Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OŻDŻYŃSKI JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 23

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/23

Autorzy: Jan Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik.
Tytuł: Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób j±kaj±cych się / Jan Ożdżyński, Jolanta Góral-Półrola, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 107-116
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:2/23
Autorzy: Jan Ożdżyński, Grzegorz Ożdżyński.
Tytuł: Narracja pierwszoosobowa w Pamiętniku Piotra Wysockiego (1830) / Jan Ożdżyński, Grzegorz Ożdżyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2016, Z. 5, s. 36-48
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-72833/23
Autorzy: Jan Ożdżyński, Sławomir ¦niatkowski, Mirosław Michalik.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 3, Argumentacja w dyskursie edukacyjnym / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Jana Ożdżyńskiego, Sławomira ¦niatkowskiego, Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 432, [6] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 92.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL4/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Sztuka argumentacji i kształcenie sprawno¶ci retorycznych w dyskursie szkolnym / Jan Ożdżyński
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 137-163
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL5/23
Autorzy: Jan Ożdżyński, Teodozja Rittel.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 2 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Jana Ożdżyńskiego , Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 382, [4] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 56.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL6/23
Praca recenzowana: Nabywanie kategorii przypadka : wiek wczesnoszkolny / Jolanta Machowska. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 444)
Autorzy: Jan Ożdżyński.
¬ródło: Poradnik Językowy
Opis fizyczny: 2008, z. 9, s. 69-71
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL7/23
Autorzy: Jan Ożdżyński, Teodozja Maliszewska.
Tytuł: Nauczycielskie i uczniowskie trzeba (to zrobić) na lekcjach języka polskiego : (w szkole podstawowej i w gimnazjum) / Jan Ożdżyński, Teodozja Maliszewska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 392-405
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:8/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Niektóre możliwo¶ci teorii relewancji w opisie dyskursu szkolnego / Jan Ożdżyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2008, Z. 2, s. 131-148
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL9/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Wprowadzenie do logopedii / Jan Ożdżyński
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 72
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL10/23
Autorzy: Teodozja Rittel, Jan Ożdżyński.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 1 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Teodozji Rittel, Jan Ożdżyńskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
Opis fizyczny: 606 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 31.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:11/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Porównania i metafory w dyskursie szkolnym / Jan Ożdżyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 183-210
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:12/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Znaczenia niedosłowne w pragmatyce językoznawczej i lingwistyce edukacyjnej / Jan Ożdżyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 88-105
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:13/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Kontemplacja i ¶wiat przeżywany - wyróżniki poetyckiego obrazu ¶wiata / Jan Ożdżyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 363-377
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:14/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Stanisław Jodłowski. - (Sylwetki uczonych) / Jan Ożdżyński
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 106-107
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
Adres url:15/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Wprowadzenie do logopedii : wykład - zaliczenie / Jan Ożdżyński
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 46-47
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00016/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Szkicownik poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - refleksje nie tylko metodyczne / Jan Ożdżyński
¬ródło: W: Zbliżenia historycznoliterackie : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi / pod red. Tadeusza Budrewicza, Marka Busia i Andrzeja Gurbiela
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 208-218
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL17/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Formy wypowiedzi w przestrzeni kulturowej / Jan Ożdżyński
¬ródło: W: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
Opis fizyczny: S. 85-107
Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
Uwagi: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej w Instytucie Filologii Polskiej AP (Kraków, 13-14 listopada 2002 roku)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL18/23
Autorzy: Jan Ożdżyński, Teodozja Rittel.
Tytuł: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Edukacja", 2002
Opis fizyczny: 560 s.
Seria: (Studia Logopedyczne ; 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL19/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Konteksty kulturowe w nauce o literaturze / Jan Ożdżyński
¬ródło: W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu / pod red. Heleny Synowiec
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. U¦, 2002
Opis fizyczny: S. 334-343
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2081)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL20/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Niektóre wskaĽniki klasyfikowania pojęć w polskiej terminologii logopedycznej / Jan Ożdżyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 295-306
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:21/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym / Jan Ożdżyński
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 73-74
Uwagi: O konferencji zorganizowanej przez Katedrę Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej AP
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:22/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Staropolskie nazwy danin, opłat i powinno¶ci w słownictwie flisackim i żeglarskim / Jan Ożdżyński
¬ródło: W: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane profesor Halinie Wi¶niewskiej na 50-lecie jej pracy naukowo-dydaktycnej / pod red. Czesława Kosyla
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
Opis fizyczny: S. 135-149
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.00023/23
Autorzy: Jan Ożdżyński.
Tytuł: Terminy z przedrostkiem a- oraz dys- w polskim słowniku logopedycznym / Jan Ożdżyński
¬ródło: W: W służbie szkole i nauce / pod red. A. Wojciecha Maszke
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 65-76
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie