Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ORŁOWSKA-POPEK ZDZISŁAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 53

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/53

Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Katarzyna Sedivy-M±czka.
Tytuł: Brak umiejętno¶ci czytania a trudno¶ci w uczeniu się na etapie wczesnoszkolnym i w starszym wieku szkolnym / Zdzisława Orłowska-Popek, Katarzyna Sedivy-M±czka
¬ródło: W: Trudno¶ci w czytaniu i pisaniu : wyzwania logopedyczne / redakcja naukowa Aldona Kocyła-Łukasiewicz
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet w Siedlcach : Wydawnictwo Naukowe UwS, 2024
Opis fizyczny: S. 147-165
p-ISBN: 978-83-67922-55-5
e-ISBN: 978-83-67922-56-2
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; nr 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Trudno¶ci dzieci przedwcze¶nie urodzonych w wieku przedszkolnym i szkolnym / Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Logopedia. - 2023, T. 52/2, s. 63-82
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0459-6935
e-ISSN: 2720-3891
DOI:3/53
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Trudno¶ci w kształtowaniu funkcji słuchowych u podstaw zaburzeń rozwoju językowego dzieci z afazj± dziecięc± / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Logopedia. - 2023, T. 52/2, s. 83-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0459-6935
e-ISSN: 2720-3891
DOI:4/53
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Dziecko z FASD - terapia neurologopedyczna / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2022, Vol. 29, nr 1, s. 197-209
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:5/53
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Rozwój języka dzieci z FASD warunkowany poziomem funkcji poznawczych / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2022, Vol. 29, nr 2, s. 259-275
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:6/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi : terapia neurologopedyczna / Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2021
Opis fizyczny: 126 s.
p-ISBN: 978-83-64957-66-6
p-ISBN: 978-83-8084-637-1
e-ISBN: 978-83-8084-638-8
Uwagi: Punkty wg ISBN wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0007/53
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Dziecko ze spektrum zaburzeń poalkoholowych (FASD) w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisł±wa Orłowska-Popek
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 662-683
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0008/53
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Language programming strategies in various communication disorders / Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 123-136
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.0009/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Od wyrazu do tekstu narracyjnego dzięki technice dziennika wydarzeń / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Alina Maciejewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021
Opis fizyczny: S. 241-252
p-ISBN: 978-83-66541-69-6
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00010/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Polish language programming in speech therapy provided to children affected by disorders of linguistic communication / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 111-122
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00011/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Rozpoznawanie cało¶ci podczas wczesnej nauki czytania / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 181-196
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00012/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Trudno¶ci z rozumieniem tekstu pisanego / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 65-84
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00013/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: O co chodzi? - zwi±zki frazeologiczne w programowaniu języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć w logopedii : konieczno¶ć czy nadmiar? / pod redakcj± Izabeli Więcek-Poborczyk, Justyny Żulewskiej-Wrzosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 119-128
p-ISBN: 978-83-66010-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00014/53
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Wyrażenia frazeologiczne w rozwoju języka - przegl±d najistotniejszych doniesień / Ewa Bielenda-Mazur Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć w logopedii : konieczno¶ć czy nadmiar? / pod redakcj± Izabeli Więcek-Poborczyk, Justyny Żulewskiej-Wrzosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 61-70
p-ISBN: 978-83-66010-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:15/53
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Application of the latest results of psychological, medical and speech therapy research in treatment of a patient with nervous system dysfunctions / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2019, Vol. 17, No. 1, s. 103-113
Uwagi: GICID: 01.3001.0013.7905
Typ publikacji: PV
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN: 2084-4298
Adres url:16/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Kształtowanie umiejętno¶ci redagowania tekstów na zajęciach języka polskiego jako obcego / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2019, Vol. 26, nr 2, s. 153-162
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:17/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Mózg i język w procesie poznawania ¶wiata...- w kręgu doniesień z badań psychologicznych, medycznych i neurologopedycznych : sprawozdanie z konferencji naukowej w Krakowie / Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2019, Z. 7, s. 246-254
Uwagi: Sprawozdanie z XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego zatytułowanego: Neuropsychologia i neurologopedia: mózg i język w procesie poznawania ¶wiata, 30.11-01.12 2018, Kraków.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
DOI:18/53
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Problemy rozwojowe dzieci przedwcze¶nie urodzonych z perspektywy logopedycznej / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2019, nr 3, s. 149-162
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
Adres url:
DOI:19/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Programowanie języka - niezbędna technika w terapii logopedycznej / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 33-42
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00020/53
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Strategie nauki czytania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej / Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2019, Vol. 26, nr 2, s. 27-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:21/53
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Strategie programowania języka w przypadku różnych zaburzeń komunikacji / Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 43-52
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,622/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania na wczesnym etapie edukacyjnym w kontek¶cie roli umiejętno¶ci czytania w rozwoju człowieka / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2019, Vol. 26, nr 2, s. 163-173
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:23/53
Autorzy: Małgorzata Ku¶nierz, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Wczesna stymulacja dzieci z zespołem Downa - budowanie dróg nerwowych podczas ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych / Małgorzata Ku¶nierz, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/2, s. 347-360
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:
DOI:24/53
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Ćwiczenia słuchowe w terapii osób starszych / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S.223-236
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,825/53
Autorzy: Marta Korendo, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Językowa interpretacja obrazu przez dzieci z zespołem Aspergera / Marta Korendo, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Multimodalno¶ć komunikacji / pod redakcj± Justyny Winiarskiej, Anety Załazińskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: S. 89-105
p-ISBN: 978-83-7638-898-4
Seria: (Obrazowanie w komunikacji ; nr 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,926/53
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak.
Tytuł: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: 255 s.
p-ISBN: 978-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 1527/53
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Norma czy zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1828/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Programowanie języka polskiego jako obcego na zajęciach z cudzoziemcami - wprowadzanie zaimków / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 129-137
p-ISBN: 877-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,529/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Stymulacja funkcji audytowanych w terapi zaburzeń mowy / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 73-83
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,830/53
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Technika programowania języka w terapii dziecka ze spektrum autyzmu / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Forum Logopedy. - 2018, nr 23, s. 42-46
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2353-826031/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Dziennik wydarzeń jako technika kształtowania kompetencji komunikacyjnej w sytuacji dwujęzyczno¶ci / Zdzisława Orłowska-Popek, Marzena Błasiak-Tytula
¬ródło: Conversatoria Linguistica. - 2017, R. 11, s. 157-170
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1897-141532/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Nauka czytania jako stymulacja rozowju dziecka / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Wokół bajki i dzieciństwa / pod redakcj± Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 79-92
p-ISBN: 978-83-63911-30-0
Seria: (Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej ; 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,633/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Programowanie języka w terapii logopedycznej : na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłysz±cych / Zdzisława Orłowska-Popek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 236 s.
p-ISBN: 978-83-8084-072-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 801)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12
DOI:34/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Sprawozdanie z III edycji Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej " Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej", Kraków, 26 czerwca 2016 roku / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2017, Z. 5, s. 267-270
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
DOI:35/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Stymulacja funkcji wzrokowych od pierwszych miesięcy życia / Zdzisława Orlowska-Popek
¬ródło: Forum Logopedy. - 2017, nr 22, s. 51-54
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2353-826036/53
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Technika programowania języka (pierwszego i drugiego) w pracy z dzieckiem bilingwalnym / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orlowska-Popek
¬ródło: W: Mózg - język - komunikacja / redakcja naukowa Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2017
Opis fizyczny: S. 41-54
p-ISBN: 978-83-65483-42-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,737/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Technika programowania języka nie tylko na zajęciach logopedycznych / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcj± naukow± Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 219-229
p-ISBN: 978-83-8095-296-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]38/53
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Norma czy zaburzenia dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 3-21
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1839/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Stymulacja funkcji audytywnych w terapii zaburzeń mowy / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 132-144
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,840/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Praca nad rozumieniem tekstu (od sylaby do powie¶ci) / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Rozumienie - diagnoza i terapia / red. merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 115-134
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,4241/53
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Zdzisławy Orłowskiej-Popek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
Opis fizyczny: 519 s.
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 3)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00042/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Dzienniczki wydarzeń jako forma budowania dialogu i narracji dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyka / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012
Opis fizyczny: S. 279-291
p-ISBN: 978-83-7151-915-4
Seria: (Z Prac Towarzystwa Kultury Języka ; t. 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Liczba arkuszy: 0,543/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Sytuacja dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w ¶wiecie zdominowanym przez prawopółkulowy przekaz / Zdzisława ołowska-Popek
¬ródło: W: Wspólczesne problemy i wyzwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / pod redakcj± Cecylii Langier
Adres wydawniczy: 2012 : Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała
Opis fizyczny: S. 364-377
p-ISBN: 978-83-930362-6-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00044/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Terapia uczniów niesłysz±cych w językowym opisie uczuć / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
Opis fizyczny: S. 384-400
p-ISBN: 978-83-7744-017-9
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Liczba arkuszy: 0,945/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Argumentacja w wypowiedziach uczniów niesłysz±cych / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 321-332
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL46/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Emocje w wypowiedziach uczniów niesłysz±cych / Zdzisława Orłowska-Popek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 274, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 590)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]47/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Neurobiologiczna stymulacja funkcji słuchowych / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 191-198
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00048/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Postępowanie terapeutyczne w odniesieniu do dzieci z problemami w przetwarzaniu informacji językowych w lewej półkuli mózgu / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych / red. M. Białas
Adres wydawniczy: Kraków : Arson, 2011
Opis fizyczny: S. 223-230
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00049/53
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska, Zdzisława Orłowska-Popek, Marta Korendo.
Tytuł: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: 238, [2] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00050/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Praca nad budowaniem systemu językowego u niesłysz±cych dzieci z implantem ¶limakowym / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosława Michalika oraz Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2010
Opis fizyczny: S. 105-113
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL51/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Wpływ lateralizacji na proces nabywania języka przez dzieci niesłysz±ce z implantem ¶limakowym / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 83-91
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00052/53
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Kształtowanie się systemu językowego u dzieci z implantem ¶limakowym / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Biuletyn Logopedyczny. - 2009, nr 1, s. 35-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL53/53
Praca recenzowana: Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce : wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / red. i tł.: Ewa Domagała-Zy¶k. - Lublin, cop. 2009
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
¬ródło: Biuletyn Logopedyczny
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 70-72
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie