Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MIKO¦ ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 23

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/23

Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Rytm jako dominanta tekstu poetyckiego / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: S. 57-69
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,662/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Rytm jako wykładnik podmiotowo¶ci : o do¶wiadczeniach lekturowych dziecka / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literatur± dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Goł±b, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 358-368
p-ISBN: 978-83-7271-921-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 723)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]3/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Literackie reprezentacje miejsc pamięci (na przykładzie twórczo¶ci Janusza Szubera) / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013
Opis fizyczny: S. 203-220
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]4/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Obrazy mowy (na przykładzie poezji dwudziestowiecznej) / Elżbieta Miko¶
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2013, Z. 4, s. 208-223
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:5/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Do¶wiadczenie erotyczne w literaturze nowoczesnej : (na przykładzie utworów wybranych poetek) / Elżbieta Miko¶
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2012, Z. 12, s. 222-234
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:6/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Kształtowanie postawy badawczej uczniów szkoły podstawowej, a przygotowanie przyszłych nauczycieli do nowych wymagań programowych na przykładzie studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie / Wojciech Mikos
¬ródło: W: Kompetencje czy kwalifikacje? : efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontek¶cie Krajowych Ram Kwalifikacji i badań na różnych etapach edukacyjnych / pod red. Katarzyny Potyrały
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 53-59
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0007/23
Autorzy: Maria Jędrychowska, Danuta Łazarska, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. Z. 2 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Marii Jędrychowskiej, Danuty Łazarskiej, Elżbiety Miko¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 248 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 79.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:8/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Empatia i hermeneutyka : poszukiwanie relacji / Elżbieta Miko¶
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 1, s. 122-132
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:9/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Lekcje empatii : czytanie poezji dwudziestowiecznej w liceum : literatura - psychologia - dydaktyka / Elżbieta Miko¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: 321, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 529)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]10/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Przestrzeń intertekstualna artysty : (na przykładzie prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta) / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Opis fizyczny: S. 229-236
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL11/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Empatia w hermeneutycznej interpretacji tekstu literackiego / Elżbieta Miko¶
¬ródło: Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 6-12
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL12/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Projektowanie kształcenia kulturowo-językowego w szkole podstawowej ; Projektowanie kształcenia kulturowo-literackiego w szkole podstawowej / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 96-97 ; S. 97-98
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL13/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Językowe i literackie sposoby wyzwalania reakcji empatycznych : (na przykładzie poezji współczesnej) / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Wi±zanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 113-126
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL14/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Wierszowanie / Elżbieta Miko¶
Adres wydawniczy: Jabłoniec : nakł. własny autora, 2007
Opis fizyczny: 86, [2] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL15/23
Autorzy: Elżbieta Kram-Miko¶.
Tytuł: O sprawczej mocy słowa : projekt czytania i wykonania Inwokacji Urszuli Kozioł / Elżbieta Kram-Miko¶
¬ródło: W: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. [T.] 2 / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 40-52
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL16/23
Autorzy: Janusz Waligóra, Dariusz Chętkowski, Ryszard Jedliński, Alicja Rosa, Zenon Uryga, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Krzysztof Wiatr, Elżbieta Miko¶, Marta Pota¶.
Tytuł: Jakiej zmiany naprawdę potrzebuje polska współczesna szkoła? : dyskusja redakcyjna na temat ksi±żki Dariusza Chętkowskiego z udziałem Autora / Janusz Waligóra [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 3-14
Uwagi: Dyskusja na temat ksi±żki pt. "Z budy : czy spu¶cić ucznia z łańcucha?"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL17/23
Autorzy: Zofia Budrewicz, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Poezja ¶piewana : z zagadnień szkolnej interpretacji tekstu / Zofia Budrewicz, Elżbieta Kram-Miko¶
¬ródło: W: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004
Opis fizyczny: S. 213-234
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL18/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O języku wyrażania rzeczywisto¶ci : (na podstawie "Ornamentatorów" Zbigniewa Herberta) / Elżbieta Miko¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 17-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL19/23
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL20/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Polonista w gimnazjum : między swobod± a konieczno¶ci± wyboru koncepcji kształcenia / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 26-35
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL21/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶, Małgorzata Feiner.
Tytuł: Zmiany w sposobach my¶lenia o szkole / Elżbieta Miko¶, Małgorzata Feiner
¬ródło: Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 208-213
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL22/23
Autorzy: Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O dialogu edukacyjnym / Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 16-30
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL23/23
Autorzy: Teresa Bulska, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: Rozumienie czytanego tekstu w badaniach umiejętno¶ci polonistycznych / Teresa Bulska, Elżbieta Miko¶
¬ródło: W: Kłopotliwy problem - badanie polonistycznych osi±gnięć uczniów / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: S. 109-118
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie