Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MRAZEK HALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 37

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/37

Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Praktyczna stylistyka na tle współczesnych koncepcji tekstologicznych : (retoryka, stylistyka, teoria tekstu) / Halina Mrazek
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 104-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:2/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Gry tekstu z kontekstem : o szkolnym kształceniu kompetencji w dziedzinie dyskursu / Halina Mrazek
Źródło: W: I dydaktyczny wiatr od morza : różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej / pod red. Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka : [s.n.], 2009
Opis fizyczny: S. 231-247
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0003/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Nauczanie języka polskiego w gimnazjum 1 i 2 ; Stylistyka praktyczna w szkole / Halina Mrazek
Źródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 92-93 ; S. 100
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL4/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Szymańska.
Tytuł: Retoryka i retoryczność w wybranych podręcznikach : horyzonty szkolnych interpretacji / Halina Mrazek, Marta Szymańska
Źródło: W: Między szkołą a uniwersytetem : odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły / pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Wiesławy Wantuch
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008
Opis fizyczny: S. 71-81
Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 53)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL5/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Szymańska.
Tytuł: W poszukiwaniu elementów retoryczności tekstu : (analiza przykładowa) / Halina Mrazek, Marta Szymańska
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 2, s. 46-53
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL6/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Praktyczne wykorzystanie lingwistycznej teorii tekstu w dydaktyce szkolnej / Halina Mrazek
Źródło: W: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 81-88
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL7/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Mechanizmy czytania i rozumienia w świetle lingwistycznej teorii tekstu / Halina Mrazek
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 24-28
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL8/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego klasa 3 : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Potaś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: 97 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL9/37
Autorzy: Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: Stylistyka praktyczna : ćwiczenia - zaliczenie z oceną / Halina Mrazek, Iwona Steczko
Źródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 69-70
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL10/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Wiedza o teatrze : ćwiczenia - zaliczenie / Stanisław Mrazek
Źródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 165-167
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL11/37
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Mikoś.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL12/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Komunikacja językowa i nauka o języku w podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia językowego / Halina Mrazek
Źródło: W: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 145-153
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL13/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Potaś, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Potaś, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 93 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL14/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Potaś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 91 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL15/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Potaś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 97 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL16/37
Autorzy: Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 4 : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 94, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL17/37
Autorzy: Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 5 : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 94, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL18/37
Autorzy: Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 6 : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 115 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL19/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Halina Mrazek, Marta Potaś, Iwona Steczko, Janusz Waligóra, Waldemar Martyniuk, Elżbieta Szudek.
Tytuł: To lubię! : program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz w klasach I-IV technikum / Maria Jedrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 32 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]20/37
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: Jak uczyć odbioru tekstów literackich / Barbara Dyduch [et al.]
Źródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 279-289
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga. Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL21/37
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: O nowe widzenie przedmiotu / Barbara Dyduch [et al.]
Źródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 250-252
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga. Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL22/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: Program nauczania języka polskiego w klasach 1-3 gimnazjum / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 32 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL23/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 31 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL24/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Strategie - metody - techniki pracy lekcyjnej w kontekście dialogu : kształcenie językowe / Halina Mrazek
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 45-49
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL25/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Potaś, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Potaś, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 96 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL26/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Potaś, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 285 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL27/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Potaś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 92 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL28/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 273 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL29/37
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Potaś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 100 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL30/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Potaś.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 336 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL31/37
Autorzy: Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 6 : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 116 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL32/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 6 : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 331 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL33/37
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 4 : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Barbara Dyduch [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 298 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL34/37
Autorzy: Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 5 : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 94, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL35/37
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 5 : książka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 315 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL36/37
Autorzy: Halina Mrazek, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego zreformowanej szkoły podstawowej : klasa 6 : ćwiczenia językowe : książka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 116 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL37/37
Autorzy: Halina Mrazek.
Tytuł: Żeby uczeń odkrywał własny styl wypowiedzi / Halina Mrazek
Źródło: W: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 184-191
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosując format:
Nowe wyszukiwanie