Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OLMA MARCELI
Liczba odnalezionych rekordów: 88

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/88

Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć III: Okres dojrzałego profesjonalizmu / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2024, nr 1, s. 101-113
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:2/88
Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć I: Okres oparty na intuicji / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2023, nr 1, s. 55-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:3/88
Autorzy: Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń.
Tytuł: Diachroniczna perspektywa opisu logopedii jako nauki : czę¶ć II: Okres wstępnego profesjonalizmu / Mirosław Michalik, Marceli Olma, Ewa Horyń
¬ródło: Eruditio et Ars. - 2023, nr 2, 61-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2545-2363
Adres url:4/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowo-kulturowy obraz życia familijnego w korespondencji Heleny i Mieczysława Pawlikowskich / Marceli Olma
¬ródło: Textus et Studia. - 2023, nr 4, s. 167-184
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:5/88
Autorzy: Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik.
Tytuł: Medyczne oraz lingwistyczne konteksty rozważań nad leksemem język i jego potencjałem frazeologicznym / Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2023, Z. 18, s. 107-124
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:6/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowa kreacja ciał niebieskich w poezji Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2022, T. 24, s. 133-156
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-1102
Adres url:7/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Kształt językowy Dekalogu i Modlitwy Pańskiej w twórczo¶ci poetyckiej Wincentego Byrskiego z Kóz / Marceli Olma
¬ródło: Textus et Studia. - 2022, nr 4, s. 133-149
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:8/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Literatura a impresjonizm : wrażenia ¶wietlno-barwne w języku poetyckim Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: ¦wiat i Słowo. - 2022, T. 39, nr 2, s. 187-207
Uwagi: GICID: 01.3001.0016.1687
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1731-3317
Adres url:
DOI:9/88
Autorzy: Marceli Olma, Ewa Horyń, Mirosław Michalik.
Tytuł: O funkcjach, budowie i nazywaniu tchawicy w naukach medycznych, w historii polszczyzny oraz w gwarach / Marceli Olma, Ewa Horyń, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2022, Z. 17, s. 159-171
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:10/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Konstrukcje porównawcze w języku osobniczym Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 9, Jezykowe ¶wiadectwo przemian społecznych i kulturowych / pod redakcj± naukow± Ewy Horyń i Ewy Młynarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 263-277
p-ISBN: 978-83-7624-163-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00011/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Porównania w języku familijnym XIX stulecia (na podstawie korespondencji małżeńskiej Zofii Kraszewskiej) / Marceli Olma
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 205-219
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00012/88
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma.
Tytuł: U Ľródeł polskiej terminologii logopedycznej : podstawy teoretyczne i metodologiczne / Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-8084-734-7
e-ISBN: 978-83-8084-735-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1070)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:13/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego : studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej / Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 316 s.
p-ISBN: 978-83-8084-691-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:14/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Anita Całek, "Nowa teoria listu" : recenzja ksi±żki: Anita Całek, Nowa teoria listu, Biblioteka Jagiellońska - Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 452 / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2020, Z. 8, s. 321-327
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:15/88
Autorzy: Renata DĽwigoł, Marceli Olma.
Tytuł: Bibliografia prac Profesor Elżbiety Rudnickiej-Firy / Renata DĽwigoł, Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 9-15
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
DOI:16/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Okazjonalizmy w listach małżeńskich Zofii z Woroniczów Kraszewskiej Ľródłem wiedzy o języku familijnym pisarza / Marceli Olma
¬ródło: W: Verba multiplicia, veritas una : prace dedykowane Profesor Alicji Pihan-Kijasowej. T. 2 / pod redakcj± Tomasza Lisowskiego, Pauliny Michalskiej-Góreckiej, Jolanty Migdał, Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, Andrzeja Sieradzkiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2020
Opis fizyczny: S. 75-91
p-ISBN: 978-83-65666-83-3
p-ISBN: 978-83-65666-82-6 (tom II)
Seria: (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej ; Nr 54)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00017/88
Autorzy: Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik.
Tytuł: U Ľródeł polskiej terminologii logopedycznej : w kierunku badań anagnostycznych / Ewa Horyń, Marceli Olma, Mirosław Michalik
¬ródło: LingVaria. - 2020, R. 15, nr 1, s. 267-281
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1896-2122
e-ISSN: 2392-1226
DOI:18/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Deklarowany obraz małżeństwa utrwalony w języku listów familijnych Stanisława Chlebowskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 379-389
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5519/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 405 s.
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,520/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Obraz Krakowa w języku poetyckim Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 142-156
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:21/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Leksyka obcego pochodzenia w listach familijnych Stanisława Chlebowskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: S. 255-273
p-ISBN: 978-83-7614-397-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,922/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Obraz Orientu w języku listów prywatnych Stanisława Chlebowskiego (1835-1884) / Marceli Olma
¬ródło: W: Filologia jako porz±dkowanie chaosu : studia nad językiem i tekstem : ad honorem Professoris Marci Cybulski / pod redakcj± Ewy WoĽniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Opis fizyczny: S. 255-270
p-ISBN: 978-83-8142-401-1
e-ISBN: 978-83-8142-402-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00023/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Epistolarny dialog Józefa Ignacego Kraszewskiego ze Stanisławem Chlebowskim wyrazem wzajemnych relacji i zainteresowań korespondentów / Marceli Olma
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 311-322
p-ISBN: 978-83-7624-193-7
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 154)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,724/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: 395 s.
p-ISBN: 978-83-7624-193-7
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 154)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,325/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowe sposoby wyrażania uczuć w korespondencji funeralnej okresu międzywojennego / Marceli Olma
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 6, Dawna i współczesna kultura funeralna / pod red. nauk. Iwony Steczko i Renaty DĽwigoł
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 479-490
p-ISBN: 978-83-7624-110-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,826/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowy autoportret malarza orientalisty w listach prywatnych Stanisława Chlebowskiego / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 206-218
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:27/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Kraszewski i Asnyk w ¶wietle korespondencji małżeńskiej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich / Marceli Olma
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 243-258
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,128/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Malarstwo i malarze polscy dziewiętnastego stulecia w korespondencji prywatnej Stanisława Chlebowskiego / Marceli Olma
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2017, T. 53, z. 2, s. 89-103
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-416829/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Hrabianka Helena Pawlikowska z Dzieduszyckich h. Sas w ¶wietle listów familijnych / Marceli Olma
¬ródło: W: Kobiece kręgi korespondencyjne w XVII-XIX wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama, 2016
Opis fizyczny: S. 215-227
p-ISBN: 978-83-7181-977-3
p-ISBN: 979-10-95627-18-0
Seria: (Rodzina Dawna)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 130/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowe infantylizacje w korespondencji małżeńskiej małopolskiej arystokracji schyłku XIX wieku / Marceli Olma
¬ródło: W: ¦wiaty dzieciństwa : infantylizacje w literaturze i kulturze / redakcja Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2016
Opis fizyczny: S. 81-89
p-ISBN: 97883-242-3057-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Kultura życia codziennego XIX-wiecznej arystokracji w ¶wietle leksyki listów familijnych Pawlikowskich / Marceli Olma
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 2 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: S. 193-212
p-ISBN: 978-83-7614-226-5
p-ISBN: 978-83-277-1104-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 5, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 421 s.
p-ISBN: 978-83-7624-192-0
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 148)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 28,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]33/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 423, [30] s.
p-ISBN: 978-83-7624-192-0
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 148)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 30,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Jan Gwalbert Pawlikowski w ¶wietle korespondencji funeralnej z 1939 roku / Marceli Olma
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2015, T. 51, z.2, s. 47-56
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-416835/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Kształt językowy korespondencji funeralnej z pocz. XX w. wobec współczesnych tekstów kondolencyjnych / Marceli Olma
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 4, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 387-401
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]36/88
Praca recenzowana: Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. [1], Do połowy XIX w. / pod redakcj± naukow± Marka Cybulskiego. - ŁódĽ, 2015
Praca recenzowana: Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. [2], Od połowy XIX w. / pod redakcj± naukow± Marka Cybulskiego. - ŁódĽ, 2015
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2015, Z. 10, s. 209-213
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:37/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Obraz ojca i matki w korespondencji familijnej Mieczysława oraz Heleny Pawlikowskich / Marceli Olma
¬ródło: W: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa ¶wiaty / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Historii ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Opis fizyczny: S. 409-419
p-ISBN: 978-83-7181-917-9
Seria: (Rodzina Dawna)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,938/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Obraz wysokogórskiej przyrody w sonetach tatrzańskich Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2015, Z. 10, s. 130-145
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:39/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Zdrowie w rodzinie Pawlikowskich w ¶wietle familijnej spu¶cizny epistolarnej z drugiej połowy XIX stulecia / Marceli Olma
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 6, Stulecia XVI-XIX : nowa perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 381-396
p-ISBN: 978-83-7624-192-0 (t. V-VI)
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,240/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku : na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich / Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 325, [13] s.
p-ISBN: 978-83-7271-863-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 689)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Matka i ojciec w języku poetyckim Wincentego Byrskiego z Kóz / Marceli Olma
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2014, T. 16, s. 137-150
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1641-110242/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Obraz podbeskidzkiej wsi przełomu XIX i XX stulecia w twórczo¶ci poetyckiej Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 2, Gwara, społeczeństwo, kultura / red. Elżbieta Rudnicka-Fira, Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 257-271
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:43/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Obyczaje w życiu familijnym polskich elit schyłku XIX stulecia : (w ¶wietle rodzinnej korespondencji Pawlikowskich) / Marceli Olma
¬ródło: W: W kręgu rodziny i prywatno¶ci / pod red. Marioli Jarczykowej i Renaty Ryby
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2014
Opis fizyczny: S. 295-311
p-ISBN: 978-83-8012-296-3
e-ISBN: 978-83-8012-297-0
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3233)
Seria: (Sarmackie Theatrum ; 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]44/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Semantyka i struktura językowych formuł gestycznych w kontaktach familijnych schyłku XIX stulecia : (na podstawie korespondencji rodzinnej Pawlikowskich) / Marceli Olma
¬ródło: Stylistyka. - 2014, T. 23, s. 283-298
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1230-228745/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Epistolarny autoportret męża i ojca w listach familijnych Adolfa Dygasińskiego / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 227-243
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:46/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3, Stulecia XV-XIX : perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: 382 s.
p-ISBN: 978-83-7624-083-1
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 22,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]47/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 4, Stulecia XVI-XIX : perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: 351, XXXI s.
p-ISBN: 978-83-7624-083-1
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 21,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]48/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowe realizacje aktów dyrektywnych w korespondencyjnych kontaktach familijnych dziewiętnastego stulecia / Marceli Olma
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 4, Stulecia XVI-XIX : perspektywa historyczna i językowa / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 293-303
p-ISBN: 9788376240831
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]49/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich : (na podstawie korespondencji prywatnej) / Marceli Olma
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2013, T. 49, z. 2, s. 13-36
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 0137-416850/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowy wizerunek żony utrwalony w listach Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: Kraszewski : poeta i ¶wiaty / pod red. Tadeusza Budrewicza, Ewy Ihnatowicz, Ewy Owczarz
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fizyczny: S. 321-337
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00051/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Argumentacja w języku dziecka w wieku przedszkolnym / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 107-121
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL52/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Argumentacja w języku familijnym : (na przykładzie listów małżeńskich Teodory i Jana Matejków) / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 385-403
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL53/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Cechy komunikacji małżeńskiej utrwalone w listach Teodory i Jana Matejków z XIX stulecia / Marceli Olma
¬ródło: W: Komunikacja międzyludzka : Leksyka. Semantyka. Pragmatyka. 2 / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Katarzyny Kondzioły-Pich
Adres wydawniczy: Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2011
Opis fizyczny: S. 214-225
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00054/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 1, (Stulecia XV-XVII) / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: 393, [1], [XXV] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 97)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]55/88
Autorzy: Piotr Borek, Marceli Olma.
Tytuł: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2, (Stulecia XVIII-XIX) / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: 309, [XXV] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 97)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]56/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Eufemizmy w korespondencji małżeńskiej XIX wieku : (na podstawie listów Heleny i Mieczysława Pawlikowskich) / Marceli Olma
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2, (Stulecia XVIII-XIX) / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 285-309
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 97)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]57/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Grzeczno¶ć a płeć : rytualizacja zachowań językowych w listach małżeńskich XIX wieku / Marceli Olma
¬ródło: W: Język, rytuał, płeć / pod red. Marka Cieszkowskiego i Jacka Szczepaniaka
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2011
Opis fizyczny: S. 31-39
Seria: (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; t. XXI)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00058/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowe ¶rodki okazywania uczuć w listach małżeńskich z XIX wieku : (w korespondencji Heleny i Mieczysława Pawlikowskich) / Marceli Olma
¬ródło: W: Nasz język w przeszło¶ci - nasza przeszło¶ć w języku. [T.] 1 / pod red. Izabeli Kępki, Lucyny Wardy-Radys
Adres wydawniczy: Pelplin : Wydawnictwo "Bernardinum", 2011
Opis fizyczny: S. 444-454
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00059/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowy obraz relacji rodzinnych utrwalony w listach Mieczysława i Heleny Pawlikowskich / Marceli Olma
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2011, T. 47, s. 71-90
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL60/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Komplementy i wyrazy dezaprobaty w korespondencyjnym dialogu małżeńskim z XIX stulecia / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 387-395
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL61/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Listy małżeńskie z XIX wieku Ľródłem badań nad etykiet± językow± w ówczesnej polszczyĽnie familijnej / Marceli Olma
¬ródło: W: Badania historycznojęzykowe : stan, metodologia, perspektywy - materiały konferencji naukowej, Kraków 21-22 wrze¶nia 2010 r. / pod red. Bogusława Dunaja i Macieja Raka
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011
Opis fizyczny: S. 113-122
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 14)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]62/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Warto¶ć korespondencji małżeńskiej w rekonstrukcji językowo-kulturowego obrazu rodziny polskiej w XIX wieku / Marceli Olma
¬ródło: W: Rodzina w czasach przełomów : literackie diagnozy od XIX do XXI wieku / pod red. Krystyny Kralkowskiej-G±tkowskiej i Beaty Nowackiej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2011
Opis fizyczny: S. 73-86
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; Nr 2883)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00063/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Husband and wife : the semantics of selected honorifics in the letters of Zofia Kraszewska to Ignacy Józef Kraszewski / Marceli Olma
¬ródło: W: Studies in cognitive semantics / ed. by Bogusław Bierwiaczonek and Anna Turula
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010
Opis fizyczny: S. 41-53
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.00064/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Samotno¶ć w wielkim mie¶cie : językowy obraz kobiety porzuconej : (na podstawie listów małżeńskich Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego) / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2010, Z. 5, s. 209-221
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:65/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Wybrane zachowania grzeczno¶ciowe w polszczyĽnie familijnej XIX stulecia : (na podstawie listów małżeńskich Zofii do Józefa Ignacego Kraszewskiego) / Marceli Olma
¬ródło: W: Język, tekst, kultura / pod red. Haliny Bartwickiej
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2010
Opis fizyczny: S. 213-223
Seria: (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; nr 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00066/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Funkcje wybranych typów derywatów w polszczyĽnie familijnej XIX stulecia : (na podstawie korespondencji małżeńskiej Zofii Kraszewskiej) / Marceli Olma
¬ródło: Stylistyka. - 2009, [T.] 18, s. 287-299
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00067/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowe ekwiwalenty gestów w korespondencji małżeńskiej Heleny Pawlikowskiej / Marceli Olma
¬ródło: LingVaria. - 2009, nr 1, s. 193-204
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00068/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Językowy obraz XIX-wiecznego małżeństwa w korespondencji Teodory i Jana Matejków / Marceli Olma
¬ródło: Małopolska. - 2009, T. 11, s. 167-180
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL69/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Ekspresja językowa a płeć : typy niektórych formacji słowotwórczych w listach Teodory i Jana Matejków / Marceli Olma
¬ródło: Prace Filologiczne. - 2008, T. 54, s. 295-309
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL70/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Język mieszkańców wsi ¶wiadectwem lokalnej tożsamo¶ci kulturowej / Marceli Olma
¬ródło: Małopolska. - 2008, [T.] 10, s. 122-144
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL71/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Kultura językowa autorów ugody hadziackiej / Marceli Olma
¬ródło: W: W kręgu Hadziacza A. D. 1658 : od historii do literatury / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2008
Opis fizyczny: S. 351-365
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 74)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00072/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Listy Zofii Kraszewskiej (żony) do Józefa Ignacego Kraszewskiego : perspektywy badawcze / Marceli Olma
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 259-272
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:73/88
Praca recenzowana: Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej : ujęcie lingwoedukacyjne / Mirosław Michalik. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 439)
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Poradnik Językowy
Opis fizyczny: 2008, z. 5, s. 86-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00074/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: O językowej (nie)sprawno¶ci Teodory Matejkowej w ¶wietle jej listów do męża Jana / Marceli Olma
¬ródło: Język Polski. - 2008, z. 4-5, s. 363-372
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00075/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Polska etykieta językowa / Marceli Olma
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 127-128
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL76/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Problematyka redundancji i relewancji w idiolekcie dziecka w wieku przedszkolnym / Marceli Olma
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2008, Z. 2, s. 191-221
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL77/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Sposoby warto¶ciowania w socjolekcie uczniowskim : (na przykładzie przezwisk nauczycieli) / Marceli Olma
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 4, s. 204-221
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:78/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Fleksja imienna / Marceli Olma
¬ródło: Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 80-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL79/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Fleksja werbalna / Marceli Olma
¬ródło: Poradnik Językowy. - 2007, z. 9, s. 60-71
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL80/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Akty XIX-wiecznej etykiety grzeczno¶ciowej : (w korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława ChodĽkiewicza) / Marceli Olma
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2006, Z. 1, s. 399-412
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:81/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława ChodĽkiewicza : analiza pragmalingwistyczna / Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Opis fizyczny: 195, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 446)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]82/88
Praca recenzowana: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków, 2003
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica
Opis fizyczny: 2006, Z. 1, s. 593-597
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:83/88
Praca recenzowana: Słownik gwary używanej w Kozach / Władysław Skoczylas. - Kozy, 2002
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2005, z. 4, s. 310-312
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL84/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Socjolingwistyka : ćwiczenia - zaliczenie / Marceli Olma
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 171-173
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL85/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Wybrane elementy polszczyzny potocznej XIX wieku : (na podstawie listów emigracyjnych J.I. Kraszewskiego do W. ChodĽkiewicza) / Marceli Olma
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 323-337
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:86/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników męskich w XVI- i XVII-wiecznych tekstach małopolskiej literatury plebejskiej / Marceli Olma
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 259-288
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:87/88
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Język - edukacja, edukacja - język / Marceli Olma
¬ródło: Język Polski. - 2001, z. 4, s. 282-285
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL88/88
Praca recenzowana: Język w przestrzeni edukacyjnej / pod red. Roberta Mrózka. - Katowice, 2000. - (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 1840)
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Poradnik Językowy
Opis fizyczny: 2001, z. 6, s. 75-80
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie