Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MIKOŁAJCZYK MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 73

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/73

Autorzy: Marta Balcerek-Kosiarz, Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: How to Rebuild the Quality of Public Services at the Local Government Level During the Covid-19 Pandemic from the Transaction Cost Theory Perspective / Marta Balcerek-Kosiarz, Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: European Research Studies Journal. - 2021, Vol. 24, iss. 3, s. 1020-1030
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1108-2976
DOI:2/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak.
Tytuł: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: 557 s.
p-ISBN: 978-8366615-65-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.0003/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: State Policy towards Labour Market Changes Caused by COVID-19 / Magdalena Mikołjczyk
¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2021, Vol. 71, s. 63-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1505-2192
Adres url:
DOI:4/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Kontestatorki : formy zaangażowania kobiet w -Polsce po 1945 roku / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : stan badań i perspektywy / pod redakcj± Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2020
Opis fizyczny: S. 131-154
p-ISBN: 978-83-7431-652-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:5/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Metafory politycznej zmiany : katalizatory, punkty przełomu, wstęga Möbiusa / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Wokół holistycznej interpretacji polityki : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi zw. dr. hab. Mirosławowi Karwatowi / redakcja: Filip Pierzchalski, Marcin Tobiasz, Jacek Ziółkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2020
Opis fizyczny: S. 321-342
p-ISBN: 978-83-8017-335-4
Seria: (Podmiot - Kultura - Socjotechnika)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0006/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Determinanty szans wyborczych i aktywno¶ci parlamentarnej kobiet w III RP : analiza dyskursu w "Gazecie Wyborczej" / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych. - 2019, nr 2, 109-131
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Adres url:
DOI:7/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Socjopolityczne konteksty demonstrowania pogl±dów w przestrzeni miejskiej / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2019, Z. 22, s. 185-199
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2081-3333
DOI:8/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Kilka uwag o polisemiczno¶ci pojęcia demokracji, demokracji integralnej i etosie polskich intelektualistów / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski : księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesi±t± rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa / redakcja nukowa Dariusz Makiłła przy wspólpracy Magdaleny Wilczek-Karczewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2018
Opis fizyczny: S. 557-568
p-ISBN: 978-83-88953-42-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Niektóre pojęcia i słowa klucze teorii krytycznej / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Teoria Polityki. - 2018, nr 2, s.69-84
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2543-7046
e-ISSN: 2544-0845
DOI:10/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Rzeczpospolita racjonalna rewizjonistów okresu PRL / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i ¶rodowisk politycznych XX i XXI wieku / pod redakcj± Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego i Katarzyny Sopolińskiej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fizyczny: S. 127-149
p-ISBN: 978-83-231-3982-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,211/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Wyobrażone, przedstawione, postrzegane : polityczny kicz i jego polskie przykłady / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Studia Politologiczne. - 2018, Vol. 50, s. 137-155
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1640-888812/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak.
Tytuł: Lewica polska i niemiecka wobec I wojny ¶wiatowej / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8084-076-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 803)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 9,6
DOI:13/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat.
Tytuł: Politologii model krytyczny / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 341 s.
p-ISBN: 978-83-8084-085-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 810)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 19
DOI:14/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat.
Tytuł: Wstęp / Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat
¬ródło: W: Politologii model krytyczny / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 5-8
p-ISBN: 978-83-8084-085-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 810)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL15/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Zbiorowe i indywidualne formy identyfikacji i... mistyfikacji / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Politologii model krytyczny / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Mirosław Karwat
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 187-219
p-ISBN: 978-83-8084-085-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 810)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1
DOI:16/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Dziennikarze, ideolodzy, rewizjoni¶ci o Polsce lat 50 i 60 / Magdalena Mikolajczyk
¬ródło: W: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku / pod redakcj± Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Humanica, 2016
Opis fizyczny: S. 196-214
p-ISBN: 978-83-946177-0-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 117/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Kosmopolityzm, internacjonalizm, planetyzm : idee z przeszło¶ci czy z przyszło¶ci? / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: W kręgu iluzji i realiów : oblicza polskiej my¶li politycznej w XX i XXI wieku : studia i szkice / pod redakcj± Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego i Patryka Tomaszewskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fizyczny: S. 337-361
p-ISBN: 978-83-231-3545-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,418/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Kryzys instytucji w polskim współczesnym dyskursie politycznym / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2016, Z. 16, s. 78-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:19/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: "Kredowe koło" my¶liciela a badacza : o paradygmatach (kontekstach i perspektywie postrzegania) w badaniach, których przedmiotem jest my¶l polityczna / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2015, Vol. 22, nr 3, s. 69-81
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 2300-5327
e-ISSN: 2300-9918
DOI:20/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: "Znikaj±ca lewica" : o dyskursie zawieraj±cym diagnozę zmian polskiej sceny politycznej / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2015, Z. 15, s. 89-114
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:21/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Historia Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i aktualna oferta edukacyjna / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Studia Politologica Ucraino-Polona. - 2014, vip. 4, s. 299-305
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2312-8933
Adres url:22/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Powtarzalno¶ć i zmiana typów argumentacji w debacie parlamentarnej : porównawcza analiza dyskursu nad ustawodawstwem dotycz±cym uboju rytualnego z 1936 i 2013 roku / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2014, z. 13, s. 220-244
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:23/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Promocja zaangażowania, rewolucyjne paralele i... piękna choroba : rewolucja w do¶wiadczeniu i dyskursie polskiej lewicowej (rewizjonistycznej) inteligencji lat 1955-1980 / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. [T. 2] / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała ¦liwy, Adama W±tora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 88-114
p-ISBN: 978-83-7271-857-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]24/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Iluzje i aluzje rewizjonistów okresu PRL - przykład Pawła Beylina / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2013, Z. 9, s. 199-220
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-3333
Adres url:25/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Waldemar Domański.
Tytuł: Lider, jego otoczenie i strategia, a efekt synergiczny w realizacji projektów społecznych : studium przypadku / Magdalena Mikołajczyk, Waldemar Domański
¬ródło: W: Lider społeczny w XXI wieku / pod red. Andrzeja K. Piaseckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 173-199
p-ISBN: 978-83-7271-821-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 664)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]26/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: My¶l polityczna a dyskurs : podej¶cie rozumiej±ce w badaniach komunikacji politycznej okresu PRL / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013
Opis fizyczny: S. 408-432
p-ISBN: 978-83-7780-778-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00027/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Polska my¶l polityczna a problemy apercepcji : (przykłady pojęć, metafor i ram stosowanych w dyskursie politycznym) / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Przeszło¶ć i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych / pod red. Michała ¦liwy i Magdaleny Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 143-173
p-ISBN: 978-83-7271-841-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 677)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]28/73
Autorzy: Michał ¦liwa, Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Przeszło¶ć i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych / pod red. Michała ¦liwy i Magdaleny Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 192, [3] s.
p-ISBN: 978-83-7271-841-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 677)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]29/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Rewizjoni¶ci : obecno¶ć w dyskursach okresu PRL / Magdalena Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 421 s.
p-ISBN: 978-83-7271-837-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 675)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Le due face della storiografia polacca : scrivere contro e senza censura / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Oltre il nazionalismo : le nuove storiografie dell' Est / a cura di Alfredo Laudiero
Adres wydawniczy: Napoli : Ancora del Mediterraneo, 2004
Opis fizyczny: S. 153-173
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ITA31/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Molodye demokratii i smena modeli formirovaniâ političeskoj kar'ery v Pol'še / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Vestnik Voronežskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ Istoriâ Politologiâ Sociologiâ. - 2012, nr 2, s. 45-51
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: RUS
Adres url:32/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji / pod red. Magdaleny Mikołajczyk, Antoniego Olaka
Adres wydawniczy: Ostrowiec ¦więtokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2012
Opis fizyczny: 440 s.
p-ISBN: 978-83-89466-46-4
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00033/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: O demokracji z perspektywy niedemokracji, o my¶li politycznej nie wprost artykułowanej : charakterystyka dyskursu lat 50. i 60. (komunikowanie my¶li demokratycznej w systemie autorytatywnym) / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Między aprobat± a odrzuceniem : demokracja polska w refleksji i praktyce politycznej XX i XXI wieku / pod red. Michała Strzeleckiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2012
Opis fizyczny: S. 103-119
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00034/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: O satysfakcji - w postnowoczesnym społeczeństwie, polityce (osobliwie polityce polskiej) i w do¶wiadczeniach indywidualnych / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Obywatel - instytucje - władza na przełomie XX i XXI wieku / red. naukowa Danuta Karnowska, Jarosław Nocoń
Adres wydawniczy: Toruń : Firma Wydawniczo-Handlowa Mado, 2012
Opis fizyczny: S. 15-38
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00035/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Photoshow - rzecz o estetyce i kadrowaniu "swoich " konkurentów politycznych / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Odsłony współczesnej polityki / red. Janusz Golinowski, Artur Laska
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2012
Opis fizyczny: S. 128-141
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00036/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Michał ¦liwa, Agata Tasak.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. Z. 5 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Magdaleny Mikołajczyk, Michała ¦liwy, Agaty Tasak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 216 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 87.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL37/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Michał ¦liwa, Agata Tasak.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. Z. 6 / pod red. Magdaleny Mikołajczyk, Michała ¦liwy, Agaty Tasak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 275 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 91.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL38/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Instrumentalizacja pojęcia patriotyzm we współczesnym polskim dyskursie politycznym / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Osobliwo¶ci polskiej demokracji w XXI wieku : uwarunkowania kulturowo-medialne / red.: Janusz Golinowski, Filip Pierzchalski
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Opis fizyczny: S. 62-79
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00039/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Pojęcie "integralnej demokracji" w dyskursie politycznym lat 50. i 60. : rewizjoni¶ci promotorzy i ich krytyka / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Ustrój państwa w polskiej my¶li politycznej XX-XXI wieku / pod red. Arkadiusza Lewandowskiego, Arkadiusza Mellera i Witolda Wojdyły
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fizyczny: S. 321-340
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00040/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Przenikliwo¶ć ówczesnych i współczesny prezentyzm : problemy modernizacji w dyskursie politycznym sprzed pół wieku / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2011, Z. 6, s. 73-89
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.00041/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Wzory i determinanty kariery politycznej w III RP / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Druga i trzecia niepodległo¶ć : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009 / red. nauk. Radosław Domke [et al.]
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011
Opis fizyczny: S. 235-248
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00042/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: "Trzecia-niedoskonała" : współczesne idee naprawy Rzeczypospolitej / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywisto¶ci polskiej : nacjonalizm : materiały pokongresowe / pod red. Ewy Maj, Magdaleny Mikołajczyk, Michała ¦liwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: S. 40-57
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL43/73
Autorzy: Ewa Maj, Magdalena Mikołajczyk, Michał ¦liwa.
Tytuł: Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywisto¶ci polskiej : nacjonalizm : materiały pokongresowe / pod red. Ewy Maj, Magdaleny Mikołajczyk, Michała ¦liwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 207, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]44/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: ¦rodowiska polityczne : próba konceptualizacji pojęcia i wyróżnienia cech charakteryzuj±cych ¶rodowiska w PRL i współcze¶nie / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Polska scena polityczna : ¶rodowiska - komunikacja polityczna - strategie / pod red. Katarzyny Sobolewskiej-My¶lik, Agnieszki Hess, Krzysztofa Kowalczyka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010
Opis fizyczny: S. 16-29
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00045/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Polska scena polityczna po 1989 r. : ramowy program studiów dla kierunku politologia / oprac. Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Plany i programy studiów dla trzeciego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [Tadeusz ¦lęzak, Joanna Bar, Dorota Murzyn]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii UP, 2009
Opis fizyczny: S. 39-43
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL46/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Ewa Fogelzang-Adler, Ryszard Kozioł.
Tytuł: Proseminarium : ramowy program studiów dla kierunku politologia / oprac. Magdalena Mikołajczyk, Ewa Fogelzang-Adler, Ryszard Kozioł
¬ródło: W: Plany i programy studiów dla trzeciego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [Tadeusz ¦lęzak, Joanna Bar, Dorota Murzyn]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii UP, 2009
Opis fizyczny: S. 34-36
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL47/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Dyskredytacja ¶rodowiska "Gazety Wyborczej" i Adam Michnika jako element propagandy na rzecz IV Rzeczpospolitej / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Demokracja w Polsce po 2005 roku / pod red. Danuty Karnowskiej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
Opis fizyczny: S. 155-170
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00048/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Idee naprawy Rzeczypospolitej - remontowanie domu w budowie / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Kontynuacje i nowatorstwo w ¶wiecie współczesnych idei / pod red. Magdaleny Mikołajczyk i Michała ¦liwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: S. 302-312
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00049/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk, Michał ¦liwa.
Tytuł: Kontynuacje i nowatorstwo w ¶wiecie współczesnych idei / pod red. Magdaleny Mikołajczyk i Michała ¦liwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 484, [1] s.
Uwagi: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Politologii AP w Krakowie w dniach 24-25 kwietnia 2007 roku.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]50/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Współczesne systemy polityczne : ramowy program studiów dla kierunku administracja / oprac. Mikołajczyk Magdalena
¬ródło: W: Plany i programy studiów dla drugiego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [Tadeusz ¦lęzak, Joanna Bar, Dorota Murzyn]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej, 2008
Opis fizyczny: S. 86-90
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL51/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Współczesne systemy polityczne : ramowy program studiów dla kierunku politologia / oprac. Magdalena Mikołajczk
¬ródło: W: Plany i programy studiów dla drugiego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [Tadeusz ¦lęzak, Joanna Bar, Dorota Murzyn]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej, 2008
Opis fizyczny: S. 35-39
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL52/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Współczesne systemy wyborcze : ramowy program studiów dla kierunku politologia / oprac. Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Plany i programy studiów dla drugiego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [Tadeusz ¦lęzak, Joanna Bar, Dorota Murzyn]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej, 2008
Opis fizyczny: S. 39-42
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL53/73
Autorzy: Ewa Stawowy, Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Wybór literatury humanistycznej - konwersatorium : ramowy program studiów dla kierunku politologia / oprac. Ewa Stawowy, Magdalena Mikołajczak
¬ródło: W: Plany i programy studiów dla drugiego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [Tadeusz ¦lęzak, Joanna Bar, Dorota Murzyn]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej, 2008
Opis fizyczny: S. 56-61
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL54/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Rewizjonistów z PRL polemiki z doktryn± i ... marzenia / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Między Europ± naszych pragnień a Europ± naszych możliwo¶ci. T. 1 / pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Przemysława Słowińskiego
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007
Opis fizyczny: S. 367-379
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL55/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Współczesne systemy polityczne : ramowy program studiów dla kierunku stosunki międzynarodowe / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Plany i programy studiów dla pierwszego roku politologii, administracji, stosunków międzynarodowych / [zesp. red. Joanna Bar, Dorota Murzyn, Tadeusz ¦lęzak]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Politologii Akademii Pedagogicznej, cop. 2007
Opis fizyczny: S. 128-131
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL56/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Orędzie biskupów polskich w publicystyce i historiografii polskiej emigracji i ¶rodowisk opozycyjnych PRL / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Przegl±d Zachodni. - 2006, nr 1, s. 115-131
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL57/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Paradygmat liberalizmu a "poprawno¶ć polityczna" w polskim dyskursie politycznym / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Polskie zbliżenia z liberalizmem / red. nauk. Tadeusz Godlewski, Danuta Karnowska
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 153-173
Seria: (Idee i Polityka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL58/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Syndrom rozczarowania jako efekt polskiej "rewolucji pokojowej" / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Pokojowa rewolucja jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Jarosław Macała, Robert Potocki, Anna Janiak
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 103-118
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL59/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Instrumentalizacja pojęć suwerenno¶ć / niesuwerenno¶ć w polskim dyskursie politycznym / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Suwerenno¶ć państwa we spółczesnych [!] stosunkach międzynarodowych / pod red. Zbigniewa Leszczyńskiego, Sławomira Sadowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005
Opis fizyczny: S. 402-414
Uwagi: Referat z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy WSPTWP i Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, która odbyła się w Człuchowie w dniach 23-24 wrze¶nia 2004 roku.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL60/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: "Styl ¶piewania" czyli jak piosenka wyborcza i inne elementy promocji partii lub kandydata zmieniaj± politykę / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : style my¶lenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia : akcenty retro- i prospektywne / pod red. Stanisława Kiliana
Adres wydawniczy: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004
Opis fizyczny: S. 187-202
Seria: (Acta Academiae Modrevianae)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL61/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Rz±dz±cy i rz±dzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobów komunikowania / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Demokracja i społeczeństwo : studia z my¶li politycznej i zmian ustrojowych w Polsce / pod red. Tadeusza Godlewskiego i Wojciecha Jurkiewicza
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2003
Opis fizyczny: S. 153-166
Uwagi: Materiały z konferencji pt. "Przemiany społeczne a demokracja", Olsztyn 24-25 paĽdziernika 2002 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL62/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Cechy charakterystyczne propagandy opozycji politycznej w Polsce : (1976-1989) / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Wizje i realia : studia nad realizacj± polskiej my¶li politycznej XX wieku / red. nauk. Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
Opis fizyczny: S. 241-254
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL63/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Problemy wsi i ruchu ludowego w publikacjach drugiego obiegu : (1976-1989) / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Dzieje i przyszło¶ć polskiego ruchu ludowego. T. 2, Polska Ludowa (1944/45-1989) / red. nauk. Waldemar Paruch, Stefan Józef Pastuszka, Romuald Turkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2002
Opis fizyczny: S. 231-247
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL64/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Stosunek polskiej powojennej opozycji politycznej do pojęcia rewolucji i zmian rewolucyjnych : analiza zawarto¶ci tekstów tzw. drugiego obiegu (1977-1989) / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2002, Z. 1, s. 97-117
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:65/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: ¦rodowisko "Gazety Wyborczej" wobec etosu Solidarno¶ci / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Polacy - Polska - Europa : interpretacje idei politycznych / pod red. Tadeusza Godlewskiego i Wojciecha Jurkiewicza
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2002
Opis fizyczny: S. 135-148
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL66/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: "Biografie legitymizuj±ce" - opozycja polityczna w PRL, a procesy kształtowania elity politycznej III RP / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych / red. Krzysztof ŁabędĽ, Magdalena Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Politologii Instytutu Nauk Społecznych AP im. KEN, 2001
Opis fizyczny: S. 491-499
Uwagi: Opracowania przygotowane na ogólnopolsk± konferencję naukow±.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL67/73
Autorzy: Andrzej Essen, Andrzej Kastory, Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Europa ¦rodkowa w ostatniej dekadzie XX wieku / pod red. Andrzeja Essena, Andrzeja Kastorego i Magdaleny Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 208 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL68/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Formy politycznej ekspresji i obywatelskiego nieposłuszeństwa w III Rzeczypospolitej / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Wojtasa i Michała Strzeleckiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001
Opis fizyczny: S. 67-77
Uwagi: Materiały z sympozjum w Mierkach w dniach 14-15 czerwca 2000 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL69/73
Autorzy: Krzysztof ŁabędĽ, Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych / red. Krzysztof ŁabędĽ, Magdalena Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Politologii Instytutu Nauk Społecznych AP im. KEN, 2001
Opis fizyczny: 546 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL70/73
Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Spór o przeszło¶ć a procesy kształtowania polskiej elity politycznej / Magdalena Mikołajczyk
¬ródło: W: Europa ¦rodkowa w ostatniej dekadzie XX wieku / pod red. Andrzeja Essena, Andrzeja Kastorego i Magdaleny Mikołajczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 169-184
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL71/73
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Le¶niak, Krzysztof ŁabędĽ, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ry¶, Monika ¦lufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 12, K-P / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 304 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL72/73
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Kazimierz Karolczak, Feliks Kiryk, Franciszek Le¶niak, Krzysztof ŁabędĽ, Czesław Michalski, Magdalena Mikołajczyk, Jan Ry¶, Monika ¦lufińska, Henryk Żaliński.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 13, R-Ż / [aut. tomu: Tadeusz Budrewicz et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 272 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL73/73
Autorzy: Krzysztof ŁabędĽ, Magdalena Mikołajczyk.
Tytuł: Wielka historia Polski. T. 15, Po 1956 / [aut. tomu: Krzysztof ŁabędĽ, Magda Mikołajczyk]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2001
Opis fizyczny: 352 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie