Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OSSOWSKI JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 65

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/65

Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Tadeusz Bujnicki, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: 518 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]2/65
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Tadeusz Bujnicki, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Wstęp / Tadeusz Budrewicz, Tadeusz Bujnicki i Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 11-14
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]3/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Awangardowe wiersze Józefa Ma¶lińskiego / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Tradycje literatury polskiej XX wieku : rozprawy i szkice : ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Ostaszowi / pod red. Elżbiety Mazur i Danuty Hejdy
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 25-38
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0004/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Echa antyczne w międzywojennej liryce / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Miscellanea literackie i teatralne : (od Kochanowskiego do Mrożka) : profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Cz.2, Tradycje literackie i teatralne / pod red. Krystyny Płachcińskiej i Michała Kurana
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
Opis fizyczny: S. 106-134
Seria: (Analecta Literackie i Językowe ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0005/65
Praca recenzowana: Regionalizm - Kultura - Media: studia i szkice / Edward Chudziński. - Kraków, 2010
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 2 (35), s. 137-141
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:6/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Maria (Maruta) Stobiecka : krakowskie losy lwowskiej poetki / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki - czasopisma - biblioteki XIX i XX wieku. T. 9. Cz. 1 / pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 198-213
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 536)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]7/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Żagarystowski start Józefa Ma¶lińskiego / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Żagary : ¶rodowisko kulturowe grupy literackiej / pod red. Tadeusza Bujnickiego, Krzysztofa Biedrzyckiego, Jarosława Fazana
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2009
Opis fizyczny: S. 182-206
Seria: (Biblioteka Literatury Pogranicza ; T. 18)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL8/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Gałczyńskiego tren na ¶mierć pięknej Wenecjanki / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Profesor Jolancie Żurawskiej : studia ofiarowane przez kolegów i przyjaciół / pod red. Nullo Minissi i Wacław Walecki
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2008
Opis fizyczny: S. 229-250
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL9/65
Praca recenzowana: ¦miech katastrofisty : Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów / Anna Szawerna-Dyrszka. - Katowice, 2007
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2008, nr 1-2 (31), s. 107-109
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL10/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Kilka nowych rysów do portretu Józefa Ma¶lińskiego z Żagarami w tle / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2008
Opis fizyczny: S. 307-377
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00011/65
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2008
Opis fizyczny: 660 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL12/65
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Słów kilka o biografii twórczej prof. dr hab. Adama Kulawika / Tadeusz Budrewicz, Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2008
Opis fizyczny: S. 9-14
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00013/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Uwagi na marginesie konferencji po¶więconej grupie Żagary / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2008, Z. 6, s. 227-239
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:14/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Czytelnictwo powie¶ci obiegu popularnego w Wilnie i Samborze lat 30. XX wieku / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Wilno literackie na styku kultur / red. Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Zajas
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, cop. 2007
Opis fizyczny: S. 314-341
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL15/65
Praca recenzowana: Srebrna Natalia / Kira Gałczyńska. - Warszawa, 2006
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 1 (28), s. 154-158
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:16/65
Praca recenzowana: Wilno 1944-1945 / Stanisława Lewandowska. - Warszawa, 2007
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 2 (29), s. 182-184
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:17/65
Praca recenzowana: Niecierpliwo¶ć krytyki : recenzje i szkice z lat 1961-2005 / Marta Wyka. - Kraków, 2006
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 3-4 (30), s. 167-169
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL18/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: O antropologii literatury uwag kilka / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Antropologia kultury - antropologia literatury : na tropach koligacji / pod red. naukow± Ewy Kosowskiej, Anny Gomóły i Eugeniusza Jaworskiego
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2007
Opis fizyczny: S. 38-53
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2493)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL19/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Promocja ksi±żki Czesława Michalskiego / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 2 (29), s. 144-145
Uwagi: Dotyczy monografii Czesława Michalskiego pt. Akademicki Zwi±zek Sportowy w Krakowie 1909-1945. - Kraków 2007.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:20/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Gałczyński na Kresach / Ossowski Jerzy S.
¬ródło: Kraków. - 2006, nr 12, s. 64-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL21/65
Praca recenzowana: Pamięć i tożsamo¶ć : rozmowy na przełomie tysi±cleci / Jan Paweł II ; [red. zespół pod kier. ks. P. Ptasznika i abp. P. Sardi]. - Kraków, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 1 (25), s. 153-158
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:22/65
Praca recenzowana: Po co nam Gałczyński : studia i szkice / pod red. Piotra Kowalskiego i Katarzyny Łeńskiej-B±k. - Opole, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 2-3 (26), s. 151-154
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:23/65
Praca recenzowana: Gałczyński i media / Tomasz Stępień. - Katowice, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 4 (27), s. 152-155
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:24/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Szarlatanów nikt nie kocha : studia i szkice o Gałczyńskim / Jerzy Stefan Ossowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Opis fizyczny: 361, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 438)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:25/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Czyżewski Tytus ; Eile-Kwa¶niewski Marian ; Feldman Wilhelm ; Fenikowski Franciszek ; Filipowicz Kornel ; Gajcy Tadeusz ; Gałczyński Konstanty Ildefons ; Gerhard Jan ; Goetel Ferdynand ; Gołubiew Antoni ; Gombrowicz Witold ; Górski Konrad ; Grabowski Tadeusz ; Grabski Władysław Jan ; Grim Emanuel ; Gruszecka-Nitschowa Aniela ; Grzesiuk Stanisław ; Hahn Wiktor ; Hłasko Marek ; Hulewicz Jerzy ; Hulewicz Witold ; Iłłakowiczówna Kazimiera ; Iredyński Ireneusz ; Jastrun Mieczysław ; Jenike Ludwik ; Kamieńska Anna ; Kaniowska-Lewańska Izabela ; Karpiński ¦wiatopełk ; Kijowski Andrzej ; Kleiner Juliusz ; Kosidowski Zenon ; Kossak-Szczucka Zofia ; Kozikowski Edward ; Kridl Manfred ; Kruczkowski Leon ; Krzysztoń Jerzy ; Krzyżanowski Julian ; Kubiak Tadeusz ; Kurek Jalu ; Kwiatkowski Jerzy / [sygn.] J.S.O.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 282-283 ; 373 ; 391 ; 393 ; 401 ; 423 ; 425-426 ; 435 ; 455 ; 460 ; 461-462 ; 475 ; 480 ; 482-483 ; 484-485 ; 495 ; 500 ; 510 ; 544 ; 562-563 ; 566-567 ; 567-568 ; 618-619 ; 626 ; 647-648 ; 654 ; 663-664 ; 687-688 ; 695 ; 740 ; 744 ; 761 ; 775 ; 778-779 ; 786 ; 788-789 ; 792 ; 807 ; 815
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL26/65
Autorzy: Adam Kulawik, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 1 / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: 441 s.
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 42)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL27/65
Autorzy: Adam Kulawik, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2 / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: IX, 442-892 s.
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 42)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL28/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Gałczyński znany i nieznany / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Konstanty Ildefons Gałczyński znany i nieznany : studia i szkice / pod red. Anny Gomóły
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk, 2005
Opis fizyczny: S. 28-55
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL29/65
Autorzy: Jerzy Ossowski, Mirosława Komolka.
Tytuł: Janta-Połczyński Aleksander ; Jasienica Paweł / [sygn.] J.S.O. - M.K-a
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 606 ; 615
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL30/65
Praca recenzowana: Mag w cylindrze : o pisarstwie K.I. Gałczyńskiego / pod red. Juliana Rohozińskiego. - Pułtusk, 2004
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 1 (21), s. 191-195
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:31/65
Praca recenzowana: Pozdrowienia dla Czarodzieja : korespondencja K.I. Gałczyńskiego / wybór listów, wstęp i komentarze Kira Gałczyńska. - Warszawa, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 2 (22), s. 192-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:32/65
Praca recenzowana: Poezja i minidramat Gałczyńskiego : interpretacje utworów / Andrzej Cieński. - Opole, 2004
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 3 (23), s. 207-210
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:33/65
Praca recenzowana: Groteska w poezji Dwudziestolecia : Le¶mian - Tuwim - Gałczyński / Elżbieta Sidoruk. - Białystok, 2004. - (Poetyka i Horyzonty Tradycji ; T. 1)
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 4 (24), s. 157-161
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:34/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Lec Stanisław Jerzy ; Lechoń Jan ; Liebert Jerzy ; Ligocki Edward ; Malewska Hanna ; Miciński Tadeusz ; Mniszkówna Helena ; Morcinek Gustaw ; Morstin Ludwik Hieronim ; Mostowicz Tadeusz Dołęga ; Naglerowa Herminia ; Nowak-Dłużewski Juliusz ; Ossendowski Ferdynand Antoni ; Ostrowska Bronisława ; Starowieyska-Morstinowa Zofia ; Swinarski Artur Maria ; Szmydtowa Zofia ; Walc Jan ; Wiechecki Stefan ; Wittlin Jerzy ; Wittlin Józef ; Załucki Marian ; Zechenter Witold ; Żółkiewski Stefan / [sygn.] J.S.O.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 827-829 ; 853-854 ; 915-916 ; 957-958 ; 989 ; 1000-1001 ; 1002 ; 1006 ; 1019-1020 ; 1050-1051 ; 1089 ; 1096-1097 ; 1449 ; 1486-1487 ; 1508 ; 1594 ; 1620-1621 ; 1644 ; 1701 ; 1723-1724 ; 1759
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL35/65
Autorzy: Jerzy Ossowski, Mirosława Komolka.
Tytuł: Le¶mian Bolesław / [sygn.] J.S.O. - M.K-a
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 847-848
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL36/65
Autorzy: Jerzy Ossowski, Bolesław Faron.
Tytuł: Nalepiński Tadeusz / [sygn.] J.S.O. - B.F.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 1021
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL37/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Portret K. I. Gałczyńskiego w "Zniewolonym umy¶le" jako reprodukcja / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2 / pod red. Adama Kulawika i Jerzego S. Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: S. 775-826
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; nr 42)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL38/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Postawa tragiczna w Notatkach z nieudanych rekolekcji paryskich Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Problemy tragedii i tragizmu : studia i szkice / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2005
Opis fizyczny: S. 777- 793
Seria: (Czarny Romantyzm)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL39/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Stobiecka Maria (Maruta) (1913-1978) / Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: W: Polski Słownik Biograficzny. T. 43
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Instytut Historii PAN, 2005
Opis fizyczny: S. 587-588
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL40/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Żagarysta - Józef Ma¶liński / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 / pod red. Haliny Bursztyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 167-213
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 406)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:41/65
Autorzy: Kira Gałczyńska, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Angelologiczna genealogia i inne stereotypy : Kira Gałczyńska o ojcu / Kira Gałczyńska ; rozm. przepr. Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: Zdanie. - 2004, nr 1/2, s. 76-81
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL42/65
Autorzy: Kira Gałczyńska, Jerzy Ossowski, Wacław Krupiński.
Tytuł: Genealogia i angelologia : Kira Gałczyńska o ojcu Konstantym Ildefonsie / rozmowę z Kir± Gałczyńsk± Jerzego S. Ossowskiego podał do druku Wacław Krupiński
¬ródło: Dziennik Polski. - 2004, nr 1, s. 26-27
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:43/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Glosy do egzystencjalizmu K. I. Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Gałczyński po latach : sympozjon, Neapol 23-24 maja 2003 / pod red. Jolanty Żurawskiej
Adres wydawniczy: Napoli : Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" ; Kraków : Collegium Columbinum, 2004
Opis fizyczny: S. 61-77
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 27)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL44/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Informacja o dyskusji przy okr±głym stole / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Gałczyński po latach : sympozjon, Neapol 23-24 maja 2003 / pod red. Jolanty Żurawskiej
Adres wydawniczy: Napoli : Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale" ; Kraków : Collegium Columbinum, 2004
Opis fizyczny: S. 153-154
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 27)
Typ publikacji: ZV
Język publikacji: POL45/65
Praca recenzowana: Moja historia czytania / Alberto Manguel. - Warszawa, 2003
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2004, nr 19, s. 117-118
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:46/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Plejady polonistów / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 21-28
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:47/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Czytelnictwo powie¶ci w Krakowie w latach 1931-1932 / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6. Cz. 1 / pod red. Jerzego Jarowieckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 130-142
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 366)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:48/65
Autorzy: Kira Gałczyńska, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Dom otwarty państwa Gałczyńskich : rozmowa z córk± poety Kir± Gałczyńsk± / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 119-123
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:49/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Dzieło K. I. Gałczyńskiego dawniej i dzi¶ : Międzynarodowa Konferencja Naukowa 23-24 maja 2003 w Neapolu / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Ruch Literacki. - 2003, z. 6, s. 683-687
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL50/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Egzystencjalizmy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Zbliżenia historycznoliterackie : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi / pod red. Tadeusza Budrewicza, Marka Busia i Andrzeja Gurbiela
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 219-240
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL51/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Krakowska inauguracja Roku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 99-102
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:52/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Notatki do Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich K. I. Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2003, Z. 3, s. 113-142
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:53/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Pocztówka z Neapolu / Ossowski Jerzy S.
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 68-72
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:54/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Wileńskie satyry Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940 : studia / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Biedrzyckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2003
Opis fizyczny: S. 71-116
Seria: (Z Prac Katedry Kultury Literackiej Pogranicza / Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; T. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL55/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Z życia Towarzystwa Asystentów AP / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 103
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:56/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Zapomniane utwory Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Zdanie. - 2003, nr 1/2, s. 74
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL57/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Józef Ma¶liński (1910-2002) : pożegnanie / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 258, dod. Kraków, s. 10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL58/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Postmodernistyczny "Porfirion Osiełek" / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 2, s. 217-255
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:59/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Cykl satyryczny "Mydło" K.I. Gałczyńskiego w "Cyruliku Warszawskim" / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Cykl literacki w Polsce / pod red. nauk. Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej
Adres wydawniczy: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2001
Opis fizyczny: S. 219-333
Uwagi: Materiały konferencji naukowej, Supra¶l 2000.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL60/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Faustyczne dylematy "Balu u Salomona" K.I. Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Białystok 23-26 paĽdziernika 1997 r. T. 2 / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2001
Opis fizyczny: S. 181-218
Seria: (Czarny Romantyzm)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL61/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Herbert czytaj±cy Gałczyńskiego / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Idee i eksplikacje / red. nauk. Wit Jaworski
Adres wydawniczy: Kraków : "Abrys", 2001
Opis fizyczny: S. 71-155
Seria: (Publikacje Pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL62/65
Praca recenzowana: Wileńskie ¦rody Literackie (1927-1939) / Jagoda Hernik-Spalińska. - Warszawa, 1998
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Pamiętnik Literacki
Opis fizyczny: 2001, z. 2, s. 193-218
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL63/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Postmodernista Porfirion Osiełek / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Oddz. PAN (Kraków). - 2001, T. 45, z. 1, s. 22-28
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL64/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Potęga ¶miechu / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: ¦wiat w zabawie - "zabawa ¶wiatem" : ludyczne koneksje literatury : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 10-11 grudnia 1997 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie / pod red. Danuty Ossowskiej i Anny Rzymskiej
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 83-101
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL65/65
Autorzy: Jerzy Ossowski.
Tytuł: Satyra Gałczyńskiego w prasie krakowskiej lat trzydziestych / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: S. 639-658
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 317)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie