Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MUCHACKA BOŻENA
Liczba odnalezionych rekordów: 117

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/117

Autorzy: Bożena Muchacka, Bogusław Dec.
Tytuł: Determinants of feelings of anxiety in students entering the job market / Bożena Muchacka, Bogusław Dec
¬ródło: Labor et Educatio. - 2023, nr 11, s. 119-140
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2353-4745
e-ISSN: 2544-0179
Adres url:2/117
Autorzy: Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka.
Tytuł: Edukacja muzyczna : studium teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2022
Opis fizyczny: 342 s.
p-ISBN: 978-83-7720-660-7
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:3/117
Autorzy: Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Autorefleksja i autoanaliza w odkrywaniu przez nauczycieli siebie i sensu swojego zawodu / Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman
¬ródło: W: Jak¶ć życia: wyzwanie, spełnianie siebie / pod redakcj± Jacka Olszewskiego
Adres wydawniczy: Częstochowa : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2021
Opis fizyczny: S. 177-188
p-ISBN: 978-83-66165-74-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:4/117
Autorzy: Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková.
Tytuł: Kognitywne podstawy procesu edukacji dziecka / Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2021
Opis fizyczny: 191 s.
p-ISBN: 978-83-7720-450-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:5/117
Autorzy: Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska.
Tytuł: Konteksty zaangażowania nauczycieli przedszkola w działania profesjonalne / Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2020
Opis fizyczny: 244 s.
p-ISBN: 978-83-7720-604-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:6/117
Autorzy: Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Magdalena Grochowalska.
Tytuł: Rola dziecka w interakcji ze ¶rodowiskiem społecznym w ujęciu tre¶ci dokumentów programowych wychowania przedszkolnego w Polsce w latach 1962-2018 / Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Magdalena Grochowalska
¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2020, Vol. 8, nr 2, s. 7-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2353-7140
e-ISSN: 2353-7159
Adres url:7/117
Autorzy: Bożena Muchacka.
Tytuł: Self-evaluation of personality traits and the style of leadership used by primary school principals / Bożena Muchacka
¬ródło: W: 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. Vol. 6, iss. 4, Education and Educational Research : 26 August - 1 September, 2019, Albena, Bulgaria : conference proceedings
Adres wydawniczy: Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2019
Opis fizyczny: S. 457-463
p-ISBN: 978-619-7408-94-2
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:8/117
Autorzy: Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba, Magdalena Grochowalska, Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Concept model of training for Polish kindergarten and pre-school teachers / B. Muchacka, I. Czaja-Chudyba, M. Grochowalska, A. Muchacka-Cymerman
¬ródło: W: Edulearn 18: proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies July 2nd-4th, 2018 - Palma, Mallorca, Spain / L. Gomez Chova, A. Lopez Martínez, I. Candel Torres
Adres wydawniczy: Palma : IATED Academy, 2018
Opis fizyczny: S. 9660-9666
p-ISBN: 978-84-09-02709-5
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 15.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Liczba arkuszy: 0,33  9/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Motivation for achievements of students - future teachers of early school education / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: ICERI 2018 Proceedings 11th International Conference of Education, Research and Innovation, 12-14 November 2018, Seville (Spain) / edited by L. Gómez Chova, A. López Martí~21nez, I. Candel Torres
  Adres wydawniczy: Seville : IATED Academy, 2018
  Opis fizyczny: S. 3109-3113
  p-ISBN: 978-84-09-05948-5
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:  10/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Magdalena Grochowalska.
  Tytuł: National pre-school education curriculum framework in Poland : between "Language of requirements" and source of teachers inspiration / B. Muchacka, J. Sajdera, M. Grochowalska
  ¬ródło: W: Edulearn 18: proceedings : 10th International Conference on Education and New Learning Technologies July 2nd-4th, 2018 - Palma, Mallorca, Spain / edited by L. Gomez Chova, A. Lopez Martínez, I. Candel Torres
  Adres wydawniczy: Palma : IATED Academy, 2018
  Opis fizyczny: S. 9675-9681
  p-ISBN: 978-84-09-02709-5
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Liczba arkuszy: 0,33
  Adres url:
  DOI:  11/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Problems of supporting gifted students in the opinions of early childhood education teachers in Poland / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 : conference proceedings / [Alessandro Antonietti et al.]
  Adres wydawniczy: Bulgaria : SGEM, 2018
  Opis fizyczny: S. 643-650
  p-ISBN: 978-619-7408-57-7
  Seria: (Science & Society ; iss. 3.5)
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 0,4  12/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Ways of motivating the functioning in the school environment and the commitment of teachers at work / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: ICERI 2018 Proceedings 11th International Conference of Education, Research and Innovation, 12-14 November 2018, Seville (Spain) / edited by L. Gómez Chova, A. López Martí~21nez, I. Candel Torres
  Adres wydawniczy: Seville : IATED Academy, 2018
  Opis fizyczny: S. 4097-4101
  p-ISBN: 978-84-09-05948-5
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  DOI:  13/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Katarzyna Ż±dło.
  Tytuł: Dobro i zło w przekonaniach dzieci siedmio-, dziewięcioletnich / Bożena Muchacka, Katarzyna Ż±dło
  ¬ródło: W: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcj± Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2017
  Opis fizyczny: S. 39-51
  p-ISBN: 978-83-8095-420-5
  p-ISBN: 978-83-8095-286-7
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,7  14/117
  Autorzy: Michał Głażewski, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcj± Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2017
  Opis fizyczny: 222 s.
  p-ISBN: 978-83-8095-420-5
  p-ISBN: 978-83-8095-286-7
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 12,3  15/117
  Autorzy: Michał Głażewski, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T.1, Ku dobru / pod redakcj± Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2017
  Opis fizyczny: 198 s.
  p-ISBN: 978-83-8095-420-5
  p-ISBN: 978-83-8095-285-0
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 11,0  16/117
  Autorzy: Amadeusz Krause, Bożena Muchacka, Sławomir Przybyliński.
  Tytuł: Kształcenie nauczycieli - analiza na podstawie eksperckich do¶wiadczeń z ocen programowych i instytucjonalnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej / Amadeusz Krause, Bożena Muchacka, Sławomir Przybyliński
  ¬ródło: Rocznik Pedagogiczny. - 2017, T. 40, s. 89-103
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 0137-9585  17/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa.
  Tytuł: Razem czy osobno? : współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne / redakcja naukowa Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
  Opis fizyczny: 244 s.
  p-ISBN: 978-83-8084-031-7
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 784)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 13,5
  DOI:  18/117
  Autorzy: Adam Solak, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Wychowanie - kategoria urzeczywistniania dobra jako warto¶ci uniwersalistycznej, rodzinnej i laborystycznej / Adam Solak, Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T.1, Ku dobru / pod redakcj± Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2017
  Opis fizyczny: S. 37-55
  p-ISBN: 978-83-8095-420-5
  p-ISBN: 978-83-8095-285-0
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 1,0
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  19/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Zabawa jako aktywno¶ć ambiwalentna : osobno, chociaż razem / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Razem czy osobno? : współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne / redakcja naukowa Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
  Opis fizyczny: S. 209-220
  p-ISBN: 978-83-8084-031-7
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 784)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,75  20/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Małgorzata Such-Pyrgiel, Dorota Łażewska.
  Tytuł: Dobre praktyki w edukacji w kontek¶cie integralnego dzieci, młodzieży i dorosłych / redakcja naukowa: Bożena Muchacka, Małgorzata Such-Pyrgiel, Dorota Łażewska
  Adres wydawniczy: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016
  Opis fizyczny: 254 s.
  p-ISBN: 978-83-62753-71-0
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 12,8  21/117
  Autorzy: Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Nauczyciele wczesnej edukacji / Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Muchacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2016
  Opis fizyczny: 242 s.
  p-ISBN: 978-83-7720-311-8
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Liczba arkuszy: 11  22/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: The development of learning skills in preschool age children / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Book of abstracts : meeting the challenge of assessing and educating students with special needs : IACEP Europe - Middle East Regional Conference, Cracow, Poland, September 15 - 16, 2016 / editor Marta Filičková
  Adres wydawniczy: Prešov : Faculty of Education, University of Pres~ov, 2016
  Opis fizyczny: S. 57
  p-ISBN: 978-80-555-1616-5
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  23/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Agnieszka Lasota, Agnieszka Muchacka.
  Tytuł: Type of the family and values as well as behavior assigning to children by parents / Bożena Muchacka, Agnieszka Lasota, Agnieszka Muchacka
  ¬ródło: W: Book of abstracts : II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, 17-19 november 2016 / [compiladores: José P. Espada y María T. Gonzálvez]
  Adres wydawniczy: Madrid : Ediciones Pirámide, 2016
  Opis fizyczny: S. 243
  p-ISBN: 84-217-2847-477-5
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:  24/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Adam Solak.
  Tytuł: W kręgu nauczycielskiej asystencji w konstelacji kompetencji nauczycielskich / Bożena Muchacka, Adam Solak
  ¬ródło: Journal of Modern Science. - 2015, T. 4, nr 27, s. 51-66
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 1734-2031
  Adres url:
  DOI:  25/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Małgorzata Kaleta-Witusiak, Barbara Walasek-Jarosz.
  Tytuł: Autorefleksja i analiza pracy własnej : casebook ze wskazówkami dla praktykantów / Bożena Muchacka, Małgorzata Kaleta-Witusiak, Barbara Walasek-Jarosz
  Adres wydawniczy: Kielce : Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, 2013
  Opis fizyczny: 243 s.
  p-ISBN: 978-83-63981-11-2
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 25.000  26/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Codzienno¶ć szkoły : między pedagogik± a etyk± / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Codzienno¶ć szkoły : nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
  Opis fizyczny: S. 33-41
  p-ISBN: 978-83-7850-531-0
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  27/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Główne kierunki działalno¶ci Katedry Pedagogiki Przedszkolnej / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 4 (53), s. 62-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1509-6726
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:  28/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Konferencja "Rozwojowe warto¶ci gier i zabaw dziecięcych" na Uniwersytecie w Debreczynie / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2014, nr 1, s. 191-204
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2353-7140  29/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Modern education of the child in the context of modern concepts of child development and contemporary philosophy of man [Dokument elektroniczny] / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Předškolní vzdělávání v teorii a praxi : jaká je současná situace v české republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás / Zora Syslová, Veronika Rodová (red.)
  Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita, 2014
  Opis fizyczny: S. 214-220
  e-ISBN: 978-80-210-7370-8
  Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  30/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Marcin Kania.
  Tytuł: Musimy poznać dziecko : rozmowa z prof. Bożen± Muchack± - Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP / rozm. Marcin Kania
  ¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 4 (53), s. 5-11
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1509-6726
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:  31/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba, Anna Szkolak.
  Tytuł: Nowe forum pedagogów / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba, Anna Szkolak
  ¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 2 (51), s. 65-66
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1509-6726
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:  32/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Prawa dziecka w obszarze domowo - szkolnym w konstelacji Konwencji o Prawach Dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Rovnost' a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržatel'ného rozvoja : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účast'ou / (eds.) Monika Miňová, Zora Syslová
  Adres wydawniczy: Prešov : Prešovská univerzita. Pedagogická fakulta, 2014
  Opis fizyczny: S. 206-221
  p-ISBN: 978-80-555-1152-8
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:  33/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Sytuacja egzystencjalna uczniów : dzieci ze ¶rodowisk zaniedbanych / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Vytváření příležitostí pro vzdělávání všech dětí na 1. stupni ZŠ / Jiří Havel, Hana Horká, Jana Kratochvílová (red.)
  Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita, 2014
  Opis fizyczny: S. 123-130
  p-ISBN: 978-80-210-6889-6
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: POL  34/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Teacher education in the context of internal system for quality assurance in higher education / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove / [ed. Alena Prídavková, Martin Klimovič]
  Adres wydawniczy: Preşov : Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2014
  Opis fizyczny: S. 70-75
  p-ISBN: 978-80-555-1237-2
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG
  Adres url:  35/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2014, nr 1, s. 7-18
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2353-7140  36/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba.
  Tytuł: Early education : practice&reflection / red. nauk. Bożena Muchacka i Iwona Czaja-Chudyba
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
  Opis fizyczny: 245, [1] s.
  p-ISBN: 978-83-7271-782-5
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 642)
  Typ publikacji: ZRK
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 14,41
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  37/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba.
  Tytuł: Introduction / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba
  ¬ródło: W: Early education : practice&reflection / red. nauk. Bożena Muchacka i Iwona Czaja-Chudyba
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
  Opis fizyczny: S. 5-7
  p-ISBN: 978-83-7271-782-5
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 642)
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: ENG
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  38/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Organizowanie uczenia się dzieci w zabawie / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Wczesna edukacja dziecka : implikacje do praktyki pedagogicznej / red. naukowa Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz
  Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
  Opis fizyczny: S. 149-161
  p-ISBN: 978-83-7338-900-7
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  39/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Play as a from of therapy for children (historical and pedagogical aspects of problem) / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Early education : practice&reflection / red. nauk. Bożena Muchacka i Iwona Czaja-Chudyba
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
  Opis fizyczny: S. 11-20
  p-ISBN: 978-83-7271-782-5
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 642)
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  40/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Współczesne wychowanie przedszkolne w Polsce / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2013, nr 1, s. 7-13
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2353-7140
  Adres url:  41/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba, Lucyna Smółka.
  Tytuł: Edukacyjne i wychowawcze wyzwania nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba, Lucyna Smółka
  Adres wydawniczy: Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, 2012
  Opis fizyczny: 280 s.
  p-ISBN: 978-83-63981-04-4
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000  42/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Niektóre konsekwencja oddziaływania polityki na teorię i praktykę edukacyjn± po 1989 roku / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Wczesna Edukacja Dziecka. - 2012, Nr 1, s. 12-18
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  43/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Umiejętno¶ć zarz±dzania grup± w samoocenie nauczycieli / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Zmiana społeczna : edukacja, polityka o¶wiatowa, kultura / pod red. Romy Kwiecińskiej i Joanny M. Łukasik
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
  Opis fizyczny: S. 129-138
  Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 615)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  44/117
  Autorzy: Irena Adamek, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Wczesna Edukacja Dziecka = Skoré Vzdela21vanie Dieťa = Počatkova Osvita Ditini / [red. Irena Adamek, Bożena Muchacka]
  Adres wydawniczy: Kraków : Prešov : Kiïv : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, 2012
  Opis fizyczny: 159 s.
  Typ publikacji: ZRK
  Język publikacji: MUL  45/117
  Autorzy: Irena Adamek, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć / pod red. Ireny Adamek i Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
  Opis fizyczny: 196, [1] s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  46/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Możliwo¶ci współczesnej edukacji dziecka w kontek¶cie jego potrzeb / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej- Mazur, Urszuli Szu¶cik, Małgorzaty Zalewskiej- Bujak
  Adres wydawniczy: Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji U¦ ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
  Opis fizyczny: S. 13-20
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  47/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Przejawy zmian w obszarze życia współczesnego dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
  Opis fizyczny: S. 28-31
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  48/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Wcze¶niejszy start szkolny w kontek¶cie rozwoju i edukacji dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: O pomy¶lny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010
  Opis fizyczny: S. 80-86
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  49/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Zabawa i twórczo¶ć dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku / pod red. Ewy Smak i Stanisławy Włoch
  Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010
  Opis fizyczny: S. 253-259
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  50/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Developing learning abilities under conditions of meeting children's needs / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Student in contemporary learning and teaching / ed. by Ivica Radovanović and Zdzisława Zacłona
  Adres wydawniczy: Belgrade : Učiteljski fakultet. Univerzitet u Beogradu, 2009
  Opis fizyczny: S. 11-18
  Typ publikacji: ZK
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000  51/117
  Autorzy: Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Edukacja artystyczna a rzeczywisto¶ć medialna / pod red. Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
  Opis fizyczny: 236, [2] s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  52/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Jako¶ć w systemie edukacji / pod red. Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
  Opis fizyczny: 151 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  53/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Niektóre konteksty jako¶ci kształcenia w szkolnictwie wyższym / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Jako¶ć w systemie edukacji / pod red. Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
  Opis fizyczny: S. 25-33
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000  54/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski.
  Tytuł: Dziecko w ¶wiecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
  Opis fizyczny: 319 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  55/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Educational aspects of children's plays / Bożena Muchacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008
  Opis fizyczny: 96 s.
  Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 492)
  Typ publikacji: ZK
  Język publikacji: ENG
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  56/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Homo ludens i jego twórczy udział w kulturze / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Kultura : aktywno¶ć artystyczna dziecka / 2008
  Adres wydawniczy: Kraków : "ZamKor", 2008
  Opis fizyczny: S. 18-21
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  57/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Mirosław J. Szymański.
  Tytuł: Kompetencje jako transgresyjny potencjał nauczycieli / Bożena Muchacka, Mirosław Szymański
  ¬ródło: W: Nauczyciel w ¶wiecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
  Opis fizyczny: S. 41-47
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  58/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska.
  Tytuł: Kultura : aktywno¶ć artystyczna dziecka / pod red. Bożeny Muchackiej i Romualdy Ławrowskiej
  Adres wydawniczy: Kraków : "ZamKor", 2008
  Opis fizyczny: 237 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  59/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Mirosław J. Szymański.
  Tytuł: Nauczyciel w ¶wiecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
  Opis fizyczny: 404 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  60/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Okresy krytyczne na poszczególnych etapach edukacyjnych : do¶wiadczenie osobiste i potencjalne możliwo¶ci dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Władysław Pu¶lecki ; [aut. Irena Adamek et al.] ; Dolno¶l±ska Szkoła Wyższa, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej, 2008
  Opis fizyczny: S. 110-117
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  61/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Okresy krytyczne na poszczególnych etapach edukacyjnych : rola rodziny i szkoły / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Rodzina w kontek¶cie współczesnych problemów wychowania / red. nauk. Bożena Muchacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008
  Opis fizyczny: S. 177-186
  Seria: (MR Małżeństwo i Rodzina)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000  62/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Rodzina w kontek¶cie współczesnych problemów wychowania / red. nauk. Bożena Muchacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008
  Opis fizyczny: 422, [2] s.
  Seria: (Małżeństwo i Rodzina)
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  63/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Rola rodziny i szkoły w przezwyciężaniu kryzysów rozwojowych przez dzieci / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Rodzina w kontek¶cie współczesnych problemów wychowania / red. nauk. Bożena Muchacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008
  Opis fizyczny: S. 177-186
  Seria: (Małżeństwo i Rodzina)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  64/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Mirosław J. Szymański.
  Tytuł: Szkoła w ¶wiecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
  Opis fizyczny: 340 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  65/117
  Autorzy: Barbara Guzik, Bożena Muchacka.
  Tytuł: Annales Paedagogicae Nova Sandes, Presoves / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Instytut Pedagogiczny, Univerzita v Prešovie. Pedagogická Fakulta ; [rada nauk.: Barbara Guzik, Bożena Muchacka et al.]
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007-
  Typ publikacji: PRP
  Język publikacji: POL  66/117
  Autorzy: Zbigniew Baran, Bożena Muchacka, Halina Sala-Wójcik.
  Tytuł: Bóg, człowiek, kultura : eseje i studia inspirowane my¶l± Ojca ¦więtego Benedykta XVI : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Barana ; wprow. Bożena Muchacka ; [aut. Halina Sala et al.]
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Zbigniew Baran : Wydaw. "Koliber", 2007
  Opis fizyczny: 208 s., [2] s. tabl.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  67/117
  Autorzy: Stanisław Skórka, Adam Korzeniowski, Tadeusz Budrewicz, Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska.
  Tytuł: Edukacja muzyczna - stan obecny i perspektywy / Stanisław Skórka [et al., w tym Adam Korzeniowski, Tadeusz Budrewicz, Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska]
  ¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 1 (28), s. 5-15
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: POL
  Adres url:  68/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Edukacja wobec wyzwań globalnego społeczeństwa / pod red. Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007
  Opis fizyczny: 174 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL, ENG  69/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Etapy edukacyjne jako Ľródło kryzysu / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 109-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  70/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Globalna kultura i jej wyzwania dla edukacji / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań globalnego społeczeństwa / pod red. Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007
  Opis fizyczny: S. 29-34
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  71/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Międzyludzka komunikacja w dobie globalizacji / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Nauczyciel w rzeczywisto¶ci globalnej i lokalnej / pod red. Zdzisławy Zacłony
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007
  Opis fizyczny: S. 71-76
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  72/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Reflections on teachers' education in Poland / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Kompetencije i kompetentnost učitelja : zbornik radova : Osijek, 18. i 19. travnja 2007 / [glavna urednica Nada Babić]
  Adres wydawniczy: Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Učiteljski fakultet ; Kherson : Kherson State University, 2007
  Opis fizyczny: S. 471-478
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG  73/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba.
  Tytuł: Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
  Opis fizyczny: 210, [2] s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  74/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Wiedza dzieci i ich rodziców na temat praw dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Czynić ¶wiat bardziej bezpiecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Rosie. T. 2 / red. nauk. Agata Cudoeska, Jerzy Kunikowski
  Adres wydawniczy: Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2007
  Opis fizyczny: S. 47-52
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  75/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Mirosław J. Szymański.
  Tytuł: Cognitive and social competencies of teachers / Bożena Muchacka, Mirosław Szymański
  ¬ródło: W: Les competences pour apprendre tout au long de la vie : 18 - 21 septembre 2006, Cracovie, Pologne : textes atelier / Université d'été européenne de la recherche et des innovations pour apprendre tout au long de la vie
  Adres wydawniczy: [Kraków] : [s.n.], [2006]
  Opis fizyczny: S. 118-119
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  76/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Mirosław J. Szymański.
  Tytuł: Compétences cognitives et sociales des enseignants / Bożena Muchacka, Mirosław Szymański
  ¬ródło: W: Les competences pour apprendre tout au long de la vie : 18 - 21 septembre 2006, Cracovie, Pologne : textes atelier / Université d'été européenne de la recherche et des innovations pour apprendre tout au long de la vie
  Adres wydawniczy: [Kraków] : [s.n.], [2006]
  Opis fizyczny: S. 116-117
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: FRE  77/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Mirosław J. Szymański.
  Tytuł: Kompetencje jako transgresyjny potencjał nauczycieli / Bożena Muchacka, Mirosław Szymański
  ¬ródło: W: Les competences pour apprendre tout au long de la vie : 18 - 21 septembre 2006, Cracovie, Pologne : textes atelier / Université d'été européenne de la recherche et des innovations pour apprendre tout au long de la vie
  Adres wydawniczy: [Kraków] : [s.n.], [2006]
  Opis fizyczny: S. 120-121
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: POL  78/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Kreatywne kompetencje nauczycieli jako warunek rozwijania kreatywno¶ci uczniów / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Wspieranie dziecięcej kreatywno¶ci / pod red. Bożeny Muchackiej i Jerzego Kurcza
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006
  Opis fizyczny: S. 55-59
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  79/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Kreatywne kompetencje nauczycieli jako warunek rozwijania kreatywno¶ci uczniów / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Wspieranie dziecięcej kreatywno¶ci / pod red. Bożeny Muchackiej i Jerzego Kurcza
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : "Nova Sandec", 2006
  Opis fizyczny: S. 55-59
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  80/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Wiesława Kogut.
  Tytuł: Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej przy współpracy Wiesławy Kogut
  Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2006
  Opis fizyczny: 235, [1] s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  81/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Paweł Stachnik.
  Tytuł: Kształtować nowego człowieka : szkoła i nauczyciel w zmieniaj±cym się społeczeństwie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / Bożena Muchacka ; rozm. Paweł Stachnik
  ¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 129 s, wydanie niedzielne [4 czerwca], s. 7
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: POL  82/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Miejsce zabawy w koncepcji scholiologii / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
  Opis fizyczny: S. 123-131
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  83/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Polska pedagogika przedszkolna : przeszło¶ć - współczesno¶ć - przyszło¶ć / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch
  Adres wydawniczy: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006
  Opis fizyczny: S. 25-31
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  84/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1-2 / pod red. Bożeny Muchackiej
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
  Opis fizyczny: 299, [1] s. ; 434, [2] s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  85/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Szkoła w teorii i praktyce edukacyjnej / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 1 (25), s. 90
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  Adres url:  86/117
  Autorzy: Irena Adamek, Bożena Muchacka.
  Tytuł: W Houston / Irena Adamek, Bożena Muchacka
  ¬ródło: Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s. 48-53
  Uwagi: 9. Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich.
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  87/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Irena Adamek.
  Tytuł: W trosce o zachowanie tożsamo¶ci narodowej : promocja kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych / Bożena Muchacka, Irena Adamek
  ¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 4 (27), s. 96-98
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  Adres url:  88/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Jerzy Kurcz.
  Tytuł: Wspieranie dziecięcej kreatywno¶ci / pod red. Bożeny Muchackiej i Jerzego Kurcza
  Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : "Nova Sandec", 2006
  Opis fizyczny: 200 s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  89/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej / Bożena Muchacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
  Opis fizyczny: 140 s., [9] s. tabl.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  90/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Interaction with the computer as a form of receptive play / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Društvo i Tehnologija 2005 = Society and Technology 2005 : Zadar, June 28-30 2005 / ed. by Juraj Plenković
  Adres wydawniczy: Zagreb : Croatian Communication Association, 2005
  Opis fizyczny: S. 27, 34
  Seria: (Informatologia. Separat special ; no. 9)
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  91/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: O zabawie i zabawkach / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. - 2005, Z. 1, s. 162-167
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
  Repozytorium UP:  92/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Ostatni hołd Ojcu ¦więtemu Janowi Pawłowi II / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 2 (22), s. 89-91 : fot.
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  Adres url:  93/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Rimmert Van der Kooij.
  Tytuł: Play and Education : 23rd World Play Conference : Cracow 2004 / ed. by Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Rimmert van der Kooij
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005
  Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
  Typ publikacji: DE
  Język publikacji: ENG, GER  94/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Play in the hierarchy of the educational activity / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Play and Education : 23rd World Play Conference : Cracow 2004 / ed. by Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005
  Uwagi: Publikacja dostępna na CD.
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG  95/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Wspomnienie o Irenie Suchanek / Bożena Muchacka
  ¬ródło: Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 4, s. 11-13
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  96/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Zabawa jako Ľródło inspiracji poznawczej dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa KuĽmy i Janusza Morbitzera
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
  Opis fizyczny: S. 467-471
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  97/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Aktywizacja poznawcza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Szkoła Promuj±ca Rozwój Dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne / pod red. Józefa KuĽmy i Iwony Czai-Chudyby
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
  Opis fizyczny: S. 33-35
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  98/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli - w obszarze sprzeczno¶ci między ideałem a rzeczywisto¶ci± / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy / pod red. Haliny Kosętki, Bożeny Pietrzyk i Ryszarda ¦lęczki
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
  Opis fizyczny: S. 74-79
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  99/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski.
  Tytuł: Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas pocz±tkowych w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Bożeny Muchackiej, Krzysztofa Kraszewskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
  Opis fizyczny: 231, [3] s.
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL  100/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Model zawodowy nauczycieli przedszkoli i klas pocz±tkowych na tle zmian edukacyjnych w Polsce / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Kształcenie nauczycieli przedszkoli i klas pocz±tkowych w okresie przemian edukacyjnych / pod red. Bożeny Muchackiej, Krzysztofa Kraszewskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
  Opis fizyczny: S. 8-13
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  101/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Nauczyciel przedszkolny / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004
  Opis fizyczny: S. 570-573
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: POL  102/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Rimmert Van der Kooij.
  Tytuł: Play and education : 23rd ICCP World Play Conference : abstracts book / ed. by Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Rimmert van der Kooij
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
  Opis fizyczny: 111, [1] s.
  Typ publikacji: ZRK
  Język publikacji: ENG  103/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Play in the hierarchy of the educational activity / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Play and Education : 23rd ICCP World Play Conference : abstracts book / ed. by Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Rimmert van der Kooij
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
  Opis fizyczny: S. 72
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  104/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Iwona Czaja.
  Tytuł: Spiel als Feld für Experimente und Kreativität : (Werkstattübung mit theoretischer Einführung) [Dokument elektroniczny] / Bozena Muchacka, Krzysztof Kraszewski, Ivona Czaja
  ¬ródło: W: Spiel und Spielzeug in der Lehrerausbildung : Vorlesungen mit Werkstattübungen / hrsg. Egon Schmuck [et al.]
  Adres wydawniczy: [Erfurt], [2004]
  Uwagi: CD-ROM
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: GER  105/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba.
  Tytuł: Wyniki egzaminu wstępnego jako predyktory osi±gnięć studentów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba
  ¬ródło: W: Historyczne i współczesne konteksty kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji / pod red. Wiesławy Leżańskiej
  Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2004
  Opis fizyczny: S. 273-278
  Uwagi: Konferencja odbyła się w dniach 31 maja - 2 czerwca 2004 na Uniwersytecie Łódzkim.
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  106/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Znaczenie do¶wiadczenia w organizowaniu wiedzy dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Władysława Pu¶leckiego i Stanisławy Włoch
  Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
  Opis fizyczny: S. 97-104
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  107/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: [Głos w dyskusji. - Studia podyplomowe : kwalifikacyjne i doskonal±ce kwalifikacje] / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP w dniu 9grudnia 2003 r. / pod red. dr hab. inż. Zbigniewa Kruszewskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa ; Płock : Wydaw. Naukowe NOVUM
  Opis fizyczny: S. 123-124
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  108/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Proces wychowawczo-dydaktyczny jako czynnik stymuluj±cy rozwój dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa KuĽmy i Janusza Morbitzera
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
  Opis fizyczny: S. 199-202
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  109/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Model organizowania wiedzy u uczniów klas I-VIII / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej / pod red. Ireny Adamek
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
  Opis fizyczny: S. 37-50
  Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 7)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  110/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Uloga televizije u oblikovanju djetetove slike svijeta = The role of television in forming children's picture of the world / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Dijete i djetinjstvo : teoria i praksa predškolskog odgoja : zbornik sažetaka / uredile Nada Babić, Stanislava Irivić
  Adres wydawniczy: Osijek, 2002
  Opis fizyczny: S. 41-42
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: SCR, ENG  111/117
  Autorzy: Egon Schmuck, Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski.
  Tytuł: Zabawa i zabawka jako produkty cywilizacji / Egon Schmuck ; tł. Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski
  ¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 11, s. 68-69
  Typ publikacji: TLU
  Język publikacji: POL
  Adres url:  112/117
  Autorzy: Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski.
  Tytuł: Zabawa i zabawka w kształceniu nauczycieli - międzynarodowy projekt w ramach programu Erazmus / Bożena Muchacka, Krzysztof Kraszewski
  ¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 93
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  Adres url:  113/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej / Bożena Muchacka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
  Opis fizyczny: 140 s., [9] s. tabl.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  114/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: [Hasła z zakresu o¶wiaty] / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Encyklopedia powszechna. T. 1-8 / [zespół red. Monika Karolczuk-Kędzierska et al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, cop. 2002
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: POL  115/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Cechy tworzenia się reprezentacji ¶wiata u dziecka w wieku przedszkolnym / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Struktury pedagogiczne w katechezie / red. nauk. Marian ¦nieżyński
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2001
  Opis fizyczny: S. 271-276
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  116/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Integrowanie wiedzy dziecka / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach 1-3 / pod red. Ireny Adamek
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
  Opis fizyczny: S. 50-58
  Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 5)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL  117/117
  Autorzy: Bożena Muchacka.
  Tytuł: Play as the stimulation method of child's menthal development [Dokument elektroniczny] = Das Spiel als Stimulationsmethode für die geistige Entwicklung der Kinder / Bożena Muchacka
  ¬ródło: W: Play and Toys Today : 22 ICCP World Play Conference : conference proceedings / ed. Egon Schmuck, Franz Böttcher, Alfred Schubert
  Adres wydawniczy: Erfurt : Universität Erfurt, 2001
  Uwagi: Dokument elektroniczny na CD ; Abstrakt dostępny na stronie www konferencji.
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG, GER
  Adres url:

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie