Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MICHALIK MIROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 160

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/160

Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć I: Okres oparty na intuicji / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2023, nr 1, s. 55-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:2/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć II: Okres wstępnego profesjonalizmu / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2023, nr 2, 61-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:3/160
Autorzy: Paulina Wójcik-Topór, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik.
Tytuł: Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w stanie ciężkim / redakcja naukowa Paulina Wójcik-Topór, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023
Opis fizyczny: 464 s.
p-ISBN: 978-83-8309-179-2
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:4/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Kompetencja fleksyjna osób niemownych / Mirosław Michalik
¬ródło: Textus et Studia. - 2023, nr 4, s. 93-108
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:5/160
Autorzy: Ewa Przebinda, Mirosław Michalik, Ewa Grzelak.
Tytuł: Komunikacja wspomagaj±ca i alternatywna (AAC) w praktyce logopedycznej i terapeutycznej / Ewa Przebinda, Mirosław Michalik, Ewa Grzelak
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023
Opis fizyczny: 195 s.
p-ISBN: 978-83-8309-136-5
Seria: (Logopedia dla Praktyków)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:6/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Logopedia jako nauka sensu largo a logopedia jako nauka sensu stricto : różnicowa refleksja metalogopedyczna / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Logopedia jako nauka. T. 1, Przedmiot i metodologia badań / redakcja naukowa Jolanta Panasiuk
Adres wydawniczy: Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2023
Opis fizyczny: S. 13-34
p-ISBN: 978-83-66847-56-9
Seria: (Logopedia jako Nauka ; T.1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:7/160
Autorzy: Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik.
Tytuł: Medyczne oraz lingwistyczne konteksty rozważań nad leksemem język i jego potencjałem frazeologicznym / Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2023, Z. 18, s. 107-124
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:8/160
Autorzy: Paulina Wójcik-Topór, Mirosław Michalik.
Tytuł: Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji wspomagaj±cej i alternatywnej (AAC) u osób po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych : perspektywa metodyczna / Paulina Wójcik-Topór, Mirosław Michalik
¬ródło: W: Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w stanie ciężkim / redakcja naukowa Paulina Wójcik-Topór, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023
Opis fizyczny: S. 221-251
p-ISBN: 978-83-8309-179-2
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/160
Autorzy: Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik.
Tytuł: Building Communicative Competence in People with Prelingual Speech Impairment Using the Mówik Speech Prosthesis / Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray & Mirosław Michalik
¬ródło: W: Education of Children with Special Needs : Theoretical Foundations and Practical Experience in the Selected Works of Russian, Belarus, and Polish Scholars / Anna A. Arinushkina, Igor A. Korobeynikov editors
Adres wydawniczy: Cham : Springer, 2022
Opis fizyczny: S. 361-370
p-ISBN: 978-3-031-13645-0
e-ISBN: 978-3-031-13646-7
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:10/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Kod i kontakt jako warunki porozumiewania się osób niemownych i niemówi±cych / Mirosław Michalik
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2022, nr 1, s. 55-63
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-236311/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Naukowo-terapeutyczne rozprawy o j±kaniu się : uwagi na temat ksi±żki Dialog bez barier - kompleksowa interwencja logopedyczna w j±kaniu, pod redakcj± Katarzyny Węsierskiej i Hildy Sønsterud / Mirosław Daniel Michalik
¬ródło: Forum Lingwistyczne. - 2022, nr 10, s. 1-5
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2449-9587
e-ISSN: 2450-2758
Adres url:
DOI:12/160
Autorzy: Marceli Olma, Ewa Horyń, Mirosław Michalik.
Tytuł: O funkcjach, budowie i nazywaniu tchawicy w naukach medycznych, w historii polszczyzny oraz w gwarach / Marceli Olma, Ewa Horyń, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2022, Z. 17, s. 159-171
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:13/160
Autorzy: Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik.
Tytuł: Building grammatical-lexical competence in speechdisabled people with use of the "MÓWik" speech prosthesis / Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik
¬ródło: Special'noe obrazowanie i sociokul'turnaâ integraciâ. - 2021, Vyp. 4, s. 67-73
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2712-8296
Adres url:14/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Do czego terapeucie osób pozbawionych mowy jest potrzebne językoznawstwo? : w kierunku lingwistyczno-logopedycznego modelu diagnozy stopnia opanowania mowy przez osoby niemowne / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Acta Paedagogicae, Presoves - Nova Sandes. Annus 12 / [ed. Renáta Bernátová, Zdzisława Zacłona]
Adres wydawniczy: Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021
Opis fizyczny: S. 94-100
p-ISBN: 978-80-555-2668-3
Seria: (Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Presoviensis)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:15/160
Autorzy: Ewa Przebinda, Mirosław Michalik.
Tytuł: Dziecko niemowne i niemówi±ce - komunikacja alternatywna w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolej / Ewa Przebinda, Mirosł±w Michalik
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 684-711
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00016/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Kształcenie logopedów w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym S±czu - między tradycj± a nowoczesno¶ci± / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej / pod redakcj± Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2021
Opis fizyczny: S. 9-18
p-ISBN: 978-83-65575-87-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL17/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Logopedyczna deskrypcja kompetencji kulturowej (poznawczej) osób niemownych i niemówi±cych w duchu lingwistyki komunikacji alternatywnej i wspomagaj±cej (AAC) / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej / pod redakcj± Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2021
Opis fizyczny: S. 64-70
p-ISBN: 978-83-65575-87-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL18/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Zdzisława Zacłona.
Tytuł: Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej / pod redakcj± Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2021
Opis fizyczny: 169 s.
p-ISBN: 978-83-65575-87-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL19/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Podmiot logopedii : szkic metodologiczny / Mirosław Michalik
¬ródło: Logopedia. - 2021, T. 50/1, 11-29
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:20/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma.
Tytuł: U Ľródeł polskiej terminologii logopedycznej : podstawy teoretyczne i metodologiczne / Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-8084-734-7
e-ISBN: 978-83-8084-735-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1070)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:21/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak.
Tytuł: Articulation and speaking rates in bilinguals with regard to time of exposure to one language / Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak
¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2020, Vol. 18, No. 2, s. 207-220
Uwagi: GICID: 01.3001.0014.1405
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN: 2084-4298
Adres url:22/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak.
Tytuł: Articulation rate in the dysfunctional discourse on the example of speech of persons with intellectual disabilities and persons with autism / Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak
¬ródło: W: Educational space : selected theoretical and practical approaches / edited by Zdzisław Zacłona, Ivica Radovanović
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2020
Opis fizyczny: S. 83-92
p-ISBN: 978-83-65575-70-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00023/160
Autorzy: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik.
Tytuł: Consonant groups as an issue in speech therapy / Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik
¬ródło: Auditorium. - 2020, nr 3, s. 68-72
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
e-ISSN: 2312-4180
Adres url:24/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
Tytuł: Inter- i transdyscyplinarno¶ć w opisie niemowno¶ci oraz niemówienia / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć w logopedii : konieczno¶ć czy nadmiar? / pod redakcj± Izabeli Więcek-Poborczyk, Justyny Żulewskiej-Wrzosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 15-27
p-ISBN: 978-83-66010-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:25/160
Autorzy: Ewa Horyń, Mirosław Michalik.
Tytuł: Jabłko Adama vel grdyka - konteksty leksykograficzne, kulturowe, medyczne / Ewa Horyń, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 79-89
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:26/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Linguistics of Augmentative and Alternative Communication in the Process of Diagnosis of Speech Inability and Speech Non-Occurrence / Mirosław Michalik
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2020, nr 4, s. 131-140
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
e-ISSN: 2657-4381
DOI:27/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray.
Tytuł: Logopaedic diagnosis and development of communicative competence of people with speech inability / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
¬ródło: Auditorium. - 2020, nr 2, s. 77-80
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
e-ISSN: 2312-418028/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski (red. nauk.) (2019), Język w biegu życia, Gdańsk: Harmonia Universalis / Mirosław Michalik
¬ródło: Psychologia Rozwojowa. - 2020, T. 25, nr 1, s. 121-127
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1895-6297
e-ISSN: 2084-3879
Adres url:
DOI:29/160
Autorzy: Anna Krzyżak, Mirosław Michalik.
Tytuł: Poza słowami - Marcela Marceau koncepcja milczenia / Anna Krzyżak, Mirosław Michalik
¬ródło: Przestrzenie Teorii. - 2020, Nr 33, s. 85-101
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1644-6763
e-ISSN: 2450-5765
Adres url:
DOI:30/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (1941-2019) / Mirosław Michalik
¬ródło: Logopedia. - 2020, T. 49/1, s. 15-17
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:31/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Prof. dr hab. Maria Zarębina (1922-2020) / Mirosław Michalik, Małgorzata Krajewska
¬ródło: Logopedia. - 2020, T. 49/1, s. 11-13
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:32/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Prof. dr hab. Teodozja Rittel (1938-2019) / Mirosław Michalik
¬ródło: Logopedia. - 2020, T. 49/1, s. 19-22
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:33/160
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Profesor Teodozja Rittel (1938-2019) / Mirosław Michalik
¬ródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. - 2020, z. 76, s. 21-23
Uwagi: GICID: 01.3001.0014.7036
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0032-3802
Adres url:34/160
Autorzy: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik.
Tytuł: Staro¶ć jak j± widzi logopedia / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
Opis fizyczny: 192 s.
p-ISBN: 978-83-8206-0423
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00035/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak.
Tytuł: Tempo mówienia i tempo artykulacji w dyskursie zaburzonym / Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak
¬ródło: W: Prozodia : przyswajanie, badania, zaburzenia, terapia / redakcja naukowa: Marta Wysocka, Barbara Kamińska, Stanisław Milewski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 395-429
p-ISBN: 978-83-7744-201-2
p-ISBN: 978-83-8206-062-1
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00036/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
Tytuł: Tempo wypowiedzi osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym (w odniesieniu do normy i niepełnosprawno¶ci intelektualnej w stopniu lekkim) / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2020, Vol. 22, z. 2, s. 143-157
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1509-5304
DOI:37/160
Autorzy: Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik.
Tytuł: U Ľródeł polskiej terminologii logopedycznej : w kierunku badań anagnostycznych / Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik
¬ródło: LingVaria. - 2020, R. 15, nr 1, s. 267-281
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1896-2122
e-ISSN: 2392-1226
DOI:38/160
Autorzy: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik.
Tytuł: Rozwój umiejętno¶ci składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik
¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/2, s. 103-119
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-693539/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Szybko¶ć tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej - na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 128-141
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:40/160
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak.
Tytuł: Tempo artykulacji i tempo mówienia w dwujęzyczno¶ci równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie wypowiedzi tworzonych przez dzieci flamandzko-polskojęzyczne) / Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak
¬ródło: Język Polski. - 2019, Vol. 99, No. 1, s. 26-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 0021-6941
  DOI:  41/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska.
  Tytuł: Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska
  ¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/1, s. 231-250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0459-6935  42/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: Tempo wypowiedzi osób starzej±cych się fizjologicznie na tle tempa wypowiedzi dziecięcych - analiza porównawcza / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, katarzyna-Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2019, nr 2, s. 7-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0551-5343  43/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: The pace of speech of people with moderate intellectual disability (as compared to the norm and to mild intellectual disability) = Temp reči u lic s umerennoj umstvennoj otstalost'û (po sravneniû s intellektual'nym razvitiem v predelah normy i legkoj umstvennoj otstalost'û / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: W: Special'noe obrazovanie i sociokul'turnaâ integraciâ- 2019: formirovanie kommunikativno-rečevoj kompetencii v usloviâh inklûzii : sbornik naučnyh statej / nauč. red. V. P. Krûčkov; red.-sost. O. V. Košeeva i T. A. Bočkareva
  Adres wydawniczy: Saratov : Izd-vo "Saratovskij istočnik", 2019
  Opis fizyczny: S. 279-287 ; S. 442-453
  p-ISBN: 978-5-6043808-3-3
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG, RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000  44/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak.
  Tytuł: Articulation and speaking rates of Polish-French bilingual children / Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak
  ¬ródło: Health Psychology Report. - 2018, Vol. 6, nr 4, s. 330-338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 2353-4184
  e-ISSN: 2353-5571
  DOI:  45/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Artykuł recenzyjny na temat ksi±żki pt. Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po j±kaniu / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Forum Logopedyczne. - 2018, nr 26, s. 189-195
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po j±kaniu / Lucyna Jankowska-Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec (red.). - Kraków, 2017.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.500
  p-ISSN: 1732-1301
  e-ISSN: 2545-0409
  Adres url:  46/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Solak.
  Tytuł: Badanie tempa wypowiedzi - na przykładzie tekstów tworzonych przez osoby dotknięte autyzmem / Mirosław Michalik, Anna Solak
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 176-196
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  p-ISSN: 2450-5072
  Adres url:
  DOI:  47/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
  Tytuł: Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówi±cych z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
  ¬ródło: W: Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
  Opis fizyczny: S. 143-181
  p-ISBN: 978-83-227-9131-8
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 2  48/160
  Autorzy: Joanna Boroń-Zyss, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Dr n. med. Tomasz Zyss, Redaktor Naczelny "Neurolingwistyki Praktycznej" - bieg życia (26.05.1966-29.03.2017) / Joanna Boroń-Zyss, Mirosław Michalik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 13-20
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072  49/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: Jak szybko mówi± dzieci niepełnosprawne intelektualnie / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2018, nr 2, s. 102-113
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0137-818X
  DOI:  50/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Lingwistyczne podstawy terapii logopedycznej osób niemownych i niemówi±cych / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2018, T. 47, s. 287-297
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0459-6935  51/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagaj±cej : ujęcie metodologiczne / Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
  Opis fizyczny: 240 s.
  p-ISBN: 978-83-8084-232-8
  e-ISBN: 978-83-8084-233-5
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 876)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 120.000
  Liczba arkuszy: 15
  DOI:  52/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Metodyka postępowania neurolingwistycznego w diagnozie i terapii logopedycznej zaburzeń mowy będ±cych skutkiem wczesnych uszkodzeń mózgowia / Mirosł±w MIchalik
  ¬ródło: W: Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontek¶cie edukacyjnym / pod redakcj± Sławomira ¦niatkowskiego, Danuty Emiluty-Rozya, Katarzyny Ity Bieńkowskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018
  Opis fizyczny: S. 124-137
  p-ISBN: 978-83-66010-15-4
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,7  53/160
  Praca recenzowana: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / Danuty Pluty-Wojciechowskiej i Barbary Sambor (red.). - Gdańsk, 2017
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna
  Opis fizyczny: 2018, nr 4, s. 262-270
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072
  Adres url:  54/160
  Praca recenzowana: Logopedia międzykulturowa / Ewa Czaplewska (red.). - Gdańsk, 2018
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  ¬ródło: Logopedia
  Opis fizyczny: 2018, T. 47, s. 416-420
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 0459-6935  55/160
  Autorzy: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik.
  Tytuł: O profile sformirovannosti âzykovyh umenij u detej s umstvennoj otstalost'û legkoj, umerennoj i tâželoj stepeni / K. Kačorovska-Braj, S. Milevskij, M. Mihalik
  ¬ródło: Special'noe obrazovanie. Naučno-metodičeskij žurnal. - 2018, No 1, s. 91-104
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 1.000
  p-ISSN: 1999-6993
  Liczba arkuszy: 0,7  56/160
  Autorzy: Tomasz Zyss, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Otępienia w perspektywie medycznej a logopedyczne procedury diagnostyczno-terapeutyczne / Tomasz Zyss, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Gerontologopedia / redakacja naukowa: Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018
  Opis fizyczny: S. 414-450
  p-ISBN: 978-83-7744-165-7
  Seria: (Logopedia XXI Wieku)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000  57/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Percepcja - rozważania metanaukowe i metalogopedyczne / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2018, T. 47-2, s. 117-131
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0459-6935  58/160
  Autorzy: Jan Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób j±kaj±cych się / Jan Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 107-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2083-1765
  DOI:  59/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza - w normie i w zaburzeniach / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 87-99
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Adres url:
  DOI:  60/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: The speech of cerebral palsy patients - an attempt at multifaceted analysis / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Chosen issues of education in the modern era / edited by Zdzisława Zacłona, Ivica Radovanović
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym S±czu, 2018
  Opis fizyczny: S. 90-101
  p-ISBN: 978-83-65575-40-1
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG  61/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak.
  Tytuł: The speech rate of people at an advanced old age / Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2018, Vol. 16, No. 2, s. 167-175
  Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298  62/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Doktor nauk medycznych Tomasz Zyss (26.05.1966-29.03.2017) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Biuletyn Logopedyczny. - 2017, nr 1-2, s. 214-215
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1640-4491  63/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: dr n. med. Tomasz Zyss Redaktor Naczelny "Neurolingwistyki Praktycznej" (26.05.1966-29.03.2017) / Mirosław Michlik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2017, nr 3, s. 7-8
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072  64/160
  Autorzy: Beata Skowrońska, Anna Czajkowska-Osiadły, Kamila Szostak, Mirosław Michalik, Piotr ¦wi±der.
  Tytuł: Jeste¶my tacy sami - moje potrzeby, twoje oczekiwania : zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej poprzez realizację programu innowacyjnego / pod redakcj± Beaty Skowrońskiej, Anny Czajkowskiej-Osiadły, Kamili Szostak, Miroslawa Michalika, Piotra ¦wi±dra
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2017
  Opis fizyczny: 154 s.
  p-ISBN: 978-83-64511-35-6
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 8  65/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Kompetencja i sprawno¶ć językowa dzieci z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 396 / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2017, T. 46, s. 360-367
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 0459-6935  66/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
  Tytuł: Kompetencja składniowa osób niemówi±cych / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
  ¬ródło: W: Studia logopedyczno-lingwistyczne : Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Edwarda Łuczyńskiego / redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017
  Opis fizyczny: S. 143-168
  p-ISBN: 978-83-7744-112-1
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 1,3  67/160
  Autorzy: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik, Stanisław Milewski.
  Tytuł: Logopedyczne aspekty starzenia się osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik, Stanisław Milewski
  ¬ródło: Logopedia. - 2017, T. 46, s. 285-302
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0459-6935  68/160
  Autorzy: Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik, Kamila Czarnik.
  Tytuł: Lokucja, illokucja i perlokucja w wypowiedziach osób j±kaj±cych się - model opisu i analiz / Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik, Kamila Czarnik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2017, nr 3, s. 165-173
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  p-ISSN: 2450-5072
  Adres url:  69/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Neurolingwistyczne w±tki lingwistyki edukacyjnej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka : in honorem Maria P±chalska / redakcja naukowa Grażyna Jastrzębowska, Jolanta Góral-Półrola, Artur Kozołub
  Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
  Opis fizyczny: S. 573-580
  p-ISBN: 978-83-7395-772-5
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,6  70/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Niemówienie i niemowno¶ć - tre¶ć i zakres pojęć / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2017, Z. 6, s. 71-81
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2083-7283
  DOI:  71/160
  Autorzy: Grzegorz Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Porozmawiajmy o j±kaniu / Grzegorz Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2017, nr 3, s. 84-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  p-ISSN: 2450-5072
  DOI:  72/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Anny Skoczek Mutyzm - zagadnienia teorii i praktyki / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2017, nr 3, s. 178-181
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072
  DOI:  73/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Cholewiak.
  Tytuł: Tempo wypowiedzi w oligofazji / Mirosław Michalik, Anna Cholewiak
  ¬ródło: Logopedia. - 2017, T. 46, s. 267-283
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0459-6935  74/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Solak.
  Tytuł: The Pace Of Speech In Autistic Spectrum Disorder (Asd) / Mirosław Michalik, Anna Solak
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2017, Vol. 15, No. 4, s. 433-441
  Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298  75/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Wspomnienie o dr. n. med. Tomaszu Zyssie / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Forum Logopedyczne. - 2017, nr 25, s. 9-10
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1732-1301
  e-ISSN: 2545-0409  76/160
  Autorzy: Tomasz Rachwał, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Bibliografia prac ¶p. Doktor Marii Rachwał / Tomasz Rachwał, Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2016, Z. 5, s. 9-14
  Typ publikacji: BIB
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2083-7283  77/160
  Autorzy: Marta Boruta, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Eyetracking - komunikacja alternatywna XXI wieku / Marta Boruta, Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole : budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii / pod redakcj± Beaty Skowrońskiej, Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Kraków ; Nowy S±cz : Wydawnictwo Pasaże, 2016
  Opis fizyczny: S. 113-126
  p-ISBN: 978-83-64511-25-7
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,8  78/160
  Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
  Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna W±dolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej M±czyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
  ¬ródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcj± naukow± Katarzyny Dormus, Ryszarda ¦lęczki i Justyny Wojniak]
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
  Opis fizyczny: S. 103-122
  p-ISBN: 978-83-7271-986-7
  Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i O¶wieceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna W±dolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej M±czyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,8  79/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Językowe warto¶ciowanie leksemu "prawda" za pomoc± wyrażeń metaforycznych w wybranych homiliach i przemówieniach Jana Pawła II / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2016, Z. 5, s. 73-93
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2083-7283  80/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Kompetencja kulturowa jako przedmiot zainteresowania współczesnej logopedii - na przykładzie teorii logopedycznego wiersza pajdialnego / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2016, T. 45, s. 19-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0459-6935  81/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Krakowska szkoła językoznawczej logopedii - przeszło¶ć, teraĽniejszo¶ć, przyszło¶ć / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova. - 2016, Vol. 1, s. 109-122
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2451-0491
  Adres url:
  DOI:  82/160
  Autorzy: Maria Ostasz, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Logopedyczny wiersz pajdialny / Maria Ostasz, Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
  Opis fizyczny: 175 s.
  p-ISBN: 978-83-8084-024-9
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 779)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Liczba arkuszy: 9  83/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Nejrolingvističeskie osnovy logopedičeskoj diagnostiki i korrekcii pri rannih povreždeniâh central'noj nervnoj sistemy / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Defektologiâ. - 2016, nr 2, s. 60-68
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0130-3074
  Liczba arkuszy: 0,73  84/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Cholewiak, Wojciech Jagiełowicz.
  Tytuł: Niemówienie, milczenie, przemilczenie, pauza, czyli wielkie nic w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik, Anna Cholewiak, Wojciech Jagiełowicz
  ¬ródło: W: Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii / redakcja Irena Jaros, Renata Gliwa
  Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
  Opis fizyczny: S. 79-93
  p-ISBN: 978-83-8088-476-2
  e-ISBN: 978-83-8088-477-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,97  85/160
  Autorzy: Beata Skowrońska, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole : budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii / pod redakcj± Beaty Skowrońskiej, Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Kraków ; Nowy S±cz : Wydawnictwo Pasaże, 2016
  Opis fizyczny: 158 s.
  p-ISBN: 978-83-64511-25-7
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 7,2  86/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Anety Domagały "Narracja i jej zaburzenia w otepieniu alzheimerowskim" / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 141-146
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072  87/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Sprawno¶ci językowe w ujęciu lingwistyki edukacyjnej a wybrane problemy logopedii artystycznej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Logopedia artystyczna / redakcja naukowa: Barbara Kamińska, Stanisław Milewski
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2016
  Opis fizyczny: S. 69-77
  p-ISBN: 978-83-7744-084-1
  Seria: (Logopedia XXI Wieku)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,63  88/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Błędy i wady wymowy uczestników ¶l±skich konkursów recytatorskich (na przykładzie młodych adeptów sztuki słowa z Jastrzębia-Zdroju) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów / pod redakcj± Danuty Pluty-Wojciechowskiej ; przy współpracy Anny Płonki
  Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2015
  Opis fizyczny: S. 107-129
  p-ISBN: 978-83-8012-568-1
  e-ISBN: 978-83-8012-569-8
  Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3331)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,1  89/160
  Praca recenzowana: Zaburzenia czynno¶ci prymarnych i artykulacji : podstawy postępowania logopedycznego / Danuta Pluta-Wojciechowska. - Bytom, 2013
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  ¬ródło: Logopedia
  Opis fizyczny: 2015, T. 43/44, s. 427-429
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0459-6935  90/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia, 2015
  Opis fizyczny: 184 s.
  p-ISBN: 978-83-7744-100-8
  Seria: (Logopedia XXI Wieku)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Liczba arkuszy: 11,4  91/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu mózgowego porażenia dziecięcego / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa: Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz WoĽniak
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
  Opis fizyczny: S. 363-418
  p-ISBN: 978-83-7784-781-7
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 3,8  92/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Procedury postępowania logopedycznego w ¶wietle teorii kompleksowego zarz±dzania jako¶ci± i jej instrumentów / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2015, T. 43/44, s. 13-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0459-6935  93/160
  Autorzy: Jolanta Panasiuk, Tomasz Zyss, Mirosław Michalik, Magdalena Ryszka-Kurczab.
  Tytuł: Przedmiot neurolingwistyki / Jolanta Panasiuk, Tomasz Zyss, Mirosław Michalik, Magdalena Ryszka-Kurczab
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2015, nr 1, s. 7-14
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072  94/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Urszuli Mireckiej "Dyzartia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmentalna specyfika ci±gu fonicznego a zrozumiało¶ć wypowiedzi w przypadku dyzartii w mpd. / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2015, nr 1, s. 189-192
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072  95/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Syntactic competence in speech disorders - a neurosyntactic perspective / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2015, Vol. 13, nr 1, s. 33-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 1730-7503
  DOI:  96/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Transdycyplinarno¶ć logopedii - między metodologiczn± konieczno¶ci± a teoretyczn± utopi± / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Metodologia badań logopedycznych : z perspektywy teorii i praktyki / redakcja naukowa: Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015
  Opis fizyczny: S. 32-46
  p-ISBN: 978-83-7744-074-2
  Seria: (Logopedia XXI Wieku)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  97/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
  Opis fizyczny: S. 286-309
  p-ISBN: 978-83-7744-046-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 2,0
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  98/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych / red. merytoryczna Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
  Opis fizyczny: 282 s.
  p-ISBN: 978-83-7624-124-1
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 5)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000  99/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Dyzartria - implikacje terminologiczne i taksonomiczne / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Synergia. T. 2, Mowa, edukacja, terapia / pod red. Anny Hetman i Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Jastrzębie Zdrój ; Kraków : Wydawnictwo Pasaże [etc.], 2014
  Opis fizyczny: S. 41-62
  p-ISBN: 978-83-64511-04-2
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  100/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Kompetencja składniowa jako przedmiot badań neurolingwistycznych - wprowadzenie do neurosyntaktyki / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2014, Z. 9, s. 17-29
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Repozytorium UP:  101/160
  Praca recenzowana: Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym / Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska. - Katowice, 2012
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  ¬ródło: Forum Logopedyczne
  Opis fizyczny: 2014, nr 22, s. 140
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000  102/160
  Autorzy: Anna Hetman, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Synergia. T. 2, Mowa, edukacja, terapia / pod red. Anny Hetman i Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Jastrzębie Zdrój ; Kraków : Wydawnictwo Pasaże [etc.], 2014
  Opis fizyczny: 158, [2] s.
  p-ISBN: 978-83-64511-04-2
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000  103/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Wstęp / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych / red. merytoryczna Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
  Opis fizyczny: S. 7-9
  p-ISBN: 978-83-7624-124-1
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 5)
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  104/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Zarz±dzanie jako¶ci± w logopedii - propozycja metodologiczna / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych / red. merytoryczna Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
  Opis fizyczny: S. 77-94
  p-ISBN: 978-83-7624-124-1
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 5)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  105/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Zarz±dzanie jako¶ci± w praktyce logopedycznej (na przykładzie diagnozowania stopnia przyswojenia kompetencji ortofonicznej przez dorosłych użytkowników języka) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób dorosłych i starszych / red. merytoryczna Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
  Opis fizyczny: S. 135-156
  p-ISBN: 978-83-7624-124-1
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 5)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  106/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Dyzartria w szkole specjalnej : ustalenia terminologiczne i konsekwencje diagnostyczno-terapeutyczne / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Synergia. T. 1, Mowa, terapia, wychowanie / pod red. Mirosława Michalika i Anny Hetman
  Adres wydawniczy: Jastrzębie Zdrój ; Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2013
  Opis fizyczny: S. 70-78
  p-ISBN: 978-83-927752-7-0
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  107/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Interakcyjna perspektywa opisu zaburzeń komunikacji (na przykładzie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i oligofazj±) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Język, człowiek, społeczeństwo : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi / red. nauk. Jolanta Panasiuk, Tomasz WoĽniak
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013
  Opis fizyczny: S. 619-633
  p-ISBN: 978-83-7784-415-1
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  108/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
  Tytuł: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
  Opis fizyczny: 406 s.
  p-ISBN: 978-83-7624-085-5
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:  109/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Niemówienie jako problem lingwistyczny, kulturowy i szkolny : uwagi neurolingwisty / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Synergia. T. 1, mowa, terapia, wychowanie / pod red. Mirosława Michalika i Anny Hetman
  Adres wydawniczy: Jastrzębie Zdrój ; Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2013
  Opis fizyczny: S. 9-19
  p-ISBN: 978-83-927752-7-0
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  110/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Porażona interakcja : koncepcja interakcji językowej jako głos w sprawie dyzartrii o podłożu mózgowego porażenia dziecięcego / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
  Opis fizyczny: S. 107-138
  p-ISBN: 978-83-7624-085-5
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  111/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Hetman.
  Tytuł: Synergia : mowa, terapia, wychowanie. T. 1 / pod red. Mirosława Michalika i Anny Hetman
  Adres wydawniczy: Jastrzębie Zdrój ; Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2013
  Opis fizyczny: 198 s.
  p-ISBN: 978-83-927752-7-0
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  112/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Teoria logopedii jako interakcja : między interakcjonizmem symbolicznym a lingwistyk± mentaln± / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
  Opis fizyczny: S. 13-31
  p-ISBN: 978-83-7624-085-5
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  113/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
  Tytuł: Wstęp / Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
  ¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
  Opis fizyczny: S. 7-9
  p-ISBN: 978-83-7624-085-5
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  Adres url:  114/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: "Nowa logopedia" a diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Zdzisławy Orłowskiej-Popek
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
  Opis fizyczny: S. 17-34
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 3)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000  115/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Budowanie kompetencji składniowej w dyskursie zaburzonym / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
  Opis fizyczny: S. 299-307
  Seria: (Logopedia XXI Wieku)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000  116/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Zdzisława Orłowska-Popek.
  Tytuł: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Zdzisławy Orłowskiej-Popek
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
  Opis fizyczny: 519 s.
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 3)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000  117/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Dyzartria i anartria w kontek¶cie wieloaspektowej diagnozy różnicowej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Zdzisławy Orłowskiej-Popek
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
  Opis fizyczny: S. 383-406
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 3)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000  118/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Skutki opóĽnienia rozwoju mowy lub jej niwewykształcenia w mózgowym porażeniu dziecięcym : (ujęcie pozajęzykowe i fenomenologiczno-egzystencjalne) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Forum Logopedyczne. - 2012, nr 20, s. 30-37
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000  119/160
  Autorzy: Jan Ożdżyński, Sławomir ¦niatkowski, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 3, Argumentacja w dyskursie edukacyjnym / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Jana Ożdżyńskiego, Sławomira ¦niatkowskiego, Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
  Opis fizyczny: 432, [6] s.
  Uwagi: Ogólnego zbioru nr 92.
  Typ publikacji: PRP
  Język publikacji: POL  120/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Bibliografia prac profesor Teodozji Rittel / oprac. Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 9-18
  Typ publikacji: BIB
  Język publikacji: POL  121/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Biologiczne determinanty rozwoju i zaburzeń mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
  Opis fizyczny: S. 141-165
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  122/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
  Opis fizyczny: 317 s.
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  123/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Teodozji Rittel / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 5-8
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  124/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach : ujęcie integruj±ce / Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
  Opis fizyczny: 319, [1] s.
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 597)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  125/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Modularny a integralny sposób istnienia języka : (logopedyczny punkt widzenia) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 341-350
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  126/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Neuropsychologiczne podstawy argumentacji / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 71-91
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  127/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Nowa Logopedia a biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
  Opis fizyczny: S. 13-24
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  128/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Przyczyny opóĽnienia rozwoju mowy lub jej niewykształcenia w mózgowym porażeniu dziecięcym / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Forum Logopedyczne. - 2011, nr 19, s. 191-198
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000  129/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Uszkodzenia lewej półkuli mózgu u dzieci, a dobór procedur postępowania logopedycznego / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych / red. nauk. Marcin Białas
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arson, 2011
  Opis fizyczny: S. 209-221
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  130/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Językowa integracja niepełnosprawnych intelektualnie : procedura i wczesne strategie postępowania logopedycznego / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
  Opis fizyczny: S. 92-105
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  131/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Między językiem, my¶leniem a rzeczywisto¶ci± : budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej dziecka podejrzewanego o upo¶ledzenie intelektualne : studium przypadku / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosława Michalika oraz Anny Siudak
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2010
  Opis fizyczny: S. 31-50
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  132/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak.
  Tytuł: Nowa Logopedia a zagadnienia mowy i my¶lenia / Mirosław Michalik, Anna Siudak
  ¬ródło: W: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosława Michalika oraz Anny Siudak
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2010
  Opis fizyczny: S. 15-22
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  133/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: The acquisition of syntactic structures in the disturbed discourse / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Studies in cognitive semantics / ed. by Bogusław Bierwiaczonek and Anna Turula
  Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010
  Opis fizyczny: S. 117-130
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000  134/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Warto¶ciowanie i semantyka prawdy w homiliach Jana Pawła II / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Studia Gdańskie. - 2010, T. 27, s. 345-361
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000  135/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak.
  Tytuł: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosława Michalika oraz Anny Siudak
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2010
  Opis fizyczny: 243, [2] s.
  Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  136/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Metafizyczny wymiar procesu budowaia kompetecji lingwistycznej : preliminaria / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczon± sprawno¶ci± / pod red. Jerzego Rottermunda
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
  Opis fizyczny: S. 127-138
  Seria: (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 7)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  137/160
  Praca recenzowana: Nabywanie kategorii przypadka : wiek wczesnoszkolny / Jolanta Machowska. - Kraków, 2006
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  ¬ródło: Logopedia
  Opis fizyczny: 2009, T. 38, s. 287-290
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL  138/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Spójno¶ć dialogów osoby niedosłysz±cej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Biuletyn Logopedyczny. - 2009, nr 1, s. 41-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  139/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Wczesna interwencja logopedyczna w ¶wietle ostatnich koncepcji neuropsychologicznych / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2009, T. 38, s. 101-118
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  140/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Dydaktyka postępowania logopedycznego 2 / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
  Opis fizyczny: S. 83-84
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  141/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Teoria relewancji w badaniu kompetencji komunikacyjnej uczniów z dyzartri± o podłożu mózgowego porażenia dziecięcego / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Mowa i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej / pod red. Jerzego Porayskiego-Pomsty
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
  Opis fizyczny: S. 201-212
  Seria: (Studia Pragmalingwistyczne ; 5)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  142/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Zastosowanie teorii relewancji komunikacyjnej w badaniach dyskursu szkolnego : (w normie i w zaburzeniach) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2008, Z. 2, s. 222-237
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  143/160
  Praca recenzowana: Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława ChodĽkiewicza : analiza pragmalingwistyczna / Marceli Olma. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 446)
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  ¬ródło: Język Polski
  Opis fizyczny: 2007, z. 3, s. 236-239
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL  144/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Błędy w pisemnych wypowiedziach uczniów szkoły specjalnej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 104-115
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  145/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej : ujęcie lingwoedukacyjne / Mirosław Michalik
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
  Opis fizyczny: 217, [1] s.
  Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 439)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  146/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Jak diagnozować język ucznia? - propozycje dla logopedów i nauczycieli / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 490-521
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
  Repozytorium UP:  147/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Konteksty pragmalingwistyczne definicji dziecięcych w dyskursie zaburzonym / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 169-182
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
  Repozytorium UP:  148/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Struktura dialogów osoby niedosłysz±cej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Audiofonologia. - 2006, T. 29, s. 79-83
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  149/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Teoria prototypu w badaniach wiedzy semantycznej uczniów z porażeniem mózgowym / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
  Opis fizyczny: S. 157-171
  Seria: (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 1)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  150/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Dwa aspekty lingwoedukacyjnej teorii i praktyki językoznawczej, czyli o anglosaskiej i polskiej lingwistyce edukacyjnej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2005, z. 6, s. 36-47
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  151/160
  Praca recenzowana: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków, 2003. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 368)
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  ¬ródło: Poradnik Językowy
  Opis fizyczny: 2005, z. 4, s. 74-78
  Typ publikacji: PRC
  Język publikacji: POL  152/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Peryferyjna prototypowo¶ć w postrzeganiu rzeczywisto¶ci przez osoby dotknięte oligofazj± / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2005, T. 34, s. 167-190
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  153/160
  Autorzy: Kazimierz Gajda, Bolesław Faron, Marek Białota, Zofia Budrewicz, Mirosław Michalik, Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska, Anna Spólnik, Renata Stachura, Joanna Wysiecka.
  Tytuł: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Martek Białota et al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
  Opis fizyczny: 180 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  154/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Krakowska szkoła językoznawczej logopedii / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 69-72
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:  155/160
  Autorzy: Mirosław Michalik, Zbigniew Bator, Irena Szczurowska-Teleszyńska.
  Tytuł: Kultura żywego słowa : wykład - ćwiczenia - zaliczenie z ocen± / Mirosław Michalik, Zbigniew Bator, Irena Szczurowska
  ¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
  Opis fizyczny: S. 36-37
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  156/160
  Autorzy: Teodozja Rittel, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Lingwistyka edukacyjna : wykład - ćwiczenia - zaliczenie z ocen± / Teodozja Rittel, Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
  Opis fizyczny: S. 37-40
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  157/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: O językoznawcz± metodę w badaniach nad dyzartri± : (na przykładzie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym) / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 297-306
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Repozytorium UP:  158/160
  Autorzy: Jadwiga Cieszyńska, Mirosław Michalik.
  Tytuł: Zaburzenia porozumiewania się językowego wraz z metodyk± : wykład - ćwiczenia - egzamin / Jadwiga Cieszyńska, Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
  Opis fizyczny: S. 48-51
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  159/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Definicje językowo-kulturowe "domu" i "szkoły" formułowane przez uczniów szkoły specjalnej / Mirosław Michalik
  ¬ródło: W: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
  Opis fizyczny: S. 469-480
  Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
  Uwagi: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AP (Kraków, 13-14 listopada 2002 roku)
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  160/160
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Definicja językowo-kulturowa jako sposób diagnozy kompetencji lingwistycznej uczniów szkół specjalnych / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2001, z. 5, s. 17-27
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie