL106/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Polskie ¶redniowieczne pie¶ni maryjne : studia filologiczne / Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: 412, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 338)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:107/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Mariusz Górniak.
Tytuł: Meliton [Dokument elektroniczny] : Mediewistyka Literacka Online / oprac. red. Roman Mazurkiewicz ; projekt i oprac. graf. Mariusz Górniak
Uwagi: Metastrona - specjalistyczny katalog i przewodnik po internetowych zasobach mediewistycznych z zakresu literatury oraz jej nauk pomocniczych. Dokument opublikowany w 2001 r.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL, MUL
Adres url:108/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Misterium Trójcy ¦więtej a Maryja w pracach sekcji afrykańskiej i azjatyckiej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Mariologia na przełomie wieków : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Niepokalanów, 27-28 paĽdziernika 2000 roku / red. nauk. Lucjan Balter, Piotr Maria Lenart
Adres wydawniczy: Częstochowa ; Niepokalanów : Polskie Towarzystwo Mariologiczne, 2001
Opis fizyczny: S. 25-38
Seria: (Biblioteka Mariologiczna ; 3)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL109/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Staroczeskie wzorce i analogie polskich ¶redniowiecznych pie¶ni maryjnych / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: W kręgu literatury, języka i kultury : tom jubileuszowy z okazji trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie / pod red. Anety Majkowskiej i Marii Lesz-Duk
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydaw. WSP, 2001
Opis fizyczny: S. 29-55
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL110/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Staroczeskie wzorce i analogie polskich ¶redniowiecznych pie¶ni maryjnych / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Slavia. - 2001, z. 1, s. 25-50
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL111/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Kronika Rzymska. - 2001, nr 128, s. 23-25
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL112/112
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Terminus. - 2001, z. 1/2, s. 169-176
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie